Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

лшдн 2017-день-3

208 vues

Publié le

Конспект. День третій ЛШДН-2017

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

лшдн 2017-день-3

 1. 1. Оформлення тексту. Інструменти для роботи з текстом Проф. Кухаренко В.Н. ЛШДН-2017 День 3
 2. 2. Функції викладача при роботі з текстом • Організувати роботу учня (описати порядок дій при навчанні) • Мотивувати учня • Пояснити що-небудь • Управляти мисленням учня за допомогою питань • Проблематизувати учня • «Спантеличити» учня • Описати засоби контролю правильності виконання завдання • Задати роботу з самоконтролю та самоаналізу процесу навчання.
 3. 3. Критерії «гарного» навчального тексту • повнота (описаний весь набір навчальних дій учня); • ясність (набір навчальних дії описаний мовою, зрозумілою учневі); • точність (дані навчальні дії ті що потрібно і нічого зайвого) http://websoft-elearning.blogspot.com/2009/07/blog- post_05.html?showComment=1325083975760#comment- c6458256247884603716
 4. 4. Елементи дистанційного курсу1/2 • Анотація теми • Структурна схема (діаграма) теми • Список об'єктів, що вивчаються • Керівництво з вивчення теми • Альтернативний текст деяких розділів • Приклади або окремі випадки • Коментарі до розділів і параграфів
 5. 5. Елементи дистанційного курсу2/2 • Запитання і завдання • Моделі і зразки відповідей • Поради до практичної роботи • Словник термінів • Тест самоконтролю • Питання для обговорення в групі • Інструкції з виконання індивідуальних завдань
 6. 6. Елементи структури змісту • Нові поняття; • Нові закономірності; • Опорні поняття; • Опорні положення; • Нові способи діяльності; • Відомі способи діяльності; • Виявлення проблемних ситуацій
 7. 7. Структура • Елементи системи створюють структуру, коли вони пов'язані між собою і взаємно впливають один на одного • Структури бувають глобальні та локальні • Глобальна структура - логіка побудови навчальних програм
 8. 8. Логична структура залежить від факторів • які поняття і судження використовуються для доказу тієї чи іншої закономірності, для обґрунтування того чи іншого положення • які зв'язки і відносини між цими поняттями і судженнями встановлюються у процесі міркувань
 9. 9. Особливості логічної структури • Перехід від одного варіанта викладу навчального матеріалу до іншого через структури (переклад з одного «мови» на інший) • Наявність прихованої інформації робить логічну структуру навчального матеріалу важливою комунікативною характеристикою • Надлишкова інформація в навчанні
 10. 10. Структурування тексту Епіграф Затравочне питання Зміст розділу Нагадування Приклади із життя
 11. 11. Структурування тексту Переклад Приклади із життя Зв’язок із майбутньою діяльністю Визначення
 12. 12. Структурування тексту Питання для самоперевірки Пояснення до схеми Питання на рефлексію
 13. 13. Структурування тексту Історичні довідки Питання для самоперевірки Пояснення до формули
 14. 14. Структурування тексту Приклади Питання на рефлексію Висновок з теми
 15. 15. Принцип 3-2-1 • На кожні 1000 слів – 3 підзаголовків – 2 посилання – 1 графічний елемент http://www.readwriteweb.com/archives/best_practices_ for_writing_for_online_readers.php
 16. 16. Зрозумілість тексту1/4 • використання образного лексичного мінімуму (слова зі змістом); • врахування вимовленості слова; • настройка на розмовний рівень учнів; • короткі речення (8 - читаються легко, 29 і більше - важкі для читання);
 17. 17. Зрозумілість тексту2/4 • Ритм тексту (довге, коротке, дуже коротке, трохи довше - в середньому 12- 15 слів); • Перевагу пропозицій з дійсним станом • Використання позитивних формулювань; • Створення гарних переходів;
