Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Forum a2z

1 466 vues

Publié le

Course design from A to Z

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Forum a2z

 1. 1. Ази проектування дистанційного курсу Проф. Кухаренко В.М. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 2. 2. Публикации: • О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко, О.Г. Колгатін, В.М. Кухаренко, Н.А. Люлькун, Л.Л. Ляхоцька, Н.Г. Сиротенко, Н.Є.Твердохлєбова. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. За ред.. О.О Андрєєва, В.М. Кухаренка – ХНАДУ, Харків: «Міськдрук», 2013. – 212 с. • Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу За ред. Бикова В.Ю. та Кухаренка В.М. Київ, Міленіум 2008. 324 с.
 3. 3. Відкриті дистанційні курси • Дистанційне навчання для керівників • Технологія розробки дистанційного курсу • Практикум тьютора • Куратор змісту • Експертиза дистанційного курсу • Змішане навчання • Дистанционное обучение от А до Я http://elaz.wikispaces.com/
 4. 4. База • Фахова підготовка • Інформаційна культура • Педагогічний досвід
 5. 5. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 6. 6. http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning-2016
 7. 7. Нові терміни • МООС, • НаноМООС, • змішане навчання, • мікро навчання, • формальне, неформальне, інформальне навчання, • гейміфікація, • персональний підхід до навчання, • мобільне навчання, • перевернуте навчання, • куратор змісту,
 8. 8. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 9. 9. Мікро-навчання • спосіб, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах. • Один мікроурок – одна мета • Введений в 2004 році Герхардом Гасслером
 10. 10. Гейміфікація • використання ігрових елементів і методів ігрового дизайну в неігрових контекстах; • застосування підходів, характерних для комп'ютерних ігор, в програмних інструментах для неігрових процесів з метою залучення користувачів, підвищення їх залученості в рішення прикладних задач.
 11. 11. http://www.innovatemyschool.com/industry-expert-articles/item/1126-moocs-and-their- impact-on-e-learning.html
 12. 12. Робочі навички 2020 р. • Неординарне мислення; • Соціальний інтелект; • Інноваційне та адаптивне мислення • Міжкультурна компетентність • Алгоритмічне мислення; • Уміння фільтрувати зайву інформацію • Уміння працювати з сучасними медіа; • Уміння працювати віддалено. http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 13. 13. Еволюція навчання Дистанційне навчання Змішане та неформальне навчання Навчання у співробітництві Традиційне та комп’ютерне навчання Навчання на робочому місці Навчання за вимогою
 14. 14. Суспільство знань Формальне навчання Неформальне навчання Явні знання Неявні знання Біхевіоризм, когнітивізм Конструктивізм, коннективізм Стандартні завдання Творчі завдання
 15. 15. Тенденції розвитку дистанційного навчання • Від пасивного до активного • Від формального до неформального • Відкрите та розподілене навчання • Відкрите ліцензування • Е-навчання 2.0 • Соціальне навчання • Персональне навчання • Використовувати коннективізм • МООС • Екосистема
 16. 16. Ранжування тенденцій 1. Змішане навчання 2. Персональний підхід до навчання 3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу 4. Мобільний доступ 5. Гейміфікація 6. Особиста відповідальність за навчання. 7. Мережеве соціальне навчання 8. Сценарій базового навчання. 9. MOOCs, VOOCs. Масові відкриті онлайн курси 10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини
 17. 17. Тренд 2017 року • Продовжена (AR) та віртуальна (VR) реальність • Цифрові підручника • Навчальна аналітика • Мікронавчання • Навчання на базі гри • Природній користувацький інтерфейс https://www.talentlms.com/blog/top-instructional-design-trends-2017/
 18. 18. https://www.academia.edu/28085085/Research_Trends_in_Massive_Open_Online_Course_MOOC_Theses Цикл Гартнера
 19. 19. Сучасна освіта Професійна екосистема Університет ПНС ПНМ
 20. 20. Професійна екосистема (ПЕС) • сукупність організаційних та особистих зв’язків і взаємодіючих елементів - змісту, людей, програмного забезпечення, послуг, додатків і т. ін. http://www.c4lpt.co.uk/blog/2016/05/08/the-professional-ecosystem-the-future-of-work-and-learning/
 21. 21. ПЕС це • Персональна навчальна мережа (PLN) • Персональне навчальне середовище • Персональна система підтримки продуктивності – допомогти знайти відповіді на навчання і проблеми з продуктивністю • Тренер особистої кар'єри – направляти у кар'єрному розвитку http://www.c4lpt.co.uk/blog/2016/05/08/the-professional-ecosystem-the-future-of-work-and-learning/
