Publicité
Siro technicky-list-62.1
Prochain SlideShare
Siro technicky-list-62.3Siro technicky-list-62.3
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Siro technicky-list-62.1

  1. TECHNICKÝ LIST ACRYLAC DTM Industr. 2K Dvoukomponentní akrylový lesklý email DTM 62.1 CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Akryluretanový 2K email na bázi akrylových hydroxilových pryskyřic , izokIanických a alyfatických přísad. POUŽITÍ Všeobecné použití na ocelové konstrukce, obráběcí stroje, průmyslové karoserie, stroje v přímořském prostředí, zámečnické výrobky , výrobky z betonu, plastické hmoty, atd. Tento výrobek lze použít přímo na železné povrchy bez předchozí aplikace primeru. V případě aplikace na jiné NH je třeba provést zkoušku. Kompatabilita je jistá u primeru série Acrydur 69.3; Epofix 29.3 a Basic 2 serie 69.4. PŘÍPRAVA POVRCHŮ Ošetření povrchu je podřízeno vybranému typu základu. - Železné povrchy - odstranit jakoukoli stopu po korozi, mastnotě a vlhkosti, pískování SA 2 nebo dobrého mech. očištění následně po omytí ředidlem. - Povrchy z pozinkovaného železa(1) a hliníku(2) : vždy je nutné mech. očištění, následně po odmaštění ředidlem. Aplikuje přímo bez primeru, pouze v případě extrémního zatížení( mořská voda) doporučujeme aplikovat na zinkoepoxidový primer. PŘÍPRAVA BARVY Složka A: 62.1 Acrylac DTM lesklý 100 dílů váhových 100 dílů objemových Složka B: 01.014 Polyrex NI 25 dílů váhových 30 dílů objemových Míchání až do rovnoměrné konzistence a barvy. Ředit 5 – 10 % polyuretanové ředidlo 07.013( asi 20% váhy k A) až do viskozity 20 – 25“ Ford 4 při 20°C. APLIKACE : - Stříkáním., trysky 1,4 – 1,5mm., tlak 3 – 5 atm. - Štětec,. jen pro malé povrchy - Airless, Airmix – dle doporučení výrobce zařízení TECHNICKÁ DATA TYP VÝROBKU: dvoukomponentní VZHLED: lesklý, více jak 85 při 60° BARVY: na požádání MĚRNÁ HMOTNOST: 1,34 kg/l (+/- 0,07) VISKOZITA ZÁKLADNÍ: 14“ Ford 8 při 25°C (+/-3“) OBSAH SUŠINY(3) : A+B 67 % (+/-3%) OBSAH VOC(4) VE SMĚSI: 500 g/lt SCHNUTÍ PŘI 20°C: na prach 20 - 30´ na dotek 4 h. úplné vytvrzení: 24 h urychlené schnutí 30 ´ při 60°C max. chem odolnost po 7 dnech POČET VRSTEV 1 x křížem TLOUŠTKA VRSTVY(5) 50 mikron TEORETCKÁ VYDATNOST(6): 8 m2/kg PŘELAKOVATELNOST: mokré do mokrého (15´) nebo min. po 6 h. Po úplném vytvrzení filmu je nezbytné lehké obroušení před novým přelakováním. SKLADOVATELNOST: Složka A: 1 rok Složka B: 6 měsíců v suchém a chladném prostředí daleko od zdroje tepla POT-LIFE při 20 °C: min. 4 h. Při vyšších teplotách se POT-LIFE snižuje. SOLNÁ MLHA (ASTM B 117) při postupu primer + vrchní NH 140 mikron – 500h ADHEZE (ASTM D 3359) B=0 na železe, hliníku, pozinkovaném plechu po lehkém obroušení IMPACT TEST (ASTM D 2794) 36 kg přímo, 10 kg (1) Obecně pozinkované plechy jsou v prodeji pasivovány a v takovýchto podmínkách nejsou přímo natíratelné s dobrou schopností přilnavosti, proto je nutné lehké obroušení vrstvy. (2) Chromátovaný hliník je nezbytné zdrsnit lehkým obroušením nejlépe brusným vliesem (scotch brite) (3) Pro výrobek připravený k použití podle informací uvedených v bodě o přípravě barvy. (4) Pro výrobek připravený k použití podle informací uvedených v bodě o přípravě barvy. (5) Pro vyschlou vrstvu (6) Teoretická vydatnost je za předpokladu doporučené tloušťky filmu a rovného povrchu.
Publicité