Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
2131i? DK". . EDKR, :TP iE', I"D"JT'l'§ZI"L"[. l in'

nzptoöuro rou 271
1” 4. 2x. Iuxtoüv
2014-15 Ttüxof 2°
__. _-_= _

 BlBAlA

ZQPZ ZAPPH: Ta crtsvá nanoüraza

ZDPZ ZAPPH: Nzvér

ZOPZ ZAPPH: Kámavn xÅwará åe/ .zévn

TZETMZ HA...
Euvévteuån

O KüpLoç Nflvxo netxoB. cruyxoxxnrñç. otrrotvTöt crrnç epurrñcetç 'rnç
Hnvexönnç TIetKöBoc

 

Hnvekérrn: T...
Arm Ipáw: °

 

 

 

n. .zia _ _ GF_ 
H npmroxpovxd (Nopoül) uro lpdv ÅØPIKH

vxopvdulztou UTM: 21 Maptlou, Gnluöñ :...
AYTO 'ro

AYZTPIA: EKTéç and 'røv 'Avuo
BaaMn, xunAoøopcl nu: o Kdköç
aöeAroéç -rou o Kpåpvrouç, -n-ou
uoldtn u: öatu...
)

4-. .

fra ro xp/ arouysvvnfr/ Ko rparráa

Xoipivé us Gapdaxnva
YÅiKá: 
Xoipivö Kouuévo at' 10-12 Kouudna
1 Kpeupüöi Ko...
KPYTITOÅEEO

1

___

IV]
P

 

zTE
Nanni
o? ?
K? ?

 

BDEC; uéoa 01:0 KpurtröÅEEo 20 Åéêeiç oxEtiKëç u: tcx XptUTOüVEVV...
I______. .-

OPEIBAZIA 17A rermvau : ru
XIA H l

. 
Hpavuatixñ avaÅÅiaan Ba Spain; *

Mvo (Ein and ro Zuvx idivko Inc ' ...
Bananas 'rov 'Avio Baalhn va qrrdoci a-ro cnlri via va öiboei 'ra Gibpal

  

i 4 ⁄ 

Xpcouánce 'ra crroM6ici|
I . 'H'rotv n elöncrn 'rrou éqaepe o öivvexoç 01-004; Boaicoüç. 

 

2.'E'rai leve-ron 'ro exoiibáuci 'rou 'rpozvouöiocn

...
1. Köwe évu Koupüti KÅtOUIñ, 
iiaxpü öao nspinou évo poÅüBi. 
'Yotepa Kom: téaoepis Ampiöes
GÅOULHVOXODIO 01:0 [Gio
nzpln...
xpcoudzruce 'rnv cnxövo

Fuhpvoç Andnnc
XBeç nñya. cro eunopmé va
uvopácw ödJpcx Kun. éusuvu 3
Lhprq cxnoxkslourfvon: GTO
uoavoépl

Fvm n va nm non. : ëpmva 5
...
.A

C/ :içrêw/ áë, -n rmxeu- 51%
m5.! G >(P(>LJOJ. _.

_

 

ZT'1
u l. 

Eouumomwdäcn. 

zsææ. 

222mm. ?
, , 22221

: E c o" , 

. <n«_

Itlnlll. 

585800

2 aner. :
: äømâåf : 
.. . 1.2...
Σχολικό Περιοδικό-2 από το ΣΤ1
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Σχολικό Περιοδικό-2 από το ΣΤ1

800 vues

Publié le

Ειδήσεις-έξυπνα-παιχνίδια

Publié dans : Environnement
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Σχολικό Περιοδικό-2 από το ΣΤ1

