Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Вищий навчальний заклад           «Університет економіки та права «КРОК» Навчально-науковий Інститут магістерськ...
ЗМІСТВСТУП ..................................................................................................................
ВСТУП   Медіабізнес в Україні стрімко і якісно розвивається. Прикладом цього ємедіагрупа StarLightMedia, котра 26/10/20...
4. Розробка ієрархічної структури робіт проекту; 5. Розробка матриці відповідальності проекту; 6. Складання календарного...
Четвертий розділ роботи присвячено опису стадії реалізації проекту,а саме відстеженню ходу виконання проекту з використанн...
РОЗДІЛ 1. ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТУ    1.1. Дерево проблем та дерево цілей Телеканалу    Тема роботи не конкретизує назву тел...
Проблеми, які наведені на рисунку 1.2, актуальні для всіх телеканалівУкраїни. Телеканал - це комерційне підприємство, мето...
Нестабільність прибутку телеканалу     Нестабільність продажів        Постійні          Змінні    ...
Стабільний прибуток телеканалу     Стабільність продажів         Постійні          Змінні     ...
закупівля стороннього готового медіа контенту - по собівартості, отриманнюавторських прав і можливості подальшого продажу ...
Таблиця 1.1           Регулярний ТВ звіт «ТОП–програми»№ Програма        Канал  Дата   Початок  Кін...
Таблиця 1.2           Співвідношення кількості програм                Кількість    Середній ...
Таблиця 1.3               SWOT-аналіз Потенційні внутрішні сильні   Потенційні внутрішні слабкості (W): ...
відміну від кінотеатрів, куди телеглядача можна заманити рекламою ігарантовано отримати перший продаж квитків на телебачен...
Рис.1.4. «Люди працюють вдень і вночі, часто як кажуть "не покладаючи                рук"».        ...
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ   2.1. Ціль, продукт, результати та завдання проекту   Ціль проекту – отримання ...
 формування іміджу України, в якій можуть знімати сучасне,     конкурентоспроможне кіно.    Завдання проекту:   ...
До учасників проекту відносяться команда проекту та зацікавленісторони.   Проектна команда формується в декілька етапів...
Продовження табл. 2.1                              Професійні Посада           Обо...
Продовження табл. 2.1 Посада         Обов’язки         Професійні вимоги       грн.)        ...
Продовження табл. 2.1 Посада         Обов’язки        Професійні вимоги        - Написання заявки ...
Таблиця 2.3       Аналіз впливу на проект зацікавленими сторонами                          ...
Продовження табл. 2.3     1          2            3      4   5Наймані     Подвійне  ...
Продовження табл. 2.3     1           2           3      4   5Сімї       «Не бачать»...
Таблиця 2.4     Стратегія взаємодії із зацікавленими сторонами проекту             Можливість      ...
Продовження табл. 2.4             Можливість             впливу на              прое...
Таблиця 2.5                                             Матриця зацікавлених с...
Продовження табл. 2.5                                            Матриця заціка...
Найбільший вплив на проект має правління телеканалу, яке визначаєстратегію використання грошей, набір команди проекту, впл...
Таблиця 2.6                            Життєвий цикл проекту          Концепція   ...
2.4. Економічна модель проекту   Для прийняття рішення щодо доцільності проекту, в роботі проведеноаналіз економічної е...
Рис. 2.3. Вхідні фінансові показники.                       3233
Рис. 2.4. Об’єм реалізації та виручка від реалізації.                               3334
Рис. 2.5. Витрати на матеріали.                    3435
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Диплом на тему "Управление проектом кинопроизводства художественного фильма в Украине на телеканале" (украинский язык)

 1. 1. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Кафедра бізнес адміністрування та управління проектами Пояснювальна записка до магістерської дипломної роботи Магістр __________________________________________________________________________________________________________ (освітньо-кваліфікаційний рівень)на тему «Управління проектом кіновиробництва художнього фільму вУкраїні на телеканалі» Виконав: студент групи УП-11мз спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» Косенко В.М._________________ Керівник Чередніченко А.М.____________________ Рецензент Більмач Т.Л._________________________ Київ – 2013 року 1
