Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Trdk 2016-2-id-bloom

807 vues

Publié le

Огляд теорії 1 та 2 тижня

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Trdk 2016-2-id-bloom

 1. 1. Заняття 1 Проектування дистанційного курсу. Таксономія Блума Проф. Кухаренко В.М. жовтень 2016
 2. 2. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 3. 3. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 3
 4. 4. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 5. 5. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 6. 6. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (у тому числі, тести) знань і умінь.
 7. 7. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 8. 8. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 9. 9. Навички навчального проектування 1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як люди вчаться • навички візуалізації • можливість писати • Творчі та аналітичні навички вирішення проблем
 10. 10. Навички навчального проектування 2 • організаційні навички • Навички активного слухання • технологічні навички • Інновації і творчість. • контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 11. 11. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій фахівця; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 12. 12. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 13. 13. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока щабель варіативності в поданні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і уміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 14. 14. Типи вмінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – вміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, відносини з іншими)
 15. 15. Характеристики вмінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 16. 16. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 17. 17. Типи відношень • індивідуально пов'язані відносини; • командно пов'язані відносини; • безпечно пов'язані відносини; • інші.
 18. 18. Приклад • Скласти програму курсу; • Вибрати структуру курсу і його послідовність; • Визначити систему доставки; • Зробити оцінку курсу; • Створити програму курсу у віртуальному навчальному середовищі; • Створити передмову до курсу.
 19. 19. Завдання курсу (приклад) • формування списку видів діяльності, які студент зможе виконувати після вивчення курсу – 30 хв.; • формування списку завдань – 30 хв.; • надання характеристики кожному завданню і комплекту завдань у цілому – 2 год.; • вибір завдань, які буде виконувати студент у курсі – 30 хв.; • оцінка часу виконання кожного завдання – 30 хв.; • планування щотижневої навчальної діяльності – 2 год.; • визначення цілей курсу і кожного заняття – 2 год.; • складання програми курсу – 2 год.; • визначення системи доставки курсу студентам – 30 хв.; • налагодження віртуального навчального середовища під курс – 30 хв.; • уведення програми курсу у середовище – 2 год.; • складання передмови до курсу – 1 год.; • уведення цілей кожного заняття у середовище – 2 год.; • оцінювання виконаної роботи – 1 год.
 20. 20. Приклад. Необхідно більше 18 годин, в середньому 4,5 години на практичну діяльність: • Тиждень 1 - завдання 1,2,3,4,5 – 4 год.; • Тиждень 2 - завдання 6, 7, 10 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 3 - завдання 8, 9, 11 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 4 - завдання 12, 13, 14 – 4 год.
 21. 21. План роботи • Форум 1.2. Моя робота (30 балів) Створення та налагодження курсу • Форум 1.1. Знайомство (10 балів) • Форум 1.3. Проект курсу (40 б.) • Заповніть звіт про роботу на 1 тижні (10 балів). • Візьміть участь в обговоренні Додаткового матеріалу (10 б.) У форумі
 22. 22. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 22
 23. 23. Ясна мета навчання це основа для • визначення змісту навчального матеріалу, джерел та методів навчання • оцінки результатів навчання • активізації навчальної роботи студентів, перетворення їх у свідомих учасників навчального процесу 23
 24. 24. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 24
 25. 25. Виконання • Виконання – Написати – Бігти – Рахувати – Виділяти – Демонструвати – Вказувати – Вибирати – Співвідносити • Стан – Розуміти – Знати – Вміти – Цінувати – Бути знайомим – Відчувати – Бачити 25
