Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zamandan Taşan Notlar

701 vues

Publié le

Zamandan Taşan Notlar

Publié dans : Business, Formation
  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Zamandan Taşan Notlar

  1. 1. HASAN DUMAN ZAMANDAN TASAN NOTLAR i Seçme Yazılar Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Karataş + Ali Fuat Kartal Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara 2008
  2. 2. Sipariş ve Bilgi için: Türk Kütüphaneeiler Derneği Necatibey Cad. EIgün Sokak 8/8 06440 Kızılay / Ankara Tel: 031223013 25 Faks: 03122320453 e- posta: tkd.dernek@gmail.eom Web Sitesi: http://www.kutuphaneei.org.tr ISBN 978-975-6351-25-3 Kapak Resmi Kastamonu Saat Kulesi'nden - Temmuz 2004 Kapak Tasarım ve Mizanpaj Uğur Altuntop, e-posta: ugurdesign@hotmail.eom Baskı ve Ci lt Dizayn üfset Basım Sanayii MatbaaCllar Sanayi Sitesi 558. Sokak No:21 Yenimahalle / ANKARA Tel: 03123946391 Faks: O 312 394 63 92 e-posta: info@dizaynmatbaa.net, Basım Tarihi Mart 2008
  3. 3. İÇİNDEKİLER • Giriş Niyetine Hasan Duman Biyografisi / Ahmet KARATAŞ, Ali Fuat KARTAL LI • Cumhuriyet Döneminde Kütüphane Politikaları . • Halk Kütüphanelerinde Yeniden Yapılanma... 73 • Cumhuriyet Dönemi Kütüphane ve Yayın İstatistikleri..... 107 • Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devredilmesi 136 • . Çoğaltılmış Fik!r ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşlerim 150 • Arşiv Yönüyle Milli Kütüphane. ...... .. .. ... .. ..... . .. .. 203 • Ulusal Kütüphane Başkanı'na Mektup 227 • Kültür Anlayışımız ve Milli Kültür Politikaları Hakkında Görüşlerim........... .... 235 • Uluslararası 10. ISMN Toplantısı Açış Konuşması. ... 248 • Dışa Açılımda Anılarda Kalmaması Gerekenler................................... ...... 252 • Türk Dünyası'nda Kültür, Enformasyon ve Standartlaşma Alanlarında İşbirliği... 274 • IFLA'95 Öncesi XXXI. Kütüphane Haftası Açış Konuşması (17 Mart 1995) 289 • Yazma Eserler Kütüphaneciliğimizin Sorunları İçin Bazı Çözüm Önerileri 295 • Atatürk ve Kitap, I-IV............................................................................................... 301 • Uluslar arası Frankfurt 40. Kitap Fuarı (5-10 Ekim 1988) Hakkında RapoL.......... 337 • Devletin Yayın Hayatındaki yeri............................................................................. 344 • Türkiye'de Yayıncılığın Geleceği............................................................................. 353 • Yeni Kültür ve Turizm Bakanı 'na Mektup 364 • Cumhuriyet Dönemin'de Antalya' da Yayıncılık, Türk Akdeniz Dergisi................. 373
  4. 4. ZAMANDAN TASAN NOTLAR " Hasan Duman, Türkiyemizin önde gelen kütüphanecilerinden birisidir. Her görevde varlık gösteren, boşlukları dolduran, yeniliklere yönelen, çalışkan bir uzmandır. Müstesna bir kütüphanecinin bilim ve kültüre tek başına yaptığı büyük hizmetler. .. Talat S. HALMAN Ilk Kültür Bakanı- Gazeteci - Yazar - Edebiyatçı Hasan Duman, Türk kültürtarihinin en mümtaz isimlerinden birisidir. Ergün HiçYilMAZ Gazeteci - Yazar - Araştırmacı Hasan Duman'!, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü iken tanıdım. Kütüphaneye araştırma için gelenlere nasıl yardımcı olduğunu bilirim. Kütüphaneciliğe ömrünü adayanlardan birisidir. Doğan HIZLAN Gazeteci - Yazar - Eleştirmen Hasan Duman, iyi bir kütüphaneci ama dahası iyi bir yöneticijbürokrat olması yanında; araştırmacı, yayıncı ve vakıf kurucusu olarak, ürettiği yapıtları aracılığıyla, mesleğimizde, kültür hayatımızda iz bırakacak sayılı kişiliklerden birisidir. AhmetKARATAŞ Kütüphaneci - Araştırmacı Hasan Duman, ülkesini seven, hayalleri olan, çalışkan insanların kıt imkanlarla bile ne kadar büyük işler yapabileceklerini gösteren, gerçek bir bilgi ve kültür adamı. Bu ülkede, onun gibi insanların çoğalmasılazım. Beşir AYVAZOGLU Gazateci - Yazar i 9789756351253

×