Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Trdk bloom-2018

485 vues

Publié le

До курсу "Технологія розробки дистанційного курсу 2018"

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Trdk bloom-2018

 1. 1. 2. Таксономія Блума Проф. Кухаренко В.М. ТРДК-2018
 2. 2. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 2
 3. 3. Ясна мета навчання це основа для • визначення змісту навчального матеріалу, джерел та методів навчання • оцінки результатів навчання • активізації навчальної роботи студентів, перетворення їх у свідомих учасників навчального процесу 3
 4. 4. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 4
 5. 5. Виконання • Виконання – Написати – Бігти – Рахувати – Виділяти – Демонструвати – Вказувати – Вибирати – Співвідносити • Стан – Розуміти – Знати – Вміти – Цінувати – Бути знайомим – Відчувати – Бачити 5
 6. 6. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 6
 7. 7. 1. Рівень знання • спостерігання і пригадування інформації • знання дат, подій, міст • знання головних ідей • володіння інформацією щодо предмету Ключові слова:Перераховувати, визначати, розповідати, з’ясовувати, показувати, характеризувати, збирати, перевіряти, формувати у вигляді таблиць, цитувати, називати, визначати хто, де, коли та ін. 7
 8. 8. 2. Рівень розуміння • розуміння інформації • сприйняття значень • перенесення знань до нового контексту • з’ясовування фактів, порівнювання, відмінність • упорядковування, групування, формування висновків • провіщання наслідків Ключові слова: Підсумовувати, описувати, роз’яснювати, протиставляти, провіщати результати, асоціювати (порівнювати), визначати, оцінювати, розрізняти, обговорювати, розповсюджувати. 8
 9. 9. 3. Рівень застосування • використання інформації • використання методів, підходів (концепцій), теорій у нових ситуаціях • розв’язання задачі, використовуючи потрібні уміння або знання Ключові слова: Застосувати, демонструвати, рахувати, виконувати, ілюструвати, показувати, вирішувати, перевіряти, змінювати, визначати зв’язок (співвідносити), змінюватися, класифікувати, досліджувати, відкривати 9
 10. 10. 4. Рівень аналізу • розгляд складових елементів • організація частин • розпізнавання прихованих значень • утотожнення компонентів Ключові слова: Аналізувати, відокремлювати, упорядковувати, пояснювати, з’єднувати, класифікувати, розділяти, порівнювати, відібрати, пояснювати, робити висновки 10
 11. 11. 5. Рівень синтезу • використання попередніх ідей для створення нових ідей • узагальнення за даними фактами • співвідношення знання з декількох інформаційних просторів • провіщання, формування висновків Ключові слова: Поєднувати, інтегрувати, видозмінити, змінювати розташування, заміняти, планувати, створювати, проектувати, винаходити (вигадувати), передбачати (що якщо?), складати (компонувати), формулювати, підготовити, узагальнювати, переписати 11
 12. 12. 6. Рівень оцінки • порівнювання і розпізнавання ідеї • оцінювання важливості теорій, представлень • формування вибору, що грунтується на обміркованих аргументах • перевіряння цінності доведень та показань • впізнавання підпорядкованості Ключові слова: Оцінювати, вирішувати, класифікувати, сортувати, контролювати, виміряти, рекомендувати, переконувати запевняти), відбирати (підбирати), судити (оцінювати), пояснювати, виділяти (розпізнавати), підтримувати, заключати (закінчувати), порівнювати (заставляти), резюмувати (підсумовувати) 12
 13. 13. ЗМ4. Основна пам’ять. • Навчальні цілі: Описати  особливості організації пам’яті  та організації взаємодії між усіма компонентами  комп’ютера. Розповісти про оперативну пам'ять, кеш- пам'ять, основну кеш-пам'ять, вторинну кеш-пам'ять,  взаємозв’язок між процесором, пам’яттю і кешем, а також  які є методи звертання до пам'яті, модулі пам'яті, ряди і  банки пам'яті, ємність чіпів, код з виправленням помилок,  об’єм пам'яті, віртуальна пам’ять. • Визначити характеристики модулів пам’яті та пояснити  принцип дії модулів пам’яті.
 14. 14. 3 Розв’язок задач варіаційного числення для n-вимірних задач • Ціль: Сформулювати основну лему  варіаційного числення. Записати  загальний вигляд рівняння Ейлера- Лагнаржа, Ейлера-Пуасона.  Співвідносити необхідні умови  екстремуму з виглядом заданого  функціоналу.
 15. 15. Заняття 2. Логістичні системи •  Мета: Провести класифікацію кожного виду потоку в логістичній  системі. Перерахувати основні  елементи логістичної системи.  Проаналізувати, як змінюються  загальні логістичні витрати в залежності  від різних варіантів організації  логістичної системи.
 16. 16. 17 Модифікована таксономія Блума
 17. 17. Пригадування • Роль викладача на цьому рівні: направляти,  розповідати, показувати, перевіряти,  записувати, оцінювати. • Роль студента на цьому рівні: він відповідає,  згадує, розпізнає, описує, переводить або  просто пасивний учасник. • Опишіть, що сталося після ..? • Що правильно, або невірним ..? 18
 18. 18. Розуміння • Викладач - демонструє, слухає, задає питання,  порівнює, зіставляє, перевіряє. • Студент - пояснює, описує, з'ясовує, демонструє,  він активний учасник. • Чи можете Ви пояснити, чому ..? • Чи можете Ви написати своїми словами ...? • Як ви поясните ...? • Чи можете Ви написати короткий огляд ..? 20
 19. 19. Застосування • Роль викладача: показує, супроводжує,  спостерігає, оцінює, організовує, задає  питання. • Роль студента: вирішує завдання, демонструє  використання знань, розраховує, збирає  (факти), комплектує, ілюструє, конструює,  активний учасник. • Чи знаєте Ви інший приклад, де ...? • Чи можете Ви згрупувати за характеристиками  таке, як ...? 22
