Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Resuscytacja noworodka
bezpośrednio po urodzeniu

Jakub Sieczko
Resuscytacja noworodka






Bezdech pierwotny i wtórny
Algorytm NLS
Smółka
Powietrze czy tlen?
Kiedy przerwać resusc...
Resuscytacja noworodka
•
•
•

Relatywnie mała grupa noworodków wymaga
zabiegów resuscytacyjnych (0,2-1%)
Resuscytacja nowo...
Bezdech pierwotny i wtórny
•

•

•

Bezdech pierwotny – początkowa przerwa w
normalnym oddychaniu, następują po niej
westc...
Do rozważenia na każdym etapie:
Czy potrzebujesz pomocy?
Osuszenie noworodka, kontrola czasu









Osuszenie ciała ręcznikami
Okrycie całego ciała dziecka z wyjątkiem
twar...
Ocena wstępna





Częstość, głębokość, symetria oddechów
Częstość pracy serca
Napięcie mięśniowe
Sinica obwodowa: zły...
3 grupy noworodków
Wydolny oddech lub płacz
Prawidłowe napięcie mięśniowe
HR > 100
Oddech niewydolny / brak oddechu
Prawid...
3 grupy noworodków
Wydolny oddech lub płacz
Prawidłowe napięcie mięśniowe
HR > 100
Oddech niewydolny / brak oddechu
Prawid...
A
B
C
D
Airways
Breathing
Circulation
Drugs
Udrożnienie dróg oddechowych






Odessanie wydzieliny (gdy drogi oddechowe
są niedrożne)
Głowa w pozycji neutralnej
...
Wentylacja







5 oddechów: upowietrznienie płuc (ciśnienie
30-40 cm H2O)
Utrzymanie dodatniego ciśnienia przez 2-3 ...
Wspomaganie krążenia









Nieprawidłowa wentylacja: najczęstsza
przyczyna bradykardii
HR < 60 pomimo prawidłowej...
•

Obrazek – 30 sekund
Leki








Zazwyczaj niepotrzebne
Cewnik wprowadzony do żyły pępowinowej
Adrenalina i.v.: 10-30 μg/kg m.c.
Wodoro...
Leki








Zazwyczaj niepotrzebne
Cewnik wprowadzony do żyły pępowinowej
Adrenalina i.v.: 10-30 μg/kg m.c.
Wodoro...
•

Zdjęcie: cewnik w żyle
pępowinowej
Smółka




Żywotne dzieci urodzone z płynu
owodniowego zanieczyszczonego smółką: nie
należy odsysać smółki śródporodowo ...
Intubacja
Intubacja

Rozmiar rurki:
Tydzień ciąży / 10
Intubacja
Wiek ciążowy (tyg.)

Długość rurki w kąciku ust (cm)

23–24

5,5

25–26

6,0

27–29

6,5

30–32

7,0

33–34

7,5...
Powietrze czy tlen?





Zaleca się początkową wentylację powietrzem
Oksygenację najlepiej oceniać za pomocą
pulsoksyme...
Stres oksydacyjny








Narażenie na wysokie FiO2 skutkuje
tworzeniem się reaktywnych form tlenu
Uszkodzenie komórek...
Powietrze czy tlen?

„One death would be prevented
for every 20 babies resuscitated
with air rather than 100% oxygen”

Dav...
Kiedy przerwać resuscytację?




Decyzja wieloczynnikowa
Brak jasno sprecyzowanych kryteriów
Noworodki bez oznak życia ...
PODSUMOWANIE








Kluczowymi interwencjami w opiece nad
noworodkiem po urodzeniu są: osuszenie
i ogrzanie dziecka
U...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu

5 612 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • Login to see the comments

