Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Lorem Ipsum
Dolores plz
pwc.pl/media-outlook-2017
Date 2017
Perspektywy rozwoju branży rozrywki
i mediów w Polsce 2017 – 2...
PwC Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem
dotyczącym branży mediów i rozrywki
Reklama internetowa
Rek...
Raport jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego
na łatwą analizę danych historycznych i prog...
*Dane w mln dolarów
Wartość rynku reklamy
internetowej w Polsce.
Średnioroczna stopa wzrostu
sektora mediów
i rozrywki w P...
W najbliższych latach
udział sektora
mediów i rozrywki
w światowym PKB będzie
systematycznie malał,
z 2,53% w 2017 roku do...
Całkowita wielkość w 2021 i tempo wzrostu 2016-2021
rynków na świecie
Polski rynek mediów i rozrywki rośnie w tempie ponad...
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4
Pomimo konkurencji ze strony Internetu wartość
reklamy telewizyjnej nawet na dojrzałych rynkach
jest stabilna
5.0
3.9
3.4
...
7.3
3.9
0.7 0.8 0.7
9.7
5.5
1.7 1.5
1.1
Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR
2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPo...
Calkowite wydatki na reklamę internetową
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną...
-2.08%
1.49%
2.26%
4.57%
24.99%
12.37%
Polska
Świat
66.0%
28.4%
5.6%
64.0%
23.5%
12.6%
Reklama telewizyjna
0
100
200
300
4...
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20...
12,3%
8,2%
33,0%
46,5%
Display* OgłoszeniaWyszukiwarkiVideo
34,7%
7,9%
11,7%
45,8%
* Z wyłączeniem reklamy video
CAGR: 12,...
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4
12.2
8.3 8.2
1.9
0.6
12.6
8.6
14.1
2.0
0.5
Wartość i rozwój segmentu TV i Home Video, CAGR 2016-2021
[USD mld; %]
Niemcy C...
0.63
0.38
0.09 0.09
0.03
1.18
0.87
0.24
0.16
0.07
Wartość i rozwój segmentu Internet Video,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Ni...
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2012 2...
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4
14.7
10.1
3.8
0.8 0.7
13.9
8.5
4.1
0.8 0.6
Wartość i rozwój segmentu prasy,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolsk...
Dystrybucja tradycyjna - Reklama
Dystrybucja tradycyjna - Sprzedaż
Dystrybucja cyfrowa - Reklama
Dystrybucja cyfrowa - Spr...
Reklama
internetowa
i telewizyjna
1
Telewizja
i treści wideo
2
Gazety
i czasopisma
3
Gry wideo
i e-sport
4
4.3
4.0
1.0
0.4
0.1
6.0
5.1
2.5
0.6
0.1
Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2016-2021
[USD mld; %]
Niemcy CzechyPol...
Wartość i rozwój 10 kluczowych rynków* e-sportu,
CAGR 2016-2021 [USD mln; %]
E-sport staje się pełnoprawną dyscypliną – zd...
This publication has been prepared for general guidance on matters of
interest only, and does not constitute professional ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

9

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Entertaiment & media outlook 2017

Télécharger pour lire hors ligne

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021, PwC. Prognozy rynku mediow i rozrywki dla telewizji, internetu, prasy, gier, e-sportu.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Entertaiment & media outlook 2017

