Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

college ESG in het MKB 2 december 2022 v5 4.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 115 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à college ESG in het MKB 2 december 2022 v5 4.pdf (20)

Publicité

Plus récents (20)

college ESG in het MKB 2 december 2022 v5 4.pdf

 1. 1. Aan de slag met ESG in het MKB College voor ESG Reporting & Assurance Businessschool University of Groningen
 2. 2. Voorstellen Geboren te Meppel op 18 december 1967 Accountant geworden 1998 en register-edp- auditor in 2000 Afier Accountants + Adviseurs opgericht per 1 januari 2005. Mensen- voor-cijfers als motto. ESG-opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen 2019/2020 Lid SRA duurzaamheids- commissie en gericht op IT-aspecten van ESG- accounting Woordvoerder duurzaamheid CDA-fractie gemeente Hoogeveen en bestuurslid van Economy for the common good
 3. 3. Voorstellen Afier HOLDING BV Start als Mensen-voor- cijfers 2005 2015 2019 2020 2006 2008 2022 2018 JOP Eerste impact- organisaties (subsidie) Social Enterprise . nl volgen Impact Noord ESG- opleiding aan RUG Bij jullie op bezoek
 4. 4. Wat vindt u van deze stelling van Kees Klomp? • Bedrijven in de betekeniseconomie werken niet aan hoogste winstgevendheid, maar de meest positieve verbeteringen in de persoonlijke leefomgeving van mensen
 5. 5. • MKB is niet op (korte termijn) KPI’s en kwartaalcijfers gericht; • MKB-(familie-) bedrijven zijn veel meer op de lange termijn en continuïteit gericht; • Er is een persoonlijke relatie tussen aandeelhouders en het bedrijf (niet een financieel technische relatie); • MKB is meer lokaal en regional georienteerd en minder geglobaliseerd; • Ondernemers zijn direct verbonden met hun stakehouders en daarmee worden hun belangen beter meegewogen
 6. 6. Wat is de rol van de MKB-accountant in het kader van ESG?
 7. 7. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 8. 8. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 9. 9. Voorbeeld
 10. 10. Voorbeeld: Focus op enkele SDG’s (en ook niet op de 169 subdoelen)
 11. 11. Maar wat zegt de CSRD….. Binnen EU Large public Interest Binnen EU Binnen EU Listed SME Buiten EU Non listed SME €40 million in net turnover €20 million in assets 250 or more employees [2 van 3] €40 million in net turnover €20 million in assets 250 or more employees [2 van 3] Beursgenoteerde MKB en dochters # En ook specifieke CSRD/ESRS…. turnover of above €150 million in the EU + branche office > 40 mln of large or enlisted entity. Dus onder 40-20- 250 grens > 500 employees en nu al NFRD Nu geen NFRD Vrijstelling voor micro: Balanstotaal <350k, net turnover <700k, < 10 employees Specifieke ESRS volgt nog … Vanaf 1-1-2024, due in 2025 Vanaf 1-1-2025, due in 2026 From 1 January 2026 due in 2027. SMEs can opt-out until 2028. Vanaf 1-1-2028 Aangekondigd per 2023…. # “small” and “medium-sized enterprises” with transferable securities on an EU regulated market Note that once adopted, the CSRD requires member state implementation into local law. Thus, it is possible that there may be divergences on both the timing of implementation and the approach between member states.
 12. 12. Small and medium enterprises (SMEs) The CSRD doesn’t place any new reporting requirements on small companies, except for those with securities listed on regulated markets. And to make it easier for listed SMEs, they can report using simplified standards. But while the CSRD doesn’t apply to non-listed SMEs, the European Commission has also proposed developing separate standards that non-listed SMEs could voluntarily use. These standards would be scaled to fit SMEs’ capabilities and would make it easier for SMEs to report information to banks, clients, and investors – helping SMEs play their role in the transition to a sustainable economy.
