Sieci komputerowe

K

prezentacja znaleziona w sieci pod adresem: http://www.cs.put.poznan.pl/akobusinska/downloads/narzedzia/narzedzia_w7_sieci.pdf

Sieci komputerowe
     Sieci komputerowe

System wzajemnych powiązań stacji roboczych,
urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń
               /Akademia Sieci Cisco/
Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów
połączonych w celu wykonania określonego zadania
               /Tanenbaum 1996/
Zbiór komputerów połączonych podsiecią
komunikacyjną        /Wikipedia/
Czego oczekujemy od sieci?

Z punktu widzenia:
 Użytkownika – usługi i gwarancje
 Projektanta – efektywne wykorzystanie zasobów
 Dostawcy – łatwe zarządzanie i naprawa
 Wpływ sieci na codzienne życie
Przykłady współczesnych
  popularnych narzędzi do
     komunikacji
Rozpowszechnienie Internetu dostarczyło nowych form
komunikacji, które pozwalają poszczególnym
jednostkom tworzyć informacje o zasięgu globalnym.
   Komunikator internetowy
   Blogi
   Wiki
   Publikacje internetowe (ang. podcasting).
  Komunikator internetowy
Komunikator internetowy jest formą komunikacji
pomiędzy dwiema lub więcej osobami, przesyłającymi
tekst wpisywany z klawiatury.
Tekst jest przekazywany między połączonymi
komputerami w sieci prywatnej lub publicznej, takiej jak
Internet.
Rozwinięte na bazie wcześniejszej usługi IRC (ang.
Internet Relay Chat) komunikatory internetowe posiadają
również takie funkcje jak
  transfer plików,
  komunikacja głosowa i
  video.
Komunikator internetowy
Forma komunikacji
wykorzystywana przez
komunikatory internetowe jest
nazywana komunikacją czasu
rzeczywistego - komunikaty
docierają natychmiast.
Popularne komunikatory:
  MSN Messenger
  Gadu-Gadu
  Skype
           Blogi
Blogi są stronami WWW, które są łatwe do aktualizacji i
edycji.
W przeciwieństwie do komercyjnych stron WWW,
tworzonych przez profesjonalistów, blogi dają każdemu
możliwość wyrażania swoich przemyśleń globalnej
publiczności.
Osoby edytujące blogi nie muszą posiadać wiedzy
technicznej o projektowaniu stron WWW.

Istnieją blogi praktycznie na każdy temat.
Wokół popularnych autorów blogów
często powstają społeczności ludzi.
Wiki
 Wiki są stronami WWW, które grupa ludzi może wspólnie
 edytować i przeglądać.
 Blog jest raczej indywidualnym, osobistym dziennikiem,
 natomiast wiki stanowi twórczość grupową.
 Jako taka może ona być przedmiotem bardziej
 intensywnego przeglądania i edycji.
 Istnieje publiczna wiki, nazwana Wikipedią, która staje się
 wszechstronnym źródłem wiedzy - encyklopedią online
 Osoby i organizacje prywatne mogą również tworzyć swoje
 wiki, aby gromadzić i porządkować wiedzę na dany temat.
Publikacje internetowe (ang. podcasting)

 Podcasting jest medium dźwiękowym, które początkowo
 pozwalało ludziom nagrywać dźwięk i konwertować w
 celu użycia z iPodem
 Publikacja internetowa pozwala ludziom dostarczać
 swoje nagrania szerokiej publiczności.
 Plik audio jest umieszczany na stronie WWW (lub blogu
 albo wiki)
Listy dyskusyjne
Zasada działania list opiera się na rozsyłaniu
wiadomości email do wszystkich subskrybentów listy.
Aby zostać subskrybentem, należy najpierw zapisać się
na dana listę dyskusyjna.
Po zapisaniu będziemy mogli prowadzić dyskusje
poprzez wysyłanie wiadomości email na listę, oraz
odpowiadanie na konkretne wiadomości.
Istnieją listy ogólnie dostępne, jak i zamknięte, dostępne
tylko dla wybranej grupy użytkowników.
Niektóre listy można przeglądać przez stronę
internetowa, nie będąc subskrybentem.
        Fora internetowe
Fora internetowe są formą list dyskusyjnych, dostepną
poprzez stronę WWW.
Fora dyskusyjne umożliwiają zarejestrowanym
użytkownikom czytanie wszystkich wiadomości, bez
konieczności pobierania ich za pomocą programu
pocztowego.
Niektóre fora wymagają rejestracji i zalogowania w celu
odczytania wiadomości.
Aby założyć forum internetowe należy posiadać miejsce
na serwerze WWW oraz oprogramowanie, które będzie
zarządzać wiadomościami wysyłanymi na forum
Mapy Google
  Sieci wspomagające naukę
Kursy dostarczane przez sieć lub zasoby Internetu są
często nazywane nauczaniem online lub e-learningiem.
Sieci wspomagające pracę
Sieci przedsiębiorstw pozwalają na transmisję wielu
różnych typów informacji, włączając w to pocztę
elektroniczną, wideo, komunikaty i telefonię.
Intranety – prywatne sieci używane przez jedną firmę
pozwalają przedsiębiorstwu na komunikację i
przeprowadzanie transakcji między poszczególnymi
oddziałami w różnych lokalizacjach.
Firmy tworzą ekstranety lub rozszerzone sieci
wewnętrzne, żeby zapewniać dostawcom, sprzedawcom
i klientom ograniczony dostęp do danych
korporacyjnych, aby sprawdzać status zamówień, stan
zapasów i listy części.
   Sieci wspomagające pracę
Sieci wspomagające rozrywkę
   Komunikacja poprzez sieć
Sieci przesyłające dane lub informacje różnią się
rozmiarami i możliwościami, jednak wszystkie posiadają
cztery wspólne elementy:
  Zasady lub umowa według których wiadomości są
  wysyłane, kierowane, otrzymywane i interpretowane.
  Wiadomości lub jednostki informacji, które są
  transportowane z jednego urządzenia do drugiego.
  Sposób połączenia tych urządzeń ze sobą -
  medium, które umożliwia transport wiadomości
  pomiędzy urządzeniami.
  Urządzenia w sieci, które wymieniają informacje
  między sobą.
Elementy sieci
Cztery elementy sieci:
   Reguły działania
   Medium transmisyjne
   Wiadomości
   Urządzenia sieciowe
Przykład – wysłanie wiadomości z
 komunikatora internetowego
Wiele usług – wiele sieci

Tradycyjna telefonia, radio, telewizja i sieci komputerowe
przesyłające dane mają swoje oddzielne, indywidualne
wersje czterech podstawowych elementów sieci.
W przeszłości każda z tych usług wymagała innej
technologii przesyłania specyficznego sygnału
komunikacyjnego.
Dodatkowo, każda usługa miała swój własny zbiór reguł i
standardów by zapewnić udaną komunikację sygnału
poprzez określone medium.
   Wiele usług – wiele sieci
Sieci konwergentne
Rozwój technologii pozwala na konsolidację oddzielnych
sieci w jedną platformę - sieć konwergentna.
Przepływ głosu, wideo i danych w jednej sieci eliminuje
potrzebę tworzenia i zarządzania oddzielnymi sieciami.
W sieciach konwergentnych nadal jest wiele punktów
styku i specjalizowanych urządzeń, np. komputery
osobiste, telefony, telewizory, PDA, terminale sklepowe
ale tylko jedna, wspólna infrastruktura sieciowa.
     Sieci konwergentne
Urządzenia końcowe i ich rola w
      sieciach
Przykładów urządzeń końcowych:
  komputery (stacje robocze, laptopy, serwery plików,
  serwery WWW),
  drukarki sieciowe,
  telefony VoIP,
  kamery w systemie do monitoringu,
  niewielkie urządzenia mobilne (bezprzewodowe skanery
  kodów kreskowych, PDA).
W kontekście sieci komputerowych, urządzenia końcowe
nazywamy hostami.
Urządzenia końcowe i ich rola w
      sieciach
Urządzenia końcowe i ich rola w
      sieciach
 W celu rozróżnienia poszczególnych hostów, każdy z nich
 jest identyfikowany w sieci poprzez adres.
 W nowoczesnych sieciach, host może pełnić rolę klienta,
 serwera lub obu naraz - rolę określa zainstalowane
 oprogramowanie.
 Serwery to hosty z oprogramowaniem umożliwiającym im
 dostarczanie informacji i usług,
 Klienci to hosty z oprogramowaniem odpowiednim do
 wysyłania zapytań oraz wyświetlania informacji otrzymanych
 z serwera.
Urządzenia pośredniczące i ich rola


 Urządzenia pośredniczące – zapewniają łączność i
 poprawność przepływu informacji w sieciach.
 Urządzenia te łączą poszczególne hosty z siecią oraz
 wiele niezależnych sieci, celem stworzenia intersieci.
Urządzenia pośredniczące i ich rola

 Przykłady urządzeń pośredniczących:
   urządzenia dostępowe (koncentratory, przełączniki,
   bezprzewodowe punkty dostępowe),
   urządzenia łączące sieci (routery),
   serwery komunikacyjne i modemy,
   urządzenia zapewniające bezpieczeństwo
   (firewalle).
Urządzenia pośredniczące i ich rola
 Urządzenia pośredniczące zarządzają przepływem
 danych:
  regenerują i przekazują sygnały danych,
  utrzymują informację o ścieżkach transmisyjnych
  istniejących w sieci i intersieci,
  powiadamiają inne urządzenia o błędach i awariach w
  komunikacji,
  kierują dane alternatywnymi ścieżkami w sytuacji
  awarii łączy,
  klasyfikują i kierują wiadomości zgodnie z priorytetami
  QoS,
  umożliwiają lub blokują przepływ danych, kierując się
  ustawieniami bezpieczeństwa.
Urządzenia pośredniczące i ich rola
       Media sieciowe

 Medium zapewnia kanał, którym wiadomość jest
 przesyłana od źródła do celu.
 Nowoczesne sieci wykorzystują głównie trzy typy
 mediów, łączących urządzenia i zapewniających ścieżki
 transmisji danych:
  metalowe przewody wewnątrz kabli,
  włókna szklane lub plastikowe (światłowód),
  transmisja bezprzewodowa.
Media sieciowe
       Media sieciowe

Dla każdego z typu mediów inne jest kodowanie
sygnału, wymagane do transmisji wiadomości.
  Przewody metalowe - dane w postaci określonych
  wzorców impulsów elektrycznych.
  Światłowody - impulsy światła w zakresie
  widzialnym lub podczerwonym.
  Transmisja bezprzewodowa - wzorce fal
  elektromagnetycznych określające różne wartości
  bitowe.
Media sieciowe
Media posiadają różne charakterystyki - są odpowiednie
do różnych celów.
Kryteria wyboru mediów sieciowych to:
  odległość, na jaką dane medium może poprawnie
  transmitować sygnał,
  otoczenie, w którym dane medium ma być
  zainstalowane,
  ilość danych oraz prędkość ich transmisji,
  koszt danego medium oraz jego instalacji.
    Infrastruktura sieciowa

Infrastruktura sieciowa może się znacznie różnić pod
względem:
   rozmiaru pokrywanego obszaru,
   liczby podłączonych użytkowników,
   liczby i rodzaju oferowanych usług.
Infrastruktura sieciowa

Podział sieci komputerowych ze względu na obszar
zajmowany przez sieć:
  LAN (Local Area Network) - sieć lokalna,
  MAN (Metropolitan Area Network) - sieć miejska,
  WAN (Wide Area Network) – sieć rozległa
  PAN (Private Area Network) – sieć prywatna
             LAN
 Sieć prywatna obejmująca pojedynczy budynek lub
 grupę budynków w obszarze o średnicy do kilku
 kilometrów.
 Powszechnie używana do łączenia komputerów
 osobistych i stacji roboczych w celu udostępniania
 zasobów i wymiany informacji.

