Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
RAPORT MNIEJSZOŚCI
Bartkowiak & Kreczmar, Warszawa 17 kwietnia
 	
  	
  RAPORT	
  	
  MNIEJSZOŚCI	
  -­‐	
  baza	
  
 	
  	
  Czy	
  271	
  mln	
  ITI	
  i	
  114	
  mln	
  Agory	
  to	
  wyczyn?	
  
Przychody
Przychody segmentu online

Źr...
 	
  	
  Czy	
  271	
  mln	
  ITI	
  i	
  114	
  mln	
  Agory	
  to	
  wyczyn?	
  
	
  

>!/09"?">
*/:, 67*,"
&34'

!"#$%$...
 	
  	
  Kto	
  napradę	
  rządzi	
  w	
  polskim	
  online?	
  
271	
  

Wpływy	
  z	
  online	
  2011	
  	
  	
  
Onet	
...
 	
  	
  Kto	
  napradę	
  rządzi	
  w	
  polskim	
  online?	
  
Wpływy	
  z	
  online	
  2011	
  	
  	
  
Grupa	
  Allegr...
 	
  	
  …małe	
  fabryki	
  +	
  230	
  K	
  pracowników	
  
 	
  	
  Co	
  w	
  Polsce	
  -­‐	
  archaizmy	
  
 	
  	
  Co	
  w	
  Polsce	
  –	
  archaizmy?	
  

Adex+	
  ile	
  witryn	
  jest	
  w	
  badaniu?,	
  longtail?	
  
SEM	
...
 	
  	
  Ale	
  jak	
  założymy	
  okulary	
  

TOP	
  5	
  polskich	
  ŚCIEM	
  
reklamy	
  internetowej	
  
 	
  	
  Ściema	
  N°1	
  
•  Ile	
  reklam	
  dzisiaj	
  widzieliście	
  
na	
  swoim	
  ulubionym	
  lajt	
  
serwisie?	...
 	
  	
  Ściema	
  N°2	
  
•  Ile	
  kampanii	
  zostało	
  
zakupionych	
  w	
  modelu	
  RTB	
  w	
  
Polsce?	
  
•  Jak...
 	
  	
  Ściema	
  N°3	
  
•  Kiedy	
  video	
  online	
  zacznie	
  zabierać	
  
telewizji?	
  
•  Ile	
  dzisiaj	
  mamy...
 	
  	
  Ściema	
  N°4	
  
 	
  	
  Ściema	
  N°5	
  
 	
  	
  Można	
  inaczej,	
  czemu	
  zatem	
  nie	
  szukamy	
  
 	
  Zabawa	
  z	
  ekranem	
  przesuwanie,	
  zasłanianie,	
  rozsuwanie,	
  rolety	
  

hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/E...
 	
  	
  	
  Ad	
  extensions,	
  modularność,	
  dopasowanie	
  
 	
  	
  	
  Real	
  Time,	
  data,	
  cloudver_sing	
  

hxp://www.blurbiq.com/gallery.php	
  
hxp://www.flashtalking.com/...
 	
  	
  	
  Zmieścić	
  dużo	
  w	
  małej	
  przestrzeni	
  

hxp://collecPve.com/media/creaPve-­‐gallery	
  
hxp://www....
 	
  	
  	
  Immersive	
  experience,	
  reaktywność,	
  interaktywność	
  

hxp://www.immersivemedia.com/demos/index.php?...
 	
  	
  	
  Natural	
  user	
  interface,	
  venue	
  based	
  ads	
  
 	
  	
  	
  Piękno,	
  estetyka,	
  wyszukanie,	
  elegancja	
  

hxp://mashable.com/2012/02/20/burberry-­‐tweetwalk-­‐an...
 	
  	
  	
  Dziękujemy	
  
hxp://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ	
  
	
  

Logo.

Michał	
  Kreczmar,	
  
	
  
	
  
P...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Digital sales& marketing 2015
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Raport mniejszości how digital (could) kill the (old skull) media stars

Télécharger pour lire hors ligne

Raport mniejszości: How digital (could) kill the (old skull) media stars
- Czy xxx* mln zł przychodów Onetu i xxx* mln zł Agory z internetu to wyczyn?
- Kto naprawdę rządzi na polskim rynku reklamy internetowej?
- Top 5 polskich ściem w mediach interaktywnych (edition 2012 ad)
- Kiedy internet zacznie zabierać udziały telewizji
- Dysrupcja rzeczywistości: za 3 lata w polskim internecie
*Po publikacji raportów rocznych za 2011

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Raport mniejszości how digital (could) kill the (old skull) media stars