 13. 13. De nieuwe standaarden - ESRS'en • Het hart van de CSRD wordt gevormd door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS'en). • 13 stuks voorgesteld • 1e twee ESRS'en zijn algemeen en bevatten enkele basisprincipes. Over wat over strategie, governance en beslissingen met betrekking tot materialiteit moet worden gerapporteerd. • De overige elf standaarden hebben betrekking op verschillende EGS-aspecten: • De 13 standaarden bevatten vooralsnog 137 'Disclosure Requirements’ (toelichtingsverplichtingen) en een 'Application Guidance’ (toepassingsverplichtingen). • Later worden nog sector-specifieke standaarden en standaarden die zijn toegesneden op het mkb van kracht. Concept in 2023. Bron: PWC en NBA EFRAG zal in 2023 de volgende set standaarden consulteren. Deze set zal bestaan uit sector-standaarden en standaarden voor mkb-ondernemingen.
 14. 14. Outreach event on the EFRAG Exposure drafts on draft ESRS with a special focus on SMEs and SMPs • 33% stated that the consequences were not feasible for SMEs, • 63% said that they were feasible but at sign. additional costs. • the drafts contain a significant number of value chain reporting requirements • cost of implementing new legislation for SMEs is ten times higher than for large enterprises. • voluntary sustainability reporting has advantages for SMEs: e.g. employer branding, increased competitiveness, an opportunity to be a supplier to big enterprises and participate in public procurement. Wat vinden jullie van de voordelen?
 15. 15. Intrinsiek gemotiveerd Extrinsiek gemotiveerd Wie komen we tegen in praktijk? Vooral verschillende ambities… Nieuwe onderneming Bestaande onderneming Relaties Regelgeving Vaak nieuw businessmodel Transformatie van bestaande businessmodel Dochter Algemene regelgeving zoals CSRD/ESRS, klimaatakkoord, RJ400 Vaak meerdere ESG-doelen Groeiend aantal ESG- doelen Ketenpartner Branche-specifiek / Financiers- of subsidie- voorwaarden Toeleverancier (zie ook SME United) Opdracht- of project specifiek Of combinaties van deze categorieën
 16. 16. Koplopersprojecten Stimulans voor MKB: van extrinsiek naar intrinsiek In 2021 werkten 13 SRA- kantoren aan hun koploperscertificaat. Binnen de MKB- accountants zijn dit de koplopers. Afier had dit al in 2020 verkregen. Alfa is al jarenlang B-corp.
 17. 17. ….wat valt u op? Aan het onderzoek – een online enquête die begin 2021 is uitgezet binnen de netwerken van VNO- NCW, MKB-Nederland, DSGC, Groene Groeiers, Global Compact Netwerk Nederland, MVO Nederland en Social Enterprise NL – deden in totaal honderd bedrijven mee. Twee derde van de respondenten meldt dat de inzet van hun organisatie om bij te dragen aan de SDG's het afgelopen jaar is toegenomen. Voor de rest geldt dat dit is gelijk gebleven. Slechts één ondernemer meldt dat de inzet is afgenomen. Opvallend is dat de kans die het minst genoemd wordt (door 20 procent) kostenbesparing is. Ook het beperken van de risico's op het schenden van richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is maar voor een klein deel (21 procent) van de respondenten een motivatie. Het begint met ambities en overtuiging
 18. 18. Welke SDG’s….?
