Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Intro trdk-2018

681 vues

Publié le

Вступ до відкритого дистанційного курсу "Технологія розробки дистанційного курсу 2018"

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Intro trdk-2018

 1. 1. Відкритий дистанційний курс “Технології розробки дистанційного курсу -2018“ Проф. Кухаренко В.М. 9 лютого 2018 р.
 2. 2. Що відкрито? • відкрите співробітництво • відкритий доступ • відкритий контент • відкрита ліцензія • Відкрита навчальна практика • Відкриті навчальні ресурси • відкритий код • відкриті дані • відкриті дослідження • відкрита наука • відкритий веб • відкриті знання http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 3. 3. Відкрита освіта
 4. 4. Відкрите навчання • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія, розвиток особистості. • Відкриті курси Массачусетського технологічного університету, відкриті освітні ресурси, відкритий освітній процес. Відкрите суспільство
 5. 5. Хмарні технології
 6. 6. Університет
 7. 7. Мережеві курси
 8. 8. Дистанційні технології у школі
 9. 9. Нові тенденції освіти • Переосмислення ролі вчителів • Зрушення до глибокого навчання • Увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР). • Ширше використання змішаного (гібридного) навчання • Використання інтуїтивних технологій. • Переосмислення роботи школи.
 10. 10. Робочі навички 2020 р. • Неординарне мислення; • Соціальний інтелект; • Інноваційне та адаптивне мислення • Міжкультурна компетентність • Алгоритмічне мислення; • Уміння фільтрувати зайву інформацію • Уміння працювати з сучасними медіа; • Уміння працювати віддалено. http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 11. 11. Викладач майбутнього • Головна роль – розробник навчального середовища • У дистанційному навчанні викладачі та експерти використовували технології для відтворення досвіду навчання у класі • Вчитель створює домен
 12. 12. Викладач майбутнього -2 • Друга роль викладача – “практик дисципліни”. Це професор, який є дослідником та розробником дисципліни та очолює навчання студентів у ній • Вчитель демонструє домен
 13. 13. Викладач майбутнього - 3 • Якщо учні не візьмуть на себе відповідальність за практику та роздуми щодо дисципліни, вони не будуть вчитися • Якщо виключити вчителів з процесу, студенти будуть шукати зразки для наслідування в інших місцях • Важлива функція вчителя – демонстрація моделі культури, яку ми представляємо та бажаємо http://halfanhour.blogspot.com/2017/08/knowledge-education- and-role-of-teachers.html
 14. 14. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,? Організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет- технологій. Полат Є.С.
 15. 15. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 16. 16. Якість дистанційного навчання • Заохочення контактів між студентами та викладачами • Розвиток співпраці студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • висока мотивація • Врахування здібностей студентів і шляхів навчання
 17. 17. Електронний курс-ресурс • Відкрити дистанційний курс • Перенести з робочого плану назву тижнів • Розмістити теоретичний матеріал по тижнях у форматі pdf • Розмістити методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт по тижнях
 18. 18. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 19. 19. ??? 8.25 8.42 7.7 8.04 https://www.timeshighereducation.com/news/us-blended-learning-students-least-engaged-teaching
 20. 20. Мікро-навчання • спосіб, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах. • Один мікроурок – одна мета • Введений в 2004 році Герхардом Гасслером
 21. 21. http://www.innovatemyschool.com/industry-expert- articles/item/1126-moocs-and-their-impact-on-e-learning.html
 22. 22. Гейміфікація Gamification ігрофікація • використання ігрових елементів і методів ігрового дизайну в неігрових контекстах; • застосування підходів, характерних для комп'ютерних ігор, в програмних інструментах для неігрових процесів з метою залучення користувачів і споживачів, підвищення їх залученості в рішення прикладних задач, використання продуктів і послуг.
 23. 23. Інформаційна культура • Інформаційна культура - невід‘ємна частина загальної культури людства. Важлива компонента - використання інформації. Це впливає на розуміння своєї ролі в суспільстві
 24. 24. Компоненти інформаційної культури • Організація подачі інформації; • Сприйняття і використання інформації • Використання отриманої інформації особисто та у співпраці; • Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ); • Спілкування через засоби ІКТ.
 25. 25. Програма курсу 1. Система проектування навчання 2. Визначення цілей курсу. План занять 3. Теорії навчання 4. Проектування та дизайн тексту 5. Інструменти для роботи з текстом 6. Тестування. питання 7. Спілкування та групова робота 8. Контроль якості у дистанційному навчанні. оцінювання
 26. 26. Оргпитання • Тривалість - 8 тижнів • LMS - на розсуд розробника • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 7 годин • Результат - захист проекта
 27. 27. Діяльність • Розробка курсу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 28. 28. План роботи • 1. Знайомство (10+10 балів) • 2. Налагодження курсу (20 балів) • 3. Проект курсу (40 балів) • 4. Вчитель для майбутнього (10) • 5. Рефлексія заняття (10 балів)
 29. 29. Особливості курсу • Форум “Знайомство” • Форум “Є питання” • Компетентності • Опитування “Рефлексія” • Вихідна анкета • Вихідне опитування • Оцінювання робіт колег • Оцінювання проектів на 9-му тижні
 30. 30. Результат • Програма дистанційного курсу з інструкціями для проведення навчання • Повністю розроблені 2-3 тижня дистанційного курсу
 31. 31. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khadi.kharkov.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 34

×