Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tedarik zinciri

8 604 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Tedarik zinciri

 1. 1. Tedarik Zinciri Yönetimi 1- Konu 1 Tedarik Zincirinin Anlaşılması
 2. 2. Lojistiğin ABD Ekonomisin de Yeri (1990, 1996) <ul><li>Taşıma ve Nakliye $352, $455 Milyar </li></ul><ul><li>Stok Giderleri $221, $311 Milyar </li></ul><ul><li>Yönetim Giderleri $27, $31 Milyar </li></ul><ul><li>Lojistik ile ilgili aktiviteler 11%, 10.5% of GSMH </li></ul>1- Kaynak : Cass Logistics
 3. 3. Üretim Firm asında Lojistik <ul><li>Kar 4% </li></ul><ul><li>Lo jistik Maliyeti 21% </li></ul><ul><li>Pazarlama Maliyeti 27% </li></ul><ul><li>Üretim Maliyeti 48% </li></ul>1- Kar Lo jistik Maliyeti Pazarlama Maliyeti Üretim Maliyeti
 4. 4. Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi <ul><li>Süpermarket sektörü daha etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri kullanarak yaklaşık 30 Milyar USD tasarruf edebilir. </li></ul><ul><ul><li>Bir kutu mısır gevreği üretimden tüketiciye ortalama 104 gün geçirmektedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir otomobilin fabrikadan bayi ye gitmesi 15 gün sürmektedir. </li></ul></ul><ul><li>Laura Ashley Firması Stoğunu 3 sene öncesine göre 5 kat daha hızlı döndürmektedir. </li></ul>1-
 5. 5. Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi <ul><li>Compaq firması 1995 senesinde elinde hazır laptop olmadığı için yaklaşık 0,5 Milyar USD ile 1 Milyar USD arasında satış kaybına uğradı. </li></ul><ul><li>AMD firması 1 gig lik işlemcisini piyasaya sürünce 800 mb lık işlemcisinin fiyatı %30 düştü. </li></ul><ul><li>P&G talep tahminini daha doğru yaparak perakende müşterisine yaklaşık 65 milyon USD tasarruf ettirdi. </li></ul>1-
 6. 6. Tedarik Zinciri Nedir? <ul><li>Müşterinin ihtiyacını karşılamak için gerekli olan bütün evreler. </li></ul><ul><li>Üreticiler, tedarikçiler, nakliyatçılar, depolar, perakendeciler ve müşterileri içerir. </li></ul><ul><li>Bir şirket içinde, tedarik zinciri müşteri isteği yerine getiren tüm fonksiyonları içerir ( ürün geliştirme , pazarlama , dağıtım , finan s , müşteri servisi ) </li></ul><ul><li>Örnek : Wal-Mart, Dell </li></ul>1-
 7. 7. Tedarik Zinciri Nedir ? <ul><li>Müşteri tedarik zincirinin bir parçasıdır </li></ul><ul><li>Tedarikçilerden üreticilere, distribütörlere ürünlerin hareketin içerir ayrıca her iki yöne bilgi ve para hareketi de içerir. </li></ul><ul><li>Tedarik ağı da denebilir. </li></ul><ul><li>Tipik bir tedarik zinciri kademelerinde: müşteriler, perakendeciler, distribütörler, üreticiler, ve tedarikçiler vardır. Tüm tedarik zincirlerinde bütün kademeler olmayabilir. ( ör: Dell de distribütör ve perakendeci yoktur ) </li></ul>1-
 8. 8. Tedarik Zinciri Örneği: 1- Müşteri Mikroya gidip deterjan almak istiyor Mikro Supermarket Mikro Ana Depo Deterjan üreticisi Plasti k Üreticisi Plastik Hammadde Üreticisi Karton Kutu Üreticisi Kağıt Üreticisi Kereste Üreticisi Kimyasal Madde Üreticisi
 9. 9. Tedarik Zincirinde Akışlar 1- Müşteri Bilgi Ürün Para Tedarik Zinciri
 10. 10. Tedarik Zincirinin Amacı <ul><li>Toplam faydanın, değerin maksimize edilmesi </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri faydası : ürünün müşteriye en son değeri ile müşterinin ihtiyacını karşılamak için gerekli olan çabanın maliyeti arasındaki fark. </li></ul><ul><li>Fayda tedarik zincirinin karlılığı ile direk ilişkilidir. </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri karlılığı müşteriden elde edilen gelir ile toplam tedarik zinciri maliyet arasındaki fark dır. </li></ul>1-
 11. 11. Tedarik Zincirinin Amacı <ul><li>Örnek : Dell bilgisayar için müşteriden 2000 $ alır (gelir). </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri maliyeti: bilgi, depolama, taşıma, parça, montaj, vb., masraflar. </li></ul><ul><li>2000 $ ile tüm masrafların toplamı arasındaki fark tedarik zincirinin karıdır. </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin başarısı tedarik zincirinin toplam karlılığı ile ölçülür; tek bir kademenin karı ile değil. </li></ul>1-
 12. 12. Tedarik Zincirinin Amacı <ul><li>Tedarik zincirinin gelirinin kaynakları: müşteriler. </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin maliyetinin kaynakları: tedarik zincirinin kademeleri arasında bilgi, ürünler, para akışları. </li></ul><ul><li>Tedarik Zinciri Yönetimi toplam tedarik zinciri karlılığını maksimize etmek için akışların yönetimidir. </li></ul>1-
