За по-добро образование чрез спорт

kyuchukova
kyuchukovakyuchukova
ПРОЕКТ
“ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ
ЧРЕЗ СПОРТ”
IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO008
 Проектът се финансира по Програма за трансгранично
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)
България – Турция, приоритетна ос 1 – “Устойчиво социално
икономическо развитие”, област на интервенция 1.3 – Подкрепа за
инфраструктура с цел подобряване на икономическия потенциал на
района на сътрудничество.
 Бюджетът на проекта е 394 601.74 Евро; (BG партньор – 272 076.03
Евро, Turkey партньор – 122 525.71 Евро)
 Финансиране от ЕС = 335 411.47 Евро, (85 % от бюджета)
 Национално съфинансиране = 59 190.27 Евро; (15 % от бюджета)
 Финансиране на инфраструктурни дейности - 73,67 % от бюджета
 Финансиране на административни дейности – 2,06 % от бюджета, пътни
разходи – 0,42%, срещи и събития – 1,97%, дейности за осигуряване на
информация и публичност – 1,93 %, външна експертиза – 5,23 %, други
разходи - 3,86 %, допустим ДДС – 10,87 %
 Продължителността на проекта е 24 месеца; Дата на стартиране на
проекта – 31.01.2014; Дата на окончателно изпълнение на дейностите по
проекта – 31.01.2016;
 Водещ партньор по проекта – Община Любимец, Република
България;
 Партньор по проекта – Община Люлебургас, Република Турция.
Обща цел на проекта:
Укрепване на устойчивото икономическо и социално развитие
между община Любимец и община Люлебургас чрез създаване на
инфраструктура за съвместни трансгранични образователни и
спортни дейности
Специфични цели на проекта:
- Създаване на съвременна спортна инфраструктура в община Люлебургас
- Подобряване на образователната и спортната инфраструктура в община
Любимец
Цели на проекта
Специфични цели на проекта:
- Постигане на по-добра мотивация на младите хора да бъдат по-активни в
спорта
- Полагане на основа за по-добро включване на спортните дейности в
извънкласната работа в училище, интегрирането им в образователния
процес и полагане на основа за организиране на съвместни трансгранични
спортни събития с цел да се превърнат в традиционни за двете общини.
Цели на проекта
 Ученици и учители от НУ “Христо Ботев”, гр. Любимец ;
 Ученици и граждани от община Любимец;
 Ученици и граждани от община Люлебургас.
Целеви групи по проекта
 Дейност 1 - Разработване на проекта и представяне на проекта за
одобрение в необходимите срокове пред компетентна комисия;
 Дейност 2 - Сформиране на екип по проекта, който ще
организира и ръководи изпълнението на дейностите. По проекта са
предвидени две официални партньорски срещи в началото на
всяка година от проекта в община Любимец и община Люлебургас
за проследяване на изпълнението. Редовни скайп срещи са
предвидени за регулярна комуникация между членовете на екипа
по проекта.
Предвидени дейности по
проекта
Предвидени дейности по
проекта
 Дейност 3 – Провеждане на тръжни процедури в съответствие с
изискванията на PRAG.
 Дейност 4 - Провеждане на тръжни процедури в съответствие с
изискванията на PRAG, за които отговаря партньора по проекта –
община Люлебургас.
 Дейност 5 – Осъществяване на ремонтни дейности в спортния
салон и учебните зали на училище “Христо Ботев” в община
Любимец.
 Дейност 6 – Извършване на доставка на спортно оборудване за
спортния салон на училище “Христо Ботев”, община Любимец;
 Дейност 7 – Създаване на Детска спортна зона в района на община
Люлебургас, която ще включва баскетболни кошове, волейболни мрежи,
игрище за сокър, детска площадка за най-малките, тоалетни и
осветление;
 Дейност 8 – Провеждане на международен (с участието на
представители на двамата партньори по проекта) уъркшоп на тема “По-
добро обучение чрез спорт” в община Люлебургас, на който ще бъдат
обсъждани механизми и практики чрез които да се подобрява обучението
и образованието на младежите и децата чрез спортни дейности.
Резултатът от уъркшопа ще бъде издаването на три езика (Български,
Турски и Английски) на книжка, която ще включва изводите и най-
добрите практики описани и дискутирани по време на уъркшопа.
 Дейност 9 – Представяне на резултатите от уъркшопа чрез
информационни кампании по една във всяка партньорска община,
като експертите участници в уъркшопа ще представят пред
учителите от различни училища в региона на двете партньорски
общини резултатите и изводите от дискусиите по време на
уъркшопа, както и ще разпространят печатната версия на
брошурата сред учителите от посетените училища.
 Дейност 10 – Организиране на спортен фестивал в Люлебургас,
чрез който ще бъде открита официално новата спортна зона,
построена по проекта. Във фестивала ще бъдат включени
състезания по волейбол и баскетбол и други подобни игри, като
участници ще бъдат деца от двете общини и игрите ще имат
състезателен характер. Фестивалът ще продължи 3 дни, а
намеренията на двете общини са той да стане ежегоден.;
 Дейност 11 – Организиране на турнир по тенис на маса в община
Любимец, с който ще бъде открит и реновирания спортен салон в
училище “Христо Ботев”. В състезанието ще вземат участие деца
от двете партньорски общини. Намерението и желанието на двете
общини е този турнир да стане ежегоден и по този начин да се
покаже на практика прилагането на изводите и съветите на
експертите от уъркшопа “По-добро образование чрез спорт”.
 Дейност 12 – Изпълнение на дейности по осигуряване на
информация и публичност по проекта в община Любимец -
- пресконференция в началото на проекта, 2 билборда, брошури с
информация за проекта - 200 бр.; плакати за турнира по тенис на
маса - 100 бр.; Банери за събитията - 2 бр. радиопредавания - 2
бр. медийни публикации - 2 бр. На печатните материали, ще има
специално съобщение за повишаване на обществената
осведоменост относно устойчивото развитие и изменението на
климата.
Дейност 13 - Изпълнение на дейности по осигуряване на информация
и публичност по проекта в община Люлебургас с цел да се осигури
необходимата публичност на проекта и да информира целевите групи
за резултатите от проекта – пресконференция в началото на проекта,
-2 билборда с подходяща визуализация, съгласно правилата на
програмата за публичност - те ще бъдат поставени на строителната
площадка, Брошури с информация за проекта - 500 бр
- Брошури с резултатите по проекта - 1000 бр.
- Плакати за фестивала - 100 бр;. - Програми за спортния фестивал -
1000 бр.
- Радиопредавания - 2 бр;. - Медийни публикации - 2 бр
- Дизайн на лого за спортен фестивал - 1 бр.
На печатните материали, ще има специално съобщение за повишаване
на обществената осведоменост относно устойчивото развитие и
изменението на климата.
Дейност 14 – Финализиране на проекта и изготвяне на финален
доклад
 Новосъздадена спортна зона в община Люлебургас - 1 бр.
 Реновиран спортен салон и учебни зали на училище “Христо
Ботев” в Любимец - 1 бр.
 Приложно спортно оборудване в салона на училище “Христо
Ботев” - 13 вида
 Организирани турнир поТенис на маса в Любимец и Официално
откриване - 1 бр.;
 Организиран спортен фестивал в Люлебургас и Официално
откриване - 1 бр.
 Проведен семинар на тема "По-добро образование чрез спорт" - 1
бр.
Очаквани резултати от
проекта
 Изготвена брошура със съвети за "по-добро образование чрез
спорт" - 1000 бр.
 Представени съвети чрез информационни кампании за по-добро
образование чрез спорт в двете общини - 2 бр.;
 Срещи по проекта - 2 пресконференции, брошури за Любимец -
100 бр, брошури за Люлебургас – 1000 бр. , плакати за турнира по
тенис на маса – 100 бр., плакати за спортния фестивал в
Люлебургас – 100 бр., банери – 2 бр., билбордове за Любимец – 1
бр. , билбордове за Люлебургас – 2 бр., лого 1 бр., медийни
публикации 4 бр., радиопредавания – 4 бр.
Очакваме вашите въпроси!
1 sur 14

