Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Demokrātija skolā

Studiju kursā "Pilsoniskā izglītība demokrātiskā sabiedrībā" tapusi prezentācija par to, kas ir demokrātija skolās un kā tā izpaužas.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Demokrātija skolā

 1. 1. Demokrātija skolās Krišjānis Liepiņš, Izglītības zinātņu maģistra s.p. 2. kurss “Pilsoniskā izglītība demokrātiskā sabiedrībā” Dr.Paed., prof. Dainuvīte Blūma
 2. 2. No kā sastāv demokrātiska skola? Vide Lēmumu pieņemšanas process − Līdzdalība − Atbildība Viedokļu paušana Skolotāja pedagoģiskā brīvība
 3. 3. Vide Veicina līdzdalību − atvērtība Pieejama ikvienam Fiziskā, emocionālā
 4. 4. Lēmumu pieņemšanas process Vadītāja atbildība (budžets) Skolēnu līdzdalība − Iesaiste skolas padomē  Likums: “Jābūt .. skolēnu, vecāku pārstāvjiem.” − Skolēnu pašpārvalde − Mācību saturs/process (?)
 5. 5. Skolēnu pašpārvalde Veidošana − Iesaistās visi, kas vēlas  Intereses noturība − Vēlēti pārstāvji  Skolotāju favorīti?  Klasesbiedru ievēlēti?  Konkurences nevienmērība
 6. 6. Skolēnu pašpārvalde Funkcijas − Pasākumu organizētāji − Iesaistīšana lēmumu pieņemšanā
 7. 7. Viedokļu paušana Brīvība − Ikviens var paust savu viedokli Daudzveidība − Tās respektēšana
 8. 8. Skolotāja pedagoģiskā brīvība Brīvība organizēt mācību procesu − Izvēlēties metodes, materiālus Elastība Mazāk kontroles, lielāka atbildība − Noteicošais – gala rezultāts
 9. 9. Lēmumu pieņemšana iespējami zemākajā hierarhiskajā līmenī.Goldsmith Z. Let the people decide /Unlocking Democracy. – London: Politico’s, 2008.-291.p. Pēc: Bokiša, I., Demokrātiska kopā būšana http://politika.lv/article/demokratiska-kopabusana
 10. 10. Paldies par uzmanību! :-) Vai ir jautājumi?

×