пресконференция

Семра Куриева
Семра Куриеваучител по английски език à СОУ "Хр. Ботев"
Министерство на образованието,
    младежта и науката


Център за образователна интеграция на
 децата и учениците от етническите
       малцинства
Конкурсна процедура 33.11-2012
    Център за образователна интеграция на децата и
    учениците от етническите малцинства
Проект „Толерантни в разнообразието”,
Договор № БС - 33.11- 035/01.10.2012г.
 Водеща организация:

 СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе
Ако приемете хората такива,
каквито са, с всичките им присъщи
 недостатъци, никога няма да ги
  направите по-добри. Ако се
 отнасяте с хората като с идеални
хора, Вие ще ги издигнете на тази
 висота, на която бихте желали да
       ги видите.


           Гьоте
Нашето мото е:


ЗАЕДНО В ДЕЛНИК И В ПРАЗНИКНашето лого е:
ОБХВАТ И ЦЕЛЕВА ГРУПАОбхват: СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе


Целева група: 90 деца от І до ХІІ клас, 40 родители и 6
   учители
Продължителност: 6 месеца
Начало: 15.10.2012г. Край:15.04.2013

Обща сума: 24 252,00 лева
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
 Създаване на атмосфера на толерантност,
 уважение и недискриминация между ученици,
   родители и учители чрез дейности за
  опознаване, съхраняване и развиване на
  културната идентичност на учениците от
       различните етноси.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:


 Превръщане на културното многообразие в
 източник и фактор за взаимноопознаване и
 духовно развитие на подрастващите и създаване
 на атмосфера на взаимоуважение, толерантност и
 разбирателство.

 Повишаване на качеството на обучение на
 учениците чрез мултикултурна интеграция и
 стимулиране на личностното развитие.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:


 Привличане на родителите на учениците като
 активни участници в социо-културното
 мултиетническо общуване в учебното заведение и
 извън него.

 Повишаване квалификацията на учителите за
 повишаване на интеркултурната им компетентност
 за работа в мултиетническа и мултикултурна среда.
ДЕЙНОСТИ


1. Сформиране на екип за управление на проекта.
2. Организация на обучителен семинар за повишаване на
  интеркултурната компетентност на учители за работа в
  мултиетническа среда.
3. Сформиране на група от ученици и родители „На училище с
  мама и татко”.
4. Създаване на клубове по интереси.
5. „Заедно в Деня на толерантността”.
6. Организиране и осъществяване на информационни кампании
  за овладяна етническа толерантност.
ДЕЙНОСТ 1

Eкип на проекта
Сформиране на екип за управление на проекта:

Николай Русев – ръководител
Семра Куриева – координатор
Йорданка Стайкова – технически асистент
Янка Русчева - счетоводител
ДЕЙНОСТ 2

Организация на обучителен семинар
      за учители
 Обсъждане и систематизиране на идеи за
    ефективни методи и подходи на преподаване
    в условията на мултикултурна среда в
    училище.
     Обобщаване на теориите и принципите на
    билингвиалното обучение.
     Повишаване на интеркултурната
    компетентност на учителите за работа в
    мултиетническа среда.

Продължителност на обучението –
два двудневни изнесени семинара.
ДЕЙНОСТ 3

„На училище с мама и татко”
  Ръководител на групата : Росица Георгиева
 Участници: 15 ученици от първи клас и
 родителите им;

 Повишаване нивото на владеене на българския
 език;

 Постигане на минимални образователни
 стандарти чрез нетрадиционни и интерактивни
 методи на работа.
ДЕЙНОСТ 4

Създаване на клубове по интереси
Задача 1. „Етноклуб”- 3 групи


Ігр. Ученици ІІ-ІV клас с ръководител Гита Петрова
ІІгр. Ученици V-VІІІ клас с ръководител Красимир Динчев
ІІІгр. Ученици ІХ-ХІІ клас с ръководител Иванка Карагьозова

Задача 2. Клуб „Творческа работилница”-
1 група от ІХ – ХІІ клас с 15 ученика
Ръководител: Виолета Пичонова

