Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Digiruumiga toestatud
iseseisev õppimine
Kai	Pata
kpata@tlu.ee
Tallinna Ülikool,	Digitehnoloogiate Instituut
Eesti Semioot...
Millest ettekanne räägib?
• Milline on	iseseisev õppija
• Näited digiruumiga toestatud iseseisvast õppimisest
• Kultuuriru...
Iseseisev õppija
• Iseseisev õppija õpib mitteformaalses vormis
• Õppimine on	vahendite,	esemete ja	dokumentide keskne
• I...
Ehitusfoorum.com
Täna teist
On	tänatud
Rating
Tänamine =	kvaliteedi hinnang
Tänamine kui isiku ekspertiisi näitaja
Sotsiaa...
Erinevate probleemide lahendamise
interaktsioonid foorumis
Uue reegli
juurutamine:
Vaja on	reeglist
teavitada;	reegli
loka...
Pata,	Santos,	Burchert,	2016
Iseõppijate õpitu taaskasutamine
Laadi testimiseks alla Google	play	store’ist:	Ach	so!
Lisa	märksõnu videole otsimiseks.
M...
Videote vaatamine brauseris
https://achrails.herokuapp.com/achrails
Oma uue
mustri
jagamine
Individuaalne kultuurimustrite
taaskasutus ja	mustriloome –
personaalne kognitiivne nišš
Kultuuril...
Iseõppimist toetava sotsiaal-tehnilise
digiruumi arenduslikud väljakutsed
• Dünaamiliselt arenev sotsiaal-tehniliste teenu...
Iseõppimist toetava sotsiaal-tehnilise
digiruumi arenduslikud väljakutsed
• Millised iseõppijale tagasiside võimalused kul...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Digiruumiga toestatud iseseisev õppimine

Iseseisvate õppijate õppimisruumi loomisest digivahenditega - mida õppida hajutatud kognitsiooni mudelist?

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Digiruumiga toestatud iseseisev õppimine

 1. 1. Digiruumiga toestatud iseseisev õppimine Kai Pata kpata@tlu.ee Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate Instituut Eesti Semiootika Seltsi konverents 2017 KONVERENTS “MÕISTMA ÕPPIDES” 6.-7. mai 2017, Tartu
 2. 2. Millest ettekanne räägib? • Milline on iseseisev õppija • Näited digiruumiga toestatud iseseisvast õppimisest • Kultuuriruum ja indiviidi kognitiivne ruum on hajutatud kognitsiooni mudelis omavahel seotud dünaamiliselt muutuvad niššid. • Sotsiaal-tehnoloogilise ruumi kujunemine iseõppimisel - mida digiruumis arendada, kui ootame stabiilset või agiilset kultuuriruumi?
 3. 3. Iseseisev õppija • Iseseisev õppija õpib mitteformaalses vormis • Õppimine on vahendite, esemete ja dokumentide keskne • Iseseisev õppimine toimub probleemi või vajaduse kontekstis • Iseseisev õppija otsib kiiresti leitavat sobivat lahendust • Iseseisev õppija toetub lähiringi sõpradele, kolleegidele ja erialavõrgustikele • Iseseisev õppija võiks olla oma õppimist märkav ja õppimisel ennastjuhtiv • Iseseisev õppja võiks märgata ja koguda oma jooksvaid õppimisvajadusi ja otsida neile sobival ajahetkel lahendusi • Iseseisev õppija võiks oma õppimismomente üldistada ja teistega jagada • Iseseisev õppija loob õppiva ühiskonna, kogukonna, organisatsiooni
 4. 4. Ehitusfoorum.com Täna teist On tänatud Rating Tänamine = kvaliteedi hinnang Tänamine kui isiku ekspertiisi näitaja Sotsiaal-tehnilised õpiteenused digiruumis
 5. 5. Erinevate probleemide lahendamise interaktsioonid foorumis Uue reegli juurutamine: Vaja on reeglist teavitada; reegli lokaalne kasutamine võib välja tuua reegli kitsaskohad ja vajaduse reeglit muuta
 6. 6. Pata, Santos, Burchert, 2016
 7. 7. Iseõppijate õpitu taaskasutamine Laadi testimiseks alla Google play store’ist: Ach so! Lisa märksõnu videole otsimiseks. Milliseid probleeme, praktikaid ja juhtumeid oleks töötajatel võimalik õppimiseks taaskasutada? Näited Maanteeametist: teederemondi videod, autoeksami videod, autoülevaatuse videod, loomade teeületuse videod
 8. 8. Videote vaatamine brauseris https://achrails.herokuapp.com/achrails
 9. 9. Oma uue mustri jagamine Individuaalne kultuurimustrite taaskasutus ja mustriloome – personaalne kognitiivne nišš Kultuurile omane muster Kollektiivne kultuurimustrite stabiliseerimine – kollektiivsed kultuurinišid Kultuuri mustri uueks vajaduseks kohandamine “Oma” mustri taaskasutus Mustri mitmekülgne taaskasutus Kultuuri mustri eristamine, märkamine jälgimine Kultuuri mustri omaksvõtmine, taaskasutamine, järgimine Mustri koosloomine Teiste loodud uute mustrite märkamine, järeleproovimine Sobiva mustri puudumine probleemi lahendamiseks Mustri kollektiivne heakskiitmine Oma mustri stabiliseerimine Hajutatud tajumudel: praktikate ja tähenduste loomine Uue mustri avastamine/ loomine Pata & Bardone, 2014 Kultuuri mustri vahendamine
 10. 10. Iseõppimist toetava sotsiaal-tehnilise digiruumi arenduslikud väljakutsed • Dünaamiliselt arenev sotsiaal-tehniliste teenustega digiruum, milles on kahepoolne tagasiside panustavate iseõppijate ja nende kultuuriruumide vahel • Vahendite, esemete ja dokumentide kaudu toetuse jagamine õigel hetkel –nutikas keskkond, mis iseõppijale kultuuriruumi tagasisidestab • Motiveerimis- ja valideerimisteenused iseõppija ja kultuuriruumi vaheliseks kohandumiseks (teiste õppimise, ja kultuuriruumi õppimise jälgimine, õppimise kogukondlik tunnustamine, õppija ja tema loodu esiletõstmine ja taaskasutamine kogukonna kultuuriniššis
 11. 11. Iseõppimist toetava sotsiaal-tehnilise digiruumi arenduslikud väljakutsed • Millised iseõppijale tagasiside võimalused kultuurist valida: kas kitsas sulle sobiv, sinusarnaste niššist või laiem pilt, mis toimub teistes niššides, millest saaks midagi üle võtta, ”tõlkida” üle kultuurinišši piiride • Kuidas näha erinevaid kultuurinišše, mis on kogukonna sobivustesti läbinud? • Kuidas toimub võõrale kultuuriniššile joondumine? • Kui piirav teisest kultuuriruumist pärit uuenduste loojale on võõras kultuurinišš kui uuenduse valideerija? • Kuhu panna piir: Privaatsus ja jälgimine sotsiaal-tehniliste teenustega digiruumis

×