Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Astrup

32 955 vues

Publié le

ASTRUP

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Astrup

 1. 1. Analiza ASTRUP Koncsag-Szász Előd
 2. 2. Scurtă istorie 1952...Prof. Dr. Poul Bjørndahl Astrup (1915-2000)Medic danez, a descris metoda de analiză a gazelorsanguine din doar 3 picături de sânge,în timpul marii epidemii de poliomielită din Dania,anul 1952/53.
 3. 3. Scurtă istorie ...2007 Sistem automat pentrumăsurarea pH, pO2, pCO2, ... Calcularea stării de oxigenare şi stării acido-bazice. Măsurarea automată a presiunii barometrice Opţional: determinarea hemoglobinei totale, etc. Sistem de calibrare automată cu soluţii - "Gas EquilibratedCalibration" Programe de auto-monitorizare şi control electronic alnivelelor de umplere Etc...
 4. 4. Obiective Estimarea: I. oxigenării ţesuturilor (sângelui) pO2, ctO2, SO2, ctHb, Htc II. echilibrului acido-bazic pH, pCO2, cHCO3-, BE III. Opţional: Na, K, iCa, glicemie
 5. 5. Noţiuni de bazăpresiunea parţială Ex: patm= 760mmHg; O2 – 21% pO2=760*21/100=160mmHg în aer. presiunea parţială a unui gaz dizolvat Ex: pCO2(dizolvat)=pCO2(gaze în echilibru) coeficient de solubilitateDefiniţie: volumul de gaz dizolvat într-un litru de soluţie la opresiune de 1mmHg. αO2= 0,03 mlO2/l/mmHg αCO2= 0,7 mlCO2/l/mmHg (20x↑)
 6. 6. pO2 – presiunea parţială O2Valori normale pO2 (mmHg)Nou-născuţi 70 (3060-90)Sugari 90Copii 96Adulţi 100 (83-108)Sânge venos: pO2 ≈ 40 (35-45) mmHg pO2 în primele 2 ore de viaţă
 7. 7. SO2 – saturaţieDefiniţie: aportul procentual dintre conţinutul actual în O 2 alhemoglobinei şi capacitatea maximă de transport a hemoglobinei Acidoză (Efectul Bohr) Creşterea temperaturii- arterial: 97% (>95%)- venos: 75%Nu indică conţinutul în O2 al sângelui arterial.Determinări combinate: SO2, pO2 şi Hb  oxigenarea tisulară.
 8. 8. DSV
 9. 9. ctO2 – concentraţia de oxigen 1gHb ........1,39ml O2 (in vitro)100 ml sg.........15gHb...... ≈20ml O2 /dlctO2=ctHb*1,39*SO2+ pO2*0,03ctO2a=150*1,39*0,97+100*0,03=205ml/l=20ml/dlctO2v=150*1,39*0,75+40*0,03=157ml/l=15,7ml/dl- arterial: 15-22 v%- venos: 11-16 v%
 10. 10. Hb, Htc Vârstă Hemoglobină (g%) Hematocrit (%) Prematur 15 47 Nou-născut 20 59 1 lună 17 50 3 luni 15 45 6 luni 14 46 9 luni 13 45 1 an 12,1 41 2 ani 12,3 40 4 ani 12,6 37 8 ani 13,4 41 14 ani 14 (±2) 41 (±6)
 11. 11. pH – “pondus hydrogenii”Definiţie: logaritmul zecimal cu semn schimbatal concentratiei ionilor de hidrogen.[ H + ] = 3,5 − 4,5 × 10 −8 mol / l = 35 − 45nmol / l ( 20 − 100nmol / l ) pH = − log H [ ] + [H+] nmol/l pH 100 7,0 [ − log 40 × 10 −9 ] ≈ 7.4 63.1 7,2Valori normale: 7,35-7,45 39,8 7,4<7,20 = comă 25,1 7,6<6,8 / >7,8 = deces
 12. 12. pH în primele 2 ore de viaţă
 13. 13. pCO2 presiunea parţială a CO2Plămâni Rinichi Hb=CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO-3 + H+ 5% 90%CO2 + Hb-NH2 ↔ Hb-NH-COO- + H+ 5%Valori normale pCO2 (mmHg)Nou-născuţi 27-40 (33)Sugari 27-41 (34)Copii 33-46 (37)Bărbaţi 35-48 (40) Sânge arterial ≈ 40 mmHg CO2Femei 32-45 (40) Sânge venos ≈ 46 mmHg CO2
 14. 14. ctHCO3 st – bicarbonat standard -Definiţie: concentraţia de bicarbonat măsurată direct de aparat lapCO2=40mmHg, t=37°C, oxigenare 100%.Această modificare a circumstanţelor elimină efectul dat de componentarespiratorie.Bicarbonat actual: concentraţia de bicarbonat calculat pe baza valorilorpCO2 şi pH. CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO-3 + H+ Bicarbonat standard - valori normale: HCO3-↑ alcaloză metabolică <1 an: 18,5 – 24,2 mmol/l >1 an: 21 – 26 mmol/l HCO3-↓ acidoză metabolică
 15. 15. Ecuaţia Henderson-HasselbachCO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO-3 + H+ − [ H + ] × [ HCO3 ] (k = constantă de disociere) k= [ H 2CO3 ] − + [ HCO3 ] log k = log[H ] + log [ H 2CO3 ] − + [ HCO3 ] − log[ H ] = − log k + log [ H 2CO3 ] − [ HCO3 ] pH = pK + log α × pCO2 − pH = − log pCO2 + pK + log[HCO3 ] − log 0.03 pH= -a*x + b
