SlideShare une entreprise Scribd logo

Funksioni

koralda
koralda

funksionet ne mat

1  sur  4
Télécharger pour lire hors ligne
Funksioni
Relacioni f me bashkesi fillimi X dhe bashkesi mbarimi Y quhet funksion kur cdo element i X-it lidhet
me nje element te vetem te Y-it. Funksioni f: XY ,ku X-i dhe Y-i jane nenbashkesite bashkesise se
numrave reale R quhet funksion numerik .Grafiku I funksionit numerik f: XR ne planin koordinativ
xOy quhet bashkesia e te gjitha pikave (x, f(x)), ku xєX.
1. Grafiku I funksionit linear y=ax+b (ku a≠0)
eshte nje drejtez jo paralele me me boshtin
Oy. Per ndertimin e saj mjafton te gjejme 2
pika te drejtezes,bashkesia e percaktimit te
funksionit eshte R.
2. Grafiku I funfsionit te fuqise se dyte y=ax2
+bx+c
xєR eshte nje parabole .Per ta ndertuar ate gjejme
kulmin C(m;n) m=−
𝑏
2𝑎
dhe n=−
𝐷
4𝑎
dhe dy pika te
tjera ne secilen ane te kulmit .
3. Grafiku I funksionit perpjestimor te zhdrejte
𝑦 =
𝑎
𝑥
,xєR*
(a≠0) eshte nje vije e perkulur
(hiperbole )e perbere nga dy pjese. Kur a>0 njera
nga keto pjese ndodhet ne kuadratin e pare dhe
tjetra ne kuadratin e trete. Kur a<0 pjeset
ndodhen njera ne kuadratin e dyte tjetra ne
kuadratin e katert.
4.Grafiku I funksionit Y=ax2
,x𝜖R (ku aє0) eshte nje
vije e perkulur (parabole) qe ka si boshte simetrie
boshtin Oy dhe si kulm origjinen O. Kur a>0 kjo
parabole ndodhet ne gjysme planin e siperm dhe
deget e saj shkojne lart pambarimisht ;a<0 kjo
parabole ndodhet ne gjysme planin e poshtem dhe
degte e saj shkone poshte pambarimisht.
5.Grafiku I funksionit eksponencial Y=ax
, xєR kur a>1 eshte nje vije e lemuar ,
ndodhet mbi boshtin Ox dhe pret
boshtin Oy ne piken me koordinata (0;1).
Me rritjen e abshises x,rritet dhe
ordinate y e pikes. Kur a<1 eshte nje vije
e lemuar , ndodhet mbi boshtin Ox dhe e
prêt boshtin Oy ne piken me kooordinata
(0;1). Me rritjen e abshises ordinata y e
pikes zvogelohet.
6.Grafiket e funksioneve y=ax
,xєR dhe y=(
1
𝑎
)x
,xєR jane simetrike te mjeri-tjetrit kundrejt bushtit Oy.
7.Grafiku I funksionit y= log 𝑎 𝑥 ku 0<a≠1 xє ]0,+∞[
eshte nje vije e lemuar. Grafiku eshte I vendosur ne te
djathte te boshtit oy dhe e pret boshtin ox ne piken (1,0).
Me rritjen e vlerave te x-it grafiku vjen duke u rritur (kur
a>1) dhe duke zbritur (kur o<a<1).
8.Sinusi I x-it quhet ordinate e pikes M:sinx=yM. Sinx є
R. sinx eshte pozitiv(+) ne kuadratin e pare dhe te dyte
ndersa negative(-) ne kuadratin e trete dhe te katert.
Eshte periodik T=2𝜋 ,eshte I kufizuar .Sin(-x)=-sinx
funksioni y=sinx eshte tek ne R.
9.kosinusi I X-it quhet abshisa e pikes M:cosx=XM.
Cosx єR. cosx eshte pozitiv(+) ne kuadratin e pare
dhe te katert ndersa negativ(-) ne kuadratin e dyte
dhe te trete.Eshte periodic
T= 2𝜋 ,eshte I kufizuar. Cos(-x)=cosx funksioni
y=cosx eshte cift ne R.
Funksioni logaritmik
Funksion logaritmik quhet funksioni i formës y
=loga x ku a > 0, a ≠ 1 dhe x > 0.
Nisur nga ky përkufizim kemi njëvlershmërinë y
=log 𝑎 𝑥 <=> ay = x.
Për x ≠ 1 shprehja y = log1x, nuk vërtetohet. Pra,
formula y = log1x është funksion vetëm në se
bashkësia e fillimit është X = {1}. Po kështu do të
ndodhte nëse baza është 0 apo një numër negativ.
Bashkësia e përcaktimit është X = R*+, ndërsa
bashkësia e vlerave F = ]–∞; +∞[ = R.
Per a > 1 funksioni eshte rrites ne ] 0; +∞ [ dhe
rritet nga -∞ ne +∞
kur 0 < a < 1 funksioni eshte zbrites ne ] 0; +∞ [ dhe
zbret nga nga +∞ ne -∞ .Bashkesia e percaktimit E =
] 0; +∞[ Per a>1 funksioni eshte I kufizuar nga larte
dhe I pakufizuar nga poshte. Per o<a<1Funksioni
eshte I kufizuar nga poshte e I pakufizuar nga larte.
Minimumi I funksionit eksponencial eshte x=0 ,maksimumi I funksionit logaritmik eshte x=+∞.
Ky funksion e pret boshtin e abshisave ne piken (1;0).
Funksioni eksponencial
Funksioni i formës f(x) = ax ku a > 0 dhe a ≠ 1 quhet
funksion eksponencial.
Bashkësia e përcaktimit është E = R = ]–∞; +∞[, ndërsa
bashkësia e vlerave është F = R*+. Në përkufizimin e dhënë
për funksionin eksponencial janë përjashtuar bazat a = 1, a
= 0. Është bërë për arsyen e thjeshtë se f(x) = 1x = 1 dhe f(x)
= 0x = 0 janë funksione konstante. Janë përjashtuar,
gjithashtu, edhe vlerat negative të a-së sepse numrat negativ
nuk mund të përdoren si baza. Funksioni eksponencial
eshte I kufizuar nga poshte dhe I pakufizuar nga larte. Per
a>1 funksioni eshte rrites . Per 0<a<1 funksioni eshte
zbrites. Minimumi I funksionit eksponencial eshte x=–∞,
maksimumi I funksionit eksponencial eshte x=+∞. Ky
funksion e pret boshti e ordinatave ne piken (0;1).

