Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Intro tutor-2018

420 vues

Publié le

Вступний вебінар до відкритого онлайн курсу Тьютор дистанційного та змішаного навчання

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Intro tutor-2018

 1. 1. Відкритий дистанційний курс “Тьютор дистанційного та змішаного навчання“ Проф. Кухаренко В.М. 2 квітня – 20 травня 2018 р.
 2. 2. Автор та тьютор Кухаренко Володимир Науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ», професор, к.т.н. Досвід дистанційного навчання з 1997 року, автор понад 16 посібників з дистанційного навчання kukharenkovn@gmail.com
 3. 3. Відкрите навчання • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія, розвиток особистості. • Відкриті курси Массачусетського технологічного університету, відкриті освітні ресурси, відкритий освітній процес. Відкрите суспільство
 4. 4. Що відкрито? • відкрите співробітництво • відкритий доступ • відкритий контент • відкрита ліцензія • Відкрита навчальна практика • Відкриті навчальні ресурси • відкритий код • відкриті дані • відкриті дослідження • відкрита наука • відкритий веб • відкриті знання http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 5. 5. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 6. 6. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 7. 7. Якість навчання • Заохочення контактів між студентами та викладачами • Розвиток співпраці студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • висока мотивація • Врахування здібностей студентів і шляхів навчання
 8. 8. Мета та завдання курсу • підготовка курсу до навчального процесу; • відбір додаткового теоретичного матеріалу; • проектування системи контролю, рейтингу; • проектування активних методів навчання, формування мотивації слухачів та ін.; • перепроектування дистанційного навчального процесу для змішаного навчання;
 9. 9. Програма курсу 1. Сучасна освіта 2. Тьютор – організатор навчального процесу 3. Планування та рейтингова оцінка діяльності студентів 4. Підготовка інструкцій та інформаційних матеріалів до курсу 5. Організація та проведення дискусій 6. Змішане навчання та організація роботи малих груп 7. Інструменти для навчання. Якість та оцінювання дистанційного навчання
 10. 10. Оргпитання • Тривалість - 7 тижнів • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 6 годин • Результат - захист проекту • Навчальний ресурс у Moodle http://dl.khpi.edu.ua/mod/page/view.php?id=5402 • Приклад ресурсного дистанційного курсу http://dl.khpi.edu.ua/mod/url/view.php?id=10906
 11. 11. Електронний курс-ресурс • Відкрити дистанційний курс • Перенести з робочого плану назву тижнів • Розмістити теоретичний матеріал по тижнях у форматі pdf • Розмістити методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт по тижнях
 12. 12. Діяльність • Підготовка дистанційного курсу до навчального процесу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 13. 13. План роботи тижня 1 • 1.1. Знайомство (20) • 1.2. Аналіз дистанційного курсу (30) • 1.3 Компетентності. (30) • 1.4 Підготовка кодексу честі (10) • Рефлексія заняття (10)
 14. 14. Контакты • Дистанційні курсі • http://dl.khpi.edu.ua • Електрона пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 14

×