 1. 1. Lorem Ipsum Dolores plz pwc.pl/media-outlook-2017 Date 2017 Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017 – 2021 Warszawa 11 września 2017
 2. 2. PwC Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki Reklama internetowa Reklama telewizyjna Telewizja Wideo internetowe Wydatki na reklamę oraz dostęp i treści 5 lat danych historycznych i 5 lat prognoz 54 kraje 8 segmentów omówionych w polskiej wersji raportu Gry wideo Czasopisma Prasa E-sport
 3. 3. Raport jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego na łatwą analizę danych historycznych i prognoz w wybranych segmentach i regionach Country data and commentary View data and commentary for 54 countries Segment data and commentary View data and commentary for 17 industry segments Create your own data set Compare and contrast data from multiple countries and segments Perspectives Explore forward-looking articles and incisive thinking to help you navigate the ever-evolving media landscape with confidence
 4. 4. *Dane w mln dolarów Wartość rynku reklamy internetowej w Polsce. Średnioroczna stopa wzrostu sektora mediów i rozrywki w Polsce w latach 2016-2021. Wartość sektora mediów i rozrywki w Polsce. 3,34% 2017 r. 10 088* 2021 r. 11 474* 2017 r. 947* 2021 r. 1517* Polski rynek mediów i rozrywki w liczbach
 5. 5. W najbliższych latach udział sektora mediów i rozrywki w światowym PKB będzie systematycznie malał, z 2,53% w 2017 roku do 2,39% w 2021 roku. Reklama mobilna będzie najszybciej rosnącym segmentem reklamy internetowej do 2021 roku osiągnie 40% wartości tego rynku. Pomiędzy 2012 i 2021 rokiem wartość globalnego rynku e-sportów zwiększy się ponad 20 krotnie do 874 mln dol. Dynamiczny rozwój i nowe segmenty Wzrost mobile napędza reklamę internetową „
 6. 6. Całkowita wielkość w 2021 i tempo wzrostu 2016-2021 rynków na świecie Polski rynek mediów i rozrywki rośnie w tempie ponad 3% rocznie
 7. 7. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
 8. 8. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
 9. 9. Pomimo konkurencji ze strony Internetu wartość reklamy telewizyjnej nawet na dojrzałych rynkach jest stabilna 5.0 3.9 3.4 0.9 0.3 5.5 4.4 5.8 0.9 0.3 2016 2021 Wartość i rozwój reklamy TV, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 1,9% 3,7% 2,2% 11,1% 0,8% IndieFrancja 70.6 169.1 75.2 194.0 1,3% 2,8% ŚwiatStany Zjednoczone
 10. 10. 7.3 3.9 0.7 0.8 0.7 9.7 5.5 1.7 1.5 1.1 Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 5,2% 9,0% 7,1% 18,6% 12,6% IndieFrancja 72.5 189.7 116.2 302.9 Świat 9,9% Stany Zjednoczone 9,8% 2016 2021 Reklama internetowa utrzymuje dynamikę wzrostu dzięki segmentowi mobilnemu i mediom społecznościowym
 11. 11. Calkowite wydatki na reklamę internetową Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną i internetową [USD mln] Polska 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Świat 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gwałtowny rozwój segmentu mobilnego sprawi, że wcześniej niż się spodziewaliśmy reklama internetowa przewyższy pod względem wartości telewizyjną
 12. 12. -2.08% 1.49% 2.26% 4.57% 24.99% 12.37% Polska Świat 66.0% 28.4% 5.6% 64.0% 23.5% 12.6% Reklama telewizyjna 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln] Telewizja naziemna Telewizje płatne CAGR 2016-2021 % przychodów 2021 Telewizja Online W Polsce, pomimo spadku w głównym segmencie, rynek reklamy telewizyjnej utrzyma tendencję wzrostową, choć słabszą niż w poprzednich latach
 13. 13. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 28.8% 18.50% 6.4% 2.5% Polska Świat 56.3% 43.7% 40.0% 60.0% Reklama internetowa tradycyjna i mobilna Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln] Reklama tradycyjna (desktop) Reklama mobilna CAGR 2015-2020 % przychodów 2020 Segment mobilny (in-app) będzie napędzał wzrost reklamy internetowej. W ciągu 5 lat osiągnie 40% udział w wartości tego rynku w Polsce
 14. 14. 12,3% 8,2% 33,0% 46,5% Display* OgłoszeniaWyszukiwarkiVideo 34,7% 7,9% 11,7% 45,8% * Z wyłączeniem reklamy video CAGR: 12,6% (reklama video 20,7%) 2016 2021 Reklama powiązana z treściami video będzie najszybciej rosnącym segmentem jednak pozycja reklamy display i wyszukiwarek pozostaje niezagrożona
 15. 15. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
