Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Romad ja digitehnoloogia:
õppimise ja kaasamise
võimalused
Kai Pata -Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate Instituut
Haridus...
Kuidas romade olemus võiks saada nende
tugevuseks digitaalsete võimaluste
kasutamisel?
Romade olemus põimub kokku erinevat...
Romade traditsioonid kui VÕIMALUS
muutuvas ühiskonnas
Vastandumine teistega annabromadele unikaalse tunde,	tugevdab ühtek...
v http://www.gypsy-traveller.org
v Suurem
omavaheline
seotus
v Ühiskonnal
on	võimalus
mõista
romasid
v Ei	leita	riigi	
poo...
http://mustlasvanker.blogspot.com.ee
v Saab	luua
ärivõimalusi
ja	toetada
kogukonna
algatusi
Romade traditsioonid kui VÕIMALUS
muutuvas ühiskonnas
Roma	lapse	üleskasvatamismeetodid annavad talle
reaalsuse tunnetuse...
Lõimumine?Assimileerimine? Segregatsioon?
Miks peab mustlane soovima saada eestlaseks? Ei pea ju
saama, aga praegu kooliha...
Romade traditsioonid kui
VÕIMALUSED muutuvas
ühiskonnas
Majanduslik vabadus,	ametialane painduvus,	
hetkeolukorraga adapte...
Romade traditsioonid kui VÕIMALUS
muutuvas ühiskonnas
Romad ei soovi delegeerida oma harivaid funktsioone
koolile
eÕppe ma...
Õpiveeb.ee
Õpe peaks aga olema
paindlik ja loominguline
Eesti romad soovivad rändava eluviisi tõttu laste hariduskvaliteed...
Romade õppimise kitsaskohad ja
VAJADUSED
Roma	laps	seisab koolipingisvastamisisuure lõhega,	mis eristab
haridust,	mida ann...
ekool.ee
http://www.romaninet.com/course/
Romade õppimise kitsaskohad ja
VAJADUSED
Mustlaste eksitentsi üheks alusekson	dissitentlus.	Mustlase
identiteet peab jät...
Romade õppimise kitsaskohad ja
VAJADUSED
v Vähene kodune toetus õppimisel – õpikaaslaste
leidmine,	koosõppimise võimalused...
Kuidas teised on teinud?
ELAMP projekt Suurbritannias
(2003-2010)
v Digivahendite (sülearvutid)	andmine rändavatele roma
l...
Mis	võimalusi	on	roma noorel	ise	
ennast	harida?
vKAE	KOOL http://www.kae.edu.ee/
Esimene	eestikeelne	õpikeskkond	nii	kesk...
Tallinna Ülikooli kaasamise võimalused
romade heaks:
v Romade perekeskuse	digitegevuste
stsenaariumite	ja	etoega kursuste,...
Tänan	kuulamast	
ja	ootame	teie	küsimusi.
RomadjaDigitehnoloogia
RomadjaDigitehnoloogia
RomadjaDigitehnoloogia
RomadjaDigitehnoloogia
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

