Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Blended 2017-1

459 vues

Publié le

заняття 1 Про змішане навчання та проектування курсу

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Blended 2017-1

 1. 1. Визначення змішаного (гібридного) навчання Проф. Кухаренко В.М.
 2. 2. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 3. 3. Від очного навчання до змішанного навчання
 4. 4. ??? 8.25 8.42 7.7 8.04 https://www.timeshighereducation.com/news/us-blended-learning-students-least-engaged-teaching
 5. 5. Програма курсу • Компетенції. Визначення змішаного навчання. • Визначення цілей курсу. Програма курсу • Дистанційний курс. Активності дистанційного курсу • Методи дистанційного навчання: Форум, семінар • Методи та моделі змішаного навчання • змішаний навчальний процес • Гейміфікація • Тести. Мікро-уроки. Роль питань у навчальному процесі • Активні методи навчання • Контроль і оцінювання.
 6. 6. Особливості курсу • Форум “Знайомство” • Форум “Є питання” • Компетентності • Портфоліо • Опитування “Рефлексія” • Вихідна анкета • Вихідне опитування
 7. 7. Результат • Робоча програма змішаного курсу у формі • Дистанційний курс з інструкціями для проведення змішаного навчання
 8. 8. Принципи змішаного навчання • Головне - мета, а не спосіб доставки • Підтримка персональних стилів навчання • Кожен з нас приносить різні знання в навчання • Найбільш ефективною стратегією навчання є "точно в термін".
 9. 9. Характеристика змішаного навчання • включає в себе і старі, і нові технології. • націлене на існуючих клієнтів. • намагається виконати роботу технології, яка існувала раніше. • не призводить до істотного зниження рівня знань.
 10. 10. Тенденції розвитку змішаного навчання • навчання, орієнтоване на студента; • плинна чисельність студентів; • формування умінь високого рівня; • реалізація переваг діяльності викладача і студента; • навчання через прийняття рішень; • персоналізація навчання; • продуктивна гейміфікація; • мобільний світ учня; • доступ до мобільних пристроїв; • широкосмуговий зв'язок. http://www.dreambox.com/blog/blended-learning-10-trends
 11. 11. Рівні змішаного навчання • Активності; • Курсовому; • Програмному; • Інституціональному
 12. 12. Комбінації змішування • Структурованого і неструктурованого навчання • Користувацького контенту і зовнішніх матеріалів • Самостійного і коллаборативного навчання • Роботи та навчання
 13. 13. Асинхронні і синхронні процеси в змішаному навчанні • Асинхронні заходи дозволяють увести студентів глибоко в матеріал або ідеї • Синхронні дії можуть забезпечити почуття спільності
 14. 14. Змішане навчання у корпорації • Пропонує найкраще з обох «навчальних світів». • Підвищує ефективність корпоративного навчання. • робить навчання економічно ефективним. • Дозволяє співробітникам контролювати своє навчання. • Підвищує співробітникам «м'які навички». • Полегшує корпоративний зворотний зв'язок. http://www.litmos.com/blog/blended-learning/7-top-blended-learning-benefits-for-corporate-training
 15. 15. Ефективність • Придбання кваліфікаційних компетенцій; • Підвищення ефективності педагогічної діяльності; • Нові види контролю та комунікації; • Підвищення мотивації пізнавальної діяльності студентів; • Якісна робота з високомотивованими учнями.
 16. 16. Переваги змішаного навчання • Студент вчиться готуватися до уроку. • Підвищується мотивація студентів. • Робиться акцент на глибокому навчанні. • Новий розклад режиму навчання. • Гнучкий навчальний рік. • Легше контролювати прогрес учнів. • Розширені засоби діагностики. • Викладання в командах • Робота вдома.
 17. 17. Інші переваги • забезпечує максимальну гнучкість; • збільшує персоналізацію навчання; • залучає ефективних тренерів; • підвищує економічну ефективність; • охоплює всі стилі навчання; • можливості перевернутого класу. http://elearningindustry.com/10-blended-learning-best-practices-effective-corporate- training
 18. 18. Переваги для вчителів • збільшується кількість і якість взаємодії; • Збільшує активне спільне навчання; • підготувати до дискусій або лаб. роботам; • різноманітність використання медіа; • нові типи інтерактивної навчальної діяльності; • основний час – активно навчання; • почуття спільності в великих класах;
 19. 19. Характеристика викладача • Бути готовим вчитися: оцінювати, аналізувати і агрегувати дані; використовувати дані в якості невід'ємної частини процесу планування; • Бути відкритим для нових стратегій навчання: мати широкий кругозір; диференціювати навчання відповідно до потреб студентів; • Бути лідером: показати студентам, як шукати інформацію і ставити правильні питання; керувати навчальною діяльністю на основі проектів; мати стратегії мотивації студентів.
 20. 20. Інституційний потенціал • технологічна інфраструктура • спеціальне фінансування • стимули • спеціальні нагороди • професійний розвиток • педагогічне проектування • виробничі медіа послуги • технічна допомога • LMS або інші технології навчання.