Задача 3. Клуб „Танцуващи сърца”- 1
група от V – VІІІ клас с 15 ученика
Ръководител : Диана Дюлгерова
 Клубовете ще пресъздадат обичаите – Коледуване,
 Банго Васили, Гергьовден и Рамазан байрам.
 За членовете на клубовете ще се
 проведат опознавателни
 екскурзии до Златарица,Етъра,
 Котел, Жеравна и Медвен
ДЕЙНОСТ 5

„Заедно в Деня на толерантността”
Организиране на:

 Конкурс за най-добра рисунка на асфалт под
наслов „Различието не ни пречи да живеем, да
учим и да играем заедно“


 Конкурс „Най-добра етномода“


 Посещение на Общинска администрация –
гр.Сунгурларе, Бюро по труда, банка, читалище,
поща и музей
ДЕЙНОСТ 6

Информиране и публичност
 Организиране и провеждане на пресконференции.


 Съставяне и отпечатване на рекламни материали.

 Интернет страница на проекта, на която ще се
публикува текуща информация:http://tolerantni.alle.bg/

 Поставяне на информационни табели в училище.
Очаквани резултати

 Повишаване на квалификацията и придобиване на опит
от учителите за работа в мултиетническа среда.

 Разширяване на възможностите за контакти и
опознаване на децата от различните етноса.

 Развиване на интелектуални, естетически и социални
качества у участниците в клубовете.

 Създаване на траен интерес към фолклора и традициите
на различните етноси.

 Опознаване на културните, историческите и
фолклорните традиции на различните етноси.

 Създаване на нагласи за сближаване и толерантност.
Благополучието или
нещастието на всеки народ
зависи от това, как е изградено
обучението и възпитанието на
децата.


        Г. ЗАРДАБИ
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


НИКОЛАЙ РУСЕВ
Ръководител на проект “Толерантни в разнообразието”
Телефон: 05571/5062; 0888 867989
E-mail: nikolaj_rusev@abv.bg
    sou_sungurlare@abv.bg
1 sur 25

Recommandé

ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА par
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАРазнообразни и равни
553 vues12 diapositives
мобилност гваделупа български par
мобилност гваделупа българскимобилност гваделупа български
мобилност гваделупа българскиmegikatq
105 vues8 diapositives
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик... par
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...Sevdie Alieva
251 vues30 diapositives
ПОРТФОЛИО par
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИОпепа чавдарова
2.2K vues127 diapositives
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ... par
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...Sevdie Alieva
315 vues75 diapositives
МЕДИИТЕ ЗА НАС par
МЕДИИТЕ ЗА НАСМЕДИИТЕ ЗА НАС
МЕДИИТЕ ЗА НАСпепа чавдарова
1.6K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

панаир на проектите разград горна оряховица par
панаир на проектите разград горна оряховицапанаир на проектите разград горна оряховица
панаир на проектите разград горна оряховицаDani Parvanova
851 vues22 diapositives
Etwinning project par
Etwinning projectEtwinning project
Etwinning projectStefka Pavlova
243 vues35 diapositives
Чудните истории на Хитър Петровите цървули par
Чудните истории на Хитър Петровите цървулиЧудните истории на Хитър Петровите цървули
Чудните истории на Хитър Петровите цървулиКремена Ковачева
363 vues19 diapositives
книжката или мишката par
книжката или мишкатакнижката или мишката
книжката или мишкатаСветлана Андреева
1.2K vues17 diapositives
мобилност румъния par
мобилност румъниямобилност румъния
мобилност румънияmegikatq
157 vues7 diapositives
Годишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 година par
Годишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 годинаГодишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 година
Годишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 годинаВеселин Димитров
5.2K vues37 diapositives

Tendances(20)

панаир на проектите разград горна оряховица par Dani Parvanova
панаир на проектите разград горна оряховицапанаир на проектите разград горна оряховица
панаир на проектите разград горна оряховица
Dani Parvanova851 vues
мобилност румъния par megikatq
мобилност румъниямобилност румъния
мобилност румъния
megikatq157 vues
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... par Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva410 vues
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека par Sevdie Alieva
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@ЧуднотекаСЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека
Sevdie Alieva209 vues
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ... par Sevdie Alieva
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Sevdie Alieva420 vues
участие в учебна визита на тема par lubovkodjabasheva
участие в учебна визита на темаучастие в учебна визита на тема
участие в учебна визита на тема
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека par Sevdie Alieva
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@ЧуднотекаГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека
Sevdie Alieva166 vues
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... par Sevdie Alieva
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
Sevdie Alieva145 vues
Аз обичам България par Irena Raykova
Аз обичам БългарияАз обичам България
Аз обичам България
Irena Raykova925 vues
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia par libdobrich
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integraciaRB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia
RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia
libdobrich170 vues
цдг космонавт с родители par megikatq
цдг космонавт с родителицдг космонавт с родители
цдг космонавт с родители
megikatq705 vues
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ... par Sevdie Alieva
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
Sevdie Alieva146 vues

