Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Intro e-learning-2018

94 vues

Publié le

Основи дистанційного навчання для початківців

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Intro e-learning-2018

 1. 1. Основи дистанційного навчання Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ “ХПІ” 17 вересня – 14 жовтня 2018 р.
 2. 2. Програма курс • Сучасна освіта • Стандарти дистанційного навчання • Змішане навчання • Куратор змісту
 3. 3. Мета курсу • Створити електронний курс-ресурс • Оцінити курс-ресурс учасників курсу • Проаналізувати місце дистанційного навчання у сучасній освіті • Розробка простого сценарію змішаного навчання • Зайти кураторів змісту за професійним напрямом
 4. 4. База • Фахова підготовка • Інформаційна культура • Педагогічний досвід
 5. 5. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 6. 6. Де ми? • Сучасна освіта • Тенденції розвитку • Готовність до розвитку навчання • Тенденції розвитку e-learning, • Системи для реалізації онлайн курсу
 7. 7. Робочі навички 2020 р. • Неординарне мислення; • Соціальний інтелект; • Інноваційне та адаптивне мислення • Міжкультурна компетентність • Алгоритмічне мислення; • Уміння фільтрувати зайву інформацію • Уміння працювати з сучасними медіа; • Уміння працювати віддалено. http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 8. 8. http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning-2016
 9. 9. Нові терміни • МООС, • Змішане навчання, • Мікро-навчання, • Формальне, неформальне, інформальне навчання, • Гейміфікація, • Персональний підхід до навчання, • Мобільне навчання, • Куратор змісту,
 10. 10. Еволюція навчання Дистанційне навчання Змішане та неформальне навчання Навчання у співробітництві Традиційне та комп’ютерне навчання Навчання на робочому місці Навчання за вимогою
 11. 11. Тенденції розвитку дистанційного навчання • Від пасивного до активного • Від формального до неформального • Відкрите та розподілене навчання • Відкрите ліцензування • Е-навчання 2.0 • Соціальне навчання • Персональне навчання • Використовувати коннективізм • МООС • Екосистема
 12. 12. Сучасна освіта Професійна екосистема Університет ПНС ПНМ
 13. 13. Куди йти? • Куратор змісту • Визначення потреб • Вибір метода проектування • Вибір мети навчання, методи проектування, класифікація підцілей, типи курсу в залежності від мотивації студентів
 14. 14. Хто такий куратор змісту?
 15. 15. Робота куратора http://www.c4lpt.co.uk/blog/2013/11/30/my-daily-pkm-routine-practices-and-toolset/ Фільтування валідація Синтез подання подання
 16. 16. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 16
 17. 17. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума Оцінка Синтез Аналіз Використання Розуміння Знання
 18. 18. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівні навчання • когнітивистська / біхевієристська до 2000 р. • соціальна конструктивістська 2000-2008 рр. • Коннективістська – після 2008 р.
 19. 19. Вибір LMS Стандарти: Scorm Tin Can
 20. 20. Як йти? • Як ми туди дістанемось? • Методи досягнення цілей, контент онлайн курсу, адаптивні курси
 21. 21. Цикл Колба • мислитель• теоретик • активіст• прагматик Плану- вання відповіда- льності Досвід – що відбуваєть- ся Роздуми про те, що відбулося Визначен- ня змісту того, що відбулося практика Метапознання
 22. 22. Більш вільно Менш вільно CC BY – Adapted from Green 2007
 23. 23. Мотивація • Сукупність стійких мотивів, спонукань, які визначають зміст, спрямованість і характер діяльності особистості, її поведінку
 24. 24. Ми досягли результату? • Чи туди ми дісталися? • Оцінка результативності навчання.
 25. 25. Таксономія Блума та рефлексія • Пригадування. Що ж я зробив? • Розуміння Що важливо? Я досяг мети? • Застосування: Де я можу використовувати це знову? • Аналіз: Які я бачу форми і відносини в тому, що я зробив? • Оцінка: Як добре я виконав роботу? Що вийшло? Що мені потрібно поліпшити? • Створення Що робити далі? Який мій план / проект? http://www.peterpappas.com/2010/01/taxonomy-reflection- critical-thinking-students-teachers-principals.html
 26. 26. Чотири рівня Киркпатрика. Оцінка • Реакції • Навчання • Поведінки • Результатів
 27. 27. Оргпитання • Тривалість - 4 тижнів • LMS - на розсуд розробника • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 7 годин • Результат - оцінка проектів слухачів
 28. 28. Діяльність • Розробка курсу-ресурсу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 29. 29. План роботи • 1. Знайомство (10+30 балів) • 2. Налагодження курсу, уведення програми курсу (50 балів) • 3. 5. Рефлексія заняття (10 балів)
 30. 30. Питання? • kukharenkovn@gmail.com • http://dl.khpi.edu.ua • Skype: kukharenkovn • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by-v- kukharenko • Twitter: @kukharenko • Blog: http://kvn-e-learning.blogspot.com/

×