Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

тест по чO 3 клас

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
тест чо  3 клас
тест чо 3 клас
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 44 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à тест по чO 3 клас (20)

Plus par kyuchukova (20)

Publicité

тест по чO 3 клас

 1. 1. Тест по човекът и обществото изходно ниво III клас
 2. 2. дял география
 3. 3. 1.Кои са символите на Република България? <ul><li>песен, химн , знаме </li></ul><ul><li>герб, химн, знак </li></ul><ul><li>знаме, герб, химн </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 4. 4. 2. С какъв цвят на картата са изобразени планините? <ul><li>лилав </li></ul><ul><li>кафяв </li></ul><ul><li>жълт </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 5. 5. 3. Коя е най-високата планина в България <ul><li>Рила </li></ul><ul><li>Витоша </li></ul><ul><li>Родопи </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 6. 6. 4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и полетата? <ul><li>кафяв </li></ul><ul><li>жълт </li></ul><ul><li>зелен </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 7. 7. 5. С какъв цвят на картата са изобразени водите? <ul><li>син </li></ul><ul><li>розов </li></ul><ul><li>черен </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 8. 8. 6. Коя е най-дългата река в България? <ul><li>Камчия </li></ul><ul><li>Искър </li></ul><ul><li>Места </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 9. 9. 7. Коя е най-пълноводната река в България? <ul><li>Струма </li></ul><ul><li>Тунджа </li></ul><ul><li>Марица </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 10. 10. 8. Откъде извират реките Марица и Искър? <ul><li>Родопи </li></ul><ul><li>Стара планина </li></ul><ul><li>Рила </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 11. 11. 9. Запишете най-високия връх на изброените планини! <ul><li>Стара планина </li></ul><ul><li>Рила </li></ul><ul><li>Пирин </li></ul><ul><li>Витоша </li></ul><ul><li>Родопи </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 12. 12. 10.Коя е излишната дума от всяка група? <ul><li>Дунавска равнина, Горнотракийска низина,Софийско поле, Витоша </li></ul><ul><li>Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина </li></ul><ul><li>Искър, Мусала, Марица, Струма </li></ul><ul><li>дъб, бор, еделвайс,ела, бук </li></ul><ul><li>овца, мечка, вълк, елен,лисица </li></ul><ul><li>Кои са символите на </li></ul><ul><li>Република България? </li></ul>a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме a/ песен, химн, знаме
 13. 13. Дял история
 14. 14. 11. Следите от човешка дейност в миналото се наричат: <ul><li>държави </li></ul><ul><li>общества </li></ul><ul><li>извори </li></ul>
 15. 15. 12. Коя от посочените групи означава извори за миналото <ul><li>сечива, останки от сгради, керамика, надписи </li></ul><ul><li>камъни, скали, планини </li></ul><ul><li>езера, реки, морета </li></ul>
 16. 16. 13. Как се нарича период от 1 000 г. <ul><li>столетие </li></ul><ul><li>хилядолетие </li></ul><ul><li>десетилетие </li></ul>
 17. 17. 14. Различните начини за отмерване на времето се означават с думата: <ul><li>общество </li></ul><ul><li>календар </li></ul><ul><li>държава </li></ul>
 18. 18. 15.Най-старите жители по нашите земи са известни с името: <ul><li>траки </li></ul><ul><li>римляни </li></ul><ul><li>боляри </li></ul>
 19. 19. 16.Траките вярвали в: <ul><li>в един бог </li></ul><ul><li>в много богове </li></ul><ul><li>в три бога </li></ul>
 20. 20. 17.През първата половина на VII век била създадена държава с името: <ul><li>Велика стара България </li></ul><ul><li>Малка България </li></ul><ul><li>Санстефанска България </li></ul>
 21. 21. 18. Предводителите на бълг. племена се наричали: <ul><li>императори </li></ul><ul><li>царе </li></ul><ul><li>ханове </li></ul>
 22. 22. 19. Първият български хан бил: <ul><li>Кубрат </li></ul><ul><li>Аспарух </li></ul><ul><li>Крум </li></ul>
 23. 23. 20. Старите българи: <ul><li>почитали много богове </li></ul><ul><li>вярвали в бог Тангра </li></ul><ul><li>нямали богове </li></ul>