 Odległość do 100 km
 Sieci lokalne
 charakteryzuje wysoka
 niezawodność działania
MAN
Sieć miejska, łączy oddzielne sieci LAN na przestrzeni
jednego miasta lub aglomeracji.
Względy formalne oraz względy bezpieczeństwa sprawiają,
że połączenia te mają na ogół charakter typowy dla sieci
rozległych.
Do zadań sieci metropolitalnych należy łączenie
indywidualnych komputerów, głównie osób prywatnych do
Internetu.
Konstrukcja sieci metropolitalnych oparta jest zazwyczaj na
sieci szkieletowej, do której podłączane są sieci lokalne
różnego rodzaju organizacji oraz osób prywatnych za
pomocą indywidualnych łączy typowych dla sieci rozległych.
          POZMAN
 Miejska Sieć Komputerowa POZMAN zbudowana
 została w całości na bazie połączeń
 światłowodowych.
 Szkieletowe łącza światłowodowe mają strukturę
 fizycznego pierścienia z kilkoma cięciwami.
 Sieć światłowodowa obejmuje obszar prawie całego
 Poznania.
POZMAN

Początkowo w szkielecie sieci POZMAN stosowana
była technologia FDDI, która jest obecnie zastąpiona
nowoczesną technologią ATM.
Połączenia pomiędzy najważniejszymi węzłami ATM w
sieci POZMAN pracują z prędkością transmisji 622
Mbit/s,
Węzły dostępowe są dołączone do szkieletu sieci z
prędkością 155 Mbit/s.
         POZMAN

Sieć POZMAN jest dołączona do krajowej sieci
szerokopasmowej POL-34, łączącej miejskie akademickie
sieci komputerowe.
Połączenia z najważniejszymi polskimi operatorami
telekomunikacyjnymi: TP S.A., Tel-Energo, TelBank, PKP,
NASK (przez sieć POL-34) i Internet Partners.
WAN

 WAN sieć rozległa łącząca ze sobą sieci MAN na terenie
jednego kraju.
sieci WAN określane są czasem jako "sieci dalekiego
zasięgu" (ang. Long haul network).
najczęściej korzysta się z dzierżawionych łączy
telekomunikacyjnych, realizowanych w technologii ATM i
Frame-Relay, które pozwalają na transmisję z prędkością
od 30 Mbps do kilku Gbps.
           WAN
WAN

W Polsce typowe sieci rozległe to:
   sieć POLPAK-T (operator TP S.A.),
   sieci NASK (Naukowo - Akademickie Sieci
   Komputerowe Sp. z o o ),
   PIONIER
           PIONIER
Sieć światłowodowa PIONIER aktualnie jest
wykorzystywana do:
  obsługi akademickiej sieci Internet
  budowy dedykowanej sieci dla połączeń pomiędzy
  centrami superkomputerowymi (ośrodkami KDM)
  rozwoju sieci regionalnych (poprzez udostępnienie
  akademickim sieciom MAN włókien światłowodowych,
  wykorzystywanych do obsługi jednostek terenowych
  administracji rządowej i samorządowej, szkół,
  szpitali,...)
PIONIER
PIONIER łączy 19 akademickich sieci MAN własnymi
łączami o szybkości 2 x 10Gbit/s (technologia DWDM)
oraz 2 akademickie sieci MAN z wykorzystaniem lambdy
asynchronicznej dzierżawionej od Telekomunikacji
Kolejowej, na której to lambdzie uruchomiono połączenie
w technologii 1 GE.
Do zbudowania połączeń transmisyjnych PIONIER
wykorzystano włókna światłowodowe G. 652 i G.655,
które obsadzono systemem DWDM firmy ADVA.
          PIONIER
PIONIER
           NASK
Sieć NASK-WAN ma 43 węzły,
Sieć połączona jest z zagranicą przez Szwecję łączem o
maksymalnej przepustowości 155 Mb/s
wewnątrz kraju możliwe są transmisje do 34 Mb/s.
Główne węzły sieci IP połączone są poprzez sieć
szkieletową, zbudowaną na bazie protokołu Frame
Relay i ATM
mniejsze węzły dołączone są do szkieletu łączami
cyfrowymi lub analogowymi - zależnie od
zapotrzebowania klientów i możliwości operatorów
telekomunikacyjnych.
NASK
        POLPAK-T
Operatorem sieci jest Centrum Usług
Teleinformatycznych; jest ona podstawą infrastruktury
teleinformatycznej TP SA.
Porty abonenckie mogą pracować z prędkością transmisji
od 64 kb/s do 2048 kb/s.
Obecnie sieć bazuje na protokole Frame Relay; docelowo
będzie rozbudowywana jako ATM z prędkością 155 Mb/s.
POLPAK-T

Między Bydgoszczą, Gdańskiem, Lublinem, Łodzią,
Katowicami, Krakowem, Olsztynem, Poznaniem,
Warszawą i Wrocławiem uruchomiony jest szkielet
sieci ATM na strumieniu E3 (34 Mb/s).
Sieć ma połączenie z USA o przepustowości 45
Mb/s
       POLPAK-T
POL34
 Szybka sieć światłowodowa o
przepustowości 34 Mb/s,
 korzysta z łączy w kablach
energetycznych operatora Tel-
Energo SA (maksymalna
możliwa przepustowość 622
Mb/s).W Warszawie znajduje się
węzeł sieci, do którego
przyłączony jest polski
SunSITE (ICM).
                   Aktualna struktura sieci
                   POL-34
           POL34
 POL34 ma także swoje łącze zagraniczne o
 przepustowości 34 Mb/s - do europejskiej sieci TEN-155.
 POL34 dostępna jest praktycznie tylko dla środowisk
 akademickich.
PAN
 Sieci prywatne (PAN), to konstrukcje stosowane głównie
 w domach i niewielkich biurach. Charakteryzuje je
 niewielki zasięg geograficzny (do ok. 10m) i dość duża
 różnorodność mediów, jak:
  skrętka UTP
  komunikacja bezprzewodowa
  WLAN
  BlueTooth
  Podczerwień Itp..
            PAN
Główny cel istnienia takiej sieci, to komunikacja pojedynczego
komputera z Internetem, łączenie do komputera urządzeń
peryferyjnych, urządzeń typu laptop, palmtop, telefon
komórkowy, telefony VoIP.
Internet – sieć sieci
Potrzeba komunikacji z zasobami, które znajdują się w
sieciach poza strukturą lokalnej organizacji.
Przykłady tego typu komunikacji:
  wysyłanie poczty e-mail do kolegi w innym kraju,
  dostęp do informacji lub produktów znajdujących się
  na stronach internetowych,
  uzyskanie dostępu do pliku na komputerze sąsiada,
  wykorzystanie komunikatora do porozumiewania się
  z rodziną mieszkającą w innym mieście,
  śledzenie dokonań ulubionego zespołu sportowego
  w telefonie komórkowym.
     Internet – sieć sieci
Intersieć – globalna siatka połączonych ze sobą sieci.
Najbardziej znaną i powszechnie wykorzystywaną
intersiecią jest Internet.
Internet jest tworzony poprzez połączenie sieci
należących do dostawców usług internetowych (ang. ISP
- Internet Service Provider).
Zapewnienie efektywnej komunikacji w obrębie tej
różnorodnej architektury wymaga wykorzystania
zgodnych i znanych technologii i protokołów oraz ciągłej
współpracy między organizacjami administrującymi
poszczególnymi sieciami.
Internet - środowisko rozproszone
          1989 – Formalnie przestaje istnieć ARPANET.
             Internet rozwija się dalej. 1969 – Powstanie ARPAnet’u,
 1970 – Uruchomiony pierwszy
 serwer FTP.                         1994 – powstaje Yahoo!,
                                   pierwszy SPAM

 1985 – Rejestracja
 symbolics.com                       1990 – narodziny WWW,
                                  Polska w sieci
 1995 – powstaje
 Netscape Navigator,
                             1974 – Po raz pierwszy
1957 – utworzenie agencji ARPA              pojawia się słowo Internet


   1983 – Z sieci ARPANET zostaje wydzielona część wojskowa tworząc MILNET.

                   W 1971 sieć ta liczyła sobie 13 węzłów, a
  1973 –ARPANET staje się      w 1973 roku - już 35.
     siecią międzynarodową
           Jak wygląda Internet?
Protokoły sieciowe

Aby świadczyć usługi, urządzenia połączone poprzez
medium muszą być zarządzane zgodnie z regułami lub
protokołami.
Protokoły określają reguły wykorzystywane przez
urządzenia sieciowe podczas wzajemnej komunikacji.
Grupę powiązanych ze sobą protokołów wymaganych
do zapewnienia komunikacji nazywamy zestawem
protokołów.
Zestaw protokołów musi zawierać dokładne wymagania
dotyczące ich współdziałania.
Protokoły sieciowe - zadania

Zestawy protokołów sieciowych opisują następujące
procesy:
  format lub strukturę wiadomości,
  metodę wymiany informacji między urządzeniami
  sieciowymi po ścieżkach prowadzących do innych
  sieci,
  W jaki sposób i kiedy urządzenia sieciowe wysyłają
  sobie informacje systemowe lub informacje o
  błędach,
  nawiązywanie i kończenie sesji komunikacyjnych.
 Protokoły sieciowe - zadania
Model odniesienia i protokołów
Istnieją dwa podstawowe typy modeli sieciowych: model
protokołów i model odniesienia.
Model protokołów – schemat, hierarchiczny zbiór
powiązanych protokołów reprezentujący funkcjonalność
wymaganą, aby pośredniczyć pomiędzy siecią
międzyludzką a siecią danych.
Model odniesienia – dostarcza wspólny punkt widzenia
do utrzymania spójności wśród wszystkich typów
protokołów i usług sieciowych, podstawowym celem
modelu odniesienia jest pomoc w jasnym zrozumieniu
zastosowanych funkcji oraz procesów.
Model odniesienia i protokołów
Model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol /
Internet Protocol) jest modelem protokołów ponieważ
opisuje funkcje, które występują na każdej z warstw w
ramach zestawu TCP/IP.
Model OSI (ang. Open Systems Interconnection) jest
najbardziej znanym modelem odniesienia. Jest
stosowany do projektowania sieci przenoszących dane,
tworzenia specyfikacji operacji i do rozwiązywania
problemów.
Modele TCP/IP oraz OSI są uważane za podstawowe.
Są stosowane do opisu funkcjonalności sieci.
Model odniesienia i protokołów
       Model TCP/IP
Definiuje on cztery kategorie funkcji, które muszą
wystąpić aby komunikację można było uznać za udaną.
Architektura zbioru protokołów TCP/IP odzwierciedla
strukturę tego modelu. Ze względu na to, model sieci
Internet jest często określany jako model TCP/IP.
Na temat standardu oraz protokołów TCP/IP są
prowadzone dyskusje na forum publicznym. Definicje są
później ogólnie dostępne – RFC (ang. Requests for
Comments),
RFC zawierają one dwa elementy: formalną specyfikację
protokołów komunikacyjnych oraz zasoby, które opisują
użycie protokołów.
Model TCP/IP
    Model odniesienia OSI
Model OSI (ang. Open Systems Interconnection) -
abstrakcyjny model zbudowany w oparciu o warstwy,
który został opracowany celem ułatwienia projektowania
protokołów sieciowych.
Model OSI dzieli procesy sieciowe na siedem logicznych
warstw
Każda warstwa ma unikalną funkcjonalność oraz
przypisane określone usługi i protokoły.
Jako model odniesienia, model OSI dostarcza obszerną
listę funkcji oraz usług, które mogą zaistnieć w każdej z
warstw. Opisuje on także interakcję każdej z warstw z
warstwami położonymi bezpośrednio pod i nad.
Model odniesienia OSI

               W modelu TCP/IP warstwy
               są rozróżniane po nazwach,
               w modelu OSI, do warstw
               częściej odwołuje się po
               numerze niż po nazwie.
    Model odniesienia OSI

Warstwa aplikacji - umożliwia komunikację pomiędzy
stacją roboczą w sieci a człowiekiem z niej korzystającym
Warstwa prezentacji - dostarcza wspólnej reprezentacji
danych transferowanych między warstwami aplikacji
Warstwa sesji - dostarcza usługi dla warstwy prezentacji
do sterowania dialogiem oraz zarządzania wymianą
danych
Warstwa transportowa - definiuje usługi segmentacji,
transferu oraz składania danych dla końcowych jednostek
komunikujących się poprzez sieć
Model odniesienia OSI
Warstwa sieci - dostarcza usługi do wymiany
pojedynczych fragmentów danych przez sieć pomiędzy
zdefiniowanymi urządzeniami końcowymi
Warstwa łącza danych - opisuje metody wymiany ramek
pomiędzy urządzeniami połączonymi wspólnym medium
Warstwa fizyczna - opisuje mechaniczne, elektryczne
funkcjonalne oraz proceduralne środki do aktywacji,
zarządzania i deaktywacji fizycznego połączenia
służącego do transmisji bitów pomiędzy urządzeniami
sieciowymi
     Model OSI a TCP/IP
Protokoły, które tworzą stos protokołów TCP/IP mogą
zostać opisane w terminologii używanej w modelu
odniesienia OSI.
Warstwa aplikacji
Warstwa aplikacji jest odpowiedzialna za bezpośredni
dostęp do procesów, które zarządzają komunikacją w
sieci. Służy jako źródło i cel komunikacji w sieciach
danych.
Jest to warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy
aplikacjami, których używamy do komunikacji, a siecią
poprzez którą nasze komunikaty są transmitowane
Warstwa aplikacji modelu TCP/IP zawiera wiele
protokołów, które udostępniają określone funkcje dla wielu
aplikacji użytkowników końcowych.
Aplikacje, protokoły i usługi warstwy aplikacji umożliwiają
użytkownikom współdziałanie.
Sieć Internet - warstwa aplikacji
Oprogramowanie warstwy aplikacji

 W warstwie aplikacji istnieją dwa typy oprogramowania
 (procesów), które umożliwiają dostęp do sieci. Są to
 aplikacje oraz usługi.
 Aplikacje są oprogramowaniem używanym do
 komunikacji lub do pracy w sieci.
 Usługi warstwy aplikacji – obsługują interfejs sieci; są
 transparentne dla użytkownika - łączą go z siecią i
 przygotowują dane do wysłania.
 Aplikacje użytkownika, usługi i
 protokoły warstwy aplikacji
Protokoły warstwy aplikacji

Ustalają zasady rządzące wymianą danych pomiędzy
aplikacjami a usługami uruchomionymi na
uczestniczących w komunikacji urządzeniach.
Określają struktury danych oraz typy przesyłanych
komunikatów. Komunikat może reprezentować żądanie
usługi, potwierdzenie, dane, status lub błąd.
Definiują również sposób konwersacji zapewniając, że
wysłany komunikat spotka się z właściwą reakcją oraz
że w czasie dotarcia danych zostaną uruchomione
właściwe usługi.
 Protokoły warstwy aplikacji