 13. 13. Tedarik Zincirinin Aşamaları: <ul><li>Tedarik zinciri stratejisi ve dizaynı. </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin planlaması </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin uygulanması </li></ul>1-
 14. 14. Tedarik zinciri stratejisi ve tasarımı <ul><li>Tedarik zincirinin yapısının belirlenmesi ve her kademede ne süreçleri gerçekleştirileceği </li></ul><ul><li>Stratejik tedarik zinciri kararları </li></ul><ul><ul><li>Tesislerin yerleri ve kapasiteleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretilecek ve depolanacak ürünlerin belirlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Nakliye ve taşıma yolları </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgi işlem sistemleri </li></ul></ul><ul><li>Tedarik zincirinin tasarımı stratejik hedefleri desteklemesi gerekir </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri tasarım kararları uzun vadeli ve geri dönülmesi pahalı kararlardır bu yüzden kararları alırken pazar belirsizliklerini hesaba almak gerekir. </li></ul>1-
 15. 15. Tedarik Zincirinin Planlaması <ul><li>Planlama kararları: </li></ul><ul><ul><li>Hangi pazarların hangi tesisler tarafından tedarik edilmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Stokların takviyelerinin planlanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Taşeronlar , yedeklemeler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stok politikaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Piyasa promosyonlarının boyutları ve zamanlaması </li></ul></ul><ul><li>Kararların planlamasında gelecekte ki rekabet, döviz kurları, ve talep belirsizliklerine dikkat etmelidir </li></ul>1-
 16. 16. Tedarik zinciri uygulamaları <ul><li>Haftalık ve günlük işler </li></ul><ul><li>Bireysel müşteri siparişleri ile ilgili kararlar </li></ul><ul><li>Hedef operasyon politikalarını etkili şekilde uygulamaktır. </li></ul><ul><li>Siparişleri stok ve üretim arasında bölüştürmek, sipariş teslimat zamanlarını belirlemek, depolardan sevkiyatların yapılması, ikmal siparişlerinin verilmesi, vb. </li></ul><ul><li>Çok daha az belirsizlik (kısa vade) </li></ul>1-
 17. 17. Tedarik Zinciri Yaklaşımları <ul><li>Döngü yaklaşımı : tedarik zincirindeki süreçler döngülere ayrılır. Her bir döngü tedarik zinciri kademelerinin arasında bulunur. </li></ul><ul><li>İtme / Çekme yaklaşımı : tedarik zincirinin süreçleri iki kategoriye ayrılır: </li></ul><ul><ul><li>Müşteri siparişi ile başlatılan süreçler (İtme), </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri siparişi beklentisiyle başlatılan süreçler (Çekme ) </li></ul></ul>1-
 18. 18. Tedarik Zincirine Döngü Yaklaşımı 1- Müşteri Sipariş Döngüsü Yerine koyma Döngüsü Üretim Döngüsü Elde etme Döngüsü Müşteri Perakendeci Distribütör Üretici Tedarikçi
 19. 19. Müşteri Sipariş Döngüsü <ul><li>Müşteri siparişinin alınması ve yerine getirilmesi ile ilgili tüm işlemler </li></ul><ul><li>Müşteri varış </li></ul><ul><li>Müşteri sipariş girişi </li></ul><ul><li>Müşteri siparişinin karşılanması </li></ul><ul><li>Malın müşteriye teslimi </li></ul>1-
 20. 20. Yerine koyma Döngüsü <ul><li>Perakendecinin stoklarını tamamlamak için gerekli olan tüm işlemler ( şimdi müşteri perakendecidir) </li></ul><ul><li>Perakendeci sipariş ihtiyacının doğması </li></ul><ul><li>Siparişin girilmesi </li></ul><ul><li>Sipariş karşılanması </li></ul><ul><li>Siparişin perakendeciye varışı </li></ul>1-
 21. 21. Üretim Döngüsü <ul><li>Distribütörün (veya perakendecinin) stoklarını tamamlamak için gerekli olan tüm işlemler. </li></ul><ul><li>Siparişin gelmesi (distribütörden / perakendeciden yada müşteriden) Production scheduling </li></ul><ul><li>Üretim ve Yükleme </li></ul><ul><li>Malın distribütör/perakendeci yada müşteri tarfından teslim alınması. </li></ul>1-
 22. 22. Elde Etme (Tedarik) Döngüsü <ul><li>Üretim de kullanılacak tüm malzemeleri sağlamak için gerekli işlemleri. </li></ul><ul><li>Üretici parça stoklarını tamamlamak için tedarikçiye sipariş geçer. </li></ul><ul><li>Parça siparişlerini üretim programları belirler. ( bu belirsiz müşteri talebine bağlı olan perakende / distribütör siparişinden farklıdır) </li></ul><ul><li>Tedarikçilerin üreticilerin üretim programlarına bağlantılı olması çok önemlidir. </li></ul>1-

×