 2. 2. ЗМІСТВСТУП ..................................................................................................................... 3РОЗДІЛ 1. ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТУ ....................................................................... 61.1. Дерево проблем та дерево цілей Телеканалу ............................................ 61.2. Аналіз зовнішнього середовища ............................................................... 101.3. Аналіз сильних та слабких сторін ............................................................ 12РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ ................................................ 162.1. Ціль, продукт, результати та завдання проекту .................................... 162.2. Учасники та обмеження проекту .............................................................. 172.3. Життєвий цикл проекту ............................................................................. 292.4. Економічна модель проекту....................................................................... 31РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ ............................................................... 403.1. WBS, OBS та матриця відповідальності проекту .................................. 403.2. Планування часу .......................................................................................... 463.3. Планування ресурсів ................................................................................... 523.4. Планування вартості ................................................................................... 56РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ .................................................................... 594.1. Управління якістю ....................................................................................... 594.2. Управління ризиками ................................................................................. 644.3. Управління комунікаціями ........................................................................ 744.4. Моніторинг часу та бюджету проекту...................................................... 784.5.Моніторинг бюджету методом освоєного обсягу (Earned Value) ......... 81РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ........................................................... 865.1. Система управління охороною праці на телеканалі ............................. 865.2. Охорона праці в проекті ............................................................................. 905.3. Розробка рекомендацій по покращенню умов праці ............................ 98ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 111ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ........................ 113ДОДАТКИ ............................................................................................................ 116 2
 3. 3. ВСТУП Медіабізнес в Україні стрімко і якісно розвивається. Прикладом цього ємедіагрупа StarLightMedia, котра 26/10/2012 провела щорічну презентаціюсвоїх каналів і поділилася планами на майбутнє. Сьогодні медіагрупа StarLightMedia - це не тільки шість телеканалів,які дивиться найбільш комерційно приваблива аудиторія (за вересень 2012частка СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, QTV склала 33,14%, по аудиторії14-49 років, панелі 50 тис. +). Висококласне власне виробництво – коник медіагрупи. Тому до складугрупи увійшли дві продакшн-компанії - StarLight Films і Vavеrka Production. Плани StarLight Films: адаптація серіалу «Швидка допомога», зняти тридокументальні фільми і один художній телефільм, через рік почати зніматипрокатне кіно. Для цього StarLight Films вже зараз шукає режисерів,продюсерів та інших фахівців. Vavеrka Production, як і було зазначено, займається виробництвомтелесеріалів. Завдання у цього департаменту - 40-60 серій на рік, і це - тількина перший час. Проектами займається команда молодих сценаристів ікреативних продюсерів, які набили руку на серіалах «Вороніни», «Реальніпацани» і «Вісімдесяті». Таким чином, на цьому прикладі, видно що кіновиробництво стає длятелеканалів України одним з пріоритетних напрямків розвитку. В рамках даної дипломної роботи розглядається проект управліннякіновиробництва художнього фільму в Україні на телеканалі. Мета роботи полягає у дослідженні особливостей управлінняпроектами кіновиробництва. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: 1. Аналіз оточення проекту; 2. Визначення цілей, задач і обмежень проекту; 3. Розробка організаційної структури проекту; 3
 4. 4. 4. Розробка ієрархічної структури робіт проекту; 5. Розробка матриці відповідальності проекту; 6. Складання календарного плану робіт проекту; 7. Вирішення ресурсних конфліктів; 8. Складання бюджету проекту; 9. Контроль виконання проекту методом освоєних обсягів. Об’єктом дослідження в роботі є цілі, задачі та бізнес-процесиінвестиційного проекту кіновиробництва. Предметом дослідження виступають процеси управління проектомкіновиробництва художнього фільму в Україні на телеканалі медіагрупиStarLightMedia на всіх фазах життєвого циклу проекту. Одним знайважливіших питань є розгляд використання інформаційних технологій тарозробка інформаційних моделей в управлінні проектами. Методи дослідження, що використовуються для вирішенняпоставлених задач включають метод декомпозиції, SWOT аналіз, матрицізацікавлених сторін, експертний аналіз, календарно-мережевого планування,метод критичного шляху, метод освоєних обсягів та інші. В першому розділі дипломної роботи проведено аналіз проблем іцілей телеканалу, а також аналіз зовнішнього та внутрішнього оточенняпроекту. Другий розділ роботи присвячений розробці концепції проекту, уякому визначено цілі, задачі та обмеження проекту, побудовано життєвийцикл проекту, проведено аналіз зацікавлених сторін. На основі отриманихданих побудовано економічну модель проекту. У третьому розділі розглянуто планування проекту на основіпобудованих структур проекту – організаційної структури проекту (OBS) таструктури декомпозиції робіт проекту (WBS). На основі розробленої матрицівідповідальності проекту та проведеному PERT аналізу, реалізованопланування проекту в сучасному програмному забезпеченні для управлінняпроектами. 4