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu

 1. 1. Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu Jakub Sieczko
 2. 2. Resuscytacja noworodka      Bezdech pierwotny i wtórny Algorytm NLS Smółka Powietrze czy tlen? Kiedy przerwać resuscytację?
 3. 3. Resuscytacja noworodka • • • Relatywnie mała grupa noworodków wymaga zabiegów resuscytacyjnych (0,2-1%) Resuscytacja noworodka jest często zdarzeniem przewidywalnym 90% odpowiada pozytywnie na wentylację z użyciem maski i worka samorozprężalnego
 4. 4. Bezdech pierwotny i wtórny • • • Bezdech pierwotny – początkowa przerwa w normalnym oddychaniu, następują po niej westchnięcia (łapanie powietrza); brak depresji układu krążenia Bezdech wtórny – utrata zdolności generowania wszelkich wysiłków oddechowych; spadek HR i BP Klinicznie bywają trudne do odróżnienia
 5. 5. Do rozważenia na każdym etapie: Czy potrzebujesz pomocy?
 6. 6. Osuszenie noworodka, kontrola czasu      Osuszenie ciała ręcznikami Okrycie całego ciała dziecka z wyjątkiem twarzy Wszystkie czynności należy wykonywać pod promiennikiem ciepła Noworodki < 28 Hbd – owinięcie ciała folią, bez osuszania Osuszanie - wystarczająca stymulacja do zainicjowania oddychania
 7. 7. Ocena wstępna     Częstość, głębokość, symetria oddechów Częstość pracy serca Napięcie mięśniowe Sinica obwodowa: zły wskaźnik oksygenacji
 8. 8. 3 grupy noworodków Wydolny oddech lub płacz Prawidłowe napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny / brak oddechu Prawidłowe lub obniżone napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny lub jego brak Dziecko wiotkie HR wolna / brak czynności serca
 9. 9. 3 grupy noworodków Wydolny oddech lub płacz Prawidłowe napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny / brak oddechu Prawidłowe lub obniżone napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny lub jego brak Dziecko wiotkie HR wolna / brak czynności serca
 10. 10. A B C D
 11. 11. Airways Breathing Circulation Drugs
 12. 12. Udrożnienie dróg oddechowych     Odessanie wydzieliny (gdy drogi oddechowe są niedrożne) Głowa w pozycji neutralnej Koc lub ręcznik pod ramionami dziecka Wysunięcie żuchwy, rurka ustno-gardłowa
 13. 13. Wentylacja     5 oddechów: upowietrznienie płuc (ciśnienie 30-40 cm H2O) Utrzymanie dodatniego ciśnienia przez 2-3 s: rozprężenie płuc Prawidłowa wentylacja: wzrost HR Rozważenie intubacji dotchawiczej
 14. 14. Wspomaganie krążenia       Nieprawidłowa wentylacja: najczęstsza przyczyna bradykardii HR < 60 pomimo prawidłowej wentylacji – uciśnięcia klp Technika 2 palców 3:1 1/3 wymiaru AP klatki piersiowej W ciągu minuty: 90 uciśnięć, 30 oddechów
 15. 15. • Obrazek – 30 sekund
 16. 16. Leki        Zazwyczaj niepotrzebne Cewnik wprowadzony do żyły pępowinowej Adrenalina i.v.: 10-30 μg/kg m.c. Wodorowęglan sodu i. v.: 1-2 mmol/kg m.c. Podejrzenie hipowolemii: krystaloidy 10 ml/kg Adrenalina dotchawiczo? Większe dawki adrenaliny i. v.?
 17. 17. Leki        Zazwyczaj niepotrzebne Cewnik wprowadzony do żyły pępowinowej Adrenalina i.v.: 10-30 μg/kg m.c. Wodorowęglan sodu i. v.: 1-2 mmol/kg m.c. Podejrzenie hipowolemii: krystaloidy 10 ml/kg Adrenalina dotchawiczo? DO ROZWAŻENIA Większe dawki adrenaliny i. v.? NIE
 18. 18. • Zdjęcie: cewnik w żyle pępowinowej
 19. 19. Smółka   Żywotne dzieci urodzone z płynu owodniowego zanieczyszczonego smółką: nie należy odsysać smółki śródporodowo ani intubować po urodzeniu Dziecko z zamartwicą: odsysanie jamy ustnej, gardła, tchawicy, intubacja przez osoby doświadczone
 20. 20. Intubacja
 21. 21. Intubacja Rozmiar rurki: Tydzień ciąży / 10
 22. 22. Intubacja Wiek ciążowy (tyg.) Długość rurki w kąciku ust (cm) 23–24 5,5 25–26 6,0 27–29 6,5 30–32 7,0 33–34 7,5 35–37 8,0 38–40 8,5 41–43 9,0
 23. 23. Powietrze czy tlen?    Zaleca się początkową wentylację powietrzem Oksygenację najlepiej oceniać za pomocą pulsoksymetru Saturacja niezadowalająca – zwiększenie FiO2
 24. 24. Stres oksydacyjny     Narażenie na wysokie FiO2 skutkuje tworzeniem się reaktywnych form tlenu Uszkodzenie komórek i tkanek wynikające z ekspozycji na wolne rodniki Redukcja możliwości relaksacji naczyń płucnych w okresie po porodzie Szkodliwy wpływ na progenitorowe komórki gleju i mielinizację
 25. 25. Powietrze czy tlen? „One death would be prevented for every 20 babies resuscitated with air rather than 100% oxygen” Davis PG, Tan A, O'Donnell CP, Schulze A. Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2004 Oct 9-15;364(9442):1329-33.
 26. 26. Kiedy przerwać resuscytację?    Decyzja wieloczynnikowa Brak jasno sprecyzowanych kryteriów Noworodki bez oznak życia > 10 min. pomimo resuscytacji – wysoka śmiertelność/ciężkie uszkodzenia neurologiczne
 27. 27. PODSUMOWANIE     Kluczowymi interwencjami w opiece nad noworodkiem po urodzeniu są: osuszenie i ogrzanie dziecka Udrożnienie dróg oddechowych i prawidłowa wentylacja poprawiają czynność serca Bardzo rzadko istnieją wskazania do farmakoterapii Brak odpowiedzi na działania resuscytacyjne po 10 minutach wskazuje na złe rokowanie
 28. 28. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×