Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Trimetrix talenten ontwikkling

Het Trimetrix talenten profiel geeft inzicht in uw drijfveren, gedrag en talenten. Door het toe te passen in korte loopbaan trajecten, geeft het u richting en ondersteuning bij het maken van uw keuzes. Door de degelijke rapportages heeft u een leesbare en praktische leidraad bij het vinden van uw passies en energie. U kunt gericht aan de slag met uw loopbaan.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Trimetrix talenten ontwikkling

 1. 1. Coaches tot meesterlijke teams Huidige situatie? Ambitie? Hoe verwezenlijken?
 2. 2. Organisaties ontwikkelen zich als mensen zich ontwikkelen: Coaches tot meesterlijke teams
 3. 3. Visie op mensen in teams <ul><li>Iedereen presteert beter met kennis van zijn en andermans: </li></ul><ul><li>Gedrag </li></ul><ul><li>Drijfveren </li></ul><ul><li>Talenten </li></ul>‘ Een leven zonder zelfonderzoek is geen leven.’ Socrates
 4. 4. Visie op de wereld Iedereen heeft een ander beeld van de wereld Relativiteit van M.C. Escher
 5. 5. Kern = vast 2. Respons = flexibel Hoe Waarom, richtinggevend 1. Basis Drijfveren Talenten Wat, van nature Acties Bewustzijnsmodel Gedrag
 6. 6. Bewustworden <ul><li>MDI-instrumenten: </li></ul><ul><li>Gedragsanalyse </li></ul><ul><li>Werkgerelateerde Drijfveren Analyse </li></ul><ul><li>Talenten/competenties </li></ul><ul><li>---------------------------------- + </li></ul><ul><li>Trimetrix Persoonlijke Talenten Profiel </li></ul><ul><li>Gesprek: Interesses, overtuigingen en </li></ul><ul><li>waarden </li></ul>
 7. 7. Kern = vast 2. Respons = flexibel Hoe Waarom, richtinggevend 1. Basis Drijfveren Talenten Wat, van nature Acties Bewustzijnsmodel Gedrag:
 8. 8. Meten van Talenten Drie dimensies van denken/beoordelen: 2. Extrinsiek (vergelijkend) - Taken, de toepassing 1. Intrinsiek (emotioneel) - Mensen, de unieke waarde 3. Systematisch (absoluut of zwart/wit) - Systemen en structuren
 9. 9. Meten van Talenten Twee werelden waarover we denken/beoordelen: 2. Intern - jezelf 1. Extern - de wereld om je heen
 10. 10. Meten van Talenten Extern Ten opzichte van de buitenwereld Intern Ten opzichte van mijzelf Intrinsiek Mensen, de unieke waarde Empathisch vermogen, emoties, anderen begrijpen en waarderen. Zelfwaardering, voor wie je bent als uniek individu, los van de rollen Extrinsiek Taken, de toepassing Praktisch denken, dagelijks handelen, kiezen, plannen, sociale contacten. Rolbewustzijn. Duidelijkheid over wat je doet , balans tussen je rollen. Systematisch Systemen de structuur Resultaatgerichtheid, logisch denken, probleem oplossend vermogen Zelfsturing. De drang om het beter te doen. Interne missie/normen, doelen
 11. 12. <ul><li>Dimensies: </li></ul><ul><li>Alle drie sterk ontwikkeld </li></ul><ul><li>Competent op alle drie de dimensies </li></ul><ul><li>Empathisch: begrijpt en verplaatst zich in anderen </li></ul><ul><li>Praktisch: doelgericht, deadline bewust </li></ul><ul><li>Systematisch: orde en structuur, efficiënt </li></ul><ul><li>Uitstekend in staat goed en open te communiceren met mensen </li></ul><ul><li>iemand die een sterk vermogen tot ordenen, structureren en systematiseren, koppelt aan analytische capaciteiten. </li></ul><ul><li>Prefereert een bepaalde mate van onafhankelijkheid ten opzichte van de regels. </li></ul><ul><li>Kan heel goed samenwerken met anderen in een professionele context </li></ul><ul><li>veelzijdige, flexibele denker die de organisatie of het team kunnen voorgaan in het soepel inspelen op veranderde omstandigheden in de toekomst. </li></ul>