 18. 18. Зрозумілість текста3/4 • семантична дедукція: – загальне перед спеціалізованим; – просте перед складним; – знайоме перед незнайомим; – базування на попередніх знаннях учнів; – уявлення цікавого і важливого перед нудним і неважливим.
 19. 19. Зрозумілість тексту4/4 • Не бійтеся використовувати особисті займенники. • Читачі зазвичай краще реагують на позитивну точку зору. • Довжина параграфа - 50-70 слів, 3-4 речення
 20. 20. Заголовки • В середньому, заголовок читають в п'ять разів частіше, ніж текст. • Якщо заголовок містить цитату і дається в лапках, він запам'ятовується на 28% краще.
 21. 21. Трансформація речень • Активне стверджувальне - Робітники будують будинок • Пасивне стверджувальне - Будинок будується робітниками • Активне негативний - Робітники не будують будинок • Пасивне негативний - Будинок не будується робітниками
 22. 22. Вербальні вказівники • З іншого боку.. • Наступний приклад ... • Але це не єдиний спосіб ... • Зараз ми підходимо до пункту, який може вас здивувати .. • Зараз ми підійшли до дійсно складної частини ...
 23. 23. До початку занять • Пояснювальний заголовок • Зміст (якщо більше 6 розділів - вказати потрібні) • Карта понять (структурно-логічна схема) • Список об'єктів вивчення простою мовою • Вхідний тест
 24. 24. Під час занять • Вступ • Зв'язок з іншими заняттями • Заголовки (2-3 рівня) • Система нумерації • Інструкції • Покажчики (вербальні і наочні) • Резюме
 25. 25. Після занять • Словник (корисні посилання за текстом або завдання створити особистий) • Підсумковий тест • Ключові слова в алфавітному порядку з посиланням на сторінки
 26. 26. Хід погляду на екрані
 27. 27. Главне на екрані
 28. 28. Як читається інформація
 29. 29. Результати пошукового запросу
 30. 30. 20% текста люди читают, остальные 80% — сканируют https://infogra.ru/typography/kak-shrift-vliyaet-na-konversiyu- tipografika-v-ux-dizajne
 31. 31. Візуальна інформація Функції ілюстрацій • Декоративна • Розважальна • Виразна • Переконлива • Описова • Пояснювальна • Спрощувальна • Розрахункова (графіки, гістограми та ін.) • Постановча
 32. 32. Поради до використання ілюстрацій • Пояснення функцій • Врівноваження функцій • Розміщення завдань після ілюстрацій • Чи роз’яснювати позначення? • Розміщення поряд з текстом • Графічні акценти • Перевантаження інформацією • Ілюстрації не кажуть про все • Використання сторонніх ілюстрацій • Тестування ілюстрацій • Бібліотека ілюстрацій
 33. 33. Проблеми (Секція 508 США) • Альтернативний текст • Альтернатива мультимедійної презентації • Колір • Таблиця стилів • Карта сайту • Таблиці • Фрейми • Частота • Аплети • Форми • Навігаційні посилання
 34. 34. Жовтий фіолетовий оранжевий
 35. 35. Tritanopia Deuteranopia Protanopia
 36. 36. Основні правила використання кольору • не використовувати більш трьох-чотирьох кольорів на одному листі; • забезпечувати контраст фігур і тла; • уникати комбінації червоного і жовтого кольорів; • ілюструвати одним кольором однакові положення, ознаки понять; • використовувати колірні асоціації та емоційні характеристики, – червоним чи помаранчевим - указівки, що вимагають обов'язкового виконання, – чорним – негативні наслідки.
 37. 37. «Стискання» інформації • узагальнення, • укрупнення, • систематизація, • генералізація. .
 38. 38. Системне квантування • специфіка функціонування розумової діяльності людини – виражається різними знаковими системами: • мовними, • символічними, • графічними.
 39. 39. Принцип системного квантування • навчальний матеріал великого обсягу важко запам'ятовується; • навчальний матеріал, розташований компактно у визначеній системі, краще сприймається; • виділення у навчальному матеріалі значеннєвих опорних пунктів сприяє ефективному запам'ятовуванню.
