Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Status KommIT Høsten 2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Status KommIT Høsten 2014 (20)

Publicité

Status KommIT Høsten 2014

 1. 1. DigIT – DoIT – KommIT Digitalt førstevalg – Hvordan når vi målet Kirsti Kierulf, KS KommIT
 2. 2. AGENDA Hva dere får fra KommIT nå Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 3. 3.  Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: • Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012 • Skal i første omgang gå ut 2015 • Skal i siste fase evalueres og komme fram til egnet organisasjons- og finansieringsform fra 2016 • Eies av KS og styres av Programstyret bestående av kommuner, fylkeskommuner og KS Fire effektmål:  Samordning i kommunesektoren – utvikle standarder og felles kommunal IKT-arkitektur  Samordning stat/kommune – initiere og delta i nasjonale utviklingsprosesser  Økt kommunal IKT-kompetanse – etablere plattform for kompetanseheving  Utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet – forberede et vedtak om dette
 4. 4. To sentrale dokumenter i rammebetingelsene til KS KommIT Digital dialog Arkiv og dokument-håndtering Strategisk ledelse og IKT Personvern, taushetsplikin fo.sikkerh. Kompetanse Arkitektur standardiserin g Helse og velferd Oppvekst og utdanning Plan, bygg og geodata Digitaliser virksomhetens tjenester Informasjons-sikkerhet Bruk nasjonale felles-komponenter Samordning med kommune-sektoren Arkitektur og standarder Planlegging og styring Gjør offentlig info. tilgjengelig for viderebruk Gevinstrealiseri ng Bruk av elektronisk faktura
 5. 5. Kirsti Kierulf Programleder Lars Sverre Gjølme Kompetanse Skole og oppvekst Informasjonssikkerhet Rune Sandland Arkitektur og felleskomponenter Michael Pande-Rolfsen Plan, bygg og geodata Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Camilla Glasø Helse og velferd 428kommuner 19fylkeskommuner 500+ kom. foretak + (NOEN) VENNER:
 6. 6. KS KommIT drift og forvaltning Strategiske samarbeidspartnere Programstyret KS KommIT KPR per sektor Kommunedeltakelse Brukerfora KPR for Kompetanse Kommunedeltakelse Brukerfora KPR for Arkitektur og felleskomponenter Kommunedeltakelse Brukerfora KS KommIT sekretariat Kommuner Ja/Nei 4 Programstyret KS KommIT beslutter om prosjektet skal iverksettes 3 KS KommIT sekretariat henter anbefalinger fra KPRer og sammenstiller prosjektanbefaling 2 KPR per sektor prioriterer prosjektideér fra brukerfora  1 Kommune melder inn prosjektidé KommIT – prosjekter - prioritering Leder: Bergen Leder: Sandnes Leder: Kongsberg
 7. 7. 1 2 3 4 Forstå brukerbehovene Kartlegge dagens og fremtidige brukerreiser for innbyggere og saksbehandlere Definere en ny måte å jobbe på som møter behovene Kartlegge dagens og fremtidige arbeidsprosesser med utgangspunkt i brukerbehovene Lage digitale løsninger som understøtter den nye måten å jobbe på Utarbeide digitale løsninger og/eller anskaffelsesunderlag for digitale løsninger som understøtter fremtidig tjenesteproduksjon Tilgjengeliggjøre løsningene i KS KommIT verktøykasse Gjøre leveransene tilgjengelige for kommuner i en helhetlig pakke med verktøy og opplæringsmateriell KommIT Modellen
 8. 8. Tenke digitalt – utvikle nasjonalt – gjennomføre lokalt
 9. 9. Verktøykasse utstyrer kommunene med virkemidler for å levere gode digitale tjenester Verktøykassen hjelper kommunene identifisere prioriterte forbedringstiltak… • Brukerreiser • Forslag til nye arbeidsprosesser • Grunnlag for gevinstanalyser …og gir verktøy for å implementere dem • Veiledninger og anbefalinger • Kompetanseverktøy • Kravspesifikasjoner • Standarder og grensesnitt