 5. 5. Четвертий розділ роботи присвячено опису стадії реалізації проекту,а саме відстеженню ходу виконання проекту з використанням сучасногопрограмного забезпечення для управління проектами та методу освоєнихобсягів. П’ятий розділ представляє собою опис системи управління охороноюпраці в проектно-орієнтованій організації, розроблено рекомендації щодопокращення умов праці в галузі реалізації проекту, яка досліджується.Визначено основні вимоги до організації робочих місць, а такожзабезпечення техніки безпеки при виконанні управління проектом. Основні характеристики проекту: 1. За головної причини появи - ринкові можливості. 2. За характером цільового завдання – маркетинговий. 3. Рівень – проект. 4. Масштаб – середній. 5. За складністю – організаційно-складний. 6. По обєкту інвестиційної діяльності – інвестиційний. 7. По термінах – короткостроковий. 8. Тривалість 24 місяця: a. 10 - 12 місяців виробництва, b. До 12 місяців окупність. 9. Попередній бюджет - 6 448 000 гривень. Практична значимість роботи полягає в тому, що це перша спробаопису подібного проекту на принципах класичного проектного менеджменту(PMI) яка має зразок електронної моделі подібного проекту, що дозволяєвиконувати імітаційне моделювання термінів, завантаження ресурсів ібюджету у реальному часі, а також відстеження фактичного виконанняпроекту у сучасному програмному забезпеченні для управління проектами.Результати курсової роботи можуть використані в якості навчальнихматеріалів при підготовці фахівців, які братимуть участь або управлятиподібними проектами в медіабізнесі. 5
 6. 6. РОЗДІЛ 1. ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТУ 1.1. Дерево проблем та дерево цілей Телеканалу Тема роботи не конкретизує назву телеканалу в Україні не зважаючина те, що у вступі було наведено приклад медіагрупи StarLightMedia.Причиною використання в якості прикладу медіагрупи StarLightMedia єдосвід роботи автора у 2011 році на телеканалі СТБ. На рис.1.1 наведеноопис діяльності, місія, цінності телеканалу СТБ. Рис. 1.1. Місія, цінності телеканалу СТБ. 6
 7. 7. Проблеми, які наведені на рисунку 1.2, актуальні для всіх телеканалівУкраїни. Телеканал - це комерційне підприємство, метою якого є отриманняприбутку для забезпечення своєї життєдіяльності та захист інтересівакціонерів, які виражаються в стабільному прибутку. Основним доходом телеканалу є продаж реклами та авторських правна контент, для виробництва якого він несе постійні та змінні витрати. Постійні витрати повязані з оплатою праці постійного персоналу, азмінні з орендою (техніки та місць проведення зйомок - локацій), оплатоюпраці тимчасово залученого персоналу (акторів, операторів) і виробництвомдекорацій та костюмів, які завжди носять унікальний харакактер. Головна проблема телеканалу полягає в нестабільності прибутку черезнестабільність продажів за кількістю реклами і її ціною основнимспоживачам - виробникам товарів і послуг та медіа дистрибюторам, які всвою чергу при прийнятті рішення про закупівлю орієнтується на телевізійнірейтинги медіа контенту, які є основним критерієм оцінки якості . Телевізійні рейтинги медіа контенту, в свою чергу, залежать від якостімедіа панелі, яку забезпечує дослідницька компанія і так званої якості медіаконтенту, на яку реагують учасники медіа панелі (телеглядачі). Під якістю вданому випадку можна розуміти технічні параметри обладнання (відео тазвук), а також «не технічні» параметри як актуальність, своєчасність,емоційність, викликана ступінь зацікавленості в контенті, здатністьстимулювати глядача до дій. Більш докладно про якість медіа контенту будеописано в 4-му розділі роботи. Як видно в підставі дерева проблем знаходиться «людський фактор»,який вимірюється технічними пристосуваннями. Настрій телеглядачапередбачити практично неможливо, тому і вершина дерева проблемнастільки нестабільна. 7
 8. 8. Нестабільність прибутку телеканалу Нестабільність продажів Постійні Змінні витрати витрати Реклами Авторських прав Персонал Оренда Персонал (техніки,По кількості локацій) По ціні Постачальники Медіатоварів та послуг дистрибютори Виробництво декорацій і костюмів Нестабільні телевізійні рейтинги медіа контенту Якість телевізійної Якість медіа дослідницької контенту (новини, панелі шоу, кіно та інше) Нестабільна думка телеглядачів про те наскільки цікавим (якісним) є контент Рис. 1.2. Дерево проблем телеканалу. На основі дерева проблем розробляється дерево цілей проекту. Так проблеми трансформуються в цілі. На рис. 1.3 наведено дерево цілей телеканалу. Дерево цілей по своїй структурі практично повторює дерево проблем. На вершині дерева головна мета телеканалу - це стабільні продажі, а в підставі дерева проблем - стабільна та висока думка телеглядачів про те наскільки цікавим (якісним) є контент. 8