 26. 26. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 26
 27. 27. 1. Рівень знання • спостерігання і пригадування інформації • знання дат, подій, міст • знання головних ідей • володіння інформацією щодо предмету Ключові слова:Перераховувати, визначати, розповідати, з’ясовувати, показувати, характеризувати, збирати, перевіряти, формувати у вигляді таблиць, цитувати, називати, визначати хто, де, коли та ін. 27
 28. 28. 2. Рівень розуміння • розуміння інформації • сприйняття значень • перенесення знань до нового контексту • з’ясовування фактів, порівнювання, відмінність • упорядковування, групування, формування висновків • провіщання наслідків Ключові слова: Підсумовувати, описувати, роз’яснювати, протиставляти, провіщати результати, асоціювати (порівнювати), визначати, оцінювати, розрізняти, обговорювати, розповсюджувати. 28
 29. 29. 3. Рівень застосування • використання інформації • використання методів, підходів (концепцій), теорій у нових ситуаціях • розв’язання задачі, використовуючи потрібні уміння або знання Ключові слова: Застосувати, демонструвати, рахувати, виконувати, ілюструвати, показувати, вирішувати, перевіряти, змінювати, визначати зв’язок (співвідносити), змінюватися, класифікувати, досліджувати, відкривати 29
 30. 30. 4. Рівень аналізу • розгляд складових елементів • організація частин • розпізнавання прихованих значень • утотожнення компонентів Ключові слова: Аналізувати, відокремлювати, упорядковувати, пояснювати, з’єднувати, класифікувати, розділяти, порівнювати, відібрати, пояснювати, робити висновки 30
 31. 31. 5. Рівень синтезу • використання попередніх ідей для створення нових ідей • узагальнення за даними фактами • співвідношення знання з декількох інформаційних просторів • провіщання, формування висновків Ключові слова: Поєднувати, інтегрувати, видозмінити, змінювати розташування, заміняти, планувати, створювати, проектувати, винаходити (вигадувати), передбачати (що якщо?), складати (компонувати), формулювати, підготовити, узагальнювати, переписати 31
 32. 32. 6. Рівень оцінки • порівнювання і розпізнавання ідеї • оцінювання важливості теорій, представлень • формування вибору, що грунтується на обміркованих аргументах • перевіряння цінності доведень та показань • впізнавання підпорядкованості Ключові слова: Оцінювати, вирішувати, класифікувати, сортувати, контролювати, виміряти, рекомендувати, переконувати запевняти), відбирати (підбирати), судити (оцінювати), пояснювати, виділяти (розпізнавати), підтримувати, заключати (закінчувати), порівнювати (заставляти), резюмувати (підсумовувати) 32
 33. 33. ЗМ4. Основна пам’ять. • Навчальні цілі: Описати особливості організації пам’яті та організації взаємодії між усіма компонентами комп’ютера. Розповісти про оперативну пам'ять, кеш-пам'ять, основну кеш-пам'ять, вторинну кеш-пам'ять, взаємозв’язок між процесором, пам’яттю і кешем, а також які є методи звертання до пам'яті, модулі пам'яті, ряди і банки пам'яті, ємність чіпів, код з виправленням помилок, об’єм пам'яті, віртуальна пам’ять. • Визначити характеристики модулів пам’яті та пояснити принцип дії модулів пам’яті.
 34. 34. 3 Розв’язок задач варіаційного числення для n-вимірних задач • Ціль: Сформулювати основну лему варіаційного числення. Записати загальний вигляд рівняння Ейлера-Лагнаржа, Ейлера- Пуасона. Співвідносити необхідні умови екстремуму з виглядом заданого функціоналу.
 35. 35. Заняття 2. Логістичні системи • Мета: Провести класифікацію кожного виду потоку в логістичній системі. Перерахувати основні елементи логістичної системи. Проаналізувати, як змінюються загальні логістичні витрати в залежності від різних варіантів організації логістичної системи.
 36. 36. 38 Модифікована таксономія Блума
 37. 37. Пригадування • Роль викладача на цьому рівні: направляти, розповідати, показувати, перевіряти, записувати, оцінювати. • Роль студента на цьому рівні: він відповідає, згадує, розпізнає, описує, переводить або просто пасивний учасник. • Опишіть, що сталося після ..? • Що правильно, або невірним ..? 39
