Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kültür  Politikaları Ve...  34. Kütüphane       Haftası
      Bildirileri
 (30 Mart-S Nisan 1998, Ankara...
Türk Ki.itüphaneciler  Derneği Yayınları;  no: 27
I.  Basım:  Eylül 1998

Copyright © Türk Kütüphaneeiler    D...
İçiNDEKiLER
             Program                            4-7
       ...
Sunuş       iki yıllık görev süremizde beş ayrı yayın yaptık. Bu yayınlarda hep

kaliteyi ön planda tuttuk. Mesl...
temsilcilerin    katılımından oluşan yoğun    bilimsel  toplantılar yanında    çe-

şitli  sosyal etkinliklerl...
Kültür Politikaları ve... (34. Kütüphane Haftası Bildirileri)
Kültür Politikaları ve... (34. Kütüphane Haftası Bildirileri)
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kültür Politikaları ve... (34. Kütüphane Haftası Bildirileri)

938 vues

Publié le

Kültür Politikaları ve... (34. Kütüphane Haftası Bildirileri)

Publié dans : Formation
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Kültür Politikaları ve... (34. Kütüphane Haftası Bildirileri)

 1. 1. Kültür Politikaları Ve... 34. Kütüphane Haftası Bildirileri (30 Mart-S Nisan 1998, Ankara) Yayma Hazırlayanlar Özlem (Gökkurt) Bayram Mustafa Bayter Serhat Baytur Dilek (Bayır) Toplu Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara, 1998
 2. 2. Türk Ki.itüphaneciler Derneği Yayınları; no: 27 I. Basım: Eylül 1998 Copyright © Türk Kütüphaneeiler Derneği Tüm hakları saklıdır. Bu kitap, yayıneının yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde bir bilgi erişim sisteminde depalanamaz, kopyalanamaz, bir yerden bir yere iletilemez veya yeniden basılaıııaz. Bu kitapta belirtilen görüşler yazarlarına aittir. ISBN 975-7653-69-1 Sipariş ve Bilgi için: Türk Kütüphaneeiler Derneği Elgün Sak. 8/8 06440 Kızılay, Ankara Kültür politikalarıve-: 34. Kütüphane Haftası bildirileri: (30 Mart-S Nisan 1998, Ankara)/Yayına Hazırlayanlar Özlem (Gökkurt) Bayram ... [ve başkaları]._ Ankara: Türk Kütüphaneeiler Derneği 1998. i 67 s; 24 Sııı.-( Türk Kütüphaneeiler Derneği Yayınları; No. 27) ISBN 975 - 7653- 69-1 ı. Kültür Pal itikası - Türkiye i. Bayram. Özlem
 3. 3. İçiNDEKiLER Program 4-7 SUIlUŞ 8-9 Ali Fuat Kartal Kütüphaneeiler Bildirgesi 10-14 A. Başak Kayıran Açış Konuşması 15- ı 8 Doğan Atılgan Açış Konuşması 19-23 Gökçin Yalçın Açış Konuşması 24-26 Erdoğan Şahinoğlu Açış Koııuşması 27-29 M. istemihan Talay Açış Konuşması 30-33 Ziya Aktaş 34-43 Müjgan Dericioğlu 44-52 Avni Doğan 53-59 Yılmaz Karakoyunlu 60-72 Mehmet Sağlam 73-82 Bengü Çapar Türkiye'de Bilgi Politikası ve Kuııanıeılar 83-90 Hasan Çoban Dünya Devleti Olmak 91-96 Ayşe Güzeldere Kültür Politikaları ve Kütüphaneler 97- i 07 Cevdet Kocaman Kültür Politikası ve Kütüphaneler 108-118 Necdet Özl,aya Kültür Politikası ve Kütüphaneler, Okul 119-122 Kütüphaneleri ve Kütiiphaneeilik Hüner Tuncer 123-128 Işık Kal1Su 129-133 Ahmet inam 134-14 i Mahmut Tali Öngören 142-152 Abdullah Nefes ı 53- i 58 Mustafa ŞerifOnaran Cumhuriyet Kültürü 159-167 3
 4. 4. Sunuş iki yıllık görev süremizde beş ayrı yayın yaptık. Bu yayınlarda hep kaliteyi ön planda tuttuk. Meslek literatürümüzde ne yazık ki Türkçe ya- yın gereksinimini karşılar nitelikte eserler oldukça az. TKD olarak yaptı­ ğımız çalışmalarla bu açığı az da olsa kapatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla 1987 yılında başlattığımız bir geleneği sürdürüyoruz. 34. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesine sunulan bildiri; yapılan panel ve sempoz- yumların kalıcılığını sağlamak ve etkinliklere katılamayan tüm meslek- taşlarımızın yararlanması amacıyla kitap haline getirme çabasına elimiz- den geldiğince devam edeceğiz. Bir başka gelenek de bir kaç yıldır sür- dürdüğümüz Kütüphane Haftasının belirli bir tema dahilinde kutlanması­ dır. Daha önceki yıllarda 'Bilgi Edinme ÖzgürıÜğü', 'Telif Hakları', Ulusal Bilgi Politikası ve Bilgi Merkezleri' ana tema çerçevesinde tar- tışmaları sürdürmüştük. Bu yıl ise 'Kültür Politikası ve Kütüphaneler' konusunu tema olarak seçtik. 34. Kütüphane Haftası kutlama komitesi olarak katılımcıların çoğunlukla diğer meslek gruplarından olmalarına ö- zen gösterdik. Tartışma konularında ana tema doğrultusunda katılımcıla­ rın ilgi alanları doğrultusunda belirlemeye çalıştık. Bu nedenle de siyasi partilerin kültür politikalarını tartışmak amacı ile TBMM'de grubu bulu- nan partilerden birer temsilci, hükümetin kültür politikasını tartışmak a- macı ile de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşki­ latında yetkililer katıldı. Yazılı basın ve yayıncıların kültür politikası hakkındaki görüşlerini tartışmak amacı ile de toplumun bu kesimlerinden
 5. 5. temsilcilerin katılımından oluşan yoğun bilimsel toplantılar yanında çe- şitli sosyal etkinliklerle kütüphane haftasını kutladık. Elinizdeki bu kitabın sayfalarında göreceğiniz gibi değişik mes- lek gruplarından gelen katılımcılar genel tema ile ilgiligörüşlerini bildir- di ler. Panele katılan değerli konuşmacıların konuşmaları sonunda tüm katılımcılardan yazılı metin alma olanağımız olamadı. Bu nedenle de ya- zılı metin alamadığımız konuşmacıların metinlerini ses bantlarından çöz- dük. Bant çözümü sırasında da söylenen her kelimenin yazılmaması kara- rı ile karşılıklı konuşma ve bildirinin içeriğine katkı niteliği taşımayan bölümler ve oturum başkanlarının konuşmalarına yer vermedile Burada 34. Kütüphane Haftasının kutlama çalışmalarımn başlan­ gıcından elinizdeki eserin yayınlanışına kadar emeği geçen başta Kütüp- haneler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Ankara Şubemiz, Üniversite Kütüphanecilik Bölümleri, Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları, Tübitak-Ulakbim, Milli Kütüp- hane Başkanlığı ve ÜNAK ve TRT Genel Müdürlüğüne, Bildirilerin bas- kı aşamasından başlayarak yayınlamasına katkıda bulunan değerli mes- lektaşlarım Özlem Bayram, Serhat Baytur, Mustafa Bayter ve Dilek Toplu 'ya teşekkür etmek istiyorum. Doğan Atılgan Genel Başkan 9

×