 24. 24. 21. Днешна България се родила през: <ul><li>681 г. – хан Аспарух </li></ul><ul><li>781 г. – хан Кубрат </li></ul><ul><li>954 г. – хан Крум </li></ul>
 25. 25. 22. Първата българска столица била: <ul><li>Плиска </li></ul><ul><li>Охрид </li></ul><ul><li>Търново </li></ul>
 26. 26. 23. Княз Борис I : <ul><li>Въвел християнството,основал бълг. църква, приел учениците на Кирил и Методий </li></ul><ul><li>Изгонил учениците на Кирил и Методий и сменил столицата на България </li></ul>
 27. 27. 24.През 893 г. славянският език заменил гръцкия в богослужението. Младият княз изградил новата столица- Преслав, а времето на управлението му наречено “златен век”. Кой е той? <ul><li>Княз Борис I </li></ul><ul><li>Свети Наум </li></ul><ul><li>Цар Симеон Велики </li></ul>
 28. 28. 25. За коя държава се отнасят следните думи:през 14-15 век в нея били включени земите на България,Сърбия, Византия. Владетелят и се наричал султан. <ul><li>Византийска империя </li></ul><ul><li>Османска империя </li></ul><ul><li>Неизвестна държава </li></ul>
 29. 29. 26.В групата на раята се включвали: <ul><li>само християните </li></ul><ul><li>християните, евреите и ромите </li></ul><ul><li>всички данъкоплатци </li></ul>
 30. 30. 27.Посочи грешния отговор: Новостите, които навлезли през 19 в. сред българите били: <ul><li>земеделието и ръкописните книги </li></ul><ul><li>печатните книги и светското образование </li></ul><ul><li>новите зеленчуци </li></ul>
 31. 31. 28. Кое не се отнася за българите в Османската империя? <ul><li>През 19 в. броят на българите в градовете нараства </li></ul><ul><li>Не малко търговци и занаятчии забогатели </li></ul><ul><li>Българите се стремели към равни права на хората с различна вяра </li></ul>
 32. 32. 29.Първият призив за достоен живот към българите отправил: <ul><li>Софроний Врачански </li></ul><ul><li>Паисий Хилендарски </li></ul><ul><li>Неофит Рилски </li></ul>
 33. 33. 30. Училищата, в които се изучават математика,езици, география и други се наричат: <ul><li>християнски </li></ul><ul><li>светски </li></ul><ul><li>еврейски </li></ul>
 34. 34. 31. Кое е общото между отец Паисий, Софроний Врачански, Неофит Рилски, доктор Петър Берон, Васил Априлов <ul><li>Те били български царе от 14 век </li></ul><ul><li>Те били български будители от 18 и 19 век </li></ul><ul><li>Те били български художници от 18 век </li></ul>
 35. 35. 32. Напиши най-важното за <ul><li>Георги Раковски </li></ul><ul><li>Васил Левски </li></ul><ul><li>Христо Ботев </li></ul>
 36. 36. 33. Свободна България била възстановена като: <ul><li>Царство </li></ul><ul><li>Ханство </li></ul><ul><li>Княжество </li></ul>
 37. 37. 34. Денят на Освобождението е: <ul><li>3 март 1878г. </li></ul><ul><li>5 март 1878г. </li></ul><ul><li>3 април 1876 г. </li></ul>
 38. 38. 35. Конституцията е: <ul><li>Всеки закон, по който се управлява държавата </li></ul><ul><li>Само някои закони да управление на държавата </li></ul><ul><li>Основният закон, който определя начина на управление и правата на хората в държавата </li></ul>
 39. 39. 36. Според Търновската конституция държавният глава на България е: <ul><li>президентът </li></ul><ul><li>князът </li></ul><ul><li>царят </li></ul>
 40. 40. 37. Запиши трите имена, които е носила столицата ни: <ul><li>С……….. </li></ul><ul><li>С……….. </li></ul><ul><li>С………… </li></ul>
 41. 41. 38.Общото между Александър Първи, Фердинанд и Борис Трети е, че те са: <ul><li>български владетели след Освобождението от 1878г. </li></ul><ul><li>български владетели от 13-14 в. </li></ul><ul><li>министър-председатели на България </li></ul>
 42. 42. 39. Националният и официалните празници се празнуват от: <ul><li>само говорещите български език </li></ul><ul><li>от всички граждани на България </li></ul><ul><li>само от християните </li></ul>
 43. 43. 40. Огради само подземните богатства: <ul><li>гори </li></ul><ul><li>маслодайна роза </li></ul><ul><li>въглища </li></ul><ul><li>пшеница </li></ul><ul><li>руди </li></ul><ul><li>нефт </li></ul>

×