Recommandé

Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitSyprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitRamiz Ilazi
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
 
Projekt Matematike
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmesidorelahalilaj113
 

Contenu connexe

Tendances

Te drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiMarinela Abedini
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
 
Shnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeShnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeErgi Nushi
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrikEsmer Alda
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Alush Kryeziu
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
 
Funksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshmematildad93
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraolinuhi
 
Funksione matematikore
Funksione matematikoreFunksione matematikore
Funksione matematikoreKlea Vyshka
 
Fjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajBlerinaMuobega
 
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëAlush Kryeziu
 
funksioni
funksioni funksioni
funksioni koralda
 
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaValmir Nuredini
 
Teste matematika 1
Teste matematika 1Teste matematika 1
Teste matematika 1Treisi Isi
 

Tendances (20)

Te drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Shnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeShnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet Gjeometrike
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 
Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitSyprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshit
 
Funksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshme
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
 
Funksione matematikore
Funksione matematikoreFunksione matematikore
Funksione matematikore
 
Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!
 
Fjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e saj
 
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtë
 
funksioni
funksioni funksioni
funksioni
 
Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Figurat letrare
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
 
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
 
Teste matematika 1
Teste matematika 1Teste matematika 1
Teste matematika 1
 

Similaire à Funksioni

Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETMatematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETXhoana Pepa
 
-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdf
-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdf-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdf
-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdfVieni Dapaj
 
Projekti i matematikes
Projekti i matematikesProjekti i matematikes
Projekti i matematikesIsmail Dama
 
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMonotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMaja
 
Paraqitja grafike e funksionit fxm
Paraqitja grafike e funksionit fxmParaqitja grafike e funksionit fxm
Paraqitja grafike e funksionit fxmfisniksylka
 
Marjeta tabaku tema cd
Marjeta tabaku tema cdMarjeta tabaku tema cd
Marjeta tabaku tema cdmarjeta tabaku
 

Similaire à Funksioni (8)

Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETMatematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
 
-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdf
-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdf-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdf
-funksionet-kuadratik-eksponencial-dhe-logaritmik-pdf
 
Projekti i matematikes
Projekti i matematikesProjekti i matematikes
Projekti i matematikes
 
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMonotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
 
Paraqitja grafike e funksionit fxm
Paraqitja grafike e funksionit fxmParaqitja grafike e funksionit fxm
Paraqitja grafike e funksionit fxm
 
Matematike
MatematikeMatematike
Matematike
 
Marjeta tabaku tema cd
Marjeta tabaku tema cdMarjeta tabaku tema cd
Marjeta tabaku tema cd
 
PUNIM SHKENCOR..MATEMATIKE ...!!!
PUNIM SHKENCOR..MATEMATIKE ...!!!PUNIM SHKENCOR..MATEMATIKE ...!!!
PUNIM SHKENCOR..MATEMATIKE ...!!!
 