 16. 16. 12.2 8.3 8.2 1.9 0.6 12.6 8.6 14.1 2.0 0.5 Wartość i rozwój segmentu TV i Home Video, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 0,6% -0,4% 0,7% 11,6% 0,3% IndieFrancja 109.0 259.0 105.0 277.4 -0,7% 1,3% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 Dojrzałe rynki płatnej telewizji pozostaną stabilne pod względem wartości. Upselling i dosprzedaż usług dodanych – w tym serwisów OTT, są kluczowe dla utrzymania przychodów na nasyconych rynkach
 17. 17. 0.63 0.38 0.09 0.09 0.03 1.18 0.87 0.24 0.16 0.07 Wartość i rozwój segmentu Internet Video, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 13,5% 17,0% 18,4 % 22,4% 12,2% IndieFrancja 11.90 21.23 18.85 36.68 9,6% 11,6% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 2016 rok upłynął pod znakiem ekspansji globalnych graczy na do tej pory pomijane rynki. Pojawienie się w Polsce globalnych graczy z oryginalną ofertą treści umocniło wzrostową tendencję segmentu
 18. 18. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210.27% 2.25% -0.62% -8.84% 6.97% 7.40% 13.9% 13.1% Polska Świat 82.2% 4.9% 3.1% 9.8% 87.4% 4.8%1.7% 6.2% Telewizja i treści wideo Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln] Subskrypcja płatnej telewizji Nośniki fizyczne CAGR 2016-2021 % przychodów 2021 VOD – transakcyjne VOD – subskrypcyjne Mimo nasycenia bazy użytkowników tradycyjne platformy pozostają niezagrożone pod względem pozycji rynkowej. Wyzwaniem dla sieci kablowych ciągle pozostaje modernizacja sieci
 19. 19. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
 20. 20. 14.7 10.1 3.8 0.8 0.7 13.9 8.5 4.1 0.8 0.6 Wartość i rozwój segmentu prasy, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska -1,1% -1,7% -3,2% 1,2% -1,2% IndieFrancja 59.8 216. 936 54.4 01 198. 768 -1,9% -1,7% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 Gracze na rynku prasy i czasopism muszą poszukiwać nowych modeli monetyzacji swoich biznesów
 21. 21. Dystrybucja tradycyjna - Reklama Dystrybucja tradycyjna - Sprzedaż Dystrybucja cyfrowa - Reklama Dystrybucja cyfrowa - Sprzedaż 7,0% 69,5% 17,7% 5,8% 13,5%11,5% 64,9% 10,0% CAGR: -1,15% (Dystrybucja cyfrowa 9,7%) 2016 2021 Z perspektywy odbiorców treści oferta bezpłatnych źródeł informacji ciągle jest wystarczająca. Stąd wzrost cyfrowej dystrybucji nie jest dostateczny by wyrównać straty segmentu tradycyjnej prasy
 22. 22. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
 23. 23. 4.3 4.0 1.0 0.4 0.1 6.0 5.1 2.5 0.6 0.1 Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 7,1% 9,0% 4,6% 20,2% 9,4% IndieFrancja 21.0 92.8 28.5 137.9 6,3% 8,2% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 Polska pozostanie trzecim pod względem wartości rynkiem dystrybucji gier w naszym regionie, utrzymując relatywnie wysokie wśród dojrzałych rynków tempo wzrostu
 24. 24. Wartość i rozwój 10 kluczowych rynków* e-sportu, CAGR 2016-2021 [USD mln; %] E-sport staje się pełnoprawną dyscypliną – zdolną przyciągnąć masowe widownie i budżety sponsorów 0 200 400 600 800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dane dla: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji, Włoch, Hiszpanii 327 163 4 52 108 874 400 16 158 299 WorldCEENorth America Western Europe Asia Pacific 41,9% Wydatki konsumentów Sponsoring Sprzedaż biletówReklama (streaming) 19,7% 30,0% 8,3% 29,9% 9,0% 16,3% 44,7% CAGR: 21,7% 29,9% 41,9% E-Sport, CAGR 2016-2021 [USD mln; %] 22,6% 21,7% 24,8% 33,2% 19,7%
 25. 25. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC Polska sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2016 PwC Polska sp. z o.o. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PwC Polska sp. z o.o. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Adam Krasoń Paweł Wesołowski Partner, Assurance, TICE Leader Michał Kreczmar Prezes zarządu PwC w Polsce Dyrektor, zespół ds. transformacji cyfrowej pawel.wesolowski@pl.pwc.com +48 502 184 247 adam.krason@pl.pwc.com +48 502 184 475 michal.kreczmar@pl.pwc.com +48 883 365 805
 • jakubjaskiewicz

  Sep. 23, 2017
 • KrzysztofZielinski1

  Sep. 21, 2017
 • marek.miller

  Sep. 20, 2017
 • garapich

  Sep. 19, 2017
 • maciejdziedzicdudziu

  Sep. 19, 2017
 • akurasinski

  Sep. 19, 2017
 • JacekZiobro

  Sep. 19, 2017
 • MRM_Experience

  Sep. 19, 2017
 • bartekpucek

  Sep. 19, 2017

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021, PwC. Prognozy rynku mediow i rozrywki dla telewizji, internetu, prasy, gier, e-sportu.

Vues

Nombre de vues

1 236

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

16

Actions

Téléchargements

18

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

9

×