 19. 19. Volwassenheidsmodel uit onze MKB-praktijk I Bewustzijn gestart Brede aandacht Doelen en missie Transformatie onderweg Organisatie op orde Certificering en rapportage Bewezen betekenisonderneming
 20. 20. Volwassenheidsmodel uit onze MKB-praktijk II Gesegmenteerd bewustzijn en toenemende belanghebbenden invloed Multi-afdelingen bewustzijn en management en directie raken betrokken ESG-doelen gesteld en transformatie wordt evolutionair aangepakt. Missie veranderd Businessmodel is getransformeerd en organisatie werkt aan ESG-doelen Organisatie werkt aan ‘ESG-in-control’ zijn en ESG- accounting (AOIC, IT, processen, monitoring) is opgezet Gecertificeerde organisatie, impact gemeten, met eigen ESG- verslag (ESG-reporting) vaak ook een code of conduct Betekenisorganisatie met integrale rapportage op ESRS-niveau (met ESG-assurance, lim. scope)
 21. 21. Case I ‘van Hulley’ Niveau 6: duidelijke Theory of change, officieel social enterprise, code sociaal ondernemen, B-corp, (derde) Maex-impact-meting (1,1 mln euro), eigen ESG-registratie, geheel eigen impact verslag
 22. 22. Zijstapje, kijk eens op www.maex.nl
 23. 23. < 50 p. is 900 euro
 24. 24. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 25. 25. Bron Mak de Lat Eshuis
 26. 26. Case II Fruitkracht MVO - Fruitkracht De stakeholder zien die dat zelf nog niet weet
 27. 27. Dubbele materialiteit naar Trippel? Outside-in Inside-out Wat zijn de belangrijke duurzaamheids-gerelateerde risico’s en kansen voor de organisatie volgens uw stakeholders, zoals water- en droogteschade, reputatierisico’s of CO2- heffingen? Volgens u stakeholders wat is de potentiële impact, positief of negatief, die uw organisatie heeft op mensen en milieu. Denk aan schade aan biodiversiteit, mensenrechten-schendingen of een positieve bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem. Wat zijn de belangrijkste bijdragen die uw stakeholders zelf kunnen leveren aan materialiteit 1 en 2 van uw bedrijf?
 28. 28. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 29. 29. Wat zegt de EU (CSDD)? Commission lays down rules for companies to respect human rights and environment in global value chains…..Eu-Companies groep 1, groep 2 (met risico-sectoren) en non-eu-companies…. ….SMEs Micro companies and SMEs are not concerned by the proposed rules. However, the proposal provides supporting measures for SMEs, which could be indirectly affected. Corporate sustainability due diligence (europa.eu)
 30. 30. Wat nog meer? This proposal applies to the company's own operations, their subsidiaries and their value chains (direct and indirect established business relationships). En…. To do punt 3: take measure tot prevent or mitigate risks of….onderdeel d: support SME which are in an established business relationship. Idem punt 4, onderdeel e. Providing support for SME….nog niet veel van gezien….
 31. 31. Ketendruk, in praktijk, stel u levert aan Ahold en doet nog niets aan EGS…. Dear Supplier, I’m sure you’re aware of our mission ‘Together we make eating better the easy choice. For everyone.' To move towards a healthier lifestyle, to connect people, and, last but not least, to contribute to a better climate so that future generations can continue to reap the benefits of our planet. These changes can only become reality if we work together. At Albert Heijn, that means working together with all colleagues, business owners, farmers, growers, government authorities, and especially with you as a supplier. That’s why I am sending you this letter, to let you know of the steps Albert Heijn is going to take to further strengthen and improve its supply chains in response to climate change and the need to protect human rights. Per mail 15-11-2022, 11.19 uur, arcering EJK
 32. 32. Ketendruk, in praktijk, vervolg Climate The food industry is responsible for a significant percentage of global greenhouse gases. That is a major responsibility, but at the same time it offers an opportunity for us to improve and work together. Albert Heijn wants to adopt an ambitious and tangible role in the movement towards a liveable earth. As part of the Science Based Target initiative (SBTi), Albert Heijn aims to achieve a 45% reduction in carbon emissions in its supply chain by 2030, compared to 2018. In that context, we’re looking forward to working with all our suppliers to set individual climate objectives and to report progress annually. We’re asking you, and all our other suppliers to: 1. Commit to the Net Zero targets of the Science Based Targets initiative (SBTi) by no later than 30 June 2023. This commitment is an important step which will enable you to establish your own Net Zero Science Based Targets and have them validated by SBTi within 24 months after making the commitment. 2. Report 2022 Scope 1-2-3 carbon emissions and emission reduction plans to Albert Heijn via the Ahold Delhaize climate reporting platform (which we will share more information on in Q1 2023). This becomes an annual process, in which suppliers report on the previous reporting year with an annual deadline of June 30.