 20. 20. Аналізування • Роль викладача: він розслідує, спостерігає,  супроводжує, оцінює, діє як джерело, запитує,  організовує, розглядає дискретно і критично. • Роль студента: він обговорює, розкриває,  аргументує, обмірковує, думає глибоко, проходить  тестування, проходить перевірку, задає питання,  підраховує, наводить довідки, запитує, активний  учасник. • Які події не могли статися? • Якщо ... сталося, яким бути висновок? 24
 21. 21. Оцінювання • Роль викладача: він роз'яснює, погоджується, припускає, супроводжує і направляє. • Роль студента: він формує думку і оцінює, обговорює, порівнює, критикує, запевняє, доводить, оцінює можливості, вирішує, підтверджує, активний учасник. • Чи краще рішення ...? • Чи можете Ви відстояти Вашу позицію щодо ...? 26
 22. 22. Створення • Роль викладача. Він супроводжує, сприяє, проявляє увагу, аналізує, оцінює. • Роль студента. Він проектує, планує, формулює, використовує ризики, видозмінює, створює, пропонує, активний учасник. • Чи можете Ви спростувати ... для ...? • Якби Ви мали доступ до всіх ресурсів, як би Ви їх могли розподіляти? 28
 23. 23. Матриця вимірювання якості діяльності The Cognitive Process Dimension The Knowledge Dimension Remember Unders- tand Apply Analyze Evaluate Create Factual List Summarize Classify Order Rank CombineKnowledge Conceptual Describe Interpret Experi- ment Explain Assess PlanKnowledge Procedural Tabulate Predict Calculate Differen- tiate Conclu- de Compo- seKnowledge Meta- Appropriate Use Execute Construct Achieve Action Actualize Cognitive Knowledge
 24. 24. Пригадування Знання Діяльність На фактах складання списків та переліку концептуальні опис, зображення, характеристики процедурні складання таблиць інформації, у тому числі по простих технологіям Мета-знання використання матеріалів
 25. 25. Рівень розуміння знання діяльність На фактах підсумовування інформації, підведення підсумків концептуальні розуміння, як; тлумачення, інтерпретування; процедурні передбачення перебігу процесу, підготовка Мета-знання доведення виконання до кінця
 26. 26. Рівень застосування Знання Діяльність На фактах класифікування інформації за критеріями застосування концептуальні проведення необхідних уточнень і дослідів процедурні підрахунок, вимірювання та обдумування Мета-знання створювати, конструювати і споруджувати
 27. 27. Рівень аналізування Знання Діяльність На фактах уточнення критеріїв і складання порядку даних концептуальні роз'яснення умов складання порядку даних і обговорення варіантів процедурні розрізнення характеристик і зміна при зміні ситуацій Мета-знання виконання та досягнення мети
 28. 28. Рівень оцінювання Знання Діяльність На фактах дати оцінку даним, ранжувати їх за значимістю концептуальні оцінювати дані за підсумками використання, пошук додаткових даних процедурні робити проміжні висновки, приймати рішення Мета-знання оцінювати діяльність поетапно за якістю і рівнем досягнення мети
 29. 29. Рівень створення Знання Діяльність На фактах на підставі даних досвіду передбачити поєднання та обробку даних концептуальні планувати дизайн з урахуванням пропозицій процедурні створювати альтернативи і коректувати процес Мета-знання здійснення мети
 30. 30. 37 http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
 31. 31. Рефлексія за таксономією Блума • Таксономія рефлексії (загальні поняття); • Рефлексивний студент; • Рефлексивний учитель; • Рефлексивний лідер. http://www.peterpappas.com/2010/01/taxonomy-reflection- critical-thinking-students-teachers-principals.html
 32. 32. Рівні таксономії Блума Загальна рефлексія Рефлексія студента Пригадування Що я зробив? Яке було завдання? Як воно було виконане? Я виконав вчасно? Розуміння Що було важливо в тому, що я зробив? А я досяг свої мети? Чи правильно я розумію частини завдання і як вони пов'язані? А моя відповідь повністю покриває всі частини завдання? Де це вписується в те, що ми вивчаємо? Застосування Коли я робив це раніше? Де я можу використовуват и це знову? Як було це завдання схоже на інші завдання? Чи існують способи, щоб адаптувати його до інших завдань? Де я можу використовувати це (зміст, продукту чи процесу) в моєму житті?
 33. 33. Рівні таксономії Блума Загальна рефлексія Рефлексія студента Аналізування Як я бачу форми і відносини в тому, що я зробив? Чи були стратегії, навички та процедури, які я використовував ефективно в цьому завданні? Які закономірності я бачу в моєму підході до роботи? Які були використані підходи - вони було ефективними? Оцінювання Як добре я зробив? Що вийшло? Що потрібно поліпшити? Те що ми вивчаємо - це важливо? Я зробив ефективну роботу і розповів іншим? Що я дізнався про мої сильні і слабкі сторони? Як я розвиваюся як учень?
 34. 34. Рівні таксономії Блума Загальна рефлексія Рефлексія студента Створення Що я повинен робити далі? Який мій план? Як я можу краще використовувати свої сильні сторони, щоб поліпшити результат? Які кроки мені потрібно зробити або використовувати ресурси для задоволення моїх проблем? Які пропозиції у мене є для покращення умов навчання?
 35. 35. Компетентність – мета - діяльність
 36. 36. Завдання 2-го тижня • Визначення мети занять (50) Компетентності – показники – завдання – мета • Складання програми курсу (40 балів) Потижнево • 2. Рефлексія заняття (10 балів)
 37. 37. Питання?

×