Plus de koralda

La gastronomie francaise
La gastronomie francaiseLa gastronomie francaise
La gastronomie francaisekoralda
 
Udhetimi i Bartolomeo Diaz
Udhetimi i Bartolomeo DiazUdhetimi i Bartolomeo Diaz
Udhetimi i Bartolomeo Diazkoralda
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitkoralda
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEkoralda
 
Recyclage
RecyclageRecyclage
Recyclagekoralda
 
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanitNdotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanitkoralda
 
French Cuisine
French CuisineFrench Cuisine
French Cuisinekoralda
 
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikekoralda
 
vendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershmekoralda
 
crregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksia
crregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksiacrregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksia
crregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksiakoralda
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutkoralda
 
projekt ne informatike
projekt ne informatikeprojekt ne informatike
projekt ne informatikekoralda
 
informatika
informatikainformatika
informatikakoralda
 
Shqiperia
ShqiperiaShqiperia
Shqiperiakoralda
 
skenderbeu
skenderbeuskenderbeu
skenderbeukoralda
 
Defendre la nature
Defendre la natureDefendre la nature
Defendre la naturekoralda
 

Plus de koralda (19)

La gastronomie francaise
La gastronomie francaiseLa gastronomie francaise
La gastronomie francaise
 
Udhetimi i Bartolomeo Diaz
Udhetimi i Bartolomeo DiazUdhetimi i Bartolomeo Diaz
Udhetimi i Bartolomeo Diaz
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
 
Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BE
 
Recyclage
RecyclageRecyclage
Recyclage
 
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanitNdotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit
 
French Cuisine
French CuisineFrench Cuisine
French Cuisine
 
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
 
vendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershme
 
crregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksia
crregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksiacrregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksia
crregullimet ne te ngrene, bulimia, obeziteti dhe anoreksia
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
 
uji
ujiuji
uji
 
projekt ne informatike
projekt ne informatikeprojekt ne informatike
projekt ne informatike
 