 22. 22. ПЕС допомагає людині • Виконувати свою роботу • Вирішувати проблеми з продуктивністю • Спілкуватися і співпрацювати з іншими • Самовдосконалюватися (для їх поточної роботи і майбутньої кар'єри), а також • Бути в курсі того, що відбувається в їх галузі або професії, щоб вони зберігали свою актуальність і затребуваність. http://www.c4lpt.co.uk/blog/2016/05/08/the-professional-ecosystem-the-future-of-work-and-learning/
 23. 23. Куди йти?
 24. 24. Хто такий куратор змісту?
 25. 25. Робота куратора http://www.c4lpt.co.uk/blog/2013/11/30/my-daily-pkm-routine-practices-and-toolset/ Фільтування валідація Синтез подання подання
 26. 26. Дослідники • Cathy Moore @CatMoore • Clive Shepherd @cliveshepherd • Josh Bersin @Josh_Bersin • Clark Quinn @Quinnovator • Jane Hart @C4LPT • Marc Rosenberg @marcjrosenberg • Harold Jarche @hjarche • Christopher Pappas @cpappas • Tony Karrer @tonykarrer • Tom Kuhlmann @tomkuhlmann • Bersin_by_Deloitte @Bersin • Jane Bozarth @JaneBozarth
 27. 27. Украинские e-learning-блоги • e-learning (Владимир Кухаренко) • e-learning проекты (Марина Литвинова) • Блог СДО Collaborator • Блог компании Coloris • Блог компании PG-Group • Блог компании etutorium • Блог компании Техноматика • Блог проекта Prometheus • Дистанционное обучение (Константин Бугайчук) • Заметки e-learning эксперта (Андрей Кубай)
 28. 28. Готовність організації до електронного навчання • Психологічна (стійкість до впливу змін та стратегія її руйнування, придатність викладачів до дистанційного навчання) • Соціальна (робота у команді, відношення до успіху) • Кадрова • Технологічна • Фінансова (ІТ-інфраструктура, додаткові кадрові ресурси, витрати на навчання, резервний фонд) • Змістовна (Існуючий зміст, персоналізація, мета курсу, мультимедіа, стабільність) • Екосистемна
 29. 29. Проектування • Цілеспрямована діяльність по вирішенню завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками в разі помилки. Азімов • Здійснення дуже складного акта інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок від фактів справжнього та можливостей майбутнього. Пейдж.
 30. 30. Модель задоволення потреб
 31. 31. Г.С. Альтшуллер • АЛГОРИТМ розв'язання винахідницьких завдань АРВЗ-85В • АРВЗ - інструмент для мислення, а не замість мислення. • АРВЗ - інструмент для вирішення нестандартних завдань. http://www.altshuller.ru/
 32. 32. Проектування ADDIE 34 http://blog.originlearning.com/instructional-design-framework-resultant-deliverables/
 33. 33. Agile https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images? q=tbn:ANd9GcTlRAq63V0c1cWAlIL4Q4e2mwNRxt1yDc4IO73VmEXpNg266Ok5 https://habrahabr.ru/company/edison/blog/313410/
 34. 34. Дизайн-мислення https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAx7HTlOupsVQEkkS9ahytCK- jF0ZhtPwFMg-Y2RwojAoTvY8k
 35. 35. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 38
 36. 36. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 39
 37. 37. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума
 38. 38. Приклади тестових завдань на рівень аналізу Які зміни умов рівноважної реакції приведуть до її зміщення вліво З + О2 → СО2 (g), ΔH = -394 кДж 1.Збільшення температури реакції вдвічі 2.Зменшення температури реакції вдвічі 3.Збільшення кількості З вдвічі 4.Зменшення кількості З вдвічі Які зміни умов рівноважної реакції приведуть до її зміщення вліво З + О2 → СО2 (g), ΔH = -394 кДж 1.Збільшення температури реакції вдвічі 2.Зменшення температури реакції вдвічі 3.Збільшення кількості З вдвічі 4.Зменшення кількості З вдвічі Водій вантажівки їхав з А в Б. Після проїзду через В він зупинився випити кави в Г, подолавши половину шляху. Відстань між якими пунктами найбільша? 1.А-В 2.В-Б 3.Г-Б 4.В-Г Водій вантажівки їхав з А в Б. Після проїзду через В він зупинився випити кави в Г, подолавши половину шляху. Відстань між якими пунктами найбільша? 1.А-В 2.В-Б 3.Г-Б 4.В-Г
 39. 39. Цілепокладання у курсі
 40. 40. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівні навчання • когнітивистська / біхевієристська до 2000 р. • соціальна конструктивістська 2000-2008 рр. • Коннективістська – після 2008 р.
 41. 41. Теорії навчання • Біхевієристська – слідкування за поведінкою – вивчення фактів “Що” • Когнитивна – здібності, мислення – процеси та правила “Як” • Конструктивістська – співвідношення зі своїм досвідом – “Чому” • Андрагогіка - навчання дорослих • Коннективізм - створення мережі