 38. 38. Розуміння • Викладач - демонструє, слухає, задає питання, порівнює, зіставляє, перевіряє. • Студент - пояснює, описує, з'ясовує, демонструє, він активний учасник. • Чи можете Ви пояснити, чому ..? • Чи можете Ви написати своїми словами ...? • Як ви поясните ...? • Чи можете Ви написати короткий огляд ..? 40
 39. 39. Застосування • Роль викладача: показує, супроводжує, спостерігає, оцінює, організовує, задає питання. • Роль студента: вирішує завдання, демонструє використання знань, розраховує, збирає (факти), комплектує, ілюструє, конструює, активний учасник. • Чи знаєте Ви інший приклад, де ...? • Чи можете Ви згрупувати за характеристиками таке, як ...? 41
 40. 40. Аналізування • Роль викладача: він розслідує, спостерігає, супроводжує, оцінює, діє як джерело, запитує, організовує, розглядає дискретно і критично. • Роль студента: він обговорює, розкриває, аргументує, обмірковує, думає глибоко, проходить тестування, проходить перевірку, задає питання, підраховує, наводить довідки, запитує, активний учасник. • Які події не могли статися? • Якщо ... сталося, яким бути висновок? 42
 41. 41. Оцінювання • Роль викладача: він роз'яснює, погоджується, припускає, супроводжує і направляє. • Роль студента: він формує думку і оцінює, обговорює, порівнює, критикує, запевняє, доводить, оцінює можливості, вирішує, підтверджує, активний учасник. • Чи краще рішення ...? • Чи можете Ви відстояти Вашу позицію щодо ...? 43
 42. 42. Створення • Роль викладача. Він супроводжує, сприяє, проявляє увагу, аналізує, оцінює. • Роль студента. Він проектує, планує, формулює, використовує ризики, видозмінює, створює, пропонує, активний учасник. • Чи можете Ви спростувати ... для ...? • Якби Ви мали доступ до всіх ресурсів, як би Ви їх могли розподіляти? 44
 43. 43. Матриця вимірювання якості діяльності The Cognitive Process Dimension The Knowledge Dimension Remember Unders- tand Apply Analyze Evaluate Create Factual List Summarize Classify Order Rank CombineKnowledge Conceptual Describe Interpret Experi- ment Explain Assess PlanKnowledge Procedural Tabulate Predict Calculate Differen- tiate Conclu- de Compo- seKnowledge Meta- Appropriate Use Execute Construct Achieve Action Actualize Cognitive Knowledge
 44. 44. Пригадування Знання Діяльність На фактах складання списків та переліку концептуальні опис, зображення, характеристики процедурні складання таблиць інформації, у тому числі по простих технологіям Мета-знання використання матеріалів
 45. 45. Рівень розуміння знання діяльність На фактах підсумовування інформації, підведення підсумків концептуальні розуміння, як; тлумачення, інтерпретування; процедурні передбачення перебігу процесу, підготовка Мета-знання доведення виконання до кінця
 46. 46. Рівень застосування Знання Діяльність На фактах класифікування інформації за критеріями застосування концептуальні проведення необхідних уточнень і дослідів процедурні підрахунок, вимірювання та обдумування Мета-знання створювати, конструювати і споруджувати
 47. 47. Рівень аналізування Знання Діяльність На фактах уточнення критеріїв і складання порядку даних концептуальні роз'яснення умов складання порядку даних і обговорення варіантів процедурні розрізнення характеристик і зміна при зміні ситуацій Мета-знання виконання та досягнення мети
 48. 48. Рівень оцінювання Знання Діяльність На фактах дати оцінку даним, ранжувати їх за значимістю концептуальні оцінювати дані за підсумками використання, пошук додаткових даних процедурні робити проміжні висновки, приймати рішення Мета-знання оцінювати діяльність поетапно за якістю і рівнем досягнення мети
 49. 49. Рівень створення Знання Діяльність На фактах на підставі даних досвіду передбачити поєднання та обробку даних концептуальні планувати дизайн з урахуванням пропозицій процедурні створювати альтернативи і коректувати процес Мета-знання здійснення мети
 50. 50. 52 http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
 51. 51. Завдання тижня 1 • Зареєструвалося 119 викладачів • Форум “знайомство” – 38 викладачів • Налаштування курсі – 21 викладач (сайт ХПІ – 25 курсів) • Проект курсу – 15 викладачів
 52. 52. Завдання тижня 2 • Потижневе планування курсу • Врахування таксономії Блума • Одна мета – одна діяльність
 53. 53. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khadi.kharkov.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by-v-kuk Дякую! 56

×