 1. 1. 2131i? DK". . EDKR, :TP iE', I"D"JT'l'§ZI"L"[. l in' nzptoöuro rou 271 1” 4. 2x. Iuxtoüv 2014-15 Ttüxof 2°
 2. 2. __. _-_= _ BlBAlA ZQPZ ZAPPH: Ta crtsvá nanoüraza ZDPZ ZAPPH: Nzvér ZOPZ ZAPPH: Kámavn xÅwará åe/ .zévn TZETMZ HATEPZON: fup VáUlO Xszpárspa 65 Vivera: AHMOKIAH): APHi: Aáparot Penáprsp: H arotxszwyévn razvia TZETME HATEPZON fuuváazo O aåe/ lcádç uou : Ivan o [JEVGÅUTEPOC apxu/ Jeárapoç AAKH ZEH: O Seto. : NÅárwV AOYTZ| A BAKAPINO: Syd). I7 uayá Kal ta yuan-uma EYFENIOZ TFHBIZAZ: 0 Xzovávâpwnoç Kal. ro Kaplroc MANOZ KONTOAEON: Xpuaaqbévta, czanuévta vüxra Xptatauyevwánkn : z: Eau-m «To Kupüöl : ou to xpLUTIOUVEVVlåTLKO Kéu<» Qécxrpo Zoeboüxn and) 7 AeKEuBplou émç 4 wzvouaplou 2015 «O TpeÅavtcbvnq» Oéarpo Pdöto Iltu «To uuvtxb raêlöt tnq Euvevla<» Black Box ccTou ZövLEp» Mévapo MouoLKñç Oecccâxovtxnç ((Ta Mozvmd Mcx§LÅápL<x» Øâcnpo OÅüunLov <c nepnarçb eLç to 6ücoq» Oéutpo Auxnla aMavtkol Erucrrñuoveç» Oéatpo AuÅaLu x<ApLoro<bdvnçJunior» Black Box «ApL8wáç 72 » Xçbpoç Téxvnç Sourllboom Aáçwn Mnxonoükou
 3. 3. Euvévteuån O KüpLoç Nflvxo netxoB. cruyxoxxnrñç. otrrotvTöt crrnç epurrñcetç 'rnç Hnvexönnç TIetKöBoc Hnvekérrn: Tu. Souxeuât naive-ra; g. - ' 'L -: -- ' 'W- = K°w°<°mvw= w nnvexénn: Elven 8001<OÅI1 öoukeuât: NT. TI. : Av 'rn udtöeu; KOIÅISI, 85v unápxet öucrkoxlot. nnvekörrn: 716001 xpévux naive-re otu-rñ 'rn öoukeuác; N-r. n. : Zxeöbv 5 xpövxoc. Tlnvexérrn: nbaoz Bocyövnoc uwopelre vo: cb-rLcStEeTe cre ; not Böoudtöot: N-r. TI. z Ze uux Böouácöu éxuu 'ITDOOTTUXGñUEL kon éxuu d>TLöl§El 3 Botyövtot. nnvekénn: Zocç : uxcxpLa-rd) woxü! NT. n. : notpozxozkwl
 4. 4. Arm Ipáw: ° n. .zia _ _ GF_ H npmroxpovxd (Nopoül) uro lpdv ÅØPIKH vxopvdulztou UTM: 21 Maptlou, Gnluöñ : uw “zmoxñ Hlusbøro 'Du ovnv : upwñ lanuspkz. ZOpBoÅo mc noxáveaunoupvx crtn Néna Nopoül zlvun évaç dwepwuoc. To Atptkñ PQVOUV få npéawné tou : lvut Buuuévo paüpo uvznteüunra énlnla and to Kdl : bandet éva xöxxufo xootoupu. nupdeupo (uköua Kul tpavouödst xou xopsuen arouç éoüøvouc umpcluudtmv Kal öpépouç us vrédnu Kul tpountveç Kpsøårla) Vu: Vu Buaölön rnv xcmñ rtueupla man Küwooploouv to véo xpåva npocxvcxyvéAAeL tov : pxouö T00 vtou zfvouç, n-vd) o Kécuoç vvüvstuu. vmopruvd ⁄_ ' g) _ D ka: etotpdlsn nbuvnrá. kan vhuxá vta Vu v* 1/ tov uuoörxeel. i' -'-= T ' ' ' f' *- _ ' ' 'n nKEANIA Néa Znhavölu: Xrunoüv rnvdvla kon xarcapéåeç duo ruo öuvatd pnopoüv ' NOTIÅ AIVIEPIKH BQGKIÅICI: ° ltr' Bpaämlu éxouv xukoxalpx kat v1' cxurö vuopválouv ra Xptaroüvsvvu p: "' af' q ' Bupxáöu Kun. ruxvlx. Ta nuxöuá npxv ndve you ünvc taxronotoüv ru nanoütotu tou: Vu: va ra. Baz'. o Pap. : ° EYPOHH ° Noe-I. :ro