 9. 9. Стабільний прибуток телеканалу Стабільність продажів Постійні Змінні витрати витрати Реклами Авторських прав Персонал Оренда Персонал (техніки,По кількості локацій) По ціні Виробництво Постачальники Медіа декорацій ітоварів та послуг дистрибютори костюмів Стабільні та високі телевізійні рейтинги медіа контенту Стабільна та висока Закупівля якісного Виробництво якісного якість телевізійної медіа контенту медіа контенту дослідницької панелі Новини Розважальні Художні Спортивні Інші види шоу фільми змагання медіа контенту Стабільна та висока думка телеглядачів про те наскільки цікавим (якісним) є контент Рис. 1.3. Дерево цілей телеканалу. Для досягнення головної мети телеканал буде намагатися більше продавати реклами та авторських прав при одночасному контролі постійних і змінних витрат. Для того, щоб продавати більше, телеканал буде контролювати якість медіа панелі, а також закуповувати і самостійно виробляти медіа контент. Виробництво медіа контенту економічно більш вигідно телеканалу, ніж 9
 10. 10. закупівля стороннього готового медіа контенту - по собівартості, отриманнюавторських прав і можливості подальшого продажу власного медіа контенту,не дивлячись на те, що тягне за собою зростання змінних витрат. В даній дипломній роботі розглядається гілка дерева цілей відвиробництва художнього фільму до головної цілі стабільного прибуткутелеканалу за рахунок продажів реклами та авторських прав на показ іншимителеканалами. Обрана гілка розвитку особливо приваблива тим, щопрактично не має фактора "старіння" на відміну від інших указаних видівконтенту і є універсальним засобом закриття "дірок" в телевізійній ефірній24-х годинній сітці мовлення телеканалу (це стан, коли залишився вільнийчас, а ввести новий і актуальний контент немає можливості). Нерідко самедля закриття "дірок" інші телеканали купують право на кілька показів«чужого» контенту. 1.2. Аналіз зовнішнього середовища Основою для аналізу в медіа бізнесі є наступна інформація: 1. Основні тренди в телебаченні: 2003-2011. 2. Основні телевізійні факти: 2011. 3. Регулярні ТВ звіти: a. ТОП–програми. b. ТОП–канали. c. ТОП-бренди. Джерелом цієї інформації є дослідницька компанія ГФК Україна (GFK)та Індустріальний телевізійний комітет (ITK) [15,16]. Наприклад відкритий Регулярний ТВ звіт «ТОП–програми» залистопад 2012 року [17] , частку якого надано у таблиці 1.1., показує, що в 10найбільш рейтингових програм входять 2 художніх фільми. 10
 11. 11. Таблиця 1.1 Регулярний ТВ звіт «ТОП–програми»№ Програма Канал Дата Початок Кінець rat% shr% Тип1 ТСН 1+1 02.11. 19:29:34 20:14:39 10,3 25,62 Новини2 ТСН-тиждень 1+1 04.11. 19:29:26 20:15:50 9,89 24,38 Новини3 Голос. Діти 1+1 04.11. 20:15:51 22:04:43 9,41 24,02 Шоу4 Подробиці тижня Інтер 11.11. 19:59:42 20:47:12 8,58 21 Новини5 Подробиці Інтер 29.11. 19:59:27 20:33:09 8,49 20,55 Новини Красуня і6 Інтер 18.11. 17:47:59 19:59:37 7,99 20,54 ХФ чудовисько х/ф7 Про життя! Інтер 20.11. 19:06:38 19:59:37 7,89 20,5 Шоу Величне століття.8 1+1 29.11. 18:28:52 19:29:35 7,71 21,05 ХФ Роксолана т/с9 Новини Інтер 05.11. 17:59:59 18:10:14 7,47 24,28 Новини Подробиці.10 Інтер 01.11. 20:33:56 20:42:47 7,22 18,08 Новини Неформат Де в таблиці:  Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від їх загальної кількості у заданий проміжок часу;  Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK [18] або ІТК [19]. Аналіз співвідношення кількості програм у Регулярному ТВ звіті«ТОП–програми» за листопад 2012 року [17], якій надано у таблиці 1.2.,показую, що частка художніх фільмів по кількості серед усіх видів медіаконтенту може достігати майже 50% (24 з 50), середній показник rat%перевищує 5%, а shr% перевищує 15% - що є дуже високими показниками. 11
 12. 12. Таблиця 1.2 Співвідношення кількості програм Кількість Середній Середній Тип програм rat% shr%Художній фільм 24 5,93 16,55Шоу 13 6,45 17,86Новини 9 7,60 20,10Спорт 4 6,17 21,59Загальний підсумок 50 6,38 17,93 1.3. Аналіз сильних та слабких сторін SWOT-аналіз передбачає виявлення внутрішніх сильних і слабких сторінкомпанії, а також зовнішніх можливостей та загроз і встановлення звязківміж ними. SWOT-аналіз допомагає відповісти на такі питання:- Чи використовує компанія внутрішні сильні сторони або відмінні перевагиу своїй діяльності?- Чи є слабкості компанії її уразливими місцями в конкуренції? Які слабкостіпотребують коректування, виходячи з цілей бізнесу?- Які загрози повинні найбільш турбувати керівника і які дії він повинензробити для захисту бізнесу? SWOT-аналіз активно використовують в кіноіндустрії і при навчаннімайбутніх продюсерів про що зазначено в сучасній навчальній літературі [4]. SWOT-аналіз дозволяє вже на етапі аналізу ідентифікувати ризики, якіховаються в слабких внутрішніх сторонах і розробити заходи для їхпопередження. Результати аналізу телеканалу та проекту наведені в таблиці 1.3. 12