 33. 33. Ketendruk, in praktijk Human Rights We want our customers to be able to buy their groceries with a clear conscience. Social compliance requirements have been part of our way of working for many years. In 2023, Albert Heijn will be taking the next step in the journey towards furthering human rights within our supply chains. In summary, our social compliance approach will be expanded on the following points: • Significant non-conformities in social compliance to be resolved within 2 years; • Expansion of raw material certification in high-risk countries (such as rice, nuts, coconut); • Introduction of social compliance in medium-risk countries, starting with fresh unprocessed fruit and vegetables and agricultural commodities used as ingredients for various products (such as tomatoes for tomato sauce, or olives for olive oil).
 34. 34. Ketendruk, in praktijk In the coming months, we’ll be in touch to share more information with you about the steps we’re taking on both topics. It’s essential that we work together on this. I am convinced that by pulling together, we can make a positive impact and will leave behind a better world for future generations, so I look forward to your cooperation. For more information or if you have any questions, please contact your Sourcing Manager at Albert Heijn. Yours sincerely, Anita Scholte op Reimer Head of Quality and Sustainability
 35. 35. Ketendruk, in praktijk, maar er volgen meer…Lidl één van de koplopers
 36. 36. Ketendruk, in praktijk, en er volgen producten…
 37. 37. Case III Ooit een bakker… nu ketenregisseur en ‘voorbakker’ • Internationale graaninkoop, gist, conservering • Invloed op akkerbouw in verschillende landen • Vegan productie • Transport naar fabriek en af fabriek; • Opslag grondstoffen • Opslag gereed product • Verpakking en conservering • Afval in keten • Verspilling en 2de gebruiksdoelen
 38. 38. Klimaatakkoord, 5 verplichtingen vastgoed Een aantal wetten en regels creëert verplichtingen voor bedrijven, om te verduurzamen. We zetten van vijf verplichtingen op een rij wat het is, voor wie het geldt en wat u moet of kunt doen. Het gaat om: 1. Energie-auditplicht (EED) 2. Energielabel(registratie) voor utiliteitsgebouwen 3. Verplicht energielabel C voor kantoorpanden 4. Informatieplicht energiebesparing 5. Energiebespaarverplichting
 39. 39. Klimaatakkoord, 5 verplichtingen vastgoed Een aantal wetten en regels creëert verplichtingen voor bedrijven, om te verduurzamen. We zetten van vijf verplichtingen op een rij wat het is, voor wie het geldt en wat u moet of kunt doen. Het gaat om: 1. Energie-auditplicht (EED) 2. Energielabel(registratie) voor utiliteitsgebouwen 3. Verplicht energielabel C voor kantoorpanden 4. Informatieplicht energiebesparing 5. Energiebespaarverplichting
 40. 40. Verplicht energielabel C voor kantoren Het energielabel C is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor kantoorpanden, die voldoen aan de gestelde criteria. Deze verplichting volgt uit het Bouwbesluit 2012. Wat is het verplichte energielabel C voor kantoorpanden? Het energielabel C voor utiliteitsgebouwen beperkt het toegestane primair fossiele energiegebruik tot maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar (kWh/m2 jr). Indien een gebouw niet aan deze norm voldoet is het vanaf 1 januari 2023 niet langer toegestaan om dit als kantoor te gebruiken. Moet ik aan het verplichte energielabel C voor kantoorpanden voldoen? Het verplichte energielabel C geldt voor gebouwen die: 1. Voor minimaal 50 procent zijn ingericht als kantoor 2. Een gebruiksoppervlakte hebben van minimaal 100 vierkante meter 3. Geen monument zijn, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen in de provinciale of gemeentelijke verordening 4. Minimaal 2 jaar als kantoor worden gebruikt 5. Niet worden onteigend of worden aangekocht in het kader van de Onteigeningswet 6. Energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen 7. Maatregelen kunnen nemen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar KvK: Zorg dat je alle benodigde aanpassingen op tijd uitvoert, zodat je voor 1 januari 2023 energielabel C hebt. Houd rekening met lange wachttijden vanwege personeelstekorten en materiaalschaarste. Red je de uitvoer van de maatregelen niet voor 2023, dan riskeer je een boete of kan de gemeente je pand zelfs sluiten. Gemeentes gaan controleren of kantoorpanden aan de verplichting voldoen. Het is op dit moment niet duidelijk of ze soepel zullen omgaan met de regels vanwege de lange wachttijden voor sommige aanpassingen.