Recommandé

5 5744255 574425
5 574425soffii_h
209 vues5 diapositives
Inspiration ma 11.07.2014 bgInspiration ma 11.07.2014 bg
Inspiration ma 11.07.2014 bgb_mileva
362 vues18 diapositives
5 5657075 565707
5 565707soffii_h
144 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à За по-добро образование чрез спорт(20)

Любомира Велинова, ОИЦ - КюстендилЛюбомира Велинова, ОИЦ - Кюстендил
Любомира Велинова, ОИЦ - Кюстендил
Glob@l Libraries - Bulgaria Program1.2K vues
Report TM Bulgaria bgReport TM Bulgaria bg
Report TM Bulgaria bg
Tania Dimitrova116 vues
степс  план за действие Bgстепс  план за действие Bg
степс план за действие Bg
СТЪПКИ Подкрепа450 vues
Начална презентацияНачална презентация
Начална презентация
Йонка Маркова563 vues
press release  www.bgmkedu.eupress release  www.bgmkedu.eu
press release www.bgmkedu.eu
Борислав Крумов149 vues
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство Градът
Cтроителен Инженер1.3K vues
Evropeiska_sedmica.pptxEvropeiska_sedmica.pptx
Evropeiska_sedmica.pptx
Iskra Nikolova3 vues
EVS NowWeMOVE BG 2 - project reportEVS NowWeMOVE BG 2 - project report
EVS NowWeMOVE BG 2 - project report
BG Be Active Association58 vues
Presentation pernik rb_23_oct_2012Presentation pernik rb_23_oct_2012
Presentation pernik rb_23_oct_2012
Glob@l Libraries - Bulgaria Program287 vues
Presentation pernik rb_23_oct_2012Presentation pernik rb_23_oct_2012
Presentation pernik rb_23_oct_2012
Glob@l Libraries - Bulgaria Program513 vues
 Oprg 2014_2020_17112014.pdf_ Oprg 2014_2020_17112014.pdf_
Oprg 2014_2020_17112014.pdf_
Conka Topalova498 vues