 13. 13. Таблиця 1.3 SWOT-аналіз Потенційні внутрішні сильні Потенційні внутрішні слабкості (W): сторони (S):1. Чітко виражена харизма і 1. Не існують фактори, які 100%компетентність глави телеканалу гарантують успішність проекту, бо(10 років успішного управління передбачити реальну реакцію глядачівтелеканалом). дуже складно.2. Добре розуміння глядачів в 2. Телебачення, на відміну відосвоєних сегментах ринку. кінотеатру, дозволяє глядачеві фізично миттєво перемкнутися на інший контент в тому випадку, якщо йому не подобається поточний (вийти з кінозалу без фінансових втрат).3. Наявність фінансування. 3. Жорсткі адміністративні терміни закінчення проекту повязані з оголошеною датою телеефіру.4. Досвід зйомок художніх 4. Люди працюють вдень і вночі, якфільмів у команди проекту. кажуть "не покладаючи рук".5. В основі сценарію - історія 5. Немає досвідченого продюсеразрозуміла кожній жінці за 25 і художніх фільмів.кожному чоловікові за 40.6. У головних ролях знімаються 6. Маловідомий для масової аудиторіївідомі російські актори. акторський склад.7. Ефективна реклама (на ТБ та в 7. У сценарії відсутній (навскидку)Інтернеті). фактор привабливості для молодої аудиторії. Потенційні зовнішні сприятливі Потенційні зовнішні загрози (Т): можливості (О):1. Сформувати високу 1. Можливість отримати низькі оцінкизацікавленість до фільму за телеглядачів.допомогою реклами.2. Можливість отримати високі 2. Втратити довіру рекламодавців у разіоцінки телеглядачів. невдачі.3. Продати авторські права на 3. Отримати імідж невдах при реалізаціїпоказ фільму іншим телеканалам. подібних проектів.4. Отримати імідж професіоналівпри реалізації подібних проектів. Як видно з перших 2-х пунктів слабких сторін, виробництвотелевізійного медіа контенту є сильно ризикованим бізнесом і прямозалежить від глядацьких оцінок, які фіксуються дослідницької панеллю. На 13
 14. 14. відміну від кінотеатрів, куди телеглядача можна заманити рекламою ігарантовано отримати перший продаж квитків на телебаченні, особливобезкоштовному, національному, де за все платить рекламодавець, а нетелеглядач, останній завжди має можливість безкоштовного виходу. Саметому, в цій сфері бізнесу високо цінують професіоналів своєї справи, аВячеслав Муругов, генеральний директор СТС, в своєму інтервю [20]прямим текстом заявляє, що "Ідеальний лідер креативної індустрії повиненбути чарівником". Особливо хочу зупинитися на такій слабкій стороні як «Людипрацюють вдень і вночі, часто як кажуть "не покладаючи рук"». На рис.1.4показаний фрагмент повідомлень, розміщених працівниками телеканалу СТБв соціальній мережі facebook [22], в яких вони яскраво ілюструють цю слабкусторону. На сайті телеканалу СТБ є цікаве інтервю з директором творчогообєднання [44] Мирославом Домалевскім, яке займається зйомкамихудожніх фільмів на телеканалі. Відповідаючи на запитання: "Що ще вамподобається або не подобається на СТБ?" Мирослав каже: "З одного боку,сімейна обстановка сприяє, з іншого - я не звик до такої. На інших каналахвелика бюрократія, але при цьому ти завжди чітко знаєш, хто і що повинензробити. А тут багато всього робиться на особистому. Але тут є і величезніплюси, чого ніде більше не знайдете. Часто співробітники забувають про свійробочий час, можна з колегами сісти і кілька ночей підряд робити якийсьпродукт. Ми тут живемо. " Робота на телебаченні характеризується високим рівнемневизначеності що межує з хаосом. Для управління проектами в умовах щомежують з хаосом потрібно мати високу професійну підготовку [1], а що щебільш важливо, інтуїцію, яка допомагає з урахуванням обєктивних причинпередбачити наслідки перегляду медіа контенту телеглядачем - рейтингиглядацької аудиторії. 14
 15. 15. Рис.1.4. «Люди працюють вдень і вночі, часто як кажуть "не покладаючи рук"». 15
 16. 16. РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ 2.1. Ціль, продукт, результати та завдання проекту Ціль проекту – отримання високих телевізійних рейтингів прителевізійному показі в ефірі власного виробленого художнього фільму. Продукт проекту – електронний відео файл та авторські права нафільм, які належать телеканалу. Дерево цілій в проекті надано на рис. 2.1. Місія: ми робимо телебачення, яке ніхто до нас в цій країні не робив Ціль: виробляти власний телесеріал, що забезпечуватиме IRR (внутрішню норму прибутковості) на рівні 60-70% Сприяння Заміна телепередач з Показники збільшенню долі Shr% <5%) художнього телеперегляду на телепередачу з фільму: телеканалу серед Shr% > 5%) Shr% => 15% інших телеканалів Rat% => 5% України (+0,5%) Рис. 2.1. Дерево цілей проекту кіновиробництва. Результати проекту:  Shr% => 15% (в Україні);  Rat% => 5% (в Україні);  продаж рекламного часу при телевізійному показі в ефірі в Україні;  продаж прав показу фільму російським телеканалам;  продаж прав показу фільму українським телеканалам;  IRR (внутрішня норма прибутковості) від 60-70%;  збільшення частки телеперегляду телеканалу серед інших телеканалів України (+0,5%); 16
 17. 17.  формування іміджу України, в якій можуть знімати сучасне, конкурентоспроможне кіно. Завдання проекту:  Укласти договір зі сценаристом рейтингових телефільмів або знайти нового талановитого сценариста.  Укласти договір з досвідченим продюсером художніх фільмів.  Написати і затвердити сценарій фільму.  Провести підготовчі роботи для зйомок фільму.  Відзняти сцени фільму (production).  Монтувати фільм (post production).  Затвердити фільм.  Визначити місце фільму в сітці телемовлення.  Провести роботу з потенційними рекламодавцями.  Показати фільм в ефірі.  Подивитися частку телеперегляду фільму.  Підвести підсумки проекту. 2.2. Учасники та обмеження проекту Основні учасники проекту обумовлені існуючою структурою медіагрупи. Схематично структура медіа групи StarLightMedia зображена на рис.2.2. Рис.2.2. Структура медіа групи StarLightMedia. 17