 41. 41. Case IV ‘De Stek’ van G naar A++++ Royal haskoningDHV
 42. 42. En nog veel meer regels…meer verpakkingen (deels) recyclebaar, herbruikbaar, verbod op (bepaalde) kunststoffen
 43. 43. "Grote verandering voor bedrijven door Single Use Plastics-richtlijn" • Met ingang van 2023 verandert er behoorlijk veel voor bedrijven als gevolg van de SUP (Single Use Plastics)-richtlijn door de Nederlandse overheid. Voor verpakkingen die onder deze richtlijn vallen, moeten bedrijven maatregelen nemen om gebruik van deze verpakkingen te reduceren en er gaat een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid gelden voor vormvaste verpakkingen, zakjes en wikkels. • "Invoering van de Single Use Plastics-wetgeving heeft veel gevolgen voor het verpakkend bedrijfsleven. Alle bedrijven die SUP- verpakkingen op de markt brengen, krijgen te maken met extra heffingen en moeten hun verpakkingenadministratie aanpassen." Het advies van Robert Bakker luidt om hier tijdig mee aan de slag te gaan. Bron: groenten-nieuws
 44. 44. Ook weer kansen zien
 45. 45. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 46. 46. Bron: ZeroCO2
 47. 47. Groen lenen of niet lenen I “We zien bij de ECB een oprechte bezorgdheid rond de vraag of banken wel beseffen welke financiële risico's ze lopen door de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld overstromingen. Dat hoort bij de taak van de ECB om de financiële stabiliteit te bewaken. Aan de andere kant wordt nu van banken gevraagd om ESG-criteria te incorporeren in hun kredietverlening en beleggingsbeleid. Rond klimaatverandering gaat het er dan bijvoorbeeld om dat een bank inzicht heeft in hoeveel CO2 kredietnemers uitstoten, nu en in de komende jaren. Feitelijk gaat het erom dat banken inzicht moeten krijgen in de mate waarin hun klanten zich adequaat aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.”
 48. 48. Groen lenen of niet lenen II Aangezien het hier gaat over het verduurzamen van je bedrijf, kan er aanspraak gemaakt worden op een groene lening voor bedrijven. Dit wordt ook wel groenfinanciering genoemd. Dit is een lening met een flink lager rentetarief dan bij een normale bedrijfsfinanciering het geval is. In de meeste gevallen komt de financiering van beleggers, welke een extra fiscaal voordeel ontvangen voor het groen beleggen. Niet elke financiering komt in aanmerking voor een zakelijke groene lening. Deze moet worden beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als de voorgenomen verduurzaming van je bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden van de Regeling Groenprojecten dan wordt hier een groenverklaring voor afgegeven. Met een groenverklaring kan vervolgens naar een groene lening worden gezocht. Belangrijk om te weten is dat het minimale bedrijf voor een groene bedrijfslening vaak €25.000,- bedraagt.