En vedette

Analysing comics par
Analysing comicsAnalysing comics
Analysing comicsShanandcris
214 vues22 diapositives
Grayson Perry par
Grayson PerryGrayson Perry
Grayson PerryShanandcris
732 vues6 diapositives
Tudors day out par
Tudors day outTudors day out
Tudors day outShanandcris
443 vues8 diapositives
Vincent van gogh par
Vincent van goghVincent van gogh
Vincent van goghShanandcris
463 vues8 diapositives
коледуване par
коледуванеколедуване
коледуванеСемра Куриева
443 vues28 diapositives
Final Idea par
Final Idea Final Idea
Final Idea Shanandcris
167 vues9 diapositives

Similaire à пресконференция

Брошура МНПЦ Каварна par
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 vues2 diapositives
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност par
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностСоциалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностРазнообразни и равни
316 vues15 diapositives
Портфолио на старши учител- Соня Колева par
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваСоня Колева
17K vues27 diapositives
Брой 1 par
Брой 1Брой 1
Брой 1Petya Delcheva
134 vues18 diapositives
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
216 vues3 diapositives
Информационните технологии в помощ на учебния процес par
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процесGlob@l Libraries - Bulgaria Program
743 vues26 diapositives

Similaire à пресконференция(20)

Брошура МНПЦ Каварна par mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 vues
Портфолио на старши учител- Соня Колева par Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч... par Karel Van Isacker
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...
целодневна детска градина par rossitsazlankova
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova2.4K vues
гражданско образование финален par soffii_h
гражданско образование финаленгражданско образование финален
гражданско образование финален
soffii_h172 vues
Портфолио група "Звънчета" par soukim
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
soukim1.1K vues
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева par Katya Dzhubelieva
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваПортфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева

Plus de Семра Куриева

корбан байрям par
корбан  байрямкорбан  байрям
корбан байрямСемра Куриева
394 vues18 diapositives
Etw certificate 95027_bg par
Etw certificate 95027_bgEtw certificate 95027_bg
Etw certificate 95027_bgСемра Куриева
153 vues1 diapositive
презентация2 par
презентация2презентация2
презентация2Семра Куриева
217 vues12 diapositives
презентация1 par
презентация1презентация1
презентация1Семра Куриева
228 vues17 diapositives
коледа par
коледаколеда
коледаСемра Куриева
225 vues2 diapositives
Толерантни в разнообразието par
Толерантни в разнообразиетоТолерантни в разнообразието
Толерантни в разнообразиетоСемра Куриева
806 vues16 diapositives

