Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Başlangıcından Günümüze)

873 vues

Publié le

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Başlangıcından Günümüze)

Publié dans : Voyages, Business
  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Başlangıcından Günümüze)

  1. 1. İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ "MERKEZ KÜTÜPHANESİ Başlangıcından Günümüze Leman ŞENALP "i@n Ankara, Türk Kütüphaneciler Dernegi, 2001
  2. 2. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi Yayınları; 38 ı. Basım: 1998 2. Basım: 2001 © Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001 ISBN :97 5-1653-92-6 Siparis ve Bilgi İçin: Türk Kütüphaneciler Derneği Elgün Sokak 8/8 06440 Kızılay/ANKARA Tel: (O 312) 230 13 25 e-posta: tkd-o@tr.net. Şenalp, Leman İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Baş­ langıcından günümüze / Leman Şenalp.-Gnşl. 2. bs.- Ankara: TKD, 2001. 81 s.: belg; 24 sm.-(Türlı Kütüphaneciler DerneiIi Genel Merlıezi Yayınları; 38) ISBN: 975-7653-92-6 1. Üniversite Iıütiiphaneleri. 1. e.a. 028 Dizgi, baskı: Öncü Basımevi (0312) 384 31 20
  3. 3. içiNDEKİLER Önsöz 1 i. Ortaçag'da Batı'nın ve Türk-İsHim Dünyası'nın İlk Üniversite Kütüphaneleri 3 II. Fatih Medresesi'nden Darülfünun'a 5 III. Darülfünun Döneminde Kütüphane Kurma Girişimleri Cumhuriyetin İlk On Yılında "Darülfünun Kütüphanesi" 7 IV. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 21 V. Özet 33 Summary 35 Kaynakça 37 VI. Belgeler : 41
  4. 4. Araştırmalarımız sırasında buldugumuz belgeleri inceleyerek, şim­ diye kadar hiç üzerinde durulmayan ya da yanlış bilinen bazı konular- da dogru bilgilere ulaştık. Ek'te sundugumuz bu belgeler ilk kez ya- yımlanmaktadır. 1998 yılında, TürkKütüphaneciler Dernegi tarafından yayımlanan kitabımız, meslekdaşlarımız ve kütüphanecilik ögrencileri tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Emekli Başkanı Sayın Prof. Dr. Jale Baysal'ın 11.11.1999 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin "Kitap Eki" (Sayı 508) nde çıkan tanıtım yazısından sonra, kitaba ilgi, daha da arttı ve kısa süre- de tükendi. Sayın Baysal'a, lütfedip yazdıkları bu tanıtım yazısında ki deger- lendirmelerine ve şahsım hakkındaki iltifatlarına pek çok teşekkürler. Eserin yeniden basılması sözkonusu olunca, metin tekrar gözden geçirilmiş ve bazı ilave ve düzeltmeler yapılmıştır. Kitabın 2. basımının da Türk Kütüphaneciler Dernegi tarafından yayınlanmasını saglayan Genel Başkan Yrd. Doç. Dr. Dogan Atılgan'a, Yayın Kurulu üyesi Meliha Alpyıldız'a, Yayın Yönetmen Yrd. Doç. Dr. Oya Gürdal'a, Yayın Kurulu Üyesi Ali Can'a ve basımda emegi geçen- lere teşekkür ederim. Ayrıca, kitabın ilk basımında adlarını belirttigim meslekdaşlarıma da, yardımlarındandolayı teşekkür1erimi yinelerim. Leman Şenalp Uzman Kütüphaneci Etiler- Mayıs 200 ı 2

×