 18. 18. До учасників проекту відносяться команда проекту та зацікавленісторони. Проектна команда формується в декілька етапів, оскільки длявиконання різних блоків робіт до проектної команди будуть залученніспеціалісти вузького профілю на тимчасові роботи. Наприклад, на етапіпроведення зйомок (продакшн) працюватимуть у команді російськікіноактори. А на етапі постпродакшн колорист. Таким чином, першу групу складають - керівник проекту (продюсерпроекту), виконавчий продюсер, креативний продюсер та головнийсценарист. Другу групу – юрист, технічний директор, лінійні продюсери, старшийадміністратор, головний режисер монтажу, головний звукорежисер,раскадровщік, композитор, шеф-редактор, адміністратор сценарного відділу. Третю групу - водії, продюсер фільму, спеціаліст з документообігу,бухгалтер, режисери-постановники, оператори-постановники, художники-постановники, художники по костюмах, художники по гриму, редактори,сценаристи, режисери монтажу, музичний редактор, звукорежисери. Обов’язки та професійні вимоги до першої групи проекту надано утаблиці 2.1. Таблиця 2.1 Обов’язки та професійні вимоги до першої групи проекту Професійні Посада Обов’язки вимоги - Вибір режисера - Профільна вищаМенеджер - Затвердження акторів на головні освітапроекту і другорядні ролі - Досвід роботи в(продюсер - Затвердження епізодників кінобізнесі непроекту) - Обговорення гонорарів, райдерів з менше 5 років - Затвердження локацій 18
 19. 19. Продовження табл. 2.1 Професійні Посада Обов’язки вимоги московськими акторами - Знання - Складання бюджету фільму технології всіх - Художньо-постановочна частина етапів фільму кіновиробництва - Підписання договорів, актів ППР (ЦПХ, - Знання актори, підрядники) нормативних і - Планування ФОТ правових норм в - Складання річного бюджету галузі - Складання КПП проекту кіновиробництва. - Отримання грошових коштів під звіт - РозумінняМенеджер - Прийом на роботу на ключові позиції перспективи проекту - Прийом на роботу на не ключові позиції розвитку(продюсер - Формування знімальних груп вітчизняної та проекту) - Складання технічного статуту зарубіжної - Оформлення заявок на відрядження, кіноіндустрії доступ в приміщення, корпорат. моб. - Знання методів звязок, доступ до корпорат. ІТ-системи, організації та на організацію робочого місця, на планування отримання грошових коштів роботи. - Формування авансового звіту - Знання новітніх технологій виробництва фільмів - Складання бюджету фільму - ПрофільнаВиконавчий - Художньо-постановочна частина освіта продюсер фільму - Досвід роботи - Візування рахунків (сума до 100 000 продюсером 19
 20. 20. Продовження табл. 2.1 Посада Обов’язки Професійні вимоги грн.) (виконавчим - Підписання офіційних листів продюсером) не менше 3 - Складання річного бюджету років - Отримання грошових коштів під - Знання всіх етапів звіт - Кадровий облік, подача кіновиробництва, їх заявок відділу HR технології й організаціїВиконавчий - Табелювання, оформлення - Знання снівпродюсер гонорарів бухгалтерського обліку - Формування знімальних груп та ведення документації, - Відрядний наряд на виконані правил і норм техніки роботи безпеки на виробництві, - Заявка на отримання грошових основних норм і статей коштів Кодексу закону про - Формування авансового звіту працю України. - Вибір режисера - Базова вища - Затвердження акторів на головні режисерська освіта ролі - Досвід роботи на - Затвердження акторів на аналогічній посаді не другорядні ролі менше 3 роківКреативний - Затвердження епізодників - Знання всіх етапівпродюсер - Затвердження локацій кіновиробництва, їх - Затвердження музики до фільму технології й організації - Художньо-постановча частина - Гарний смак, фільму креативне мислення - Формування знімальних груп 20
 21. 21. Продовження табл. 2.1 Посада Обов’язки Професійні вимоги - Написання заявки на - Вища освіта (сценарна) сценарій - Досвід роботи головнимГоловний - Вибір сценарію сценаристом не менше 2 роківсценарист - Знання основних процесів кіновиробництва Також до учасників проекту відносяться різні зацікавлені сторони,перелік котрих надано у таблиці 2.2. Таблиця 2.2 Зацікавлені сторони проекту Первинні ВторинніАкціонери Сімї працівниківПравління телеканалу ЗМІДиректор творчого обєднання ТелеглядачіПродюсер проекту Сусіди власників локаційКерівники функціональних служб Органи владиНаймані працівники КонкурентиЧлени проектної командиАкториПостачальники, підрядникиВласники локацій (орендодавці)Державні установиРекламодавці Всі зацікавлені сторони мають різні інтереси та ставлення до проекту. Внаслідок чого вони по різному впливають на проект вирішуючи своїпроблеми. Аналіз впливу на проект зацікавленими сторонами надано утаблиці 2.3. 21
 22. 22. Таблиця 2.3 Аналіз впливу на проект зацікавленими сторонами Ставлення до Можливість впливу на проекту Зацікавлена проект Проблеми Інтереси сторона 1 2 3 4 5Акціонери Вибір проектів ROI, рейтинг для фільму і + +5 фінансування телеканалуПравління Контроль ROI, рейтингтелеканалу виконання фільму і + +4 проектів телеканалу, бонуси телеканалуДиректор Контроль Рейтинг фільму ітворчого виконання передач ТО, творча + +3обєднання (ТО) проектів ТО репутація, бонусиПродюсер Досягти цілей Рейтинг фільму,проекту проекту творча репутація, + +3 бонусиКерівники Недолік і Причетність дофункціональних перевантаження проекту,служб ресурсів професійний + +3 досвід, з / п та премії 22