 42. 42. Типи дистанційних курсів • Слайдові (біхевіористські) курси • хМООС • Конструктивістські курси • Коннективістські курси - сМООС • Мікро-урок
 43. 43. Конспект-схема
 44. 44. Вибір LMS Стандарти: Scorm Tin Can https://elearningindustry.com/free- ebook/successful-learning-management- system-implementation/introduction
 45. 45. Принципи забезпечення якості • Заохочення контактів між студентами і викладачем. • Розвиток співробітництва студентів. • Використання активних засобів навчання. • Швидкий зворотний зв'язок. • Ефективне використання часу. • Висока мотивація. • Врахування здібностей студентів та використання індивідуальних маршрутів навчання.
 46. 46. Як йти? http://www.tonybates.ca/wp-content/uploads/Square-wheels-548x211.jpg
 47. 47. Цикл Колба практика Метапізнання
 48. 48. Критерії «гарного» навчального тексту • повнота (описаний весь набір навчальних дій учня); • ясність (набір навчальних дії описаний мовою, зрозумілою учневі); • точність (дані навчальні дії ті що потрібно і нічого зайвого) http://websoft-elearning.blogspot.com/2009/07/blog- post_05.html?showComment=1325083975760#comment- c6458256247884603716
 49. 49. Структура • Елементи системи створюють структуру, коли вони пов'язані між собою і взаємно впливають один на одного • Структури бувають глобальні та локальні • Глобальна структура - логіка побудови навчальних програм
 50. 50. Некомерційна організація (2001). «Вільні» та «невільні» публічні ліцензії. http://creativecommons.org/
 51. 51. Більш вільно Менш вільно CC BY – Adapted from Green 2007
 52. 52. http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
 53. 53. Головне на екрані
 54. 54. Як читається інформація
 55. 55. П’ять кроків до спілкування Підтримка тьютором 5. Розвиток 4. Конструювання знань Підтримка тьютором 3. Обмін інформацією Допоміжні завдання та підтримка у використанні навчальних матеріалів 2. Соціалізація Організація звязків між культурним, соціальним та навчальним середовищем 1. Доступ та мотивація Запрошення та заохочення
 56. 56. Людина без питання – людина без стрижня • Платон: «Справжні думки, якщо їх розбудити питанням, стають знанням» • Аристотель: «знання може бути тільки у того, у кого є питання" http://www.slideshare.net/vadimkarastelev/ss-69716099
 57. 57. Системна структура контролю • Мета • Функції та об'єкти контролю • суб'єкти контролю • Соціальні види контролю • Форми контролю. засоби контролю • Стратегії контролю
 58. 58. Мета контролю • Управління процесом навчання • Підтримка процесу в заданому стані • Зміна стану до заданого • Самоврядування
 59. 59. Функції та об’єкти контролю • Процес засвоєння інформації • Якість інформації • Якість навчальної діяльності • Якість засобів передачі інформації • Формування особистісних якостей • Визначення рівня результатів навчання • Адаптація засобів навчання • Корекційна спрямованість і допомога
 60. 60. Мотивація • Сукупність стійких мотивів, спонукань, які визначають зміст, спрямованість і характер діяльності особистості, її поведінку
 61. 61. Потреби за Маслоу • Фізіологічні • Безпеки • Любові, приналежності до чого-небудь • Поваги • Знання • Естетичні • Самоактуалізації
 62. 62. Психологія мотивації • Мотив залишається чинним лише до досягнення мети щодо «індивід - середовище» • Мотивація складається з різних процесів • Люди розрізняються по силі і характеру мотивів • Кількість мотивів залежить від відносин «індивід - середовище» Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – 2-е изд. - СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003 - 860 с.
 63. 63. Ми досягли результату? • Туда ли мы попали? Оценка результативности обучения. https://elearningindustry.com/wp-content/uploads/2016/10/information-vs- knowledge-tips-transform-information-knowledge-elearning.jpg
 64. 64. Таксономія Блума та рефлексія • Пригадування. Що ж я зробив? • Розуміння Що важливо? Я досяг мети? • Застосування: Де я можу використовувати це знову? • Аналіз: Які я бачу форми і відносини в тому, що я зробив? • Оцінка: Як добре я виконав роботу? Що вийшло? Що мені потрібно поліпшити? • Створення Що робити далі? Який мій план / проект? http://www.peterpappas.com/2010/01/taxonomy-reflection-critical-thinking- students-teachers-principals.html
 65. 65. Чотири рівня Киркпатрика. Оцінка • Реакції • Навчання • Поведінки • Результатів
 66. 66. Питання? • kukharenkovn@gmail.com • http://dl.khpi.edu.ua • Skype: kukharenkovn • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by-v- kukharenko • Twitter: @kukharenko • Blog: http://kvn-e-learning.blogspot.com/

×