npwl Bplaxouv to. ödapa (nu : Kanin: .Eva l , uklvksuvo nanoutoua tøuç. chscrtlâdk önopvuvtbvstut KáOt xpévo tnv Hupuuovñ atn nouépvo Plxo: é P' 6 d *é xLL-pu. Kcxethc xuptupxo tro Hou pro. KO rc: nu; v. v: tu cnolxño “val” n æxévoh To xáÅcxvtcx áopwvtac xr: Lponolnicx QEo-uBáJs ovoudzetnl KOOTOCILHG. nou potátouv p' autd nou Hogmnnav Kal Slopvavmvztm $°p°ü°°v Ot : psu: udvo" Int; 5 011:; 31 Asxspfåplou. Åvöpuç; Iavouaplou to Bpáöu ucbñvøuv vzpd. nupcxuüvmuv orouç spöpouç xoptdpl Kan. Oltåpl. xdurw uné 'IG Kputdáwuç Qkovlouévac pcadna tout: Vu: tu; KupñÅEç 'rLuv unáxzç n: onoiçr "dvuv Kal rnv Enöusvn "épu note' on puhovupMouv nåvm and ra o âxouv uvtmcxtuotol0u( ur: Gcbpcx. o - “såning Ycuç züpfbwvu “t W tou: vröruouc; 0t uvláåñr. dxwtnåq daépvouv : Euvvtouö ku: Mania navnpvrn' Nhaáz' FPVBFKP" : bun: xcu 0LLI)[)L(1(l| z' 91110 and lVlápKoç Nrupnupdknç. Etpñvv] ljuvcçoyhn, tout; Ulmvvxç. q Q/ >
 5. 5. AYTO 'ro AYZTPIA: EKTéç and 'røv 'Avuo BaaMn, xunAoøopcl nu: o Kdköç aöeAroéç -rou o Kpåpvrouç, -n-ou uoldtn u: öatuova kan Kuvnvdzl 'ra mand nmöudl BOYAFAPIA: 12 öuucpopermd zpavnfd wzpulkaulbávu 'ro : op-rasmus 'rpautt'. eva vad maa: uñva YOU xpévoul ITAAIA: Zrnv Ira/ Ha öev undpxca 'Avloç BaalAnç aAAd stregen Buffana. Elvcn una pdvoaaa nou uoupdzn öwpa ora xaAd -rranönd nat o-ra KdKd ölvcu Kdpbouvol FAAAIA: Kepnd avrl Vid HTYCÅGC xpnanuovrouoov ou FáAAou vna 'rov a-roluopé TOU 5évYpou| 'IvTp rr Pund: EEPATE: : FEPMANIA: Kzpnd xpnowuo-rtonoüv Kdl ol Fepuavot, aAAd 6x1 Vid Yo öevrpo. zroAlzouv éAo 'ro OTHT! nu: DdZouv xpwuavIa-vd øoavdplu c-ra napdaupa. 'Cao vua 'ro 'rpantzn TOUç, excl n vaAonoüAa GVTIKGGIUTGTGI and xñval IATTQNIA: Ta Xpucroüvcvva özv avrovzltoüv : vrlcnpn wopvn uxpoü 'ro 1% ctvao Xpnanavol. On Iánwvzç éuwç txouv uden 'ru Xplawoüvcvva and *rouç öurukoüç Kdl 'rrAéov 'rpwvc nu GUTOI vaAovroüAa Kdl crroMZouv öévvpo. Ta ömpa éuwç 'rouç va otpvn o Hotelosho una Beévrrra crro IGTTUJVIKO wdvecov. Thüç Eápcl épwç nam : Ivan 'ra KdÅd nanönd: 'Exn pdvua Kdl aTo 1110w utpoç TOU netpaAnoü Toul
 6. 6. ) 4-. . fra ro xp/ arouysvvnfr/ Ko rparráa Xoipivé us Gapdaxnva YÅiKá: Xoipivö Kouuévo at' 10-12 Kouudna 1 Kpeupüöi Kopuévo os xovtpiâc Åmpköeç 1 oKépöo, 2 riarárec. Koppéveç UTpDVVUÅëC. AauaoKnva 2 'rtiriepiéç KöKKivuq 0:: xovrpëç Åwplösç, 1 norñpi KüKKivo Kpciol EÅaiöÅaiSo, aÅáti, riiriépi EKiriÅEun' WiÅKöBouuF TD aKöpöo Kai ro roiavpllouue oe éva Baeü tnvavi dxcrriou va ridipai 1:0 rtpibro xpibiia. Plxvouus; 'ra Kouuana xoipivoü Kai ta raiyapltouue pack in; ro axöoöo. ñpooeérouus ta öapaoxnva Kai T0 Kpzppüöi. Hpoaüârouue tiç riiueøuáq Kai uuboü avakatzuroüv eau; 0k