DNS (ang. Domain Name System) - protokół używany
do odwzorowywania nazw w sieci Internet na adresy
IP;
HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) - protokół
używany do przesyłania plików tworzących strony
WWW;
SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) - protokół
używany do przesyłania wiadomości poczty
elektronicznej wraz z załącznikami;
Protokoły warstwy aplikacji
Telnet (ang. Telecommunication Network) - protokół
emulacji terminala umożliwiający komunikację ze
zdalnym urządzeniem;
FTP (ang. File Transfer Protocol) - protokół używany do
interaktywnego przesyłania plików pomiędzy systemami.
 Dostęp do zdalnych urządzeń
W czasie pracy na urządzeniu przyłączonym do sieci
(np. PC, laptop, PDA, telefon komórkowy) możemy
korzystać z danych przechowywanych na innym
urządzeniu.
W takim przypadku musimy uzyskać dostęp do zdalnego
urządzenia, na którym te dane są fizycznie
przechowywane.
Dostarczanie danych z serwera może być realizowane
na żądanie klienta lub pomiędzy urządzeniami, które
działają w sieci peer-to-peer, gdzie relacja klient-serwer
jest nawiązywana w sposób zależny od tego, które
urządzenie w danym czasie jest źródłem, a które celem.
Model klient-serwer
Architektura sieciowa w której klient łączy się z
serwerem w celu skorzystania z jego usług
      Model klient-serwer

 Klient rozpoczyna wymianę danych wysyłając żądanie
 do serwera, który odpowiada poprzez wysłanie jednego
 lub więcej strumieni danych do klienta.
 W żargonie sieciowym: urządzenie, które odpowiada na
 żądania aplikacji klienta, nazywane jest serwerem.
 Serwer przechowuje dane w celu współdzielenia ich z
 systemami klienckimi (strony WWW, dokumenty, bazy
 danych, zdjęcia, filmy, pliki audio)
 Protokoły warstwy aplikacji opisują format żądań i
 odpowiedzi pomiędzy klientami i serwerami.
Serwery

W architekturze klient-serwer serwer uruchamia usługę lub
proces nazywany demonem.
Demony "nasłuchują" żądań napływających od klienta, tzn.
są one zaprogramowane tak, aby odpowiadać na każde
żądanie, które przybyło do serwera i które jest skierowane
do usługi obsługiwanej przez demona.
          Serwery
Model peer-to-peer

 Model ten dotyczy architektury:
   sieci peer-to-peer
   aplikacji peer-to-peer (P2P).
 Obie formy mają podobne cechy, jednak w praktyce
 działają inaczej.
      Sieci peer-to-peer

W sieci peer-to-peer dwa komputery (lub więcej) są
połączone ze sobą poprzez sieć i mogą one współdzielić
zasoby (tj. drukarki czy pliki) bez pomocy dedykowanego
serwera.
Każde podłączone urządzenie końcowe (peer) może
działać jako serwer lub klient.
Role (klient i serwer) są ustalane na podstawie żądań.
Sieci peer-to-peer swoje zasoby decentralizują.
Dane nie muszą być przechowywane na dedykowanym
serwerze, żeby mogły zostać udostępnione.
Sieci peer-to-peer
Przykłady:
 Prosta sieć domowa z dwoma połączonymi komputerami,
 które współdzielą drukarkę
 Użytkownicy tej sieci mogą również przygotować swoje
 komputery do współdzielenia plików, uruchomienia gier
 sieciowych czy współdzielenia połączenia internetowego.
 Podłączone do dużej sieci dwa komputery, które używają
 oprogramowania w celu współdzielenia swoich zasobów
 poprzez sieć.
       Sieci peer-to-peer
Aplikacje peer-to-peer

Aplikacje peer-to-peer (P2P) pozwalają urządzeniom
działać jako klient i serwer w ramach tej samej
komunikacji.
W tym modelu każdy klient jest serwerem, a każdy serwer
- klientem.
Oba urządzenia mogą inicjować komunikację i oba w
równym stopniu biorą udział w jej procesie.
   Aplikacje peer-to-peer
Aplikacja peer-to-peer wymaga, aby każde urządzenie
dostarczało interfejsu użytkownikom, a usługi były
uruchamiane w tle.
Uruchomienie określonej aplikacji peer-to-peer uruchamia
w tle wymagane usługi i równocześnie wywołuje interfejs
użytkownika. Dopiero wówczas możliwa jest bezpośrednia
komunikacja urządzeń.
Aplikacje peer-to-peer mogą być stosowane w sieciach:
peer-to-peer, klient-serwer oraz w sieci Internet.
Aplikacje peer-to-peer
Powszechnie używane
 protokoły i usługi
Protokół i usługa DNS
Urządzenia mogą brać udział w wysyłaniu i odbieraniu
komunikatów dzięki numerycznym adresom IP, którymi są
oznaczane.
W Internecie takie nazwy domen jak np. www.cisco.com
są dużo łatwiejsze do zapamiętania niż adres
198.133.219.25
W celu automatycznego wiązania nazw domen z adresami
utworzono tzw. system nazw domenowych - DNS.
DNS wykorzystuje zbiór rozproszonych serwerów, które
tłumaczą nazwy na związane z nimi numeryczne adresy.
   Protokół i usługa DNS
Protokół DNS definiuje zautomatyzowaną usługę, która
dopasowuje nazwy do wymaganych numerycznych
adresów sieciowych. Opisuje format zapytań i odpowiedzi
oraz formaty danych.
Protokół DNS w procesie komunikacji używa pojedynczej
struktury informacji zwanej komunikatem.
Format ten używany jest do wszelkiego typu zapytań
klienta i odpowiedzi serwera, informacji o błędach czy
komunikatów RR (ang. Resource Record) przesyłanych
pomiędzy serwerami.
Protokół i usługa DNS
   Protokół i usługa DNS

DNS jest usługą opartą na modelu klient-serwer.
Klient DNS działa jako usługa sama w sobie. Klient DNS,
czasem określany mianem DNS resolver, wspiera
rozwiązywanie nazw dla innych aplikacji sieciowych oraz
usług, które tego potrzebują.
W czasie konfiguracji urządzenia sieciowego zwykle
podajemy jeden lub więcej adresów serwerów DNS, które
klient DNS może wykorzystać do odwzorowywania nazw.
Protokół i usługa DNS


 Zwykle dostawca usług internetowych przydziela adresy,
 które mogą być używane przez serwery DNS.
 Kiedy aplikacja użytkownika żąda połączenia ze zdalnym
 urządzeniem za pomocą nazwy, klient DNS wysyła
 zapytanie o odwzorowanie tej nazwy na adres numeryczny
 do jednego ze zdefiniowanych serwerów DNS.
    Protokół i usługa DNS
Systemy operacyjne komputerów
udostępniają użytkownikom
narzędzie zwane nslookup, które
umożliwia manualne wysłanie
zapytania do serwera DNS w celu
odwzorowania danej nazwy hosta.
Narzędzie to może być również
stosowane w celu rozwiązywania
problemów związanych z
odwzorowywaniem nazw lub do
weryfikacji aktualnego stanu
serwerów DNS.
Protokół i usługa DNS


Zwykle dostawca usług internetowych przydziela adresy,
które mogą być używane przez serwery DNS.
Kiedy aplikacja użytkownika żąda połączenia ze zdalnym
urządzeniem za pomocą nazwy, klient DNS wysyła
zapytanie o odwzorowanie tej nazwy na adres numeryczny
do jednego ze zdefiniowanych serwerów DNS.
   Protokół i usługa DNS

Serwer DNS zapewnia odwzorowywanie nazw poprzez
demona, który często określany jest mianem named.
Serwer DNS opisuje domeny za pomocą tzw. rekordów
zasobowych (ang. resource record, RR). Rekordy te
zawierają nazwę, adres oraz typ rekordu.
Kiedy klient wykonuje zapytanie, proces serwera "named",
w celu samodzielnego rozwiązania nazwy, najpierw
przegląda własne rekordy. Jeżeli operacja ta zakończy się
niepowodzeniem, kontaktuje się z innymi serwerami.
Protokół i usługa DNS

Usługa Klienta DNS, na komputerze PC z systemem
operacyjnym Windows, optymalizuje wydajność procesu
rozwiązywania nazw DNS poprzez przechowywanie
poprzednio odwzorowanych nazw w pamięci.
Polecenie ipconfig /displaydns w systemie Windows XP
lub 2000 wyświetla wszystkie przechowywane wpisy.
   Protokół i usługa DNS
System nazw domenowych ma strukturę hierarchiczną.
Domeny najwyższego poziomu reprezentują typ
organizacji lub kraj pochodzenia. Przykładami domen
najwyższego poziomu są:
  .au – Australia
  .co – Kolumbia
  .com - działalność komercyjna lub przemysł
  .jp – Japonia
  .org - organizacja non-profit
System nazw domenowych funkcjonuje w oparciu o
hierarchię zdecentralizowanych serwerów, które
przechowują i utrzymują rekordy zasobów.
Protokół i usługa DNS
   Protokół i usługa DNS
Rekordy zasobów rejestrują nazwy domen, które serwer
może odwzorować oraz alternatywne serwery, które
również mogą przetwarzać żądania.
Jeśli dany serwer posiada rekordy zasobów
odpowiadające jego poziomowi w hierarchii, to mówi się,
że jest on autorytatywny dla tych rekordów.
Np..serwer nazw w domenie cisco.netacad.net nie byłby
autorytatywny dla rekordu mail.cisco.com (rekord jest
utrzymywany na serwerze domeny wyższego poziomu
cisco.com).
Protokół i usługa DNS


 http://www.ietf.org//rfc/rfc1034.txt
 http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt
Usługa WWW i protokół HTTP

Kiedy w przeglądarce stron WWW wpisujemy adres strony
(tzw. URL), przeglądarka nawiązuje połączenie z usługą
uruchomioną na serwerze korzystając z protokołu HTTP.
Przeglądarki WWW są aplikacjami klienckimi, które są
używane do połączeń z siecią WWW (ang. World Wide
Web) oraz do dostępu do zasobów przechowywanych na
serwerach WWW.
Usługa WWW i protokół HTTP

Protokół HTTP powstał on pierwotnie w celu
publikowania i pobierania stron HTML
obecnie HTTP jest stosowany do przesyłania danych w
sieci WWW
HTTP jest protokołem typu żądanie/odpowiedź
Kiedy klient (zwykle przeglądarka WWW) wysyła
komunikat z żądaniem strony WWW do serwera,
protokół HTTP określa typ tego komunikatu. Podobna
sytuacja ma miejsce, gdy serwer wysyła odpowiedź.
Usługa WWW i protokół HTTP
Trzy najważniejsze typy komunikatów to: GET, POST
oraz PUT.
GET jest prośbą klienta o dane. Przeglądarka wysyła
żądanie GET w celu pobrania strony WWW z serwera.
Komunikaty POST oraz PUT są używane w procesie
przesyłania danych do serwera WWW.
  Np. kiedy użytkownik wprowadzi dane do formularza
  umieszczonego na stronie WWW,
  POST włączy te dane do wiadomości przesyłanej do
  serwera.
  PUT przesyła dane w postaci plików do serwera
  WWW.
Usługa WWW i protokół HTTP
Usługa WWW i protokół HTTP
HTTP nie jest bezpiecznym protokołem.
Komunikaty POST wysyłane są do serwera jawnym
tekstem, który może zostać przechwycony i przeczytany.
Podobnie, odpowiedzi serwera (zwykle strony HTML)
również nie są szyfrowane.
W sieci Internet, do bezpiecznej komunikacji z serwerem
WWW, stosuje się protokół HTTP Secure (HTTPS).
Do ochrony danych przesyłanych pomiędzy klientem i
serwerem, HTTPS stosuje algorytmy uwierzytelniania i
szyfrowania.
HTTPS określa dodatkowe reguły dla przepływu danych
pomiędzy warstwą aplikacji i warstwą transportową.
Wyszukiwanie informacji

Dostęp bezpośredni
  Znajomość adresu serwera WWW
  Nawigacja pomiędzy stronami WWW w obrębie
  danego serwera
Dostęp pośredni
  Portale (Onet, Wirtualna Polska, Interia)
  Wyszukiwarki sieciowe (Google, Yahoo, Altavista,
  Infoseek, Yahoo)
Zasady wyszukiwania informacji
Domyślnie jest stosowany operator AND
Można wyszukać strony, na których część haseł z
zapytania nie musi występować jednocześnie – należy
użyć operatora OR
Wyszukiwanie dokładnych fraz – użycie frazy w
cudzysłowach np. ”Pan Tadeusz”
Użycie operatora „+” – nie pomijanie słów przy
wyszukiwaniu
Użycie operatora „-” – wykluczenie w wynikach
wyszukiwania pewnych stron (chcemy dowiedzieć się
czegoś o telefonach komórkowych, ale nie chcemy kupić
telefonu telefon komórkowy –sklep)
Usługa E-MAIL i protokoły SMTP/POP
 Poczta elektroniczna (e-mail) - najbardziej popularna
 usługa sieciowa
 Do napisania wiadomości potrzebna jest aplikacja
 nazywana klientem poczty elektronicznej lub MUA (ang.
 Mail User Agent), pozwalająca na wysyłanie wiadomości i
 umieszczanie ich w skrzynkach pocztowych. Oba procesy
 są niezależne.
 Do pobierania wiadomości z serwera pocztowego klient
 używa protokołu POP lub IMAP.
 Proces wysyłania wiadomości opisuje protokół SMTP.
 Zwykle klient e-mail dostarcza funkcjonalność obu
 protokołów w ramach jednej aplikacji.
Usługa E-MAIL i protokoły SMTP/POP
Procesy serwera E-MAIL