informatika
informatikainformatika
informatika
 
stresi
stresistresi
stresi
 
Shqiperia
ShqiperiaShqiperia
Shqiperia
 
Ozoni
OzoniOzoni
Ozoni
 
skenderbeu
skenderbeuskenderbeu
skenderbeu
 
Defendre la nature
Defendre la natureDefendre la nature
Defendre la nature
 

Funksioni

 • 1. Funksioni Relacioni f me bashkesi fillimi X dhe bashkesi mbarimi Y quhet funksion kur cdo element i X-it lidhet me nje element te vetem te Y-it. Funksioni f: XY ,ku X-i dhe Y-i jane nenbashkesite bashkesise se numrave reale R quhet funksion numerik .Grafiku I funksionit numerik f: XR ne planin koordinativ xOy quhet bashkesia e te gjitha pikave (x, f(x)), ku xєX. 1. Grafiku I funksionit linear y=ax+b (ku a≠0) eshte nje drejtez jo paralele me me boshtin Oy. Per ndertimin e saj mjafton te gjejme 2 pika te drejtezes,bashkesia e percaktimit te funksionit eshte R. 2. Grafiku I funfsionit te fuqise se dyte y=ax2 +bx+c xєR eshte nje parabole .Per ta ndertuar ate gjejme kulmin C(m;n) m=− 𝑏 2𝑎 dhe n=− 𝐷 4𝑎 dhe dy pika te tjera ne secilen ane te kulmit . 3. Grafiku I funksionit perpjestimor te zhdrejte 𝑦 = 𝑎 𝑥 ,xєR* (a≠0) eshte nje vije e perkulur (hiperbole )e perbere nga dy pjese. Kur a>0 njera nga keto pjese ndodhet ne kuadratin e pare dhe tjetra ne kuadratin e trete. Kur a<0 pjeset ndodhen njera ne kuadratin e dyte tjetra ne kuadratin e katert.
 • 2. 4.Grafiku I funksionit Y=ax2 ,x𝜖R (ku aє0) eshte nje vije e perkulur (parabole) qe ka si boshte simetrie boshtin Oy dhe si kulm origjinen O. Kur a>0 kjo parabole ndodhet ne gjysme planin e siperm dhe deget e saj shkojne lart pambarimisht ;a<0 kjo parabole ndodhet ne gjysme planin e poshtem dhe degte e saj shkone poshte pambarimisht. 5.Grafiku I funksionit eksponencial Y=ax , xєR kur a>1 eshte nje vije e lemuar , ndodhet mbi boshtin Ox dhe pret boshtin Oy ne piken me koordinata (0;1). Me rritjen e abshises x,rritet dhe ordinate y e pikes. Kur a<1 eshte nje vije e lemuar , ndodhet mbi boshtin Ox dhe e prêt boshtin Oy ne piken me kooordinata (0;1). Me rritjen e abshises ordinata y e pikes zvogelohet. 6.Grafiket e funksioneve y=ax ,xєR dhe y=( 1 𝑎 )x ,xєR jane simetrike te mjeri-tjetrit kundrejt bushtit Oy.
 • 3. 7.Grafiku I funksionit y= log 𝑎 𝑥 ku 0<a≠1 xє ]0,+∞[ eshte nje vije e lemuar. Grafiku eshte I vendosur ne te djathte te boshtit oy dhe e pret boshtin ox ne piken (1,0). Me rritjen e vlerave te x-it grafiku vjen duke u rritur (kur a>1) dhe duke zbritur (kur o<a<1). 8.Sinusi I x-it quhet ordinate e pikes M:sinx=yM. Sinx є R. sinx eshte pozitiv(+) ne kuadratin e pare dhe te dyte ndersa negative(-) ne kuadratin e trete dhe te katert. Eshte periodik T=2𝜋 ,eshte I kufizuar .Sin(-x)=-sinx funksioni y=sinx eshte tek ne R. 9.kosinusi I X-it quhet abshisa e pikes M:cosx=XM. Cosx єR. cosx eshte pozitiv(+) ne kuadratin e pare dhe te katert ndersa negativ(-) ne kuadratin e dyte dhe te trete.Eshte periodic T= 2𝜋 ,eshte I kufizuar. Cos(-x)=cosx funksioni y=cosx eshte cift ne R.
 • 4. Funksioni logaritmik Funksion logaritmik quhet funksioni i formës y =loga x ku a > 0, a ≠ 1 dhe x > 0. Nisur nga ky përkufizim kemi njëvlershmërinë y =log 𝑎 𝑥 <=> ay = x. Për x ≠ 1 shprehja y = log1x, nuk vërtetohet. Pra, formula y = log1x është funksion vetëm në se bashkësia e fillimit është X = {1}. Po kështu do të ndodhte nëse baza është 0 apo një numër negativ. Bashkësia e përcaktimit është X = R*+, ndërsa bashkësia e vlerave F = ]–∞; +∞[ = R. Per a > 1 funksioni eshte rrites ne ] 0; +∞ [ dhe rritet nga -∞ ne +∞ kur 0 < a < 1 funksioni eshte zbrites ne ] 0; +∞ [ dhe zbret nga nga +∞ ne -∞ .Bashkesia e percaktimit E = ] 0; +∞[ Per a>1 funksioni eshte I kufizuar nga larte dhe I pakufizuar nga poshte. Per o<a<1Funksioni eshte I kufizuar nga poshte e I pakufizuar nga larte. Minimumi I funksionit eksponencial eshte x=0 ,maksimumi I funksionit logaritmik eshte x=+∞. Ky funksion e pret boshtin e abshisave ne piken (1;0). Funksioni eksponencial Funksioni i formës f(x) = ax ku a > 0 dhe a ≠ 1 quhet funksion eksponencial. Bashkësia e përcaktimit është E = R = ]–∞; +∞[, ndërsa bashkësia e vlerave është F = R*+. Në përkufizimin e dhënë për funksionin eksponencial janë përjashtuar bazat a = 1, a = 0. Është bërë për arsyen e thjeshtë se f(x) = 1x = 1 dhe f(x) = 0x = 0 janë funksione konstante. Janë përjashtuar, gjithashtu, edhe vlerat negative të a-së sepse numrat negativ nuk mund të përdoren si baza. Funksioni eksponencial eshte I kufizuar nga poshte dhe I pakufizuar nga larte. Per a>1 funksioni eshte rrites . Per 0<a<1 funksioni eshte zbrites. Minimumi I funksionit eksponencial eshte x=–∞, maksimumi I funksionit eksponencial eshte x=+∞. Ky funksion e pret boshti e ordinatave ne piken (0;1).