Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

E university-khnu-2018

65 vues

Publié le

Доповідь на конференції 19 квітня 2018

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

E university-khnu-2018

 1. 1. Актуальні напрями розвитку е- університету Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ «ХПІ»
 2. 2. Етапи розвитку суспільства
 3. 3. Цілі сучасної епохи • Самоврядування • Професійна екосистема – набір організаційних та особистих взаємин та взаємодіючих елементів - контент, люди, програмне забезпечення, послуги, програми тощо, що забезпечує гармонійний розвиток особистості
 4. 4. Принципи епохи мережі • Субсидіарність • Керованість (Wirearchy) – мережа кураторів змісту • Управління мережею • Пов'язане керівництво • Мережева освіта • Міста навчання
 5. 5. Мережа кураторів • явно підтримує мислення на високому рівні • попереджає інформаційне перевантаження та помилки повторного віклику • з'єднує експертів • дає змогу експертам поділитися досвідом
 6. 6. Відкрита освіта
 7. 7. Відкрита освіта • Відкритий прийом • Відкрито як безкоштовний • Відкриті освітні ресурси (OER) • Відкрита навчальна практика (OEP) • Вимірювання відкритої освіти: – прозорість – спілкування та – включення
 8. 8. Сучасна освіта Професійна екосистема Університет ПНС ПНМ
 9. 9. Мережеві курси
 10. 10. Університет
 11. 11. Сучасний університет • впровадження нових форм взаємодії учасників навчального процесу; • надання якісних освітніх послуг для населення та бізнесу; • підтримка та розширення можливостей самоосвіти громадян; • зменшення впливу фактору географічного положення на можливість отримання освіти та освітніх послуг.
 12. 12. Мета • Розвиток інфраструктури дистанційного навчання • Розробка нормативних документів для організації дистанційного навчання • Викладач фінансової підтримки придбання сучасних гаджетів та мобільних пристроїв • Підготовка вчителів з навчального процесу. • Підготовка вчителів для розвитку дистанційного курсу • Підготовка вчителів для дистанційного навчання • Викладачі тренінгу з використання нових ІТ • Підготовка студентів до використання дистанційного навчання та сумісного навчання • Технічна підтримка вчителів та студентів
 13. 13. Навчальне середовище http://www.tonybates.ca/2016/05/15/culture- and-effective-online-learning-environments/
 14. 14. Рівні дистанційних курсів • Діяльність студента спрямовано на засвоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких зумовлені (комп’ютерне навчання); • Викладач взаємодіє зі студентами, спрямовуючи їх навчання (системи штучного інтелекту); • Провідні вчені в конкретних галузях знань супроводжують навчальний процес, використовуючи сучасні засоби комунікації.
 15. 15. Навчально-методичне забезпечення • Курс дистанційного ресурсу • Дистанційний тренувальний тренажер • хМООС внутрішнього та зовнішнього - • Конструктивістський дистанційний курс • Коннективістський МООС (сМООС) • Мікро-уроки • Відкритий дистанційний курс • Портфоліо студента та вчителя
 16. 16. Змішане навчання - завдання • розширити освітні можливості студентів; • стимулювати формування суб'єктної позиції студента; • трансформувати стиль педагога; • персоналізувати освітній процес
 17. 17. ??? 8.25 8.42 8.04 7.7 https://www.timeshighereducation.com/news/us-blended-learning-students-least-engaged- teaching
 18. 18. Курирування змісту • акт безперервного виявлення, відбору та розповсюдження найкращого і найбільш відповідного онлайнового контенту різних типів та інших Інтернет-ресурсів на певну тему для задоволення потреб конкретної аудиторії. Фільтування валідація Синтез подання подання
 19. 19. Причини курирування • Зростання інформації • Зростаюче число відкритих ресурсів • Мінливий світ • Неструктурованість інформації • Недостовірність інформації • Зміна ринку праці • Відкритий освітній ринок http://www.masternewmedia.org/curation-for-education-and-learning/
 20. 20. Переваги для користувачів • Економить час. • Гарантія залишатися в темі постійно. • Надійність джерела інформації • Нові джерела новин, тем і кураторів. • Довірчі відносини з куратором. • Багато цінних інформаційних каналів.
 21. 21. Особливості cMOOC • Великий обсяг неструктурованої інформації • Особиста мета учасника • Свобода діяльності • Відсутність контролю • Учасник курсу – і вчитель і учень • Поява спільноти практики
 22. 22. Організаційна структура сМООС
 23. 23. Експертиза • (від лат. Expertus - досвідчений, знавець) - дослідження, проведене особою, обізнаним у науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, залученими за дорученням зацікавлених осіб, в цілях відповіді на питання, які потребують спеціальних знань. • Вивчення, розуміння та розвиток найбільш перспективних педагогічних інновацій • Організатор інноваційних пошуків. • Професійний розвиток учасників
 24. 24. Викладач майбутнього • Головна роль – розробник навчального середовища • У дистанційному навчанні викладачі та експерти використовували технології для відтворення досвіду навчання у класі • Друга роль викладача – “практик дисципліни”. Це професор, який є дослідником та розробником дисципліни та очолює навчання студентів у ній
 25. 25. Викладач майбутнього - 2 • Вчитель створює та демонструє домен • Якщо виключити вчителів з процесу, студенти будуть шукати зразки для наслідування в інших місцях • Важлива функція вчителя – демонстрація моделі культури, яку ми представляємо та бажаємо http://halfanhour.blogspot.com/2017/08/knowledge-education- and-role-of-teachers.html
 26. 26. Інституційна готовність • Стратегія навчання • Організаційна модель • Кваліфіковані кадри • Онлайн-сервіси підтримки студентів • Процес планування • Ресурси підтримки студентів • Змішані курси у розкладі • Політика авторського права та ІВ • Програма оцінки
 27. 27. Дистанційні курси НТУ “ХПІ” • Основи дистанційного навчання • Дистанційне навчання для керівників • Технологія розробки дистанційного курсу • Змішане навчання • Тьютор дистанційного та змішаного навчання • Експертиза дистанційного курсу • Куратор змісту
 28. 28. Школа-семінар «Практика змішаного навчання» - 2 травня • Вебінар «Роль LMS у змішаному навчанні • Від теорії до практики • Досвід Сословського В.Г. • Довід викладачів ХНАДУ (інформатика, актомобілі, Організації та безпеки дорожнього руху, Транспортних систем і логістики, Міжнародна економіка • Мій шлях до змішаного навчання: успіхи, невдачі, придбання Кобзарєва Т.
 29. 29. Питання?

×