Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kuvi104 folk i_den_digitale_verda_del_1_201

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

Kuvi104 folk i_den_digitale_verda_del_1_201

 1. 1. Folk i den digitale verda KUVI104 16.10.2012 UiB
 2. 2. Kulturforskaren og det digitale Digitale arkiv og bandopptakerar? Heksearkivet er digitalisert! http://www.edd.ui o.no/ikos/heksearkiv/ Men kva meir? Ein stad mellom det tekstlege og det munnlege.
 3. 3. Digital folkekultur? "So technology isn't stamping out folkore; rather it is becoming a vital factor in the transmission of folklore and it is providing an exciting source of inspiration for the generation of new folklore." - Alan Dundes 1. Korleis nytte digitale verktøy 2. Korleis tradisjon vert vidareformidla i nye medier. 3. Tradisjon og folklore som er betinga av nye medier og sosiale former. <-- Dagens tema.
 4. 4. Digital folkekultur? Internettkultur er ikkje berre interessant når den er analog til munnlege folkloriske uttrykk, internettkulturen er interessant i seg sjølv.
 5. 5. Sjuande far i huset http://www.youtube.com/watch? v=az5Rb2d59fA
 6. 6. Kva såg vi? Ivo Caprino og indoeuropeisk eventyrtradisjon er naudsynt førehandskunnskap Eventyret ikkje berre attfortald, men omdanna og tilpassa ein moderne tid. Gjeven ny relevans.
 7. 7. Vi kan desse eventyra frå før
 8. 8. Remix culture Lawrence Lessig Ikkje-kommersielt "Amatørkultur" Teknologien gjer det lett for kven som helst å endre på kulturelle uttrykk og produkt! Ikkje berre reproduksjon, men kreativ omskaping! Vert gjerne meir populære enn originalane!
 9. 9. Remix eller parodi?
 10. 10. The Audacity of Joke
 11. 11. Bruk av kultur Kultur vert endra gjennom bruk Ny form, nytt innhald, ny meining. Relevans for publikum. Opphavet vert usikkert, og irrelevant. Kven er Lasse og Trygve?
 12. 12. Folket hostar opp att populærkultur
 13. 13. Folket hostar opp att populærkultur Folket godtar ikkje populærkultur - as is. Dei eig kulturen og gjer med den som dei vil. Ibuande trass i folket. Hyllest, protest eller kreativitet?
 14. 14. Folket hostar opp att populærkultur
 15. 15. Folket hostar opp att populærkultur
 16. 16. Folket hostar opp att populærkultur
 17. 17. Folket hostar opp att populærkultur
 18. 18. Mashup culture
 19. 19. Bricolage - referansekompleksitet Nytt og gamal, fusjonerast. Punkkultur. Motstridande og mangetydig. Ein alvarsam leik med idear.
 20. 20. Kven vil smadre festen vår?
 21. 21. Den digitale kulturen Nye medier og nye arenaer har gjett opphav til nye kulturelle uttrykk. Språk og uttrykksformer. Kulturelle referanser. Meme som folklore?
 22. 22. Digital folketale Eit språk som refererar til sin digitale natur og kontekst!!!11one! A/S/L, LOL (LAWL), RFLOL, LMAO, BRB, BBL, TTYL, plz, FTW, Troll, skillz, z0rs-ending (skillz0rs, hackz0rs) Newbie --> Newb --> n00b 1337: l33tsp33k.
 23. 23. All your bases are belong to us
 24. 24. I can has lolcat?
 25. 25. Frivillige prosjekt. Kultur vert skapt.
 26. 26. Kultur tilpassar seg
 27. 27. Kitler
 28. 28. Nyan Cat - WTF?!
 29. 29. Andre former? "Web 1.0 was invented to allow physicist to share research papers. Web 2.0 was created to allow people to share pictures of cute cats." Det er umogleg å liste opp alle nye sjangrar som oppstår i den digitale verda. Det skjer stadige endringer og nye kategoriar. Rosablogging,kjedebrev per epost (motiverande), kjedemeldinger på Facebook, Rick'Rolling og mykje mykje meir
 30. 30. Meme som folklore Definisjon: Meme er ein idè, opptreden eller stil som sprer seg frå individ til individ i ein kultur. Dawkins: "... an idea, behaviour or style that spreads from person to person within a culture." Eit kulturelt virus, anonymt/kollektivt opphav Foucaults arkiv og diskurs Vert ei hyppig brukt kulturell referanse (og vert forstått av alle deltakarane i ein kultur) Vert gjenstand for stadig omtolking og rekontekstualisering.
 31. 31. Meme som folklore Klassiske internettmeme: Goatse, 2 girls 1 cup, tubgirl Dagen viktige meme?
 32. 32. Demotivational
 33. 33. Demotivational
 34. 34. Demotivational
 35. 35. Røttene til Lolcat (1870-åra)
 36. 36. Røttene til Lolcat (1870 og 1905)

×