 23. 23. Продовження табл. 2.3 1 2 3 4 5Наймані Подвійне Причетність допрацівники підпорядкування, проекту, перевантаження, професійний досвід, + +2 проблеми в з/п та премії особистому житті або сімяхЧлени Брак ресурсів, стислі Причетність допроектної терміни, високі вимоги проекту, + +3команди до якості професійний досвід, з/п та бонусиАктори Одночасне участь у Рейтинг фільму, зйомках декількох зростання фільмів, узгодження і особистого + +5 перенесення часу творчого рейтингу, зйомок гонорарПостачальники, Репутація надійного + +4підрядники партнера, заробітокВласники Нестабільна Заробітоклокацій + +4 економічна ситуація в(орендодавці) країніДержавні Видача дозволів, відустанови безкоштовна 0 -5 до реклама, хабарі +5Рекламодавці вартість реклами Рейтинг фільму впливає на + +1 пізнаваність бренду 23
 24. 24. Продовження табл. 2.3 1 2 3 4 5Сімї «Не бачать» членів Нормальне сімейнепрацівників родини вдома життя, адекватний - -2 дохідТелеглядачі Нема чого дивитися на Цікавий фільм + 0 телеканаліСусіди «Шум і метушня» у Спокійне життявласників сусідів іноді - -3локацій небезпечноОргани влади Нестабільна Видача дозволів, від економічна ситуація в безкоштовна 0 -5 до країні реклама, хабарі +5Конкуренти Збереження і Запуск рейтингових зростання рейтингу проектів - -1 власного телеканалуЗМІ Збереження і Отримати першими зростання рейтингу цікаву інформацію + +1 власного ЗМІ Для запобігання негативного впливу зацікавлених сторін на проектвиробляється стратегія взаємодії із зацікавленими сторонами проекту, котранадана у таблиці 2.4. Кожна стратегія розробляється командою проекту під керівництвомкерівника проекту. Всі члени команди проекту беруть активну участь вреалізації стратегії взаємодії із зацікавленими сторонами. За необхідностічлени команди можуть внести свої пропозиції щодо зміни тієї чи іншоїстратегії. 24
 25. 25. Таблиця 2.4 Стратегія взаємодії із зацікавленими сторонами проекту Можливість впливу на проектЗацікавлена сторона Стратегія взаємодіїАкціонери ТОП-менеджери доводять вигоди +5 проектуПравління телеканалу Директор творчого обєднання і +4 Продюсер проекту регулярно повідомляють про хід проектуДиректор творчого Продюсер проекту регулярно +3обєднання (ТО) повідомляють про хід проектуПродюсер проекту +3 -Керівники Дружні стосунки +3функціональних службНаймані працівники Узгоджені дії з керівниками +2 функціональних службЧлени проектної Сприяння у своєчасному отриманні +3команди ресурсів в повному обсязіАктори +5 Індивідуальний підхідПостачальники, Контроль дотримання договірних +4підрядники відносинВласники локацій Контроль дотримання договірних +4(орендодавці) відносин 25
 26. 26. Продовження табл. 2.4 Можливість впливу на проектЗацікавлена сторона Стратегія взаємодіїДержавні установи від -5 до Бартер, індивідуальний підхід +5Рекламодавці Бартер, знижки за обсяг, індивідуальний +1 підхідСімї працівників Підвищення значущості професійного -2 зростання працівникаТелеглядачі 0 Промокампанія фільмуСусіди власників Контроль дотримання договірних -3локацій відносин з орендодавцемОргани влади від -5 до Бартер, індивідуальний підхід +5Конкуренти -1 Спостереження та аналіз за поведінкоюЗМІ +1 Надання інформації про фільм Використовуючи експертні оцінки від 1 до 5 (від мінімуму домаксимуму) для позначення ступеня впливу зацікавлених сторін, матрицядозволяє в наочній формі показати ступінь їх впливу по різних параметрахпроекту. За допомогою такої матриці, наданою у таблиці 2.5, менеджерпроекту вибудовує стратегію поведінки з кожною із зацікавлених сторін. 26
 27. 27. Таблиця 2.5 Матриця зацікавлених сторін Вплив на параметри проекту 1-мінімум 2-незначний 3-середній 4-значний 5-максімум Ресурси Вимоги проекту Процеси проекту Оцінка виконання Компенсації команді Зацікавлені Вирішення проблем Гарантія зайнятості Командна робота Процеси проекту Прогрес проекту сторони проекту Робота команди Інфраструктура Успіх проекту Організаційні Розклад робіт Специфікації Обладнання Винагорода Постачання Пріоритети Інформація Технологія Матеріали персоналу Логістика процеси Бюджет Знання Якість Гроші Люди Цілі Первинні Акціонери 1 5 1 1 4 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 1 Правління телеканалу 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Директор творчого обєднання (ТО) 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 Продюсер проекту 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 Керівники функціональних 4 1 4 4 4 4 2 2 3 3 3 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 служб Наймані працівники 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 5 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Члени проектної команди 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 Актори 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 Постачальники, підрядники 3 1 3 3 4 4 1 1 4 3 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Власники локацій (орендодавці) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Державні установи 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рекламодавці 1 3 1 1 5 5 1 1 4 3 5 5 2 2 2 2 1 1 3 3 2 4 4 1 1 1 2728