Serwer poczty elektronicznej obsługuje dwa niezależne
procesy:
  MTA (ang. Mail Transfer Agent)
  MDA (ang. Mail Delivery Agent)
         Agent MTA
Agent MTA jest używany do przekazywania poczty
elektronicznej.
Agent MTA otrzymuje wiadomości od klienta e-mail (MUA)
lub od innego agenta MTA i w oparciu o zawartość
nagłówka wiadomości decyduje, jak wiadomość musi być
przekazywana, aby osiągnęła swój cel.
Jeśli list jest adresowany do użytkownika, który posiada
skrzynkę pocztową na lokalnym serwerze, to list jest
przekazywany do agenta MDA.
Natomiast jeśli skrzynka pocztowa adresata znajduje się
na innym serwerze, agent MTA przekazuje list do agenta
MTA na odpowiednim serwerze.
Agent MDA

Agent MDA zarządza dostarczaniem wiadomości e-mail
pomiędzy serwerami i klientami.
Agent MDA umieszcza pocztę otrzymaną od agenta MTA
w skrzynkach pocztowych odpowiednich użytkowników.
Agent MDA może również zajmować się problemami
związanymi z końcową fazą dostarczania wiadomości, np.
  skanowanie w poszukiwaniu wirusów,
  filtrowanie spamu
  potwierdzenia odebrania wiadomości.
   Procesy serwera E-MAIL
Protokoły SMTP i POP
Do obsługi poczty elektronicznej stosuje się m.in. dwa
protokoły: POP oraz SMTP
POP i POP3 (ang. Post Office Protocol, version 3) są
protokołami dostarczania poczty przychodzącej typu klient-
serwer. Protokoły te dostarczają pocztę z serwera
pocztowego do klienta (MUA).
SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) zarządza
procesem przesyłania poczty wychodzącej od klienta do
serwera pocztowego (MDA), jak również pomiędzy
serwerami (MTA).
SMTP umożliwia przesyłanie poczty elektronicznej
pomiędzy różnymi typami serwerów i oprogramowania
klienta oraz wymianę korespondencji w sieci Internet.
    Protokoły SMTP i POP
Format wiadomości protokołu SMTP oparty jest o sztywny
zbiór komend i odpowiedzi.
Te komendy wspierają procedury używane w SMTP, takie
jak:
  zainicjowanie sesji,
  transakcja poczty,
  weryfikacja nazw skrzynek pocztowych,
  powiększanie listy adresowej,
  otwieranie i zamykanie wymiany.
Protokoły SMTP i POP
Przykładowe komendy protokołu SMTP:
  HELO - identyfikuje proces klienta SMTP z procesem
  serwera SMTP,
  EHLO - nowsza wersja komendy HELO zawierająca
  rozszerzone funkcje,
  MAIL FROM - identyfikuje nadawcę,
  RCPT TO - identyfikuje odbiorcę,
  DATA - identyfikuje treść wiadomości.
   Protokoły SMTP i POP
Protokół MIME

  MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions),
  jest standardem przesyłania poczty elektronicznej
  (nowszym od SMTP),
  Zalecany w sieci Internet (RFC 1590),
  Umożliwia w odróżnieniu od SMTP dołączanie do
  tekstowych plików pocztowych informacji w różnych
  formatach w tym graficznych.
        Protokół MIME

Wiadomość w standardzie MIME zawiera dodatkowe nagłówki:
  Content-type – określa typ danych zawartych w
  wiadomości
   Content-Transfer-Encoding – określa sposób kodowania
  danych
  MIME-Version – określa wersję standardu
  Content-ID – wyznacza wiadomość właściwą
  Content-Description – Komentarz do zawartości
FTP

 FTP (ang. File Transfer Protocol) – protokół do obsługi
 przesyłania plików pomiędzy klientem i serwerem.
 Klient FTP jest uruchamianą na komputerze aplikacją,
 która jest używana do wysyłania i pobierania plików z
 serwera z uruchomionym demonem FTP (FTPd).
            FTP

Aby przesyłanie plików zakończyło się powodzeniem, FTP
wymaga dwóch połączeń pomiędzy klientem i serwerem:
  do przesyłania komend i odpowiedzi - na porcie 21
  TCP - jest używane do kontroli ruchu i przenosi
  komendy klienta oraz odpowiedzi serwera.
  do faktycznego przesyłania pliku - na porcie 20 TCP -
  jest używane do faktycznego transferu pliku i tworzone
  każdorazowo, gdy plik jest przesyłany.
FTP
           FTP
Przykłady programów będących klientami FTP
  CuteFTP
  Droppy
  FileZilla
  SmartFTP
  WinSCP
DHCP
Usługa DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol)
umożliwia urządzeniom w sieci otrzymywanie adresów IP i
innych informacji z serwera DHCP.
Usługa automatyzuje przypisywanie adresów IP, masek
podsieci, bramy i innych parametrów sieciowych.
DHCP pozwala hostom otrzymać adres IP dynamicznie,
kiedy tylko zostaną podłączone do sieci.
Usługa DHCP jest preferowana w większych sieciach
lokalnych lub tam, gdzie często zmieniają się użytkownicy.
           DHCP
Adresy przydzielane przez DHCP nie są na stałe
przypisywane do hostów - są one dzierżawione na
określony czas.
Serwer DHCP znajduje się zwykle po stronie dostawcy
usług internetowych (ISP), a host w sieci domowej
uzyskuje konfigurację IP bezpośrednio z tego serwera.
Serwer DHCP zapewnia unikalność wszystkich adresów
IP.
DHCP może powodować zagrożenie bezpieczeństwa,
ponieważ dowolne urządzenie połączone z siecią może
otrzymać adres IP.
DHCP
Gdy urządzenie jest uruchamiane lub podłączane do sieci,
klient DHCP rozgłasza pakiet DHCP DISCOVER w celu
zidentyfikowania dostępnych serwerów DHCP.
Serwer DHCP odpowiada pakietem DHCP OFFER, który
zawiera zaoferowany adres IP, maskę podsieci, adres
serwera DNS oraz bramę domyślną, jak również czas
trwania dzierżawy.
Jeśli w sieci jest więcej serwerów DHCP, klient może
otrzymać wiele pakietów DHCP OFFER i musi wtedy
dokonać wyboru oraz rozgłosić pakiet DHCP REQUEST,
który zawiera informację o wybranym serwerze
Serwer zwraca komunikat DHCP ACK potwierdzając tym
samym, że dzierżawa doszła do skutku.
           DHCP
Usługi współdzielenia plików i
     protokół SMB
SMB (ang. Server Message Block) stosowany jest do
udostępniania plików.
Protokół SMB opisuje on strukturę współdzielonych
zasobów sieciowych, takich jak katalogi, pliki, drukarki czy
porty szeregowe.
Jest to protokół typu żądanie-odpowiedź – klienci
nawiązują długoterminowe połączenia z serwerem. Po
ustanowieniu połączenia, użytkownik klienta ma dostęp do
zasobów na serwerze tak, jakby zasoby były lokalne dla
hosta klienta.
 Usługi współdzielenia plików i
     protokół SMB

Usługi drukowania oraz współdzielenie plików za pomocą
SMB stanowią podstawę sieci Microsoft.
Systemy operacyjne LINUX oraz UNIX umożliwiają
współdzielenie zasobów z sieciami Microsoft za pomocą
oprogramowania SAMBA, którego budowa oparta jest na
protokole SMB.
Systemy operacyjne Apple Macintosh również obsługują
współdzielenie zasobów używając protokołu SMB.
Usługi współdzielenia plików i
     protokół SMB
 Usługi współdzielenia plików i
     protokół SMB

Wszystkie komunikaty SMB mają wspólny format: nagłówki
mają stały rozmiar, natomiast parametry i dane - zmienny.
Komunikaty SMB mogą:
  rozpoczynać, uwierzytelniać i przerywać sesje;
  kontrolować dostęp do plików i drukarek;
  pozwolić aplikacji wysyłać i odbierać komunikaty do i z
  innych urządzeń.
Usługi współdzielenia plików i
     protokół SMB
 Usługi P2P i protokół Gnutella
Aplikacje P2P - oparte na protokole Gnutella - umożliwiają
ludziom udostępnianie swoich plików (zgromadzonych na
twardych dyskach), w celu pobrania ich przez innych
użytkowników.
Oprogramowanie klienta zgodne z protokołem Gnutella
pozwala użytkownikom połączyć się przez Internet z
usługami protokołu Gnutella, zlokalizować i mieć dostęp do
zasobów udostępnionych przez inne urządzenia.
Istnieje wiele aplikacji obsługujących protokół Gnutella,
m.in. BearShare, Gnucleus, LimeWire (zaprezentowany na
rysunku), Morpheus, WinMX oraz XoloX.
Usługi P2P i protokół Gnutella


Wiele aplikacji P2P nie zapisuje w centralnej bazie danych
wszystkich plików dostępnych na urządzeniach
uczestniczących w wymianie.
To urządzenia te odpowiadają na zapytania o dostępność
odpowiednich plików.
 Usługi P2P i protokół Gnutella
Usługi P2P i protokół Gnutella
Kiedy użytkownik jest połączony z usługą Gnutella, jego
aplikacje poszukują innych węzłów Gnutella, z którymi
mogłyby się połączyć.
Węzły te obsługują zapytania o lokalizację zasobów i
odpowiadają na żądania i zarządzają komunikatami
kontrolnymi
Protokół Gnutella definiuje pięć typów pakietów:
  ping - do wyszukiwania urządzeń,
  pong - odpowiedź na ping,
  query - do lokalizacji pliku,
  query hit - odpowiedź na zapytanie,
  push - żądanie pobrania pliku.
 Usługi P2P i protokół Gnutella
Usługi i protokół Telnet
Kiedy powstały sieci, ludzie potrzebowali metody, która
pozwoli na zdalny dostęp do komputerów tak, jak to miało
miejsce w przypadku połączonych terminali.
Telnet dostarcza standardową metodę emulacji terminala
tekstowego dając w ten sposób możliwość pracy zdalnej
na komputerach podłączonych do sieci.
Zarówno sam protokół, jak i implementujące go
oprogramowanie klienta, powszechnie nazywane jest
Telnetem.
Połączenie realizowane za pośrednictwem protokołu
Telnet nazywane jest sesją VTY (ang. Virtual Terminal).
    Usługi i protokół Telnet
Do połączenia z interfejsem wiersza poleceń CLI (ang.
command line interface) serwera Telnet używa
oprogramowania, które zapewnia te same cechy sesji
terminala, jak w przypadku sesji nawiązywanych z
fizycznego urządzenia połączonego z serwerem.
W celu wspierania połączeń klienta Telnet, serwer
uruchamia usługę nazywaną demonem Telnet.
Klient Telnet dostępny jest w większości systemów
operacyjnych.
W systemie Microsoft Windows aplikacja Telnet może
zostać uruchomiona z wiersza poleceń.
Usługi i protokół Telnet
    Usługi i protokół Telnet
Protokół Telnet wspiera uwierzytelnianie użytkowników, ale
nie wspiera szyfrowania danych. W czasie sesji wszystkie
dane przesyłane są jawnym tekstem. To oznacza, że dane
mogą zostać przechwycone i przeczytane.
Protokół SSH (ang. Secure Shell) oferuje alternatywną i
bezpieczną metodę dostępu do serwera.
Struktura SSH zapewnia bezpieczne zdalne logowanie
oraz inne bezpieczne usługi sieciowe.
SSH zapewnia silniejsze niż Telnet uwierzytelnianie i
wspiera szyfrowanie danych w czasie transportu przez
sieć. Profesjonaliści powinni zawsze używać SSH (jeśli to
tylko jest możliwe).
Literatura

L.L Peterson, B. S. Davie „Sieci komputerowe –
podejście systemowe”, Nakom, Poznań 2000
V.Amato, W. Lewis „ Akademia sieci CISCO”, Mikom,
Warszawa 2001
D.E. Comer „Sieci i intersieci”, WNT, Warszawa 2001
http://cisco.netacad.net, kurs CCNA