 1. 1. RAPORT MNIEJSZOŚCI Bartkowiak & Kreczmar, Warszawa 17 kwietnia
 2. 2.      RAPORT    MNIEJSZOŚCI  -­‐  baza  
 3. 3.      Czy  271  mln  ITI  i  114  mln  Agory  to  wyczyn?   Przychody Przychody segmentu online Źródło:  raport  roczny:  „Wyniki  Grupy   TVN  za  czwarty  kwartał  i  cały  rok  2011”   271 300 241 + 13% 140 28 22 120 100 200 + 27% 76 96 1 - 10 + 31 80 100 219 + 11% 243 39% 60 40 35% $%&'(')*+,-+&./0)1&.+2&+.))   20   0 0 2010 r. 2011 r. Przychody barterowe 31% 2010 r. 2011 r. )*+,-,./,+0+12345 EBITDA barterowa (-3@AB&& (!)*#*$+,+ AB&& (!)*#*$+,+ 'A#! 4,2% &&(#B 12,0% <ZJ# --./0 [<J -1.20 8 59 56:.-3* F+F5'/*1*NO ZJ 34.405 EBITDA <BJ# 6.20 G21D>* 2H480;*I+4A#.3.>*EF A"#A 2,5% &B?#? 45 10,9% @<J< 7.80 B[JB --.20 ZJB 392.:05 @[J 34.805 !"#$%&' C8D*;<2=*#.3.>*EF w milionach PLN Źródło:  raport  roczny:  „Wyniki   35% finansowe  i  rynkowe  4Q2011”  Agora  SA   8 '.71*L* 3-/.'-./5F* 8 FK-*9'5>:.-3* 3+ F3*>N:.-3* =Y.: -3.95/CF75FKNO 756:/CF )1*-CF L5/KF*NKM-KNOA 8 '.)'.:.-/*NM* 3+'.71*L* EBITDA
 4. 4.      Czy  271  mln  ITI  i  114  mln  Agory  to  wyczyn?     >!/09"?"> */:, 67*," &34' !"#$%$&'&#&*+,'&()( 5,6/7,/6 -434' #D*0$ )D*0$  271mln    to    14%        (Adex  2011)   2$,% -34' ,$0$ .*$/,,$0$ 1' DE-- (")"*+,+ --' -34' *0$ )EFD*0$ 8/9/:$*;" <=34' )EFD*0$ 114  mln  to  14%      (online  Starlink  2011)       &EFD*0$ &31 ?9# HIJ +,+     271mln      to    3,5%      (total  Starlink  2011)       )D*0$ 0$ 271mln      to    22%      (online  Starlink  2   011)   114  mln  to      6%      (Adex  2011)       114mln      to    1,5%      (total  Starlink  2011)       !"#$% &' )EFD*0$ Źródło:  na  podstawie  raportu  rocznego  Agory  SA:  „szacunki  Agory  (prasa  na  podstawie  Kantar  Media  oraz   monitoringu  Agory,  radio  na  podstawie  Kantar  Media),  Starlink  (TV,  kino,  internet  –  zawiera  przychody  z  e-­‐ mail  markePngu,  reklamy  graficznej  (display),  markePngu  w  wyszukiwarkach  internetowych  oraz  markePngu   afiliacyjnego),  IGRZ  (reklama  zewnętrzna);  1  Dane  za  1kw.09  –  4kw.11  zgodnie  z  nową  metodologią  pomiaru   rynku  reklamy  telewizyjnej  przez  Starlink,  oprócz  regularnej  emisji  reklamy  zawierają  dodatkowo  przychody  ze   sponsoringu.”  oraz  Adex  2011  
 5. 5.      Kto  napradę  rządzi  w  polskim  online?   271   Wpływy  z  online  2011       Onet   NK   Pracuj.pl   Redefine   MediaRegionlane   WP   o2   Eniro.pl   Spolecznosci.pl   Agora   ARBOMedia  zFB   PKT   Polskapresse   Interia     IDMnet   Money.pl   Axel   114   Źródło:  raporty  roczne  w  przypadku    Agory  i   segmentu  online  TVN  SA,  szacunki  własne   Revenue  Alley  dla  reszty  podmiotów  na   podstawie  „2K11  raport  Internet  Standard”  
 6. 6.      Kto  napradę  rządzi  w  polskim  online?   Wpływy  z  online  2011       Grupa  Allegro   Agora   ARBOMedia  zFB   PKT   Polskapresse   Google   Interia     IDMnet   Money.pl   Axel   Onet   NK   Pracuj.pl   Redefine   MediaRegionlane   WP   o2   Eniro.pl   Spolecznosci.pl   271   114   Źródło:  raporty  roczne  w  przypadku    Agory  i   segmentu  online  TVN  SA,  szacunki  własne   Revenue  Alley  dla  reszty  podmiotów    na   podstawie  KRS  i  „2K11  raport  Internet  Standard”  
 7. 7.      …małe  fabryki  +  230  K  pracowników  
 8. 8.      Co  w  Polsce  -­‐  archaizmy  