 10. 10. Hva gjør vi i KommIT – Hva gjør vi i kommunen Hva leveres til kommunene i KS KommIT verktøykasse Hva kommunene må gjøre selv 1. Kartlegge behov, krav og gevinster 2. Anskaffe løsning 3. Gjennomføre prosjekt 4. Realisere gevinster •Mindre tilpasninger iht. lokale krav og behov •Mindre tilpasninger iht. lokale krav og behov • Evaluering og valg av løsning • Lokal prosjektplan • Prosjektgjennomføring og opplæring • Endringsledelse • Endringsledelse • Gevinsthåndtering • Evt. tiltak for å bedre gevinstrealisering • Brukerreiser • Forslag til nye arbeidsprosesser •Metodikk for gevinst-kartlegging •Maler og verktøy for gevinstkartlegging • Grunnlag for gevinst-analyser og forslag til gevinstrealiseringsplan • Kravspesifikasjon • Tilknyttede anbuds-dokumenter • Veiledning for anskaffelsesprosess •Metodikk for prosjekt-ledelse •Maler og verktøy for prosjektstyring • Forslag til prosjektplan • Verktøy for opplæring av medarbeidere •Metodikk for gevinsthåndtering •Maler og verktøy for gevinsthåndtering • Verktøy for opplæring av medarbeidere
 11. 11. AGENDA Hva dere får fra KommIT nå Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 12. 12. Vi tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt!
 13. 13. Innbyggere ser ett land, én kommune. DET OFFENTLIGE Staten Fylkeskommune Kommune Prinsipp: Standardisere prosesser. Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser for alle tjenesteområder tas frem, arkitektur og felleskomponenter.
 14. 14. Informasjon er kommunesentrisk ikke innbyggersentrisk. Prinsipp: Forenkle språket. Hjelp fra KS: Klart Språk Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser
 15. 15. Digital tillit må fortjenes. Overgang Fyissk Digital Prinsipp: Skape trygghet. Hjelp fra KommIT: Brukereiser foran alle prosess beskrivelser
 16. 16. Alle tjenester i kommunen må gå den digitale trappen
 17. 17. Digitaliseringsstrategi/plan må finne sin plass og synes i planprogrammet i Samfunnsdelen Kilde: Asker Kommune
 18. 18. Digital suksess er innsikt og gir gevinst Kostnad Kvalitet  Tjenesteomfang IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad Totale kostnader Kostnader per IKT-tjeneste Kostnader per fagsystem Kostnader til IKT-ledelse og -administrasjon
 19. 19. SvarUt er løsningen som når alle med alt Så fort SVARET RETT UT saksbehandler trykker på knappen «send», får innbyggeren melding på sin telefon eller e-post. Innbyggeren slipper postgangen. Dette gjør at svaret kommer ca. 4-5 dager raskere. SPARER 4-5 DAGER
 20. 20. 76 kommuner med avtale – per 3. november Kommuner: • Agdenes • Alta • Aure • Averøy • Balsfjord • Bergen • Bjugn • Bodø • Bærum • Drammen • Eide • Flesberg • Fjell • Frogn • Frosta • Fræna • Gjemnes • Halden • Halsa • Hamar • Harstad • Hemne • Hitra • Horten • Jevnaker • Karmøy • Kongsberg • Kragerø • Kristiansand • Kristiansund • Kviteseid • Larvik • Lyngdal • Malvik • Meråker • Narvik • Nesset • Nore og Uvdal • Notodden • Oppdal • Orkdal • Oslo • Rana • Rennebu • Rindal • Rollag • Rygge • Røyken • Sandnes • Selbu • Skaun • Skedsmo • Ski • Smøla • Snillfjord • Sola • Stavanger • Stjørdal • Sunndal • Surnadal • Sørum • Tana • Tingvoll • Tinn • Tromsø • Trondheim • Tydal • Vanylven • Vinje • Ørland • Ås Fylkeskommuner: • Finnmark • Nord Trøndelag • Sør-Trøndelag • Telemark • Troms • Vest-Agder Andre: • KS KommIT Forrige brukermøte 26. august: 54 kommuner
 21. 21. Liggetiden – tiden det tar før sendingen leses digitalt
 22. 22. PLO Altinn Sak- arkiv Sak- arkiv Sak- arkiv Sak- arkiv Fagsystemer Offentlige etater Innbyggere Næringsliv Kontakt-register Felles integrasjonsplattform kommunal sektor (FIKS) Forvaltning og sikkerhet ADM GUI-brukere MS Mottaks-service FS Forsendelses service DS Dialog-styring SDP Utskrift Innsyn SMS/ePost Dialog, vedtak eller varsel Dialog Saksbehandli ng og samhandling Ansatte kommune NN ID Porten Folkeregister Enhetsregister Matrikkel Andre registre eDialoger Norsk helsenett
 23. 23. KS Læring en felles plattform for deling av kunnskap https://kurs.kommit.no/
 24. 24. Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått Ja, for nå skal vi bli digitale De som bor i kommunen skal se De skal få sin kommune i tale De skal få elektronisk beskjed

×