Recommandé

7 par
77
7Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.3K vues21 diapositives
TIFP par
TIFPTIFP
TIFPguestcff355
530 vues26 diapositives
Kaj narediti ob omejenem/ minimalnem medijskem proračunu? Barbara Modic par
Kaj narediti ob omejenem/ minimalnem medijskem proračunu? Barbara ModicKaj narediti ob omejenem/ minimalnem medijskem proračunu? Barbara Modic
Kaj narediti ob omejenem/ minimalnem medijskem proračunu? Barbara ModicDruštvo za marketing Slovenije
296 vues14 diapositives
Ključne metrike za boljše rezultate, Matjaž Brumen, IAB Slovenija par
Ključne metrike za boljše rezultate, Matjaž Brumen, IAB SlovenijaKljučne metrike za boljše rezultate, Matjaž Brumen, IAB Slovenija
Ključne metrike za boljše rezultate, Matjaž Brumen, IAB SlovenijaDruštvo za marketing Slovenije
392 vues51 diapositives
Cinevation Sydney Olympic Park Outdoor Cinema Advertising Presentation par
Cinevation Sydney Olympic Park Outdoor Cinema Advertising PresentationCinevation Sydney Olympic Park Outdoor Cinema Advertising Presentation
Cinevation Sydney Olympic Park Outdoor Cinema Advertising PresentationCinevation Pty Limited
788 vues30 diapositives
BHP komputer par
BHP komputerBHP komputer
BHP komputerklaudu
3.2K vues88 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Sieci komputerowe par
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputeroweklaudu
1K vues32 diapositives
Digitalni direktni marketing (Simon Meglič) par
Digitalni direktni marketing (Simon Meglič)Digitalni direktni marketing (Simon Meglič)
Digitalni direktni marketing (Simon Meglič)Društvo za marketing Slovenije
162 vues23 diapositives
TP disrimination par
TP disriminationTP disrimination
TP disriminationColegio De La Salle / Buenos Aires
285 vues5 diapositives
Musings on the pay wall par
Musings on the pay wallMusings on the pay wall
Musings on the pay wallTzeYong NG
1.1K vues13 diapositives
Maraton Franja BTC City (Miro Miškulin) par
Maraton Franja BTC City (Miro Miškulin)Maraton Franja BTC City (Miro Miškulin)
Maraton Franja BTC City (Miro Miškulin)Društvo za marketing Slovenije
254 vues24 diapositives
Komuniciranje z direktno pošto (Boštjan Zrimšek) par
Komuniciranje z direktno pošto (Boštjan Zrimšek)Komuniciranje z direktno pošto (Boštjan Zrimšek)
Komuniciranje z direktno pošto (Boštjan Zrimšek)Društvo za marketing Slovenije
104 vues11 diapositives

En vedette(11)

Sieci komputerowe par klaudu
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputerowe
klaudu1K vues
Musings on the pay wall par TzeYong NG
Musings on the pay wallMusings on the pay wall
Musings on the pay wall
TzeYong NG1.1K vues
BHP komputer par klaudu
BHP komputerBHP komputer
BHP komputer
klaudu8.4K vues

Similaire à Sieci komputerowe

Internet par
InternetInternet
Internetmeni20
260 vues26 diapositives
Internet par
InternetInternet
Internetsylwiaindycka
470 vues26 diapositives
Internet par
InternetInternet
Internetmeni20
527 vues26 diapositives
Sieci komputerowe par
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputeroweKatarzyna_B
1.3K vues14 diapositives
Urządzenia intersieci tworzące Internet par
Urządzenia intersieci tworzące InternetUrządzenia intersieci tworzące Internet
Urządzenia intersieci tworzące InternetKatedra Informatyki Ekonomicznej UG
370 vues17 diapositives
Internet dla seniora par
Internet dla senioraInternet dla seniora
Internet dla senioraabre
798 vues22 diapositives

Similaire à Sieci komputerowe(20)

Internet par meni20
InternetInternet
Internet
meni20260 vues
Internet par meni20
InternetInternet
Internet
meni20527 vues
Internet dla seniora par abre
Internet dla senioraInternet dla seniora
Internet dla seniora
abre798 vues
Projekcik Routery2 par arkulik
Projekcik Routery2Projekcik Routery2
Projekcik Routery2
arkulik1.6K vues
Technologia Informacyjna - cwiczenia, wprowadzenie, internet par EwaB
Technologia Informacyjna - cwiczenia, wprowadzenie, internetTechnologia Informacyjna - cwiczenia, wprowadzenie, internet
Technologia Informacyjna - cwiczenia, wprowadzenie, internet
EwaB2.7K vues
43. Instalowanie i konfigurowanie sieci par Lukas Pobocha
43. Instalowanie i konfigurowanie sieci43. Instalowanie i konfigurowanie sieci
43. Instalowanie i konfigurowanie sieci
Lukas Pobocha598 vues
Internet jako środowisko informacyjne par malineczka
Internet jako środowisko informacyjneInternet jako środowisko informacyjne
Internet jako środowisko informacyjne
malineczka27.6K vues