 9. 9.      Co  w  Polsce  –  archaizmy?   Adex+  ile  witryn  jest  w  badaniu?,  longtail?   SEM  w  Polsce  –  34%  do  49%   Social  Media  –  100  mln?   System  miar  i  wag   „Upajanie  się  górnym  formatem  –  billboard  i   pochodne   •  Kompleks  mniejszości  –  Netsprint,  NK,  Allegro!   •  •  •  •  • 
 10. 10.      Ale  jak  założymy  okulary   TOP  5  polskich  ŚCIEM   reklamy  internetowej  
 11. 11.      Ściema  N°1   •  Ile  reklam  dzisiaj  widzieliście   na  swoim  ulubionym  lajt   serwisie?   •  +  337%       •  5,8  mln  w  2011   •  +  100%  w  kolejnych   •  To  i  tak  tylko  46  mln  w  2014  
 12. 12.      Ściema  N°2   •  Ile  kampanii  zostało   zakupionych  w  modelu  RTB  w   Polsce?   •  Jaki  stanowią  %  wpływów  na   rynku?   •  Miała  się  polać  krew….   •  A  czy  ktoś  z  Was  sprzedał   swoje  DATA?  
 13. 13.      Ściema  N°3   •  Kiedy  video  online  zacznie  zabierać   telewizji?   •  Ile  dzisiaj  mamy  miesięcznych  otworzeń   kontentu  wideo?  poza  Youtube?   •  200-­‐250  mln  PV  odtworzeń  w  miesiącu!   •  200mln*30CPM  =  6  mln  pln  miesięcznie   •  3,9  mld  to  rynek  TV  w  2011   •  Co  musi  zdarzyć  aby  zacząć  odbierać   telewizji?   •  (245min*30*24*/4)*………….=   •  (245min*30*24*/4)*36  mln=  ?     •  1  bilion  587    miliardów  600  milionów   odtworzeń  w  miesiącu  
 14. 14.      Ściema  N°4  
 15. 15.      Ściema  N°5  
 16. 16.      Można  inaczej,  czemu  zatem  nie  szukamy  
 17. 17.    Zabawa  z  ekranem  przesuwanie,  zasłanianie,  rozsuwanie,  rolety   hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/TheCascade.html     hxp://ads1.msn.com/ads/demos/BMW/02.15.10_BMW_3DInteracPvePanel_MSN14_White.htm   hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/VideoSkin.html        
 18. 18.        Ad  extensions,  modularność,  dopasowanie  
 19. 19.        Real  Time,  data,  cloudver_sing   hxp://www.blurbiq.com/gallery.php   hxp://www.flashtalking.com/demo/instantads  
 20. 20.        Zmieścić  dużo  w  małej  przestrzeni   hxp://collecPve.com/media/creaPve-­‐gallery   hxp://www.linkstorms.com/clientresults/consumergoods/    
 21. 21.        Immersive  experience,  reaktywność,  interaktywność   hxp://www.immersivemedia.com/demos/index.php?clip=Video1   hxp://www.bannerblog.com.au/2009/06/pringles.php     hxp://salesdemo.ad-­‐samples.com/vla/asset/demo/5207_095518/index.html   hxp://www.flashtalking.com/showcase/Three_pokeme/      
 22. 22.        Natural  user  interface,  venue  based  ads  
 23. 23.        Piękno,  estetyka,  wyszukanie,  elegancja   hxp://mashable.com/2012/02/20/burberry-­‐tweetwalk-­‐animated-­‐gifs/   hxp://www.gilxaste.com/market/seafood    
 24. 24.        Dziękujemy   hxp://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ     Logo. Michał  Kreczmar,       Przemek  Bartkowiak,  

Raport mniejszości: How digital (could) kill the (old skull) media stars - Czy xxx* mln zł przychodów Onetu i xxx* mln zł Agory z internetu to wyczyn? - Kto naprawdę rządzi na polskim rynku reklamy internetowej? - Top 5 polskich ściem w mediach interaktywnych (edition 2012 ad) - Kiedy internet zacznie zabierać udziały telewizji - Dysrupcja rzeczywistości: za 3 lata w polskim internecie *Po publikacji raportów rocznych za 2011

Vues

Nombre de vues

1 001

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

54

Actions

Téléchargements

17

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×