 49. 49. Groen lenen of niet lenen III ESG zit in het financieringsproces en bedrijfsbeleid van October Het ondersteunen van onze kredietnemers om een positieve sociaaleconomische impact te maken op de Europese reële economie vormt op zich al onze visie en een doorslaggevende sociaal verantwoorde doelstelling. Het ESG-bewustzijn in de markt neemt toe en komt overeen met onze betrokkenheid met ESG. Dat laten we op twee manieren zien. Ten eerste is het beoordelen van de ESG activiteiten van een kredietnemer verankerd in het de kredietanalyse en leenproces. De beoordeling van het risico van een kredietnemer is niet meer uitsluitend op traditionele financiële maatstaven gebaseerd. Ten tweede heeft October als een van de allereerste MKB-financieringsplatforms de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) ondertekent als Sustainable and Socially Responsible Lender.
 50. 50. Borgstellingskrediet MKB: BMKB en BMKB-G • Met de BMKB staat de overheid voor een deel garant voor leningen • Voor ondernemingen met maximaal: • 250 werknemers • 50 miljoen jaaromzet • 43 miljoen balanskrediet • Extra krediet mogelijk voor investeringen in technologische ontwikkelingen • BMKB-G is nieuw: 7 nov 22 tot 1 juli 2023 • Hoger %, 75%. Let op alles van EIA-lijst. Rest 50% • Provisie lager naar 2% bij 24 Q’s • Let op uitgesloten sectoren: grootbedrijf, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector, vastgoed
 51. 51. Borgstellingskrediet MKB: waar BMKB-G aanvragen ? Banken Niet-banken
 52. 52. Integrale adviseurs schaars, ZeroCO2 Zero CO2 – Duurzaam ondernemen
 53. 53. Klantreis financiering duurzaam pand 6 stappen 1. Investeringsplan, met bijv. Ecocert over energiebesparing 2. BENG-rapport, let op kan fout gaan…beng 2 (is goed voor bouwvergunning, maar moet wel voldoende effectief zijn voor groen financiering). Dus wel checken. 3. Taxatierapport (check label A+, moet zijn A+++++ zie BENG-normen! Energielast kapitaliseren. Taxateurs moeten daar wel opletten, kapitaliseren obv beng-norm per m2. /gem. energielasten. voordeel, huidige tarieven, 20 jaar. Zie model ING Bank. 4. Omgevingsvergunning (juiste BV, etc…en let op de goede BENG?) 5. Subsidies & Fiscale voordelen (indien groenfinanciering met groenverklaring – door bijv. ZeroCO2) 6. Stapelfinanciering bij vergroening!
 54. 54. Stapelfinanciering (in Groningen) # Financiering 1 Bancaire financiering 2 Groenfinanciering 3 Fin. Prov. Fondsen 4 Fiscale regelingen 5 Overige financieringsmogelijkheden 110%?
 55. 55. Diverse producten
 56. 56. Social impact bonds Alternatieve financiers en investeerders Klanten - Social Finance NL (socfin.nl)
 57. 57. 1. Als bedrijf, fonds of overheid bepaal je hoeveel geld of uren van medewerkers beschikbaar wordt gesteld voor maatschappelijke initiatieven 2. Samen met MAEX worden criteria voor de Impuls aanvraag geformuleerd, waarbij het in ieder geval gaat om het waarde leveren op een of meerdere SDG’s en het versterken van de organisatiekracht van een initiatief. 3. MAEX start een communicatiecampagne om initiatieven te stimuleren een aanvraag te doen 4. Samen met de ‘donateur(s)’ beoordeelt MAEX de aanvragen 5. MAEX zorgt voor een makkelijk en transparant beoordelingsproces 6. MAEX verzorgt de toekennings- en afwijzingsbrieven 7. MAEX maakt een helder 'Verantwoording en Impact' document als alle donaties zijn uitbetaald 8. Binnen 4 maanden verantwoorden de initiatieven hun bijdrage op hun MAEX profiel Verantwoord done-steren, doneren of investeren?