Sieci komputerowe

 • 1. Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych w celu wykonania określonego zadania /Tanenbaum 1996/ Zbiór komputerów połączonych podsiecią komunikacyjną /Wikipedia/
 • 2. Czego oczekujemy od sieci? Z punktu widzenia: Użytkownika – usługi i gwarancje Projektanta – efektywne wykorzystanie zasobów Dostawcy – łatwe zarządzanie i naprawa Wpływ sieci na codzienne życie
 • 3. Przykłady współczesnych popularnych narzędzi do komunikacji Rozpowszechnienie Internetu dostarczyło nowych form komunikacji, które pozwalają poszczególnym jednostkom tworzyć informacje o zasięgu globalnym. Komunikator internetowy Blogi Wiki Publikacje internetowe (ang. podcasting). Komunikator internetowy Komunikator internetowy jest formą komunikacji pomiędzy dwiema lub więcej osobami, przesyłającymi tekst wpisywany z klawiatury. Tekst jest przekazywany między połączonymi komputerami w sieci prywatnej lub publicznej, takiej jak Internet. Rozwinięte na bazie wcześniejszej usługi IRC (ang. Internet Relay Chat) komunikatory internetowe posiadają również takie funkcje jak transfer plików, komunikacja głosowa i video.
 • 4. Komunikator internetowy Forma komunikacji wykorzystywana przez komunikatory internetowe jest nazywana komunikacją czasu rzeczywistego - komunikaty docierają natychmiast. Popularne komunikatory: MSN Messenger Gadu-Gadu Skype Blogi Blogi są stronami WWW, które są łatwe do aktualizacji i edycji. W przeciwieństwie do komercyjnych stron WWW, tworzonych przez profesjonalistów, blogi dają każdemu możliwość wyrażania swoich przemyśleń globalnej publiczności. Osoby edytujące blogi nie muszą posiadać wiedzy technicznej o projektowaniu stron WWW. Istnieją blogi praktycznie na każdy temat. Wokół popularnych autorów blogów często powstają społeczności ludzi.
 • 5. Wiki Wiki są stronami WWW, które grupa ludzi może wspólnie edytować i przeglądać. Blog jest raczej indywidualnym, osobistym dziennikiem, natomiast wiki stanowi twórczość grupową. Jako taka może ona być przedmiotem bardziej intensywnego przeglądania i edycji. Istnieje publiczna wiki, nazwana Wikipedią, która staje się wszechstronnym źródłem wiedzy - encyklopedią online Osoby i organizacje prywatne mogą również tworzyć swoje wiki, aby gromadzić i porządkować wiedzę na dany temat. Publikacje internetowe (ang. podcasting) Podcasting jest medium dźwiękowym, które początkowo pozwalało ludziom nagrywać dźwięk i konwertować w celu użycia z iPodem Publikacja internetowa pozwala ludziom dostarczać swoje nagrania szerokiej publiczności. Plik audio jest umieszczany na stronie WWW (lub blogu albo wiki)
 • 6. Listy dyskusyjne Zasada działania list opiera się na rozsyłaniu wiadomości email do wszystkich subskrybentów listy. Aby zostać subskrybentem, należy najpierw zapisać się na dana listę dyskusyjna. Po zapisaniu będziemy mogli prowadzić dyskusje poprzez wysyłanie wiadomości email na listę, oraz odpowiadanie na konkretne wiadomości. Istnieją listy ogólnie dostępne, jak i zamknięte, dostępne tylko dla wybranej grupy użytkowników. Niektóre listy można przeglądać przez stronę internetowa, nie będąc subskrybentem. Fora internetowe Fora internetowe są formą list dyskusyjnych, dostepną poprzez stronę WWW. Fora dyskusyjne umożliwiają zarejestrowanym użytkownikom czytanie wszystkich wiadomości, bez konieczności pobierania ich za pomocą programu pocztowego. Niektóre fora wymagają rejestracji i zalogowania w celu odczytania wiadomości. Aby założyć forum internetowe należy posiadać miejsce na serwerze WWW oraz oprogramowanie, które będzie zarządzać wiadomościami wysyłanymi na forum
 • 7. Mapy Google Sieci wspomagające naukę Kursy dostarczane przez sieć lub zasoby Internetu są często nazywane nauczaniem online lub e-learningiem.
 • 8. Sieci wspomagające pracę Sieci przedsiębiorstw pozwalają na transmisję wielu różnych typów informacji, włączając w to pocztę elektroniczną, wideo, komunikaty i telefonię. Intranety – prywatne sieci używane przez jedną firmę pozwalają przedsiębiorstwu na komunikację i przeprowadzanie transakcji między poszczególnymi oddziałami w różnych lokalizacjach. Firmy tworzą ekstranety lub rozszerzone sieci wewnętrzne, żeby zapewniać dostawcom, sprzedawcom i klientom ograniczony dostęp do danych korporacyjnych, aby sprawdzać status zamówień, stan zapasów i listy części. Sieci wspomagające pracę
 • 9. Sieci wspomagające rozrywkę Komunikacja poprzez sieć Sieci przesyłające dane lub informacje różnią się rozmiarami i możliwościami, jednak wszystkie posiadają cztery wspólne elementy: Zasady lub umowa według których wiadomości są wysyłane, kierowane, otrzymywane i interpretowane. Wiadomości lub jednostki informacji, które są transportowane z jednego urządzenia do drugiego. Sposób połączenia tych urządzeń ze sobą - medium, które umożliwia transport wiadomości pomiędzy urządzeniami. Urządzenia w sieci, które wymieniają informacje między sobą.
 • 10. Elementy sieci Cztery elementy sieci: Reguły działania Medium transmisyjne Wiadomości Urządzenia sieciowe Przykład – wysłanie wiadomości z komunikatora internetowego
 • 11. Wiele usług – wiele sieci Tradycyjna telefonia, radio, telewizja i sieci komputerowe przesyłające dane mają swoje oddzielne, indywidualne wersje czterech podstawowych elementów sieci. W przeszłości każda z tych usług wymagała innej technologii przesyłania specyficznego sygnału komunikacyjnego. Dodatkowo, każda usługa miała swój własny zbiór reguł i standardów by zapewnić udaną komunikację sygnału poprzez określone medium. Wiele usług – wiele sieci
 • 12. Sieci konwergentne Rozwój technologii pozwala na konsolidację oddzielnych sieci w jedną platformę - sieć konwergentna. Przepływ głosu, wideo i danych w jednej sieci eliminuje potrzebę tworzenia i zarządzania oddzielnymi sieciami. W sieciach konwergentnych nadal jest wiele punktów styku i specjalizowanych urządzeń, np. komputery osobiste, telefony, telewizory, PDA, terminale sklepowe ale tylko jedna, wspólna infrastruktura sieciowa. Sieci konwergentne
 • 13. Urządzenia końcowe i ich rola w sieciach Przykładów urządzeń końcowych: komputery (stacje robocze, laptopy, serwery plików, serwery WWW), drukarki sieciowe, telefony VoIP, kamery w systemie do monitoringu, niewielkie urządzenia mobilne (bezprzewodowe skanery kodów kreskowych, PDA). W kontekście sieci komputerowych, urządzenia końcowe nazywamy hostami. Urządzenia końcowe i ich rola w sieciach
 • 14. Urządzenia końcowe i ich rola w sieciach W celu rozróżnienia poszczególnych hostów, każdy z nich jest identyfikowany w sieci poprzez adres. W nowoczesnych sieciach, host może pełnić rolę klienta, serwera lub obu naraz - rolę określa zainstalowane oprogramowanie. Serwery to hosty z oprogramowaniem umożliwiającym im dostarczanie informacji i usług, Klienci to hosty z oprogramowaniem odpowiednim do wysyłania zapytań oraz wyświetlania informacji otrzymanych z serwera. Urządzenia pośredniczące i ich rola Urządzenia pośredniczące – zapewniają łączność i poprawność przepływu informacji w sieciach. Urządzenia te łączą poszczególne hosty z siecią oraz wiele niezależnych sieci, celem stworzenia intersieci.
 • 15. Urządzenia pośredniczące i ich rola Przykłady urządzeń pośredniczących: urządzenia dostępowe (koncentratory, przełączniki, bezprzewodowe punkty dostępowe), urządzenia łączące sieci (routery), serwery komunikacyjne i modemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo (firewalle). Urządzenia pośredniczące i ich rola Urządzenia pośredniczące zarządzają przepływem danych: regenerują i przekazują sygnały danych, utrzymują informację o ścieżkach transmisyjnych istniejących w sieci i intersieci, powiadamiają inne urządzenia o błędach i awariach w komunikacji, kierują dane alternatywnymi ścieżkami w sytuacji awarii łączy, klasyfikują i kierują wiadomości zgodnie z priorytetami QoS, umożliwiają lub blokują przepływ danych, kierując się ustawieniami bezpieczeństwa.
 • 16. Urządzenia pośredniczące i ich rola Media sieciowe Medium zapewnia kanał, którym wiadomość jest przesyłana od źródła do celu. Nowoczesne sieci wykorzystują głównie trzy typy mediów, łączących urządzenia i zapewniających ścieżki transmisji danych: metalowe przewody wewnątrz kabli, włókna szklane lub plastikowe (światłowód), transmisja bezprzewodowa.
 • 17. Media sieciowe Media sieciowe Dla każdego z typu mediów inne jest kodowanie sygnału, wymagane do transmisji wiadomości. Przewody metalowe - dane w postaci określonych wzorców impulsów elektrycznych. Światłowody - impulsy światła w zakresie widzialnym lub podczerwonym. Transmisja bezprzewodowa - wzorce fal elektromagnetycznych określające różne wartości bitowe.
 • 18. Media sieciowe Media posiadają różne charakterystyki - są odpowiednie do różnych celów. Kryteria wyboru mediów sieciowych to: odległość, na jaką dane medium może poprawnie transmitować sygnał, otoczenie, w którym dane medium ma być zainstalowane, ilość danych oraz prędkość ich transmisji, koszt danego medium oraz jego instalacji. Infrastruktura sieciowa Infrastruktura sieciowa może się znacznie różnić pod względem: rozmiaru pokrywanego obszaru, liczby podłączonych użytkowników, liczby i rodzaju oferowanych usług.
 • 19. Infrastruktura sieciowa Podział sieci komputerowych ze względu na obszar zajmowany przez sieć: LAN (Local Area Network) - sieć lokalna, MAN (Metropolitan Area Network) - sieć miejska, WAN (Wide Area Network) – sieć rozległa PAN (Private Area Network) – sieć prywatna LAN Sieć prywatna obejmująca pojedynczy budynek lub grupę budynków w obszarze o średnicy do kilku kilometrów. Powszechnie używana do łączenia komputerów osobistych i stacji roboczych w celu udostępniania zasobów i wymiany informacji. Odległość do 100 km Sieci lokalne charakteryzuje wysoka niezawodność działania
 • 20. MAN Sieć miejska, łączy oddzielne sieci LAN na przestrzeni jednego miasta lub aglomeracji. Względy formalne oraz względy bezpieczeństwa sprawiają, że połączenia te mają na ogół charakter typowy dla sieci rozległych. Do zadań sieci metropolitalnych należy łączenie indywidualnych komputerów, głównie osób prywatnych do Internetu. Konstrukcja sieci metropolitalnych oparta jest zazwyczaj na sieci szkieletowej, do której podłączane są sieci lokalne różnego rodzaju organizacji oraz osób prywatnych za pomocą indywidualnych łączy typowych dla sieci rozległych. POZMAN Miejska Sieć Komputerowa POZMAN zbudowana została w całości na bazie połączeń światłowodowych. Szkieletowe łącza światłowodowe mają strukturę fizycznego pierścienia z kilkoma cięciwami. Sieć światłowodowa obejmuje obszar prawie całego Poznania.
 • 21. POZMAN Początkowo w szkielecie sieci POZMAN stosowana była technologia FDDI, która jest obecnie zastąpiona nowoczesną technologią ATM. Połączenia pomiędzy najważniejszymi węzłami ATM w sieci POZMAN pracują z prędkością transmisji 622 Mbit/s, Węzły dostępowe są dołączone do szkieletu sieci z prędkością 155 Mbit/s. POZMAN Sieć POZMAN jest dołączona do krajowej sieci szerokopasmowej POL-34, łączącej miejskie akademickie sieci komputerowe. Połączenia z najważniejszymi polskimi operatorami telekomunikacyjnymi: TP S.A., Tel-Energo, TelBank, PKP, NASK (przez sieć POL-34) i Internet Partners.
 • 22. WAN WAN sieć rozległa łącząca ze sobą sieci MAN na terenie jednego kraju. sieci WAN określane są czasem jako "sieci dalekiego zasięgu" (ang. Long haul network). najczęściej korzysta się z dzierżawionych łączy telekomunikacyjnych, realizowanych w technologii ATM i Frame-Relay, które pozwalają na transmisję z prędkością od 30 Mbps do kilku Gbps. WAN
 • 23. WAN W Polsce typowe sieci rozległe to: sieć POLPAK-T (operator TP S.A.), sieci NASK (Naukowo - Akademickie Sieci Komputerowe Sp. z o o ), PIONIER PIONIER Sieć światłowodowa PIONIER aktualnie jest wykorzystywana do: obsługi akademickiej sieci Internet budowy dedykowanej sieci dla połączeń pomiędzy centrami superkomputerowymi (ośrodkami KDM) rozwoju sieci regionalnych (poprzez udostępnienie akademickim sieciom MAN włókien światłowodowych, wykorzystywanych do obsługi jednostek terenowych administracji rządowej i samorządowej, szkół, szpitali,...)
 • 24. PIONIER PIONIER łączy 19 akademickich sieci MAN własnymi łączami o szybkości 2 x 10Gbit/s (technologia DWDM) oraz 2 akademickie sieci MAN z wykorzystaniem lambdy asynchronicznej dzierżawionej od Telekomunikacji Kolejowej, na której to lambdzie uruchomiono połączenie w technologii 1 GE. Do zbudowania połączeń transmisyjnych PIONIER wykorzystano włókna światłowodowe G. 652 i G.655, które obsadzono systemem DWDM firmy ADVA. PIONIER
 • 25. PIONIER NASK Sieć NASK-WAN ma 43 węzły, Sieć połączona jest z zagranicą przez Szwecję łączem o maksymalnej przepustowości 155 Mb/s wewnątrz kraju możliwe są transmisje do 34 Mb/s. Główne węzły sieci IP połączone są poprzez sieć szkieletową, zbudowaną na bazie protokołu Frame Relay i ATM mniejsze węzły dołączone są do szkieletu łączami cyfrowymi lub analogowymi - zależnie od zapotrzebowania klientów i możliwości operatorów telekomunikacyjnych.
 • 26. NASK POLPAK-T Operatorem sieci jest Centrum Usług Teleinformatycznych; jest ona podstawą infrastruktury teleinformatycznej TP SA. Porty abonenckie mogą pracować z prędkością transmisji od 64 kb/s do 2048 kb/s. Obecnie sieć bazuje na protokole Frame Relay; docelowo będzie rozbudowywana jako ATM z prędkością 155 Mb/s.
 • 27. POLPAK-T Między Bydgoszczą, Gdańskiem, Lublinem, Łodzią, Katowicami, Krakowem, Olsztynem, Poznaniem, Warszawą i Wrocławiem uruchomiony jest szkielet sieci ATM na strumieniu E3 (34 Mb/s). Sieć ma połączenie z USA o przepustowości 45 Mb/s POLPAK-T
 • 28. POL34 Szybka sieć światłowodowa o przepustowości 34 Mb/s, korzysta z łączy w kablach energetycznych operatora Tel- Energo SA (maksymalna możliwa przepustowość 622 Mb/s). W Warszawie znajduje się węzeł sieci, do którego przyłączony jest polski SunSITE (ICM). Aktualna struktura sieci POL-34 POL34 POL34 ma także swoje łącze zagraniczne o przepustowości 34 Mb/s - do europejskiej sieci TEN-155. POL34 dostępna jest praktycznie tylko dla środowisk akademickich.
 • 29. PAN Sieci prywatne (PAN), to konstrukcje stosowane głównie w domach i niewielkich biurach. Charakteryzuje je niewielki zasięg geograficzny (do ok. 10m) i dość duża różnorodność mediów, jak: skrętka UTP komunikacja bezprzewodowa WLAN BlueTooth Podczerwień Itp.. PAN Główny cel istnienia takiej sieci, to komunikacja pojedynczego komputera z Internetem, łączenie do komputera urządzeń peryferyjnych, urządzeń typu laptop, palmtop, telefon komórkowy, telefony VoIP.