 12. 13. Meten van Talenten Interne factoren <ul><li>Dimensies: </li></ul><ul><li>Een enorme drive of ambitie om zich steeds opnieuw te willen bewijzen </li></ul><ul><li>Goed beeld van haar professionele rol </li></ul><ul><li>Zij ziet niet duidelijk wat zij wil </li></ul><ul><li>Het onvermogen om de op dit moment een duidelijk toekomstbeeld ten aanzien van zichzelf te formuleren </li></ul><ul><li>Overwaardering/onderwaardering </li></ul><ul><li>Identificeert zich aan haar werk </li></ul><ul><li>De onderwaardering staat een volledige betrokkenheid in die rol echter in de weg. </li></ul><ul><li>Zij put, om wat voor reden dan ook, eigenlijk nog maar weinig voldoening uit de rol en dat heeft gevolgen voor de mate, waarin zij zich identificeert met de rol. </li></ul><ul><li>Gedreven werker </li></ul><ul><li>Moeite met doelen stellen op lange termijn… </li></ul>
 13. 16. Kern = vast 2. Respons = flexibel Hoe Waarom, richtinggevend 1. Basis Drijfveren Talenten Wat, van nature Acties Bewustzijnsmodel Gedrag:
 14. 17. Dr. Eduard Spranger Zwitserse wetenschapper (1882 – 1963) <ul><li>Drijfveren zijn optelsom van ervaringen opgedaan door afkomst, opvoeding, opleiding, ervaring en kennis; </li></ul><ul><li>De waardering van die ervaringen leveren persoonlijke overtuigingen; </li></ul><ul><li>Overtuigingen bepalen of we in actie komen -> drijfveren. </li></ul>Meten van Drijfveren
 15. 18. 6 drijfveren van Spranger <ul><li>Intellectuele </li></ul><ul><li>Praktische </li></ul><ul><li>Esthetische </li></ul><ul><li>Sociale </li></ul><ul><li>Traditionalistische </li></ul><ul><li>Individualistische </li></ul>Meten van Drijfveren -> Waarheid -> Return on investment -> Balans en harmonie -> Mensen helpen -> Ordenen uit principe -> Macht
 16. 20. Kern = vast 2. Respons = flexibel Hoe Waarom, richtinggevend 1. Basis Drijfveren Talenten Wat, van nature Acties Bewustzijnsmodel Gedrag:
 17. 21. De Gedragsanalyse vindt zijn oorsprong in het werk van Dr. Carl Jung (Psychological Types). In 1928 ontvouwde Dr. William Moulton Marston de zogenaamde DISC theorie. Meten van Gedrag
 18. 22. Meten van Gedrag <ul><ul><ul><li>Conformiteit: de reactie op regels gemaakt door anderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stabiliteit: het reactiepatroon op veranderingen en diverse activiteitenniveaus </li></ul></ul></ul><ul><li>Dominantie: de manier waarop u omgaat met problemen, uitdagingen en anderen </li></ul><ul><li>Invloed: de manier van invloed op anderen </li></ul>C D S I Denken Extravert Voelen Introvert
 19. 23. 35 35
 20. 24. 36 36
 21. 25. 37 37
 22. 26. 38 38
 23. 27. Meten van Gedrag Responsgedrag Basisgedrag
 24. 28. Basis Respons
 25. 30. Kern = vast 2. Respons = flexibel Hoe Waarom, richtinggevend 1. Basis Drijfveren Talenten Wat, van nature Acties Bewustzijnsmodel Gedrag:
 26. 31. <ul><li>Conceptueel denken </li></ul><ul><li>Empathisch vermogen </li></ul><ul><li>Klantgerichtheid </li></ul><ul><li>Communicatieve vaardigheden </li></ul><ul><li>Conflict management </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Problemen oplossen </li></ul>

×