RomadjaDigitehnoloogia

Romad ja digitehnoloogia võimalused

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

RomadjaDigitehnoloogia

 1. 1. Romad ja digitehnoloogia: õppimise ja kaasamise võimalused Kai Pata -Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate Instituut Haridustehnoloogia Keskus Palmi Rätte, Tallinna Ülikool, eõppe keskus Romade infopäev Tartus13.05.2016 Esitluses lähtume romade haridusfilosoofiast ja proovimeleida haridustehnoloogilisilahendusi.
 2. 2. Kuidas romade olemus võiks saada nende tugevuseks digitaalsete võimaluste kasutamisel? Romade olemus põimub kokku erinevatest elementidest: vkeel, viseseisev äri, vühtsustundest pideva liikumiseni, vtugevast sotsiaalsest võrgustikust uhkuseni erineda, vteadlik traditsiooniliste reeglite järgi elamine, vühtekuuluvustunne teistest erinemise alusel, vjagatud ajalugu, elufilosoofia, laste kasvatamismeetod, perekonna tugevus Siin ja edaspidi kasutame tsitaate “Romakultuurist, kasvatusest ja koolifilosoofiast”
 3. 3. Romade traditsioonid kui VÕIMALUS muutuvas ühiskonnas Vastandumine teistega annabromadele unikaalse tunde, tugevdab ühtekuuluvustning grupitunnet Just selgepiirilises, tugevasti seotud ja üksteist toetavas kogukonnas on võimalikud ka toetamise uued digivormid: v Roma kogukonna infokeskkonnad ühiselt hallatavaks – kogukonna infoväravad on olulised ka ühiskonnas pakutava sotsiaalse-, haridus- ja tööalase info jagamiseks romadega Kitsaskoht on infokeskkonna loomine ja haldamine ainult romadejõududega, vaja toetust ja koostegemist Näit: http://www.etnoweb.ee/pohjaeestiroomad v Mustlasvanker http://mustlasvanker.blogspot.com.ee/p/romanipen.html v Roma international community: http://iru2020.com v Noored romad kasutavad aktiivselt sotsiaalmeediat – võiks aktiveerida sotsiaalsed võrgustikud, jagamiskeskkonnad romadekogukonnatunde toetajana. Kitsaskohaks on, et need omavahelised võrgustikud pole leitavad, ei ole kasutusel väärtuste loomiseks. Võiks leida viisid ja õpetada kuidas roma noored ise saaksid neid sotsiaalseid võrgustikke ära kasutada, nii äriks, kogukonna jaoks koostegemise õhutamiseks vms.
 4. 4. v http://www.gypsy-traveller.org v Suurem omavaheline seotus v Ühiskonnal on võimalus mõista romasid v Ei leita riigi poolt pakutud võimalusi üles v Ei osata võimalusi kasutada
 5. 5. http://mustlasvanker.blogspot.com.ee
 6. 6. v Saab luua ärivõimalusi ja toetada kogukonna algatusi
 7. 7. Romade traditsioonid kui VÕIMALUS muutuvas ühiskonnas Roma lapse üleskasvatamismeetodid annavad talle reaalsuse tunnetuse, oskuse mõista enda ümbrust, elujõu, empaa*avõime, iseiseisvuse ja initsiatiivi, väljaarenud ellujäämisstrateegia, kollektiivse elukorralduse, rütmi ja liikumise tunnetuse. v Romade kogukonnakeskused, mis pakuks õppimiskohti, internetiühendust ja tegevusi, kus saab aktiivselt koos ja vajalikult otstarbel kasutada oma või keskuse digivahendeid. v Kitsaskohad on tehnoloogia ülalpidamine, uuendamine, haldamine, tegevuste juhendamine
 8. 8. Lõimumine?Assimileerimine? Segregatsioon? Miks peab mustlane soovima saada eestlaseks? Ei pea ju saama, aga praegu kooliharidus talle teist võimalust ei pakugi… Valga linnasnäevad romad vajadustperekeskuse järele, mis lisaks lastele haarab oma tegevustesse ka vanu inimesi…
 9. 9. Romade traditsioonid kui VÕIMALUSED muutuvas ühiskonnas Majanduslik vabadus, ametialane painduvus, hetkeolukorraga adapteerumine kuuluvad mustlase eluviisi hulka. Ame*õppe puudumine ja pidev diskrimineerimine ei ole jätnud paljudele romadele eriti lootust elus läbi lüüa. vPraktilistele oskustele suunatud õppimine – õpiringid kogukonnakeskuses, kus tehakse ka digivahenditega koosloomet vIse omandatud praktiliste oskuste ametliku tunnustamise võimalused, e-toega kursused ja e-portfooliod, mis annavad tunnistusi oskuste kohta vKursused ärialaste oskuste arendamiseks, digitehnoloogiate kasutusvõimaluste tutvustamine eraettevõtluses Midas võiks kogukonnakeskuses teha?