 28. 28. Продовження табл. 2.5 Матриця зацікавлених сторін Вплив на параметри проекту 1-мінімум 2-незначний 3-середній 4-значний 5-максімум Ресурси Вимоги проекту Процеси проекту Оцінка виконання Зацікавлені Винагорода персоналу Організаційні процеси Компенсації команді Вирішення проблем Гарантія зайнятості сторони проекту Командна робота Процеси проекту Прогрес проекту Робота команди Інфраструктура Успіх проекту Розклад робіт Специфікації Обладнання Постачання Пріоритети Інформація Технологія Матеріали Логістика Бюджет Знання Якість Гроші Люди Цілі Вторинні Сімї працівників 4 3 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Телеглядачі 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 Сусіди власників 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 локацій Органи влади 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 Конкуренти 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 4 4 4 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 ЗМІ 4 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2829
 29. 29. Найбільший вплив на проект має правління телеканалу, яке визначаєстратегію використання грошей, набір команди проекту, впливає наформування акторського складу, визначає технології тощо. Менеджерпроекту повинен сформувати певну стратегію поведінки та відносин ізправлінням телеканалу, для того щоб зменшити можливість настанняризикових подій та їхнього впливу на проект під час його виконання. Окрім зацікавлених сторін проект має певні обмеження за часом,вартістю.Обмеження проекту 1.Строки проекту:  виробництво – не більш 12 місяців,  окупність – не більш 24 місяців. 2.Бюджет проекту - не більш 6 500 000 гривень. 2.3. Життєвий цикл проекту Проекти кіновиробництва мають свої особливості управління, а такожуявлення про життєвий цикл. Життєвий цикл проекту кіновиробництва будивідрізнятися назвами и структурою від життєвого циклу проекту наданому уметодології управління проектами. В роботі проведено зіставленнястандартного уявлення життєвого циклу проекту з проектамикіновиробництва. В результаті було визначено основні завдання по кожнійфазі проекту кіновиробництва по фазам. У таблиці 2.6 надано опис життєвого циклу проекту кіновиробництваде у першому рядку дано назву фаз згідно методології управління проектами,а у другому рядку назви прийняті в подібних проектах. 29
 30. 30. Таблиця 2.6 Життєвий цикл проекту Концепція Розробка Виконання Завершення Фаза ЖЦ Сценарний Підготовчий період Продакшн Пост- Ефірний Закриття період продакшн показ Тривалість 97 к. днів 109 к. днів 36 к. днів 88 к. днів 1 день 18 к. днів Основні 1. Написання 1. Провести Зйомки 1. Монтаж Показ 1. Закритя договору. завдання сценарію. кастинги. фільму з фільму в 2. Підвести підсумки 2. Затвердження 2. Скласти і відзнятого ефірі. проекту. сценарію. затвердити матеріалу 3. Розпустити команду календарно 2. Початок проекту. постановочний план. реклами. 3. Скласти і 3. Розпустити захистити бюджет. знімальну 4. Укласти договори команду з контрагентами. проекту 5. Підготуватися до зйомок. Основні Затвержено 100% готовність до Зняті всі Фільм Показ 1. Відомі рейтинги результати сценарій. початку зйомок. сцени. затверджений фільму в телеперегляду фільму. і віхи до показу в ефірі. 2. Закриті договора. телеефірі 3. Розпущена команда проекту. Де в таблиці: к. днів - календарних днів. 3031
 31. 31. 2.4. Економічна модель проекту Для прийняття рішення щодо доцільності проекту, в роботі проведеноаналіз економічної ефективності. В результаті побудовано фінансово-економічну модель проекту у MS Excel із застосуванням макросів. На рис. 2.3 – 2.6 показані вхідні показники, які були використані прирозрахунках фінансово-економічної моделі проекту. На рис. 2.3 показано вхідні фінансові показники, які були використаніпри розрахунках. На рис. 2.4 показано об’єм реалізації та виручка від реалізації, якіотримані від продажу реклами та зйомок продакт плейсмент. На рис. 2.5 показано витрати на матеріали, які складаються з орендиобладнання, костюмів і локацій (місць проведення зйомок), матеріалів длядекорацій (костюмів), виробництва та монтажу декорацій. На рис. 2.6 показано фрагмент розрахунку витрат на персонал. На рис. 2.7 – 2.9 показані діаграми фінансових показниківінвестиційного проекту. Діаграма виручки і поточних витрат на рис. 2.7 відображає що першічотири квартали маємо лише витрати та незначні надходження від зйомокпродакт плейсмент. Лише з п’ятого кварталу, з передбачуваного часу виходу втелеефір фільму з’являється значна виручка від реалізації реклами, а увосьмому кварталі, після 2-го передбачуваного виходу в телеефір фільму,з’являється ще невелика виручка від реалізації реклами. Діаграма прибутку (рис. 2.8) показує падіння від’ємного чистогонакопленого прибутку з першого по четвертий квартали. Лише з пятогокварталу починається позитивна динаміка росту чистого накопленого прибутку. 31
 32. 32. Рис. 2.3. Вхідні фінансові показники. 3233
 33. 33. Рис. 2.4. Об’єм реалізації та виручка від реалізації. 3334
 34. 34. Рис. 2.5. Витрати на матеріали. 3435

×