iiupiuöiéi; TIEDLÅDIÅICOULLE to iilviia in, io KéKKivo Kpaat. Hpooaéroupe Kai ti; Hard-tec Kai adáñvouiit “(0 daavnrö va Bpaaei via 20 Åsntá. Tibpa plxoupe to aÅdTi Kai to riiriLpi Fäuxé xuödivi. YÅiKa: 2 KiÅü Kiöibvia, KöKKLvi) KDGG', 'i 413A. zaxapn, KavéÅa, Kapüöia l K1rá7isan : HKH vouuF Kai KQSapLEOUui-z ta Kuöibvia. Ta Köaoniuâ 0F xovtpéq ibérec. , ta [Saëouiir nr raibl. Plxvoups 'ro Kpaai, rn Eáxapn Kai inv Kavëxa Kai ra KoKxivlaouv Kai va TlñEEl 10 mpörii ibrivouue: Lutxpi va for ; Jipñlpoupe us aavtiyl Kai Kapüöia. Fiibpvoq Aiibrnc, Tiüvvnç FKöOLDQ x k ⁄
 7. 7. KPYTITOÅEEO 1 ___ IV] P zTE Nanni o? ? K? ? BDEC; uéoa 01:0 KpurtröÅEEo 20 Åéêeiç oxEtiKëç u: tcx XptUTOüVEVVCl (opiqcâvna w Kaesta 4 öicxvibvicx Kcxi avriorpodáa)
 8. 8. I______. .- OPEIBAZIA 17A rermvau : ru XIA H l . Hpavuatixñ avaÅÅiaan Ba Spain; * Mvo (Ein and ro Zuvx idivko Inc ' , j v J) - XiÅñç EKEl o navsribvaq EÅ ' 4 K; ii h 'å i Mopávio acxç ricpiiirlvu via eva g' ' ç, ' J auvapnaUriKö aÅAå Kai TpopaKtiKö lLIE(6L1JI)V riåvo. OL nu) piilioKlvöux/ oi opsiñårsç aväñaivouv iiáxpi rn J votirjöutiKñ nÅa upd TOI) navtrubvu To 5 rnnio Eivai (xrisplvpunrol ll / ITIO/ 'IAOTA NA/ 'OY ZTHN Niubou- (CUC öuvatoüc Iltuxpoür; _ _ . .. , . : x: HOAHAAIIA : ro xozioPA/ vxâjl avêuüuñ vi! 009 xwnoüv K0186”. Av man; (,1›<c›üvi_ iui öüoKoÅn I] rioönÅaala crro xiévi, öoKiuacrrs va KClTncbOpKUt ir; iiiu xiovia iuávr) Bouvowapiátvñ UTCI PöKi Yvlaouvrsv tou Knxnpávro in: ›'-va nçuöräxarxv eâonÅiouévo us néöiÅa oKi avTL vin 065i q fidvvnç Fxéaioq . V- apiisvltisre atiç usvdkeç Åluvsç TUC, i HmÅ-, uviuc öiav Clutür; uuvibvouv im I xsiiiibvu. fa L iöixa flÅuJldl via lüv navn , ' pnopoüv va riiaaouv pzvaÅsi: z v _. _ __ -T
 9. 9. Bananas 'rov 'Avio Baalhn va qrrdoci a-ro cnlri via va öiboei 'ra Gibpal i 4 ⁄ Xpcouánce 'ra crroM6ici|
 10. 10. I . 'H'rotv n elöncrn 'rrou éqaepe o öivvexoç 01-004; Boaicoüç. 2.'E'rai leve-ron 'ro exoiibáuci 'rou 'rpozvouöiocn 3. Me eau-rav Trñve n Maple: crrn Bnekeéu. t 4. Méaoi 0-' min-o vevvñenxe o uixpöç Xpia-röç. 5. Me oiu-röi Åéue Tot KöikoLv-roi. 6. Féuiae pe oicrrépioi. t 7. Touç éipoixkoiv oi. divvekoi. 8. To« Xpicrroüvevvoi viopfávçouue 'rn . ... .. . . 'rou xpia-roü. 9. Oi. öivvexoi frrozv xoipoüuevoi KDU. .. ... . . . üuvouç. 1 O. ' Avioi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'rvoialvvwa-ro xpio-rouvevviörrixo 'rpotyoüöu l 1 | .Exel 'çoüa-ixv o lwañcb Koii n Moiploi. 'I 2.| 'Ioipoua'iöia-rni<e GTOUç Boaxoüç ÅICCCCC