 58. 58. Case V Holthausen Financering via de NASDAQ: Groot denken werkt niet altijd, maar als MKB-familiebedrijf kunnen ze nog wel impact maken! FD zat 28 november 2022
 59. 59. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 60. 60. Case VI KvK 1904
 61. 61. Case VII
 62. 62. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 63. 63. Case VIII / MKB: soms ook uitvoeriger
 64. 64. Case IX MKB: is praktisch
 65. 65. concreet Case X.1
 66. 66. X.2 Trippel materialiteit ….Lisdodde Outside-in Inside-out Lokaal natuurlijk product 10 ha. Natuurgebied Huis geïsoleerd
 67. 67. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 68. 68. Case XI VEPA stoel van 1.000 petflessen
 69. 69. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 70. 70. XI
 71. 71. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 72. 72. XI
 73. 73. Case XII
 74. 74. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 75. 75. Case XIII DGBC, Dutch Green Building Council
 76. 76. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 77. 77. Transformatie van belastingen
 78. 78. Milieu-investeringsaftrek (MIA) + VAMIL • Voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen • Indien opgenomen in de jaarlijkse MIA-lijst aftrek van: • 27% • 36%, • 45% • Met de VAMIL kunnen 75% van de kosten direct in het jaar van aanschaf afgeschreven worden
 79. 79. Energie-investeringsaftrek (EIA) • Voor investeringen in: • energiezuinige technieken • duurzame energie • CO2-reductie • Op basis van een jaarlijks vast te stellen EIA-lijst • 45,5% van de investeringskosten
 80. 80. Thuiswerkvergoedingen • Maximaal € 2 onbelast per dag • Vanaf 2023 € 2,15 • Per dag óf thuiswerkvergoeding óf reiskostenvergoeding woon-werk
 81. 81. Subsidies – SDE++ • Voor investeringen in: • Opwekking van hernieuwbare energie • CO2 verlagende technieken • Doel: haalbaar en betaalbaar maken van de energietransitie
 82. 82. Subsidies – DEI+ • Voor investeringen in innovatieve technieken voor: • Vermindering CO2 uitstoot • Vermindering energiegebruik • Hernieuwbare energiebronnen • Afvalverwerking van nieuwe producten of materialen
 83. 83. Subsidies – SEBA • Voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s • Maximaal: • 10% van de netto catalogusprijs tot 3.500 kg • 10% van de verkoopprijs zonder btw tot 4.250 kg • € 5.000
 84. 84. Subsidie - SVM • Voor maatwerk energieadvies en uitvoering van het advies • Voor MKB onderneming met maximaal: • 250 werknemers • € 50 miljoen jaaromzet
 85. 85. Verlaagde bijtelling • Lagere bijtelling voor lease van elektrische of emissievrije auto’s • Eerste ingebruikname in 2022: • 16% bijtelling (i.p.v. 22%) • cataloguswaarde tot € 35.000 (vanaf 2023 € 30.000) • Voor emissievrije auto’s geldt geen maximale cataloguswaarde
 86. 86. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 87. 87. Sus-Data-Gap in MKB nog groter? En groeiende? • Aantal stakeholders (keten, financiers, enz.) groeit; • Meerdere normenkaders (frameworks) en meerdere uitvragen (surveys); • Groeiende volwassendheid in Sustainable reporting (en assurance-requirements)
 88. 88. Sus-data-gap ? MKB grotere gap? • Minder formele processen, monitoring en governance; • Geen data-warehouse of vergelijkbare techniek geimplementeerd • Meer afhankelijk van derden door kennisachterstand • Man-in-the-middle problematiek, dus afhankelijk (zie de bakker) MKB kleinere gap? • Simpelere bedrijfsstructuur en daarmee makkelijker te doorgronden; • Minder relevante rapportage domeinen; • Meer gedreven en direct (zelf) betrokken directies en managers; • Eerder geraakt in bestaanszekerheid
 89. 89. #1 tool voor ESG-accounting in het MKB? En bij het grootbedrijf? 30 questions to ask before choosing a sustainability software (sustainlab.co)
 90. 90. Sus-Data-Gap oplossingen? • Gecombineerde data verwerking over verschillende normenkaders heen. Hergebruik van data; • Flexibele dashboarding op basis van gedeelde databases; • Data-verzameling door gehele organisatie organiseren en niet bij een CSR-functionaris; • Vergroting van kennis en bewijszijn rondom de noodzaak van sus-data-collection; Bron:
 91. 91. Beezzz.app • You can discover how you can report within any framework, (e.g. SDG, GRI, SASB and EU Taxonomy) • connect to any data source (both outside and inside your organization, 90 standard connections) • prepare for assurance and analyze with dashboards.
