Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

компетентність викладач

394 vues

Publié le

До Зимової школи-семінару № 3

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

компетентність викладач

 1. 1. Компетентність та викладач Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН
 2. 2. Компетентності • Викладача • Куратора змісту • Інженера
 3. 3. Проектування ADDIE 3 http://blog.originlearning.com/instructional-design-framework-resultant-deliverables/
 4. 4. Педагогічне проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання.
 5. 5. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 6. 6. Компетентність – мета - діяльність
 7. 7. Рекомендації • Формулюйте академічну програму в через компетентності, а не кредитні години • Компетентність – основний показник структури та завершеності програми • Це когнітивні навички, залучення студентів та демонстрація майстерності http://higheredstrategy.com/ubc-strategic-plan/
 8. 8. Рамка компетенцій ISTE. Учень. • Викладачі постійно вдосконалюють свою практику через навчання з іншими та вивчаючи перевірені та перспективні методи, що використовують технології для покращення навчання учнів. – Проект курсу – Програма курсу – Визначення цілей занять за таксономією Блума – Мікро-урок
 9. 9. Рамка компетенцій ISTE. Дизайнер. • Викладачі розробляють справжні навчальні дії та середовища, які визначають та враховують змінність учнів. – Проектування курсу – Завдання – Структурування тексту – Тестування – Інфографіки – Мікро-навчання
 10. 10. Приклади мети курсу ЗН • Мета: визначити діяльність до кожної компетентності, сформулювати мету за таксономією Блума, скласти програму курсу з урахуванням витрат на виконання діяльності. • Мета: Створити тестові завдання з використанням таксономії Блума. Створити мікроурок. Розробити сценарій використання питань на заняттях • Мета: скласти сценарій навчання слухачів слухачами, спроектувати заняття з роз'язання проблеми та аналізу кейсу
 11. 11. Рамка компетенцій ISTE. Співавтор • Викладачі співпрацюють з колегами та учнями, для вдосконалення практики, пошуку, обміну ресурсами та ідеями і розв’язання проблем. – Планування форумів та чатів – Поведінка у форумах
 12. 12. Рамка компетенцій ISTE. Лідер. • Педагоги шукають можливості лідерства для підтримки учнів та їх успішності, а також для покращення викладання та навчання. – Використовує у завданнях – Вибирає навчальну технологію в залежності від потреб – Форуми про графіку, мікро-навчання – Обговорює у форумах
 13. 13. Загальні компетентності куратора          a1. Цікавість -  допитливий,  розслідувальний  розум        a2. Предметна  експертиза a3. Сильна етика a4. Прозорість - розкриття інформації a5. Співчуття a6. Персональний голос, думка a7. Розпізнавання образів a8. Організація, категоризація a9. Увага до деталей a10. Бути систематичним і ретельним a11. Терпіння
 14. 14. Предметна експертиза • Вивчати роботи фахівців з обраної теми • Опитувати експертів з обраної теми • Вивчати, збирати та організувати ресурси теми • Аналізувати дані досліджень, тенденцій, статистики • Порівнювати точки зору • Обговорювати тему з фахівцями • Опитувати щодо пропозицій • Писати про предмет аналізу
 15. 15. Навички спілкування куратора           b1. Редакційний  фокус                B2. Ефективне  листування           b3. контекс- туалізація b4. Синтез b5. інформаційний дизайн B6. Візуалізація B7. Перевірка B8. Порівняння b9. Посилання b10. Цитування B11. Слухання – Краудсорсінг
 16. 16. Цитування • Цитування і надання повної атрибуції всіх використовуваних джерел • Приділяти більше уваги тому, як і від кого відкриваєте джерела • Освоїти використання цитат і бібліографії і інструментів для їх управління.
 17. 17. Технічні навички куратора c1. Пошук в Інтернеті і виявлення контенту C2. Збір C3. Архівування, зберігання C4. Управління RSS-каналами C5. Інтернет- видавництво C6. Соціальні медіа C7. Використання зображень і відео C8. Планування контенту
 18. 18. C2. Збір • Звичка архівувати і зберігати організованим способом всі відповідні і потенційно корисні ресурси, з якими стикається • Класифікація та анотація зібраних ресурсів • Використання популярних інструментів для закладок та збору даних, таких як Pinterest, OneNote, Evernote, Pocket, Diigo.
 19. 19. Гідрогазодинаміка Компетентність Результати навчання ПКс-2 Здатність використовувати закони газодинаміки, гідродинаміки та тепло масообміну при моделюванні процесів в теплоенергетичному обладнанні РН-1 Знання і розуміння математики та тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, конструкційних матеріалів на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми. РН-2 Знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях.
 20. 20. Гідрогазодинаміка ПКс-9 Здатність використовувати методи та технічні засоби для вимірювання основних параметрів теплоенергетичних об’єктів ПКс-11 Вміти розробляти математичні моделі фізичних процесів які протікають в низькотемпературному устаткуванні та використовувати необхідний математичний апарат; практичне застосування методів і прийомів рішення задач математичної фізики; формування навичок фізичного моделювання прикладних задач майбутньої спеціальності ЗК Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 21. 21. Гідрогазодинаміка РН-1 Діяльність Знання і розуміння математики та тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, конструкційних матеріалів на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми. Рівняння гідрогазодинаміки Рівняння Бернуллі Рівняння течії в’язкої рідини Коефіцієнти спротиву течії Ламінарна та турбулентна течія Одновимірна течія. Сопло Лаваля та його модифікації. Теорія турбулентності Рівняння стану газу. Властивості сумішей газу Термодинамічні співвідношення.
 22. 22. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума
 23. 23. Цілепокладання у курсі
 24. 24. Рівні таксономії Блума Загальна рефлексія Рефлексія студента Пригадування Що я зробив? Яке було завдання? Як воно було виконане? Я виконав вчасно? Розуміння Що було важливо в тому, що я зробив? А я досяг свої мети? Чи правильно я розумію частини завдання і як вони пов'язані? А моя відповідь повністю покриває всі частини завдання? Де це вписується в те, що ми вивчаємо? Застосування Коли я робив це раніше? Де я можу використовуват и це знову? Як було це завдання схоже на інші завдання? Чи існують способи, щоб адаптувати його до інших завдань? Де я можу використовувати це (зміст, продукту чи процесу) в моєму житті?
 25. 25. Рівні таксономії Блума Загальна рефлексія Рефлексія студента Аналізування Як я бачу форми і відносини в тому, що я зробив? Чи були стратегії, навички та процедури, які я використовував ефективно в цьому завданні? Які закономірності я бачу в моєму підході до роботи? Які були використані підходи - вони було ефективними? Оцінювання Як добре я зробив? Що вийшло? Що потрібно поліпшити? Те що ми вивчаємо - це важливо? Я зробив ефективну роботу і розповів іншим? Що я дізнався про мої сильні і слабкі сторони? Як я розвиваюся як учень?
 26. 26. Рівні таксономії Блума Загальна рефлексія Рефлексія студента Створення Що я повинен робити далі? Який мій план? Як я можу краще використовувати свої сильні сторони, щоб поліпшити результат? Які кроки мені потрібно зробити або використовувати ресурси для задоволення моїх проблем? Які пропозиції у мене є для покращення умов навчання?
 27. 27. Дистанційний курс "Технології розробки дистанційного курсу" починається 12 лютого 2018 р. • Анкета https://goo.gl/forms/2M57QBwrBAffEznF2 • http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php? id=625 • Ознайомчий вебінар - 8 лютого 2018 р. о 16-30
 28. 28. Контакти • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 29

×