Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Tarimsal haber bilgi sistemi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Tarimsal haber bilgi sistemi (10)

Publicité

Tarimsal haber bilgi sistemi

  1. 1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 2008341139 KORAY KAYA
  2. 2. Tarımsal haber nedir ?  Tarımsal haber : Habercilik kriterlerine uygun olarak tarımı ele alan bir habercilik alanıdır.  Daha geniş olarak ise : Tarımda üretimden tüketime kadar olan yapı içinde, sektörün kullandığı girdiler ve çıktıları, uygulanan politikaları, sektördeki bu zincir içinde yer alan haberleri ana kaynak olarak kullanan habercilik sistemi olarak tanımlayabiliriz.
  3. 3. Bu haberler;  Üretici ve tüketicileri eğitme  Dünya tarımıyla ülke tarımı arasında bağ kurma  Kamuoyunu bilgilendirme  İlgili kişi kurum ve kuruluşları uyarma  Politika geliştirilmesine yardımcı olma ve benzeri konularda sektör bağlantılı herkezi bilgilendirme ve haberleşmeyi sağlamada bir araç olarak hizmet eder.
  4. 4. Gelişmiş ülkelerde ise; Her alanda olduğu gibi tarımda da önemli gelişmeler elde edilmiştir. Tarımın gelişmesinde en önemli role sahip meslek gruplarından biride tarım haberlerini gündeme taşıyan haberciler ve yazarlardır. Bu ülkelerdeki sektörel gelişim bilgiyi ön plana çıkarmış gerek toplumun talepleri gerekse sektörle ilgili kurum ve kuruluşların ilgileri tarımsal habercilik alanında önemli gelişmeler sağlanmasına imkan vermiştir. Bu şekilde tarım politikalarının sağlıklı şekilde tartışıldığı yeni bilgi ve teknolojilerin üreticilere en iyi şekilde ulaştırıldığı bir medya alanı yaratılmıştır.
  5. 5. Ülkemizde;  Yıllardan beri tarımla ilgili habercilik yapılmakla beraber tarımsal habercilik kavram olarak çok yenidir.  Özel tarımsal dergiler meslek örgütlerine ait dergi ve gazeteler ile bir iki gazete dışında tarımsal haberciliğe ağırlık veren yazılı basın yok denecek kadar azdır.  Görsel basında ise kamu televizyonları ile bir iki kanal dışında tarıma önem veren kanal yoktur.(web:tarım tv)  Radyolarda kamuya ait radyolar dışında tarım ağırlıklı bir çalışma görülmemektedir
  6. 6. Bazı tarım dergileri…
  7. 7.  Tarım TV Görsel basın: Bakanlık faaliyetlerinin ve uygulamalarının da- ha etkin biçimde duyurulması, çiftçi eğitim filmlerine inter- net üzerinden ulaşılması, üretici ve tüketici açısından önem taşıyan güncel konularda bilgilendirme yapılması ve tarımsal teknolojinin hayata geçirilmesinin amaçladığı web tabanlı yayın yapan TV
  8. 8. sonuç olarak : Örneklerde verilenler ve birçok benzeri siteler; tarımsal haberleşme sisteminin bir parçası olarak, gerekli araştırma, bilgilendirme ve bilgilenme konusunda ülke tarımına, tarım içi sektör çalışanlarına ve dolayısıyla tüm ülke vatandaşlarına doğrudan veya dolaylı; ekonomi, kültür eğitim ve refah düzeyi gibi değerin yükselmesine büyük oranda katkıda bulunmaktadır...
  9. 9. Gelecekte dünyanın en iyi TARIMSAL HABER SİSTEMLERİ’ne sahip olmamız ve yine en iyi şekilde yararlanmamız dileğiyle…. HERKESE TEŞEKKÜRLER... KORAY KAYA

×