Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Emocionala inteligence

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Emocionālais intelekts
Emocionālais intelekts
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

Emocionala inteligence

 1. 1. Projekts „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē! Tālākizglītības kurss Saskarsmes psiholoģija radošo nozaru pedagogiem Lektore: Mg. psych. Diāna Putniņa
 2. 2. Emocionālā inteliģence Emocionālā inteliģence ir spēja izjust, izprast un efektīvi pielietot emociju spēku kā enerģijas, informācijas, uzticēšanās un kreativitātes avotu. D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001.
 3. 3. <ul><li>Līdzko jūs atpazīstat emocijas un spējat identificēt to avotu, jūs esat atbrīvojuši ceļu vienai no visspēcīgākajām cilvēka inteliģencēm. </li></ul><ul><li>Jums paveras lieliska iespēja attīstīt savu unikālo potenciālu, iet ceļu, kam jūsu darba un personīgajā dzīvē ir vislielākā jēga, padziļināt attiecības ar līdzcilvēkiem, stiprināt savu līdera talantu. </li></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>
 4. 4. EQ galvenās jomas <ul><li>Savu emociju apzināšanās </li></ul><ul><li>Emociju apvaldīšana </li></ul><ul><li>Pašmotivācija </li></ul><ul><li>Svešu emociju atpazīšana </li></ul><ul><li>Savstarpējo attiecību nodibināšana un uzturēšana </li></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Testi, ar kuriem tiek mērīts EQ (Emotional Quotient), ir samērā komplicēti. Piemēram, BarOn EQ-i testā, kurā ir 133 jautājumi, aplūkotas 15 kompetences, kas ietilpst emocionālajā inteliģencē: </li></ul><ul><ul><li>pašpārliecība, </li></ul></ul><ul><ul><li>neatkarība, </li></ul></ul><ul><ul><li>empātija, </li></ul></ul><ul><ul><li>sociālā atbildība, </li></ul></ul><ul><ul><li>elastīgums, </li></ul></ul><ul><ul><li>tolerance pret stresu, </li></ul></ul><ul><ul><li>impulsa kontrole, </li></ul></ul><ul><ul><li>optimisms u.c. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Mācību procesā iegūtai inteliģencei ir maz kopīga ar emocionālo inteliģenci. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mācību procesā iegūtā inteliģence nedod prasmi tikt galā ar tām neveiksmēm vai veiksmēm, ko nes dzīves nepastāvība. </li></ul></ul><ul><ul><li>Iegūtie dati liecina, ka EQ ir tik pat liela un pat lielāk nozīme nekā IQ ( IK). </li></ul></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001 . </li></ul>
 7. 7. Emocionālo inteliģenci veidojošo īpašību kopums <ul><li>Spēja motivēt sevi darbībai </li></ul><ul><li>Neatkāpties grūtību priekšā </li></ul><ul><li>Spēja apvaldīt nepacietību </li></ul><ul><li>Negaidīt tūlītējus panākumus </li></ul><ul><li>Spēja nepadoties garastāvokļa svārstībām </li></ul><ul><li>Nepieļaut, ka raižu dēļ tiek ‘’zaudēta galva’’ </li></ul><ul><li>Spēja just līdzi citiem </li></ul><ul><li>Neatteikties no cerības </li></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>
 8. 8. Emocionālā saskarsme <ul><li>Emocionālās saskarsmes iemaņas nav iedzimtas, bet gan iemantotas dzīves laikā un nosaka, cik labi mēs pratīsim izmantot pārējās spējas, to skaitā intelektu. </li></ul><ul><li>Emocionālā saskarsme ir tāda pati zināšanu joma kā matemātika vai lasītprasme, kuru var apgūt labākā vai sliktākā līmenī. </li></ul><ul><li>Cik labi kāds šo jomu apguvis, nosaka izpratni par to, kāpēc vienam veicas, bet otrs ar līdzvērtīgu intelektu nonāk strupceļā. </li></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Cilvēki ar attīstītām emocionālās saskarsmes iemaņām: </li></ul><ul><ul><li>biežāk jūtas apmierināti ar sevi un savu dzīvi, </li></ul></ul><ul><ul><li>ir izkopuši domāšanas veidu, kas ļauj darboties efektīvāk. </li></ul></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001 . </li></ul>
 10. 10. EQ iemaņas: <ul><li>prasme izteikt aizrādījumus konstruktīvas kritikas veidā, </li></ul><ul><li>prasme radīt tādu atmosfēru, kurā raksturu un spēju dažādība tiek uzskatīta par vērtību, nevis par domstarpību cēloni, </li></ul><ul><li>prasme strādāt komandā. </li></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>
 11. 11. Emocionālās saskarsmes iemaņu trūkums var izraisīt: <ul><li>ražošanas apjoma samazināšanos, </li></ul><ul><li>kļūmes un negadījumus, </li></ul><ul><li>darbinieku aizplūšanu uz citiem uzņēmumiem, kur valda labvēlīgāki apstākļi, </li></ul><ul><li>firmu bankrotu. </li></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>
 12. 12. Māksla izteikt kritiku <ul><li>Prasmīga kritika ir vērsta uz cilvēka konkrēto veikumu nevis uz rakstura trūkumu: </li></ul><ul><ul><li>esiet konkrēts savos aizrādījumos, </li></ul></ul><ul><ul><li>iesakiet savu risinājumu, </li></ul></ul><ul><ul><li>kritizējiet aci pret aci, </li></ul></ul><ul><ul><li>esiet iejūtīgs. </li></ul></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>
 13. 13. Kolektīvais IK <ul><li>Svarīgākā kolektīvās inteliģences sastāvdaļa ir nevis IK akadēmiskajā izpratnē, bet gan emocionālā inteliģence </li></ul><ul><li>Neviens kolektīvs nevar būt ‘’gudrāks’’, nekā pieļauj šis individuālo talantu kopums, tomēr tas var kļūt mazāk spējīgs, ja tā iekšējās struktūras dēļ darbiniekiem nav iespējams dalīties savās spējās ar citiem </li></ul><ul><li>D. Goulmens. Tava emocionālā inteliģence. – Rīga,2001. </li></ul>

×