Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Trdk 2018-id

341 vues

Publié le

заняття 1 ТРДК-2018

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Trdk 2018-id

 1. 1. Заняття 1 Проектування дистанційного курсу Проф. Кухаренко В.М. лютий 2018
 2. 2. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 3. 3. LMS • Гнучка система часу і місця навчання • Можливість роботи з великою кількістю студентів • Можливість переробки і оновлення навчальних матеріалів • Активна співпраця • Навчання, орієнтоване на студента • Полегшене адміністрування • Підвищення кваліфікації викладача
 4. 4. Переваги використання LMS • Дозволяють уникнути багатьох помилок розробників-початківців • Зниження часу і витрат на розробку • Розширення кола потенційних розробників • Сучасний рівень функціональних і комунікаційних можливостей і призначеного для користувача графічного інтерфейсу
 5. 5. Moodle • Система поширюється безкоштовно як Open Source-проект за ліцензією GNU GPL (ліцензія на вільне програмне забезпечення - дозволяється копіювати, використовувати і змінювати код) • Творець - Мартін Дугіамас (Martin Dougiamas)
 6. 6. 0 тиждень
 7. 7. Тиждень 1
 8. 8. Тиждень 2
 9. 9. Готовність організації до електронного навчання • Психологічна (стійкість до впливу змін та стратегія її руйнування, придатність викладачів до дистанційного навчання) • Соціальна (робота у команді, відношення до успіху) • Кадрова • Технологічна • Фінансова (ІТ-інфраструктура, додаткові кадрові ресурси, витрати на навчання, резервний фонд) • Змістовна (Існуючий зміст, персоналізація, мета курсу, мультимедіа, стабільність) • Екосистемна
 10. 10. Чому не використовуються технології • недостатнє навчання • Неправильний вид навчання - технічний, а не педагогічний • не має відношення до контексту викладання • неправильний тренер • Неправильно обрана техніка • Відсутність інтеграції в навчальні програми • відсутність консультації • Відсутність технічної підтримки • відсутність інфраструктури • нереалістичні очікування • непотрібна технологія https://www.linkedin.com/pulse/11-reasons-why-teachers-dont-use-technology-nik- peachey?trk=prof-post
 11. 11. Проектування • Цілеспрямована діяльність по вирішенню завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками в разі помилки. Азімов • Здійснення дуже складного акта інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок від фактів справжнього та можливостей майбутнього. Пейдж.
 12. 12. Модель задоволення потреб
 13. 13. Г.С. Альтшуллер • АЛГОРИТМ розв'язання винахідницьких завдань АРВЗ-85В • АРВЗ - інструмент для мислення, а не замість мислення. • АРВЗ - інструмент для вирішення нестандартних завдань. http://www.altshuller.ru/
 14. 14. Проектування ADDIE 14 http://blog.originlearning.com/instructional-design-framework-resultant-deliverables/
 15. 15. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 15
 16. 16. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 17. 17. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 18. 18. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (у тому числі, тести) знань і умінь.
 19. 19. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 20. 20. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 21. 21. Навички навчального проектування 1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як люди вчаться • Навички візуалізації • Можливість писати • Творчі та аналітичні навички вирішення проблем
 22. 22. Навички навчального проектування 2 • Організаційні навички • Навички активного слухання • Технологічні навички • Інновації і творчість. • Контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 23. 23. Компетентність – мета - діяльність
 24. 24. Рекомендації • Формулюйте академічну програму в через компетентності, а не кредитні години • Компетентність – основний показник структури та завершеності програми • Це когнітивні навички, залучення студентів та демонстрація майстерності http://higheredstrategy.com/ubc-strategic-plan/
 25. 25. Рамка компетенцій ISTE. Учень. • Викладачі постійно вдосконалюють свою практику через навчання з іншими та вивчаючи перевірені та перспективні методи, що використовують технології для покращення навчання учнів. – Проект курсу – Програма курсу – Визначення цілей занять за таксономією Блума – Мікро-урок
 26. 26. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій фахівця; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 27. 27. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 28. 28. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока щабель варіативності в поданні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і уміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 29. 29. Типи вмінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – вміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, відносини з іншими)
 30. 30. Характеристики вмінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 31. 31. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 32. 32. Типи відношень • індивідуально пов'язані відносини; • командно пов'язані відносини; • безпечно пов'язані відносини; • інші.
 33. 33. Приклад • Скласти програму курсу; • Вибрати структуру курсу і його послідовність; • Визначити систему доставки; • Зробити оцінку курсу; • Створити програму курсу у віртуальному навчальному середовищі; • Створити передмову до курсу.
 34. 34. Завдання курсу (приклад) • формування списку видів діяльності, які студент зможе виконувати після вивчення курсу – 30 хв.; • формування списку завдань – 30 хв.; • надання характеристики кожному завданню і комплекту завдань у цілому – 2 год.; • вибір завдань, які буде виконувати студент у курсі – 30 хв.; • оцінка часу виконання кожного завдання – 30 хв.; • планування щотижневої навчальної діяльності – 2 год.; • визначення цілей курсу і кожного заняття – 2 год.; • складання програми курсу – 2 год.; • визначення системи доставки курсу студентам – 30 хв.; • налагодження віртуального навчального середовища під курс – 30 хв.; • уведення програми курсу у середовище – 2 год.; • складання передмови до курсу – 1 год.; • уведення цілей кожного заняття у середовище – 2 год.; • оцінювання виконаної роботи – 1 год.
 35. 35. Приклад. Необхідно більше 18 годин, в середньому 4,5 години на практичну діяльність: • Тиждень 1 - завдання 1,2,3,4,5 – 4 год.; • Тиждень 2 - завдання 6, 7, 10 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 3 - завдання 8, 9, 11 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 4 - завдання 12, 13, 14 – 4 год.
 36. 36. План роботи • Знайомство (10+10 балів) Форум • Налагодження курсу (20 балів) Форум • Проект курсу (40 балів) Форум • Вчитель для майбутнього (10) • Рефлексія заняття (10 балів)
 37. 37. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khadi.kharkov.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 38

×