 • 30. Internet – sieć sieci Potrzeba komunikacji z zasobami, które znajdują się w sieciach poza strukturą lokalnej organizacji. Przykłady tego typu komunikacji: wysyłanie poczty e-mail do kolegi w innym kraju, dostęp do informacji lub produktów znajdujących się na stronach internetowych, uzyskanie dostępu do pliku na komputerze sąsiada, wykorzystanie komunikatora do porozumiewania się z rodziną mieszkającą w innym mieście, śledzenie dokonań ulubionego zespołu sportowego w telefonie komórkowym. Internet – sieć sieci Intersieć – globalna siatka połączonych ze sobą sieci. Najbardziej znaną i powszechnie wykorzystywaną intersiecią jest Internet. Internet jest tworzony poprzez połączenie sieci należących do dostawców usług internetowych (ang. ISP - Internet Service Provider). Zapewnienie efektywnej komunikacji w obrębie tej różnorodnej architektury wymaga wykorzystania zgodnych i znanych technologii i protokołów oraz ciągłej współpracy między organizacjami administrującymi poszczególnymi sieciami.
 • 31. Internet - środowisko rozproszone 1989 – Formalnie przestaje istnieć ARPANET. Internet rozwija się dalej. 1969 – Powstanie ARPAnet’u, 1970 – Uruchomiony pierwszy serwer FTP. 1994 – powstaje Yahoo!, pierwszy SPAM 1985 – Rejestracja symbolics.com 1990 – narodziny WWW, Polska w sieci 1995 – powstaje Netscape Navigator, 1974 – Po raz pierwszy 1957 – utworzenie agencji ARPA pojawia się słowo Internet 1983 – Z sieci ARPANET zostaje wydzielona część wojskowa tworząc MILNET. W 1971 sieć ta liczyła sobie 13 węzłów, a 1973 –ARPANET staje się w 1973 roku - już 35. siecią międzynarodową Jak wygląda Internet?
 • 32. Protokoły sieciowe Aby świadczyć usługi, urządzenia połączone poprzez medium muszą być zarządzane zgodnie z regułami lub protokołami. Protokoły określają reguły wykorzystywane przez urządzenia sieciowe podczas wzajemnej komunikacji. Grupę powiązanych ze sobą protokołów wymaganych do zapewnienia komunikacji nazywamy zestawem protokołów. Zestaw protokołów musi zawierać dokładne wymagania dotyczące ich współdziałania.
 • 33. Protokoły sieciowe - zadania Zestawy protokołów sieciowych opisują następujące procesy: format lub strukturę wiadomości, metodę wymiany informacji między urządzeniami sieciowymi po ścieżkach prowadzących do innych sieci, W jaki sposób i kiedy urządzenia sieciowe wysyłają sobie informacje systemowe lub informacje o błędach, nawiązywanie i kończenie sesji komunikacyjnych. Protokoły sieciowe - zadania
 • 34. Model odniesienia i protokołów Istnieją dwa podstawowe typy modeli sieciowych: model protokołów i model odniesienia. Model protokołów – schemat, hierarchiczny zbiór powiązanych protokołów reprezentujący funkcjonalność wymaganą, aby pośredniczyć pomiędzy siecią międzyludzką a siecią danych. Model odniesienia – dostarcza wspólny punkt widzenia do utrzymania spójności wśród wszystkich typów protokołów i usług sieciowych, podstawowym celem modelu odniesienia jest pomoc w jasnym zrozumieniu zastosowanych funkcji oraz procesów. Model odniesienia i protokołów Model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest modelem protokołów ponieważ opisuje funkcje, które występują na każdej z warstw w ramach zestawu TCP/IP. Model OSI (ang. Open Systems Interconnection) jest najbardziej znanym modelem odniesienia. Jest stosowany do projektowania sieci przenoszących dane, tworzenia specyfikacji operacji i do rozwiązywania problemów. Modele TCP/IP oraz OSI są uważane za podstawowe. Są stosowane do opisu funkcjonalności sieci.
 • 35. Model odniesienia i protokołów Model TCP/IP Definiuje on cztery kategorie funkcji, które muszą wystąpić aby komunikację można było uznać za udaną. Architektura zbioru protokołów TCP/IP odzwierciedla strukturę tego modelu. Ze względu na to, model sieci Internet jest często określany jako model TCP/IP. Na temat standardu oraz protokołów TCP/IP są prowadzone dyskusje na forum publicznym. Definicje są później ogólnie dostępne – RFC (ang. Requests for Comments), RFC zawierają one dwa elementy: formalną specyfikację protokołów komunikacyjnych oraz zasoby, które opisują użycie protokołów.
 • 36. Model TCP/IP Model odniesienia OSI Model OSI (ang. Open Systems Interconnection) - abstrakcyjny model zbudowany w oparciu o warstwy, który został opracowany celem ułatwienia projektowania protokołów sieciowych. Model OSI dzieli procesy sieciowe na siedem logicznych warstw Każda warstwa ma unikalną funkcjonalność oraz przypisane określone usługi i protokoły. Jako model odniesienia, model OSI dostarcza obszerną listę funkcji oraz usług, które mogą zaistnieć w każdej z warstw. Opisuje on także interakcję każdej z warstw z warstwami położonymi bezpośrednio pod i nad.
 • 37. Model odniesienia OSI W modelu TCP/IP warstwy są rozróżniane po nazwach, w modelu OSI, do warstw częściej odwołuje się po numerze niż po nazwie. Model odniesienia OSI Warstwa aplikacji - umożliwia komunikację pomiędzy stacją roboczą w sieci a człowiekiem z niej korzystającym Warstwa prezentacji - dostarcza wspólnej reprezentacji danych transferowanych między warstwami aplikacji Warstwa sesji - dostarcza usługi dla warstwy prezentacji do sterowania dialogiem oraz zarządzania wymianą danych Warstwa transportowa - definiuje usługi segmentacji, transferu oraz składania danych dla końcowych jednostek komunikujących się poprzez sieć
 • 38. Model odniesienia OSI Warstwa sieci - dostarcza usługi do wymiany pojedynczych fragmentów danych przez sieć pomiędzy zdefiniowanymi urządzeniami końcowymi Warstwa łącza danych - opisuje metody wymiany ramek pomiędzy urządzeniami połączonymi wspólnym medium Warstwa fizyczna - opisuje mechaniczne, elektryczne funkcjonalne oraz proceduralne środki do aktywacji, zarządzania i deaktywacji fizycznego połączenia służącego do transmisji bitów pomiędzy urządzeniami sieciowymi Model OSI a TCP/IP Protokoły, które tworzą stos protokołów TCP/IP mogą zostać opisane w terminologii używanej w modelu odniesienia OSI.
 • 39. Warstwa aplikacji Warstwa aplikacji jest odpowiedzialna za bezpośredni dostęp do procesów, które zarządzają komunikacją w sieci. Służy jako źródło i cel komunikacji w sieciach danych. Jest to warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami, których używamy do komunikacji, a siecią poprzez którą nasze komunikaty są transmitowane Warstwa aplikacji modelu TCP/IP zawiera wiele protokołów, które udostępniają określone funkcje dla wielu aplikacji użytkowników końcowych. Aplikacje, protokoły i usługi warstwy aplikacji umożliwiają użytkownikom współdziałanie. Sieć Internet - warstwa aplikacji
 • 40. Oprogramowanie warstwy aplikacji W warstwie aplikacji istnieją dwa typy oprogramowania (procesów), które umożliwiają dostęp do sieci. Są to aplikacje oraz usługi. Aplikacje są oprogramowaniem używanym do komunikacji lub do pracy w sieci. Usługi warstwy aplikacji – obsługują interfejs sieci; są transparentne dla użytkownika - łączą go z siecią i przygotowują dane do wysłania. Aplikacje użytkownika, usługi i protokoły warstwy aplikacji
 • 41. Protokoły warstwy aplikacji Ustalają zasady rządzące wymianą danych pomiędzy aplikacjami a usługami uruchomionymi na uczestniczących w komunikacji urządzeniach. Określają struktury danych oraz typy przesyłanych komunikatów. Komunikat może reprezentować żądanie usługi, potwierdzenie, dane, status lub błąd. Definiują również sposób konwersacji zapewniając, że wysłany komunikat spotka się z właściwą reakcją oraz że w czasie dotarcia danych zostaną uruchomione właściwe usługi. Protokoły warstwy aplikacji DNS (ang. Domain Name System) - protokół używany do odwzorowywania nazw w sieci Internet na adresy IP; HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) - protokół używany do przesyłania plików tworzących strony WWW; SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) - protokół używany do przesyłania wiadomości poczty elektronicznej wraz z załącznikami;
 • 42. Protokoły warstwy aplikacji Telnet (ang. Telecommunication Network) - protokół emulacji terminala umożliwiający komunikację ze zdalnym urządzeniem; FTP (ang. File Transfer Protocol) - protokół używany do interaktywnego przesyłania plików pomiędzy systemami. Dostęp do zdalnych urządzeń W czasie pracy na urządzeniu przyłączonym do sieci (np. PC, laptop, PDA, telefon komórkowy) możemy korzystać z danych przechowywanych na innym urządzeniu. W takim przypadku musimy uzyskać dostęp do zdalnego urządzenia, na którym te dane są fizycznie przechowywane. Dostarczanie danych z serwera może być realizowane na żądanie klienta lub pomiędzy urządzeniami, które działają w sieci peer-to-peer, gdzie relacja klient-serwer jest nawiązywana w sposób zależny od tego, które urządzenie w danym czasie jest źródłem, a które celem.
 • 43. Model klient-serwer Architektura sieciowa w której klient łączy się z serwerem w celu skorzystania z jego usług Model klient-serwer Klient rozpoczyna wymianę danych wysyłając żądanie do serwera, który odpowiada poprzez wysłanie jednego lub więcej strumieni danych do klienta. W żargonie sieciowym: urządzenie, które odpowiada na żądania aplikacji klienta, nazywane jest serwerem. Serwer przechowuje dane w celu współdzielenia ich z systemami klienckimi (strony WWW, dokumenty, bazy danych, zdjęcia, filmy, pliki audio) Protokoły warstwy aplikacji opisują format żądań i odpowiedzi pomiędzy klientami i serwerami.
 • 44. Serwery W architekturze klient-serwer serwer uruchamia usługę lub proces nazywany demonem. Demony "nasłuchują" żądań napływających od klienta, tzn. są one zaprogramowane tak, aby odpowiadać na każde żądanie, które przybyło do serwera i które jest skierowane do usługi obsługiwanej przez demona. Serwery
 • 45. Model peer-to-peer Model ten dotyczy architektury: sieci peer-to-peer aplikacji peer-to-peer (P2P). Obie formy mają podobne cechy, jednak w praktyce działają inaczej. Sieci peer-to-peer W sieci peer-to-peer dwa komputery (lub więcej) są połączone ze sobą poprzez sieć i mogą one współdzielić zasoby (tj. drukarki czy pliki) bez pomocy dedykowanego serwera. Każde podłączone urządzenie końcowe (peer) może działać jako serwer lub klient. Role (klient i serwer) są ustalane na podstawie żądań. Sieci peer-to-peer swoje zasoby decentralizują. Dane nie muszą być przechowywane na dedykowanym serwerze, żeby mogły zostać udostępnione.
 • 46. Sieci peer-to-peer Przykłady: Prosta sieć domowa z dwoma połączonymi komputerami, które współdzielą drukarkę Użytkownicy tej sieci mogą również przygotować swoje komputery do współdzielenia plików, uruchomienia gier sieciowych czy współdzielenia połączenia internetowego. Podłączone do dużej sieci dwa komputery, które używają oprogramowania w celu współdzielenia swoich zasobów poprzez sieć. Sieci peer-to-peer
 • 47. Aplikacje peer-to-peer Aplikacje peer-to-peer (P2P) pozwalają urządzeniom działać jako klient i serwer w ramach tej samej komunikacji. W tym modelu każdy klient jest serwerem, a każdy serwer - klientem. Oba urządzenia mogą inicjować komunikację i oba w równym stopniu biorą udział w jej procesie. Aplikacje peer-to-peer Aplikacja peer-to-peer wymaga, aby każde urządzenie dostarczało interfejsu użytkownikom, a usługi były uruchamiane w tle. Uruchomienie określonej aplikacji peer-to-peer uruchamia w tle wymagane usługi i równocześnie wywołuje interfejs użytkownika. Dopiero wówczas możliwa jest bezpośrednia komunikacja urządzeń. Aplikacje peer-to-peer mogą być stosowane w sieciach: peer-to-peer, klient-serwer oraz w sieci Internet.
 • 49. Protokół i usługa DNS Urządzenia mogą brać udział w wysyłaniu i odbieraniu komunikatów dzięki numerycznym adresom IP, którymi są oznaczane. W Internecie takie nazwy domen jak np. www.cisco.com są dużo łatwiejsze do zapamiętania niż adres 198.133.219.25 W celu automatycznego wiązania nazw domen z adresami utworzono tzw. system nazw domenowych - DNS. DNS wykorzystuje zbiór rozproszonych serwerów, które tłumaczą nazwy na związane z nimi numeryczne adresy. Protokół i usługa DNS Protokół DNS definiuje zautomatyzowaną usługę, która dopasowuje nazwy do wymaganych numerycznych adresów sieciowych. Opisuje format zapytań i odpowiedzi oraz formaty danych. Protokół DNS w procesie komunikacji używa pojedynczej struktury informacji zwanej komunikatem. Format ten używany jest do wszelkiego typu zapytań klienta i odpowiedzi serwera, informacji o błędach czy komunikatów RR (ang. Resource Record) przesyłanych pomiędzy serwerami.
 • 50. Protokół i usługa DNS Protokół i usługa DNS DNS jest usługą opartą na modelu klient-serwer. Klient DNS działa jako usługa sama w sobie. Klient DNS, czasem określany mianem DNS resolver, wspiera rozwiązywanie nazw dla innych aplikacji sieciowych oraz usług, które tego potrzebują. W czasie konfiguracji urządzenia sieciowego zwykle podajemy jeden lub więcej adresów serwerów DNS, które klient DNS może wykorzystać do odwzorowywania nazw.
 • 51. Protokół i usługa DNS Zwykle dostawca usług internetowych przydziela adresy, które mogą być używane przez serwery DNS. Kiedy aplikacja użytkownika żąda połączenia ze zdalnym urządzeniem za pomocą nazwy, klient DNS wysyła zapytanie o odwzorowanie tej nazwy na adres numeryczny do jednego ze zdefiniowanych serwerów DNS. Protokół i usługa DNS Systemy operacyjne komputerów udostępniają użytkownikom narzędzie zwane nslookup, które umożliwia manualne wysłanie zapytania do serwera DNS w celu odwzorowania danej nazwy hosta. Narzędzie to może być również stosowane w celu rozwiązywania problemów związanych z odwzorowywaniem nazw lub do weryfikacji aktualnego stanu serwerów DNS.
 • 52. Protokół i usługa DNS Zwykle dostawca usług internetowych przydziela adresy, które mogą być używane przez serwery DNS. Kiedy aplikacja użytkownika żąda połączenia ze zdalnym urządzeniem za pomocą nazwy, klient DNS wysyła zapytanie o odwzorowanie tej nazwy na adres numeryczny do jednego ze zdefiniowanych serwerów DNS. Protokół i usługa DNS Serwer DNS zapewnia odwzorowywanie nazw poprzez demona, który często określany jest mianem named. Serwer DNS opisuje domeny za pomocą tzw. rekordów zasobowych (ang. resource record, RR). Rekordy te zawierają nazwę, adres oraz typ rekordu. Kiedy klient wykonuje zapytanie, proces serwera "named", w celu samodzielnego rozwiązania nazwy, najpierw przegląda własne rekordy. Jeżeli operacja ta zakończy się niepowodzeniem, kontaktuje się z innymi serwerami.
