Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sissel Hoel: Statsinnovatøren

1 046 vues

Publié le

Hoel er prosjektleder for arbeidet med å etablere Difi som kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor. Hun holdt foredrag på Kommunikasjonsdagen 2015. Hun ga en faglig introduksjon til hvilke deler av kommunikasjonsfaget som er nødvendig for å skape og gjennomføre innovasjon.

  • Soyez le premier à commenter

Sissel Hoel: Statsinnovatøren

  1. 1. Innovasjon kan forstås som en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon for å skape økonomiske verdier. Innovasjon bygger på ny kunnskap og nye kombinasjoner av kjent kunnskap. Ny kunnskap genereres fra praktisk erfaring eller gjennom systematisk forskning, og kan gi seg utslag i trinnvise endringer og forbedringer eller større radikale innovasjoner.
  2. 2. Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

×