пресконференция

 • 1. Министерство на образованието, младежта и науката Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • 2. Конкурсна процедура 33.11-2012 Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Проект „Толерантни в разнообразието”, Договор № БС - 33.11- 035/01.10.2012г. Водеща организация: СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе
 • 3. Ако приемете хората такива, каквито са, с всичките им присъщи недостатъци, никога няма да ги направите по-добри. Ако се отнасяте с хората като с идеални хора, Вие ще ги издигнете на тази висота, на която бихте желали да ги видите. Гьоте
 • 4. Нашето мото е: ЗАЕДНО В ДЕЛНИК И В ПРАЗНИК Нашето лого е:
 • 5. ОБХВАТ И ЦЕЛЕВА ГРУПА Обхват: СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе Целева група: 90 деца от І до ХІІ клас, 40 родители и 6 учители Продължителност: 6 месеца Начало: 15.10.2012г. Край:15.04.2013 Обща сума: 24 252,00 лева
 • 6. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Създаване на атмосфера на толерантност, уважение и недискриминация между ученици, родители и учители чрез дейности за опознаване, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от различните етноси.
 • 7. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимноопознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимоуважение, толерантност и разбирателство.  Повишаване на качеството на обучение на учениците чрез мултикултурна интеграция и стимулиране на личностното развитие.
 • 8. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  Привличане на родителите на учениците като активни участници в социо-културното мултиетническо общуване в учебното заведение и извън него.  Повишаване квалификацията на учителите за повишаване на интеркултурната им компетентност за работа в мултиетническа и мултикултурна среда.
 • 9. ДЕЙНОСТИ 1. Сформиране на екип за управление на проекта. 2. Организация на обучителен семинар за повишаване на интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа среда. 3. Сформиране на група от ученици и родители „На училище с мама и татко”. 4. Създаване на клубове по интереси. 5. „Заедно в Деня на толерантността”. 6. Организиране и осъществяване на информационни кампании за овладяна етническа толерантност.
 • 11. Сформиране на екип за управление на проекта: Николай Русев – ръководител Семра Куриева – координатор Йорданка Стайкова – технически асистент Янка Русчева - счетоводител
 • 12. ДЕЙНОСТ 2 Организация на обучителен семинар за учители
 • 13.  Обсъждане и систематизиране на идеи за ефективни методи и подходи на преподаване в условията на мултикултурна среда в училище.  Обобщаване на теориите и принципите на билингвиалното обучение.  Повишаване на интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда. Продължителност на обучението – два двудневни изнесени семинара.
 • 14. ДЕЙНОСТ 3 „На училище с мама и татко” Ръководител на групата : Росица Георгиева
 • 15.  Участници: 15 ученици от първи клас и родителите им;  Повишаване нивото на владеене на българския език;  Постигане на минимални образователни стандарти чрез нетрадиционни и интерактивни методи на работа.
 • 16. ДЕЙНОСТ 4 Създаване на клубове по интереси
 • 17. Задача 1. „Етноклуб”- 3 групи Ігр. Ученици ІІ-ІV клас с ръководител Гита Петрова ІІгр. Ученици V-VІІІ клас с ръководител Красимир Динчев ІІІгр. Ученици ІХ-ХІІ клас с ръководител Иванка Карагьозова Задача 2. Клуб „Творческа работилница”- 1 група от ІХ – ХІІ клас с 15 ученика Ръководител: Виолета Пичонова Задача 3. Клуб „Танцуващи сърца”- 1 група от V – VІІІ клас с 15 ученика Ръководител : Диана Дюлгерова
 • 18.  Клубовете ще пресъздадат обичаите – Коледуване, Банго Васили, Гергьовден и Рамазан байрам.  За членовете на клубовете ще се проведат опознавателни екскурзии до Златарица,Етъра, Котел, Жеравна и Медвен
 • 19. ДЕЙНОСТ 5 „Заедно в Деня на толерантността”
 • 20. Организиране на:  Конкурс за най-добра рисунка на асфалт под наслов „Различието не ни пречи да живеем, да учим и да играем заедно“  Конкурс „Най-добра етномода“  Посещение на Общинска администрация – гр.Сунгурларе, Бюро по труда, банка, читалище, поща и музей
 • 22.  Организиране и провеждане на пресконференции.  Съставяне и отпечатване на рекламни материали.  Интернет страница на проекта, на която ще се публикува текуща информация:http://tolerantni.alle.bg/  Поставяне на информационни табели в училище.
 • 23. Очаквани резултати  Повишаване на квалификацията и придобиване на опит от учителите за работа в мултиетническа среда.  Разширяване на възможностите за контакти и опознаване на децата от различните етноса.  Развиване на интелектуални, естетически и социални качества у участниците в клубовете.  Създаване на траен интерес към фолклора и традициите на различните етноси.  Опознаване на културните, историческите и фолклорните традиции на различните етноси.  Създаване на нагласи за сближаване и толерантност.
 • 24. Благополучието или нещастието на всеки народ зависи от това, как е изградено обучението и възпитанието на децата. Г. ЗАРДАБИ
 • 25. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! НИКОЛАЙ РУСЕВ Ръководител на проект “Толерантни в разнообразието” Телефон: 05571/5062; 0888 867989 E-mail: nikolaj_rusev@abv.bg sou_sungurlare@abv.bg