 40. 40. Принцип когнітивної візуалізації • ефективність засвоєння підвищується, якщо наочність у навчанні виконує не тільки ілюстративну, але і когнітивну функцію (використовуються когнітивні графічні навчальні елементи).
 41. 41. Когнітивно-графічні елементи «Древо» і «Будинок»
 42. 42. Древо цілей дифферен- ціювання
 43. 43. Конспект-схема
 44. 44. Карта пам'яті http://www.mindmeister.com/ Карта пам’яті
 45. 45. 45 Функції зображення та візуальної абстракції Норми і правила не мають сенсу при оперуванні одиничними предметами Зображення Являє одиничне, штучне, індивідуальне Модель Являє узагальнене, норму, правило, закономірне
 46. 46. 46 Типи моделей Модель Особенности 1 Фізична Вивчення йде за допомогою збільшеного чи зменшеного представлення об'єкта або системи, її найважливіших властивостей 2 Аналогова представляє досліджуваний об'єкт аналогом, який веде себе як реальний об'єкт, але не виглядає як такий 3 Символічна використовуються символи для опису властивостей і характеристик об'єкта або події
 47. 47. 47 Фізична модель Макет цементного завода 1:250 http://www.modellmix.su/products/181/index.htm Фото этого завода
 48. 48. Аналогові моделі Представляють (замінюють) досліджуваний об'єкт аналогом, який веде себе як реальний об'єкт, але не виглядає як такий Відбір даних. Вихідні дані необхідно "фільтрувати", відкидати ті, що не відносяться до справи, і залишати тільки релевантні відомості, які і будуть використані в процесі прийняття рішення.
 49. 49. 49 Відштовхуємося від логіки Абстрактна модель базується на логічних процедурах мисленевих властивостях об’єктів Наприклад: • Класифікації • Ієрархії • Алгоритми • Причини – наслідки і т.ін.
 50. 50. 50 Ієрархії Візуальне представлення ієрархічно організованих структур та процесів
 51. 51. 51 Замкнуті послідовності … дозволяють наочно уявити замкнуті послідовності подій і процесів, їх причинно- наслідкові залежності;
 52. 52. 52 Системи ознак (диференціація, дедукція) 1. Описи властивостей, ознак, функцій окремих речей, процесів, явищ і подій. 2. Для опису елементів системи, загальний компонент якої розміщений в центрі.
 53. 53. 53 Еволюція - інволюція для пред'явлення еволюційних (від низу до верху, прогрес) і інволюційних (зверху вниз, регрес) процесів, окремих операцій в складі цілісної діяльності, а також для демонстрації кроків по досягненню мети.
 54. 54. 54 Класифікації
 55. 55. 55 Блок-схеми
 56. 56. http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
 57. 57. Закономірності візуальної інформації • Вертикальна лінія зчитується довше, ніж горизонтальна • Лінії, що не мають перерви, із плавними заокругленнями зчитуються довше, ніж лінія з різко вираженими кутами • Угруповання інформації. Вертикально потрібно давати непарне число перерахувань: 3, 5, 7. Найбільше число вертикальних перерахувань, що запам'ятовує людина, - це 7±2.
 58. 58. Закономірності візуальної інформації • Існують поняття комфортного зору і граничного зору. Так, при розмірі букв у 1 см. граничний зір дорівнює 3 метри, а комфортний – 2 метри. • Запам'ятовується інформація, розташована у: – правому верхньому куті – 33 % – левом верхньому куту - 28% – правому нижньому куті - 23% – лівому нижньому куті - 16 %.
 59. 59. Закономірності візуальної інформації • Чим коротше, компактніше і виразніше текст, тим більше шансів, що його прочитають і запам'ятають. • в одиницю часу найкраще запам'ятовуються – групи слів (78%), – речення (37%), – окремі слова (25%), – Склади слів (11%), – букви (7%).
 60. 60. Popplet.com
 61. 61. http://popplet.com/
 62. 62. Карта пам’яті
 63. 63. Завдання 3-го дня • Форум 3.1. Презентація курсу (20 балів) • Форум 3.2. Інформаційні матеріали курсу (50 балів) • Форум 3.3 Карта пам’яті до курсу (20 балів) • Звіт про роботу (10 балів)
 64. 64. Дякую! Координати E-mail kukharenkovn@gmail.com Mob 8-097-27-47-414

×