 • 53. Protokół i usługa DNS Usługa Klienta DNS, na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows, optymalizuje wydajność procesu rozwiązywania nazw DNS poprzez przechowywanie poprzednio odwzorowanych nazw w pamięci. Polecenie ipconfig /displaydns w systemie Windows XP lub 2000 wyświetla wszystkie przechowywane wpisy. Protokół i usługa DNS System nazw domenowych ma strukturę hierarchiczną. Domeny najwyższego poziomu reprezentują typ organizacji lub kraj pochodzenia. Przykładami domen najwyższego poziomu są: .au – Australia .co – Kolumbia .com - działalność komercyjna lub przemysł .jp – Japonia .org - organizacja non-profit System nazw domenowych funkcjonuje w oparciu o hierarchię zdecentralizowanych serwerów, które przechowują i utrzymują rekordy zasobów.
 • 54. Protokół i usługa DNS Protokół i usługa DNS Rekordy zasobów rejestrują nazwy domen, które serwer może odwzorować oraz alternatywne serwery, które również mogą przetwarzać żądania. Jeśli dany serwer posiada rekordy zasobów odpowiadające jego poziomowi w hierarchii, to mówi się, że jest on autorytatywny dla tych rekordów. Np..serwer nazw w domenie cisco.netacad.net nie byłby autorytatywny dla rekordu mail.cisco.com (rekord jest utrzymywany na serwerze domeny wyższego poziomu cisco.com).
 • 55. Protokół i usługa DNS http://www.ietf.org//rfc/rfc1034.txt http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt Usługa WWW i protokół HTTP Kiedy w przeglądarce stron WWW wpisujemy adres strony (tzw. URL), przeglądarka nawiązuje połączenie z usługą uruchomioną na serwerze korzystając z protokołu HTTP. Przeglądarki WWW są aplikacjami klienckimi, które są używane do połączeń z siecią WWW (ang. World Wide Web) oraz do dostępu do zasobów przechowywanych na serwerach WWW.
 • 56. Usługa WWW i protokół HTTP Protokół HTTP powstał on pierwotnie w celu publikowania i pobierania stron HTML obecnie HTTP jest stosowany do przesyłania danych w sieci WWW HTTP jest protokołem typu żądanie/odpowiedź Kiedy klient (zwykle przeglądarka WWW) wysyła komunikat z żądaniem strony WWW do serwera, protokół HTTP określa typ tego komunikatu. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy serwer wysyła odpowiedź. Usługa WWW i protokół HTTP Trzy najważniejsze typy komunikatów to: GET, POST oraz PUT. GET jest prośbą klienta o dane. Przeglądarka wysyła żądanie GET w celu pobrania strony WWW z serwera. Komunikaty POST oraz PUT są używane w procesie przesyłania danych do serwera WWW. Np. kiedy użytkownik wprowadzi dane do formularza umieszczonego na stronie WWW, POST włączy te dane do wiadomości przesyłanej do serwera. PUT przesyła dane w postaci plików do serwera WWW.
 • 57. Usługa WWW i protokół HTTP Usługa WWW i protokół HTTP HTTP nie jest bezpiecznym protokołem. Komunikaty POST wysyłane są do serwera jawnym tekstem, który może zostać przechwycony i przeczytany. Podobnie, odpowiedzi serwera (zwykle strony HTML) również nie są szyfrowane. W sieci Internet, do bezpiecznej komunikacji z serwerem WWW, stosuje się protokół HTTP Secure (HTTPS). Do ochrony danych przesyłanych pomiędzy klientem i serwerem, HTTPS stosuje algorytmy uwierzytelniania i szyfrowania. HTTPS określa dodatkowe reguły dla przepływu danych pomiędzy warstwą aplikacji i warstwą transportową.
 • 58. Wyszukiwanie informacji Dostęp bezpośredni Znajomość adresu serwera WWW Nawigacja pomiędzy stronami WWW w obrębie danego serwera Dostęp pośredni Portale (Onet, Wirtualna Polska, Interia) Wyszukiwarki sieciowe (Google, Yahoo, Altavista, Infoseek, Yahoo) Zasady wyszukiwania informacji Domyślnie jest stosowany operator AND Można wyszukać strony, na których część haseł z zapytania nie musi występować jednocześnie – należy użyć operatora OR Wyszukiwanie dokładnych fraz – użycie frazy w cudzysłowach np. ”Pan Tadeusz” Użycie operatora „+” – nie pomijanie słów przy wyszukiwaniu Użycie operatora „-” – wykluczenie w wynikach wyszukiwania pewnych stron (chcemy dowiedzieć się czegoś o telefonach komórkowych, ale nie chcemy kupić telefonu telefon komórkowy –sklep)
 • 59. Usługa E-MAIL i protokoły SMTP/POP Poczta elektroniczna (e-mail) - najbardziej popularna usługa sieciowa Do napisania wiadomości potrzebna jest aplikacja nazywana klientem poczty elektronicznej lub MUA (ang. Mail User Agent), pozwalająca na wysyłanie wiadomości i umieszczanie ich w skrzynkach pocztowych. Oba procesy są niezależne. Do pobierania wiadomości z serwera pocztowego klient używa protokołu POP lub IMAP. Proces wysyłania wiadomości opisuje protokół SMTP. Zwykle klient e-mail dostarcza funkcjonalność obu protokołów w ramach jednej aplikacji. Usługa E-MAIL i protokoły SMTP/POP
 • 60. Procesy serwera E-MAIL Serwer poczty elektronicznej obsługuje dwa niezależne procesy: MTA (ang. Mail Transfer Agent) MDA (ang. Mail Delivery Agent) Agent MTA Agent MTA jest używany do przekazywania poczty elektronicznej. Agent MTA otrzymuje wiadomości od klienta e-mail (MUA) lub od innego agenta MTA i w oparciu o zawartość nagłówka wiadomości decyduje, jak wiadomość musi być przekazywana, aby osiągnęła swój cel. Jeśli list jest adresowany do użytkownika, który posiada skrzynkę pocztową na lokalnym serwerze, to list jest przekazywany do agenta MDA. Natomiast jeśli skrzynka pocztowa adresata znajduje się na innym serwerze, agent MTA przekazuje list do agenta MTA na odpowiednim serwerze.
 • 61. Agent MDA Agent MDA zarządza dostarczaniem wiadomości e-mail pomiędzy serwerami i klientami. Agent MDA umieszcza pocztę otrzymaną od agenta MTA w skrzynkach pocztowych odpowiednich użytkowników. Agent MDA może również zajmować się problemami związanymi z końcową fazą dostarczania wiadomości, np. skanowanie w poszukiwaniu wirusów, filtrowanie spamu potwierdzenia odebrania wiadomości. Procesy serwera E-MAIL
 • 62. Protokoły SMTP i POP Do obsługi poczty elektronicznej stosuje się m.in. dwa protokoły: POP oraz SMTP POP i POP3 (ang. Post Office Protocol, version 3) są protokołami dostarczania poczty przychodzącej typu klient- serwer. Protokoły te dostarczają pocztę z serwera pocztowego do klienta (MUA). SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) zarządza procesem przesyłania poczty wychodzącej od klienta do serwera pocztowego (MDA), jak również pomiędzy serwerami (MTA). SMTP umożliwia przesyłanie poczty elektronicznej pomiędzy różnymi typami serwerów i oprogramowania klienta oraz wymianę korespondencji w sieci Internet. Protokoły SMTP i POP Format wiadomości protokołu SMTP oparty jest o sztywny zbiór komend i odpowiedzi. Te komendy wspierają procedury używane w SMTP, takie jak: zainicjowanie sesji, transakcja poczty, weryfikacja nazw skrzynek pocztowych, powiększanie listy adresowej, otwieranie i zamykanie wymiany.
 • 63. Protokoły SMTP i POP Przykładowe komendy protokołu SMTP: HELO - identyfikuje proces klienta SMTP z procesem serwera SMTP, EHLO - nowsza wersja komendy HELO zawierająca rozszerzone funkcje, MAIL FROM - identyfikuje nadawcę, RCPT TO - identyfikuje odbiorcę, DATA - identyfikuje treść wiadomości. Protokoły SMTP i POP
 • 64. Protokół MIME MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions), jest standardem przesyłania poczty elektronicznej (nowszym od SMTP), Zalecany w sieci Internet (RFC 1590), Umożliwia w odróżnieniu od SMTP dołączanie do tekstowych plików pocztowych informacji w różnych formatach w tym graficznych. Protokół MIME Wiadomość w standardzie MIME zawiera dodatkowe nagłówki: Content-type – określa typ danych zawartych w wiadomości Content-Transfer-Encoding – określa sposób kodowania danych MIME-Version – określa wersję standardu Content-ID – wyznacza wiadomość właściwą Content-Description – Komentarz do zawartości
 • 65. FTP FTP (ang. File Transfer Protocol) – protokół do obsługi przesyłania plików pomiędzy klientem i serwerem. Klient FTP jest uruchamianą na komputerze aplikacją, która jest używana do wysyłania i pobierania plików z serwera z uruchomionym demonem FTP (FTPd). FTP Aby przesyłanie plików zakończyło się powodzeniem, FTP wymaga dwóch połączeń pomiędzy klientem i serwerem: do przesyłania komend i odpowiedzi - na porcie 21 TCP - jest używane do kontroli ruchu i przenosi komendy klienta oraz odpowiedzi serwera. do faktycznego przesyłania pliku - na porcie 20 TCP - jest używane do faktycznego transferu pliku i tworzone każdorazowo, gdy plik jest przesyłany.
 • 66. FTP FTP Przykłady programów będących klientami FTP CuteFTP Droppy FileZilla SmartFTP WinSCP
 • 67. DHCP Usługa DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) umożliwia urządzeniom w sieci otrzymywanie adresów IP i innych informacji z serwera DHCP. Usługa automatyzuje przypisywanie adresów IP, masek podsieci, bramy i innych parametrów sieciowych. DHCP pozwala hostom otrzymać adres IP dynamicznie, kiedy tylko zostaną podłączone do sieci. Usługa DHCP jest preferowana w większych sieciach lokalnych lub tam, gdzie często zmieniają się użytkownicy. DHCP Adresy przydzielane przez DHCP nie są na stałe przypisywane do hostów - są one dzierżawione na określony czas. Serwer DHCP znajduje się zwykle po stronie dostawcy usług internetowych (ISP), a host w sieci domowej uzyskuje konfigurację IP bezpośrednio z tego serwera. Serwer DHCP zapewnia unikalność wszystkich adresów IP. DHCP może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ dowolne urządzenie połączone z siecią może otrzymać adres IP.
 • 68. DHCP Gdy urządzenie jest uruchamiane lub podłączane do sieci, klient DHCP rozgłasza pakiet DHCP DISCOVER w celu zidentyfikowania dostępnych serwerów DHCP. Serwer DHCP odpowiada pakietem DHCP OFFER, który zawiera zaoferowany adres IP, maskę podsieci, adres serwera DNS oraz bramę domyślną, jak również czas trwania dzierżawy. Jeśli w sieci jest więcej serwerów DHCP, klient może otrzymać wiele pakietów DHCP OFFER i musi wtedy dokonać wyboru oraz rozgłosić pakiet DHCP REQUEST, który zawiera informację o wybranym serwerze Serwer zwraca komunikat DHCP ACK potwierdzając tym samym, że dzierżawa doszła do skutku. DHCP
 • 69. Usługi współdzielenia plików i protokół SMB SMB (ang. Server Message Block) stosowany jest do udostępniania plików. Protokół SMB opisuje on strukturę współdzielonych zasobów sieciowych, takich jak katalogi, pliki, drukarki czy porty szeregowe. Jest to protokół typu żądanie-odpowiedź – klienci nawiązują długoterminowe połączenia z serwerem. Po ustanowieniu połączenia, użytkownik klienta ma dostęp do zasobów na serwerze tak, jakby zasoby były lokalne dla hosta klienta. Usługi współdzielenia plików i protokół SMB Usługi drukowania oraz współdzielenie plików za pomocą SMB stanowią podstawę sieci Microsoft. Systemy operacyjne LINUX oraz UNIX umożliwiają współdzielenie zasobów z sieciami Microsoft za pomocą oprogramowania SAMBA, którego budowa oparta jest na protokole SMB. Systemy operacyjne Apple Macintosh również obsługują współdzielenie zasobów używając protokołu SMB.
 • 70. Usługi współdzielenia plików i protokół SMB Usługi współdzielenia plików i protokół SMB Wszystkie komunikaty SMB mają wspólny format: nagłówki mają stały rozmiar, natomiast parametry i dane - zmienny. Komunikaty SMB mogą: rozpoczynać, uwierzytelniać i przerywać sesje; kontrolować dostęp do plików i drukarek; pozwolić aplikacji wysyłać i odbierać komunikaty do i z innych urządzeń.
 • 71. Usługi współdzielenia plików i protokół SMB Usługi P2P i protokół Gnutella Aplikacje P2P - oparte na protokole Gnutella - umożliwiają ludziom udostępnianie swoich plików (zgromadzonych na twardych dyskach), w celu pobrania ich przez innych użytkowników. Oprogramowanie klienta zgodne z protokołem Gnutella pozwala użytkownikom połączyć się przez Internet z usługami protokołu Gnutella, zlokalizować i mieć dostęp do zasobów udostępnionych przez inne urządzenia. Istnieje wiele aplikacji obsługujących protokół Gnutella, m.in. BearShare, Gnucleus, LimeWire (zaprezentowany na rysunku), Morpheus, WinMX oraz XoloX.
 • 72. Usługi P2P i protokół Gnutella Wiele aplikacji P2P nie zapisuje w centralnej bazie danych wszystkich plików dostępnych na urządzeniach uczestniczących w wymianie. To urządzenia te odpowiadają na zapytania o dostępność odpowiednich plików. Usługi P2P i protokół Gnutella
 • 73. Usługi P2P i protokół Gnutella Kiedy użytkownik jest połączony z usługą Gnutella, jego aplikacje poszukują innych węzłów Gnutella, z którymi mogłyby się połączyć. Węzły te obsługują zapytania o lokalizację zasobów i odpowiadają na żądania i zarządzają komunikatami kontrolnymi Protokół Gnutella definiuje pięć typów pakietów: ping - do wyszukiwania urządzeń, pong - odpowiedź na ping, query - do lokalizacji pliku, query hit - odpowiedź na zapytanie, push - żądanie pobrania pliku. Usługi P2P i protokół Gnutella
 • 74. Usługi i protokół Telnet Kiedy powstały sieci, ludzie potrzebowali metody, która pozwoli na zdalny dostęp do komputerów tak, jak to miało miejsce w przypadku połączonych terminali. Telnet dostarcza standardową metodę emulacji terminala tekstowego dając w ten sposób możliwość pracy zdalnej na komputerach podłączonych do sieci. Zarówno sam protokół, jak i implementujące go oprogramowanie klienta, powszechnie nazywane jest Telnetem. Połączenie realizowane za pośrednictwem protokołu Telnet nazywane jest sesją VTY (ang. Virtual Terminal). Usługi i protokół Telnet Do połączenia z interfejsem wiersza poleceń CLI (ang. command line interface) serwera Telnet używa oprogramowania, które zapewnia te same cechy sesji terminala, jak w przypadku sesji nawiązywanych z fizycznego urządzenia połączonego z serwerem. W celu wspierania połączeń klienta Telnet, serwer uruchamia usługę nazywaną demonem Telnet. Klient Telnet dostępny jest w większości systemów operacyjnych. W systemie Microsoft Windows aplikacja Telnet może zostać uruchomiona z wiersza poleceń.
 • 75. Usługi i protokół Telnet Usługi i protokół Telnet Protokół Telnet wspiera uwierzytelnianie użytkowników, ale nie wspiera szyfrowania danych. W czasie sesji wszystkie dane przesyłane są jawnym tekstem. To oznacza, że dane mogą zostać przechwycone i przeczytane. Protokół SSH (ang. Secure Shell) oferuje alternatywną i bezpieczną metodę dostępu do serwera. Struktura SSH zapewnia bezpieczne zdalne logowanie oraz inne bezpieczne usługi sieciowe. SSH zapewnia silniejsze niż Telnet uwierzytelnianie i wspiera szyfrowanie danych w czasie transportu przez sieć. Profesjonaliści powinni zawsze używać SSH (jeśli to tylko jest możliwe).
 • 76. Literatura L.L Peterson, B. S. Davie „Sieci komputerowe – podejście systemowe”, Nakom, Poznań 2000 V.Amato, W. Lewis „ Akademia sieci CISCO”, Mikom, Warszawa 2001 D.E. Comer „Sieci i intersieci”, WNT, Warszawa 2001 http://cisco.netacad.net, kurs CCNA