 92. 92. Visma Sustynex Het eerste cloud native platform ter wereld voor duurzaamheidsrapportages op basis van een GRI- taxonomie Rapporteren over duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Nieuwe wet- en regelgeving vereist gedetailleerde rapportages. Ook klanten en investeerders vragen vaker om meer duurzaamheidsinformatie. Maar het verzamelen en opstellen van deze informatie en het delen ervan met verschillende stakeholders is tijdrovend en arbeidsintensief. De Voordelen van Visma Sustynex 1. Visma Sustynex is cloud-native en vereist geen aanpassingen aan uw huidige IT-landschap. U kunt het als een service gebruiken. 2. Met Visma Sustynex kunt u eenvoudig de vereiste duurzaamheidsrapportages delen om te voldoen aan de CSRD. 3. Visma Sustynex is een veilige, betrouwbare oplossing die uw duurzaamheidsrapportageproces ondersteunt van A tot Z. U kunt de benodigde gegevens verzamelen, het rapport opstellen en afronden in één enkel platform.
 93. 93. ESG-software - Vergelijk prijzen en bestverkochte producten - Capterra Nederland 2022
 94. 94. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 95. 95. ECG-methodiek “Nu zijn we alleen bezig met de kunst van het geld verdienen. In een échte economie is geld een middel en het algemeen belang het doel.”
 96. 96. ECG Visie en Methodologie in een notendop • De ECG-beweging streeft naar economische systeemverandering om rekening te houden met menselijke, sociale, ecologische en democratisch-participatieve effecten. • Het is een internationale sociale beweging een echte bottom-up organisatie, gemeenschap van mensen, bedrijven, gemeenten, etc. • De methodologie van ECG is tastbaar en gebruiksvriendelijk. Het biedt praktische tools voor prestatiemeting en consultancy & auditing- organisatie. De methodologie maakt peer- review impactmeting mogelijk.
 97. 97. De vier kernwaarden (i) Menselijke waardigheid; (ii) Solidariteit & Sociale Rechtvaardigheid; (iii) Ecologische Duurzaamheid; (iv) Transparantie & Medezeggenschap. De vijf stakholdersgroepen (i) Leveranciers; (ii) Eigenaren, vermogen- & financiële aanbieders; (iii) Werknemers; (iv) Klanten & zakenpartners; (v) Maatschappelijke omgeving.
 98. 98. Common good matrix
 99. 99. Goodbalancer tool
 100. 100. SDG’s versus Common good matrix
 101. 101. Hoe kunnen we met de MKB-ondernemer spreken over ESG?
 102. 102. Stelling: ‘Hoera Greenwashing?’ Hoera greenwashing? – Kreuzeman
 103. 103. Case XIV Drents Landschap • Theory of Change • Al 3 jaar impactrapportage • Vrijwillige controle • Link met bestuursverslag
 104. 104. Case XIV Drents Landschap II Relatie met SDG’s
 105. 105. SRA-bestuurslid Harry Marissen: ‘’De MKB- accountant heeft een duidelijke rol als het gaat om duurzaam ondernemen. Belangrijk is dat hij met de klant bespreekt wat de risico's en kansen zijn van de energietransitie. De accountant kan helpen met subsidies en het inrichten van de administratieve organisatie om informatie over duurzaamheid in kaart te brengen.'' Tenslotte 'Duurzaamheidsverantwoording wordt een must in het mkb' (accountant.nl)
 106. 106. Tenslotte, zou het tijd zijn voor? * Vrij naar ‘Global Alliance for banking on values’
 107. 107. Ons motto…… ……bedankt voor uw aandacht!

×