 16. 16. PCO2 pH= -1* log pCO2 + pK + log [HCO3-] – log0.03 100 80 45° pH= -a*x + b 60 40 15 20 25 30 35 Standard HCO3- 20 15 20 25 30 35 HCO3- actual 10 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 pH
 17. 17. BE – baze excesDefiniţie: - diferenţa dintre bazele de tampon ideal şi bazelede tampon actual al organismului. - cantitatea necesară de NaHCO3- (mmol/l) pentruneutralizarea spaţiului extracelular.Bazele de tampon (BB) actual: capacitatea totală detamponare a sângelui, asigurată de sistemele de tamponbicarbonat, hemoglobină, proteine plasmatice şi hidrofosfat.Valoare normală: 46-48mmol/l. nNaHCO3=BE*0,6*Gc (mmol)Valori normale BE: - nou-născut: (-10) – (-2) mmol/l - sugar: (-7) – (-1) mmol/l - copil: (-4) – (+2) mmol/l
 18. 18. AG – anion gap [Na+]= 140mEq/l95% [K+]= 4mEq/l 144 mEq/l AG=10mEq/l85% [Cl ]= 110mEq/l - [HCO3-]= 24mEq/l 134 mEq/l AG = (proteinen- + HPO42- + acizin- + SO42-) – (Ca2+ + Mg2+ ) Definiţie: diferenţa anionilor şi cationilor nemăsurate. Valoare normală: 8-16mEq/l. Acidoză metabolică: - AG normal  pierdere HCO3- - AG crescut  acizi organici ↑
 19. 19. Urgenţe acido-bazice pH pCO2 HCO3-Acidoza ↓ ↓ ↓metabolicăAcidoza ↓ ↑ ↑NrespiratorieAlcaloză ↑ ↑ ↑metabolicăAlcaloză ↑ ↓ ↓Nrespiratorie↑ primară, ↑ compensatorie.
 20. 20. Acidoză metabolică – semne clinice pH<7,35 HCO3-<21mmol/l scade pCO2 Polipnee, tahipnee, respiraţie Kussmaul Tahicardie, tulb. de ritm, TAD↓, vasodilataţie greaţă, vărsături, diaree, dureri abdominale astenie, cefalee, stupor, comă, deces (pH<6,8) febră inexplicabilă
 21. 21. Acidoză respiratorie – semne clinice pH<7,35 pCO2<30mmHg creşte HCO3- tahicardie HTA, vasodilataţie periferică transpiraţii, hipersecreţie bronşică, agitaţie tremurături, halucinaţii, somnolenţă, convulsii, comă, stop respirator edem cerebral
 22. 22. Alcaloză respiratorie – semne clinice pH>7,45 pCO2<30mmHg scade HCO3- tahicardie palpitaţii, dureri precordiale parestezii convulsii tetanie
 23. 23. Alcaloză metabolică – semne clinice pH>7,45 HCO3- >28mmol/l creşte pCO2 ileus paralitic, spasme, convulsii, tetanie astenie, confuzie, somnolenţă, comă reflexe exacerbate hipoventilaţie Forme grave: insuficienţă circulatorie, puls slab perceptibil, hipotensiune ortostatică.
 24. 24. Na+ Valori normale: 135-145mEq/l Hiponatremie: Na+<130mEq/l Semne clinice: cefalee, ameţeli, crampe musculare, pareze, somnolenţă, convulsii, comă, anorexie, greaţă, vărsături, diaree Hipernatremie: Na+≥150mEq/l Semne clinice: sete vie, febră de sete, oligurie, pliu cutanat lateroabdominal “de plastelină”, agitaţie, obnubilare, hipertonie, convulsii, comă, encefalopatie
 25. 25. K+ Valori normale: 3,5-5mEq/l Hipopotasemie: sK+<3,5mEq/l Semne clinice: ileus paralitic, meteorism, anorexie, slăbiciune musculară, hipotonie, paralizie, parestezii, hiporeflexie osteotendinoasă, paralizie respiratorie, tahicardie, extrasistolie, FA, sdr. QT prelungit, poliurie,etc. Hiperpotasemie: sK+>6,5mEq/l (>8mEq/l în primele 3 zile de viaţă) Semne clinice: anorexie, greaţă, vărsături, constipaţie, slăbiciune musculară, parestezii, paralizii, hipo/areflexie osteotendinoasă, confuzie, aritmii cardiace (>7mEq/l), stop cardiac (9mEq/l).
 26. 26. Ca2+ Nou-născut: 1,02 ± 0,15 mmol/l 6luni – 6 ani: 1,10 ± 0,06 mmol/l 7 – 12 ani: 1,12 ± 0,06 mmol/l Valori normale: 13 – 16 ani: 1,08 ± 0,06 mmol/l Hipocalcemie: Ca2+<1mmol/l (nn: 0,7mmol/l) Semne clinice: hiperexcitabilitate neuromusculară, slăbiciune, oboseală, parestezii, spasme musculare, convulsii, tetanie (semn Chvostek, Trousseau, mână de mamoş), asistolie, bradi/tahicardie, hTA, apnee/tahipnee, bronhospasm, vărsături, diaree. Hipercalcemie: Ca2+>1,35mmol/l Semne clinice: hipotonie musculară, hiporeflexie, parestezii, paralizie, cefalee, prurit, oboseală, anorexie, greaţă, vărsături, constipaţie, poliurie, polidipsie, HTA, bradicardie, tablou de abdomen acut, apnee.

×