 21. 21. Інституційна готовність • стратегія навчання • організаційна модель • кваліфіковані кадри • Онлайн-сервіси підтримки студентів • процес планування • Ресурси підтримки студентів • змішані курси в розкладі • Політика авторського права і ІВ • програма оцінки
 22. 22. Проблеми • Технічні • Організаційні • Педагогічного проектування
 23. 23. Технічні проблеми змішаного навчання • Забезпечення учасників технологіями - покрокове введення технологій від простих до більш складних • Опиратися бажанню використовувати технології просто тому, що це доступно - важлива поступовість.
 24. 24. Організаційні проблеми змішаного навчання • Подолання бар'єру неефективності змішаного навчання • Перегляд ролі посередника - якщо у викладача є помічники, то їх треба теж готувати. • Управління та моніторинг прогресу - всі елементи змішаного навчання повинні контролюватися і супроводжуватися, інакше вони можуть бути втрачені.
 25. 25. Проблеми навчального проектування • Дивіться на те, як вчити, а не що вчити; • Відповідність кращої доставки середовища для досягнення мети з використанням таксономії Блума; • Після 10-20 хв. перегляду відео або участі у вебінарі студент повинен виконати навчальну діяльність; • Забезпечення учасника вимогами щодо оцінки діяльності; • Забезпечення координації всіх елементів курсу.
 26. 26. Проблеми • Неефективне управління часом, • Відсутність самодисципліни, • Технічні проблеми, • Проблеми співробітництва, • Труднощі при використанні платформи електронного навчання та • Низька якість навчального матеріалу.
 27. 27. Проектування • Цілеспрямована діяльність по вирішенню завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками в разі помилки. Азімов • Здійснення дуже складного акта інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок від фактів справжнього та можливостей майбутнього. Пейдж.
 28. 28. Модель задоволення потреб
 29. 29. Г.С. Альтшуллер • АЛГОРИТМ розв'язання винахідницьких завдань АРВЗ-85В • АРВЗ - інструмент для мислення, а не замість мислення. • АРВЗ - інструмент для вирішення нестандартних завдань. http://www.altshuller.ru/
 30. 30. Проектування ADDIE 32http://blog.originlearning.com/instructional-design-framework-resultant-deliverables/
 31. 31. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 33
 32. 32. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 33. 33. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 34. 34. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (у тому числі, тести) знань і умінь.
 35. 35. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 36. 36. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 37. 37. Навички навчального проектування 1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як люди вчаться • Навички візуалізації • Можливість писати • Творчі та аналітичні навички вирішення проблем
 38. 38. Навички навчального проектування 2 • Організаційні навички • Навички активного слухання • Технологічні навички • Інновації і творчість. • Контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 39. 39. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій фахівця; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 40. 40. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 41. 41. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока щабель варіативності в поданні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і уміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 42. 42. Типи вмінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – вміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, відносини з іншими)
 43. 43. Характеристики вмінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 44. 44. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 45. 45. Типи відношень • індивідуально пов'язані відносини; • командно пов'язані відносини; • безпечно пов'язані відносини; • інші.
 46. 46. ADDIE для змішаного навчання • Аналіз. Визначте найбільш складні поняття для студентів • Дизайн. Сформулюйте цілі навчання. Розділіть курс на очні та дистанційні компоненти. • Розвиток. Почніть з одного семестру на рік. Почніть з найважливіших елементів на наступному кроці. Передбачте вдосконалення протягом декількох семестрів. • Реалізація. Почніть з малого. Запустіть весь курс відразу, а не частинами. • Оцінка. Використовуйте технології для збору даних. Використовуйте оцінки даних для поліпшення курсу. http://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/blended-learning-course-design- creates-new-opportunities-for-learning/
 47. 47. Компетентність • Компетентність/компетентності - визначається як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості; • Постанові Кабінету міністрів від від 23 листопада 2011 р. № 1341
 48. 48. ISTE
 49. 49. Завдання першого тижня • Знайомство (10+10) • Вибір та створення дистанційного курсу (ресурсу) (30) • Проект дистанційного курсу (30) • Формування портфоліо (10) • Щотижневе опитування. Тиждень 1 (10)
 50. 50. Дякую! E-mail: kukharenkovn@gmail.com

×