 11. 11. 1. Köwe évu Koupüti KÅtOUIñ, iiaxpü öao nspinou évo poÅüBi. 'Yotepa Kom: téaoepis Ampiöes GÅOULHVOXODIO 01:0 [Gio nzplnou iiñKos. “, 2. Alnxmaa mv KÅmOTñ orci 600 Kai Bax: tis axpss tns oe pia Åmpiöo axouiiivoxupto. KouBcipicioe to axouiiivoxapto vici va ytvai pia iinaxltoa vüpw ciri' tis dicpss tns KÅmGtñS, KOI nlzot to Guvuiá. Kávu nokkd öiaxaapnnka priaIitiKii-. i aznv löia KAmcn/ i Kai iputiäe pia enxic aio anavm indpas. Kühnaz to pnakaxi navm oe pia enlrizön xniçmvua. i zu æ _-, ';›: -; _ 3. men: tis UHOÅOIHES 10291655 oxouinvéxaptou vüpm and : nv npcbtn via va axniicitiatei évu unaÅáKi. Mud Küxna: to pnaxáxi Küto) uno to xépi oou via va ndpei atpovvuxé axhua. 4. Anxmae axoAiKñ KOÅÅCI návm uro mob HHGÅüKI Kai piEe navw tou aotpacptepa atpciaaxia. Aipnae to va otevvánaai Kcii Kakuwe Kai to 600.0 iiiaö pe atpaadxia. Aáiovn MixovroüAou
 12. 12. xpcoudzruce 'rnv cnxövo Fuhpvoç Andnnc
 13. 13. XBeç nñya. cro eunopmé va uvopácw ödJpcx Kun. éusuvu 3 Lhprq cxnoxkslourfvon: GTO uoavoépl Fvm n va nm non. : ëpmva 5 : høst: urtoxÅELouévoq otLç KUÅKOMEVEQ oKåÅL cl Il 'Evnc öLKuo-rñç öLKáCEt ; nu unöêieon Ålvn; |.1r'pr'(_ nrnv La Xpuzrroüvr; vvr1 Funk BDUJKLKJGl r5503; Pwrán tov Kurnvopoüusvo man npdwtca noÅü wupkç Ta xçumouyzvvtdtmxa ömpu! N11: aurö 65v Elven TIOIVLKO uöixnuu, ÅëeL nåxrlÅnKxoz; o ötxanrrñc. Fláao THG vmplq wwvtoute KüpLE: Alvo npw CxvolEEt TC) vutâotnud. ll Anavlá 0 xrnTr1vorJof1usvrtuç, Maud, n Ba ; Jon nápmç dvéroLi; Tu Åedntå an' rc: náÅuvtu! !! Hnbc Årlvu; lOV Avu. ) BuoLÅn ötav pseüosn; BacLÅö Tutcll Auo (MÅOL ouvuvnznüxvron - Dpulo no nuik ucxu i-xtautxicc; ÅéEL o évuq. KcxÅá t; Kat EI: 'DL'C nöøo vpüvopa TD øuvappohâynoc, - Vox«, rufmo; r Ivvéocx oz én uriveçl ⁄ X51, xcn Brmprlc sån ru #2; . uivrç clvcu oüvtopo öufxotnua: - mumxá, xohrx n ypdztn : Tro xoutl: Arxö a -- 6 . Jydk Fn<'xvvr| c_ Frütuun , fvhxplu Fluvtipllln, Å/ håptuimr; Nnuuuapçivrlx; , Lumix/ r. HvjlvlfüvAcnr, Nln-: n:
 14. 14. .A C/ :içrêw/ áë, -n rmxeu- 51% m5.! G >(P(>LJOJ. _. _ ZT'1
 15. 15. u l. Eouumomwdäcn. zsææ. 222mm. ? , , 22221 : E c o" , . <n«_ Itlnlll. 585800 2 aner. : : äømâåf : .. . 1.22 to. ; om. n lrnlllulz . magi smaa . , . mnznnzñ. . , r 2 E 2 2. D venæno. an”. a : Jinlun: . ..å R. , . anænzmz 2229:2. F? ? : E a . . . wanna JIEIJIJ . $22,2 anænza . naüaaza #292124 ; S m _ n ø , n n u. 31.1.1313 . å 5354. ÆNÆRENU . næeætær T92 : E ø . . . , o m v m« J : Elli-J få: rsüääâs. .mnnzaar : $93.25 : u. . a o æ o n" . n. llllll. .. . Soto 82.. ., 222.337, E 92:22«, zuza; m . L n w n m. I llullll 25.. änæmann aæeetæ 1 zäazo. ø . n m. n w n u. . ..sl-Jill again. mSN 'ulv smaa ænænaza 29 t 9 w. z T 2:9 m . . ç , u n m. 3II-l! lvo . ..såa a RERKE: EREREE; 32:22 : ._. m n N m m u . ânmænnmm *Næmnzær tEm-Z Eä r 9 m o F æ m q a: v. Ellåsal busä. .

×