 10. 10. Romade traditsioonid kui VÕIMALUS muutuvas ühiskonnas Romad ei soovi delegeerida oma harivaid funktsioone koolile eÕppe materjale ja interneti võimalusi kasutades võiks ema teha just oma lapsele sobivaid õppematerjali valikuid. Kuid kas sealt on võimalik leida just romadele sobivaid e- õppe materjale? vÕpiveeb.ee vHITSA õppematerjalide ladu: Nii praktilise kui ka teoreetilise sisuga õppematerjalide talletamise koht. Seal on nii tekstilisi kui ka mahukamaid (videod, animatsioonid) materjale http://www.e-ope.ee/repositoorium/ veKoolikott: https://e-koolikott.ee Romadele oleks vaja ka oma aabitsat või e-õpet, et nad iseenda keelt ja kultuuri paremini tunneksid…
 11. 11. Õpiveeb.ee Õpe peaks aga olema paindlik ja loominguline Eesti romad soovivad rändava eluviisi tõttu laste hariduskvaliteedi parandamiseks spetsiaalset e-kooli. Selle tingimuseks on aga, et nad peaksid ise suutma süsteemi hallata.
 12. 12. Romade õppimise kitsaskohad ja VAJADUSED Roma laps seisab koolipingisvastamisisuure lõhega, mis eristab haridust, mida annab kool ning haridust, mida annab perekond, ja seda nii vormilt kui sisult. v Erinev algse keeleoskuse, lugemise, kirjutamisetase – roma- eesti-vene digiõppematerjalideloominekaasates romasid v Teise kultuuri lastega koolis toimetulemise oskused v Vanemad ei toeta kodus õppimist – aga eõpe vajab toetamist enamgi v Roma lasteõppimist, roma peresid toetavate tugiisikute, vahendajate ja abiõpetajatekoolitaminee-kursustetoega. Näiteks: e-kursused romade keele ja kultuuri mõistmiseks http://www.romaninet.com/course/ v Lihtsad ekursustetegemise keskkonnad nt. http://Eliademy.com
 13. 13. ekool.ee
 14. 14. http://www.romaninet.com/course/
 15. 15. Romade õppimise kitsaskohad ja VAJADUSED Mustlaste eksitentsi üheks alusekson dissitentlus. Mustlase identiteet peab jätma talle vastupanuvõime, millest omakorda ta ammutab energia, et edasi minna. Eristuminetoob kaasa ebavõrdse, eristava suhtumiseteiste poolt koolis, tööle saamisel v Arvutikoolitused, et näidata ja osata digivahenditega jagada ja nähtavaks muuta romade vajadusi ja panust, võimalusi enese eest ühiskonnas seista. Näit. Mis on romade kooli filosoofia http://www.estblul.ee/FILES/mustlased2006/infomapp.pdf v Tutvustada, mida ühiskond saab õppida romade traditsioonilisest kultuurist; õppematerjalid, mis tõstavad romasid esile– kaasata roma kogukondi sellistematerjalide loomisse
 16. 16. Romade õppimise kitsaskohad ja VAJADUSED v Vähene kodune toetus õppimisel – õpikaaslaste leidmine, koosõppimise võimalused roma lastele koos roma kultuuri tundva toetaja-innustajaga – nii reaalses kogukonnakeskuses, kui ka digimeedia kaudu antava toega v Kodus puuduvad õppimist toetavadvõimalused ja digivahendid – interentiühenduse ja Võta Oma Vahend Kaasa õppimise toetamine vähekindlustatud peredes.
 17. 17. Kuidas teised on teinud? ELAMP projekt Suurbritannias (2003-2010) v Digivahendite (sülearvutid) andmine rändavatele roma lastele koduülesannete teel sooritamiseks ja esitamiseks, õppimise interneti vahendusel toetajad v Rändavate roma laste õppimise toetamiseks võimalus kodus õppetööd teha ja vastata peatuspaikade koolides oma õpitut – paindlikumad e-toega õppe võimalused kodusõppeks romadele? v Õppimise pooleli jätnud roma noorte ja täiskasvanute kursused, kus koos tegutsedes õpitakse praktilisi oskusi ja saadakse tunnistusi, millega saab tõendada oma kutseoskusi Kas Eesti romadel on võrdsed võimalused osaleda oma vahendiga õppetöös?
 18. 18. Mis võimalusi on roma noorel ise ennast harida? vKAE KOOL http://www.kae.edu.ee/ Esimene eestikeelne õpikeskkond nii keskkooli kui ka kõrgkooli tasemel õppimiseks, eelkõige matemaatikas ja programmeerimises. vREADY-STUDY-GO-AHEAD!http://www.rsgo.eu/ Erialased materjalid hotellinduse, pagari-tööde, üldise ja kultuurilise sõnavara, hotellinduse, sõidukite ja köögi / teeninduse kohta vEESTI TÖÖTUKASSA tasuta koolitused https://www.tootukassa.ee/content/teenused/tasuta-e- koolitused vKARJÄÄRIÕPE http://www.kutsekeel.ee/karjaariope/taiskasvanule/
 19. 19. Tallinna Ülikooli kaasamise võimalused romade heaks: v Romade perekeskuse digitegevuste stsenaariumite ja etoega kursuste, õpitegevuste koosloomine romadega v Koostöös Horizons 2020 EduMap projektiga (2016-2018) http://www.uta.fi/edu/en/research/projects/edu map/index.html Euroopa romade haridusse kaasamise võimaluste kajastamise kursuse/ suhtluskeskkonna loomine v Tugitöötajatele romade kultuuri tutvustava eõppe kursuse sisu koosloomine ja tootmine koos romadega
 20. 20. Tänan kuulamast ja ootame teie küsimusi.

×