За по-добро образование чрез спорт

 • 2.  Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Турция, приоритетна ос 1 – “Устойчиво социално икономическо развитие”, област на интервенция 1.3 – Подкрепа за инфраструктура с цел подобряване на икономическия потенциал на района на сътрудничество.  Бюджетът на проекта е 394 601.74 Евро; (BG партньор – 272 076.03 Евро, Turkey партньор – 122 525.71 Евро)  Финансиране от ЕС = 335 411.47 Евро, (85 % от бюджета)  Национално съфинансиране = 59 190.27 Евро; (15 % от бюджета)  Финансиране на инфраструктурни дейности - 73,67 % от бюджета  Финансиране на административни дейности – 2,06 % от бюджета, пътни разходи – 0,42%, срещи и събития – 1,97%, дейности за осигуряване на информация и публичност – 1,93 %, външна експертиза – 5,23 %, други разходи - 3,86 %, допустим ДДС – 10,87 %
 • 3.  Продължителността на проекта е 24 месеца; Дата на стартиране на проекта – 31.01.2014; Дата на окончателно изпълнение на дейностите по проекта – 31.01.2016;  Водещ партньор по проекта – Община Любимец, Република България;  Партньор по проекта – Община Люлебургас, Република Турция.
 • 4. Обща цел на проекта: Укрепване на устойчивото икономическо и социално развитие между община Любимец и община Люлебургас чрез създаване на инфраструктура за съвместни трансгранични образователни и спортни дейности Специфични цели на проекта: - Създаване на съвременна спортна инфраструктура в община Люлебургас - Подобряване на образователната и спортната инфраструктура в община Любимец Цели на проекта
 • 5. Специфични цели на проекта: - Постигане на по-добра мотивация на младите хора да бъдат по-активни в спорта - Полагане на основа за по-добро включване на спортните дейности в извънкласната работа в училище, интегрирането им в образователния процес и полагане на основа за организиране на съвместни трансгранични спортни събития с цел да се превърнат в традиционни за двете общини. Цели на проекта
 • 6.  Ученици и учители от НУ “Христо Ботев”, гр. Любимец ;  Ученици и граждани от община Любимец;  Ученици и граждани от община Люлебургас. Целеви групи по проекта
 • 7.  Дейност 1 - Разработване на проекта и представяне на проекта за одобрение в необходимите срокове пред компетентна комисия;  Дейност 2 - Сформиране на екип по проекта, който ще организира и ръководи изпълнението на дейностите. По проекта са предвидени две официални партньорски срещи в началото на всяка година от проекта в община Любимец и община Люлебургас за проследяване на изпълнението. Редовни скайп срещи са предвидени за регулярна комуникация между членовете на екипа по проекта. Предвидени дейности по проекта Предвидени дейности по проекта
 • 8.  Дейност 3 – Провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на PRAG.  Дейност 4 - Провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на PRAG, за които отговаря партньора по проекта – община Люлебургас.  Дейност 5 – Осъществяване на ремонтни дейности в спортния салон и учебните зали на училище “Христо Ботев” в община Любимец.
 • 9.  Дейност 6 – Извършване на доставка на спортно оборудване за спортния салон на училище “Христо Ботев”, община Любимец;  Дейност 7 – Създаване на Детска спортна зона в района на община Люлебургас, която ще включва баскетболни кошове, волейболни мрежи, игрище за сокър, детска площадка за най-малките, тоалетни и осветление;  Дейност 8 – Провеждане на международен (с участието на представители на двамата партньори по проекта) уъркшоп на тема “По- добро обучение чрез спорт” в община Люлебургас, на който ще бъдат обсъждани механизми и практики чрез които да се подобрява обучението и образованието на младежите и децата чрез спортни дейности. Резултатът от уъркшопа ще бъде издаването на три езика (Български, Турски и Английски) на книжка, която ще включва изводите и най- добрите практики описани и дискутирани по време на уъркшопа.
 • 10.  Дейност 9 – Представяне на резултатите от уъркшопа чрез информационни кампании по една във всяка партньорска община, като експертите участници в уъркшопа ще представят пред учителите от различни училища в региона на двете партньорски общини резултатите и изводите от дискусиите по време на уъркшопа, както и ще разпространят печатната версия на брошурата сред учителите от посетените училища.  Дейност 10 – Организиране на спортен фестивал в Люлебургас, чрез който ще бъде открита официално новата спортна зона, построена по проекта. Във фестивала ще бъдат включени състезания по волейбол и баскетбол и други подобни игри, като участници ще бъдат деца от двете общини и игрите ще имат състезателен характер. Фестивалът ще продължи 3 дни, а намеренията на двете общини са той да стане ежегоден.;
 • 11.  Дейност 11 – Организиране на турнир по тенис на маса в община Любимец, с който ще бъде открит и реновирания спортен салон в училище “Христо Ботев”. В състезанието ще вземат участие деца от двете партньорски общини. Намерението и желанието на двете общини е този турнир да стане ежегоден и по този начин да се покаже на практика прилагането на изводите и съветите на експертите от уъркшопа “По-добро образование чрез спорт”.  Дейност 12 – Изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност по проекта в община Любимец - - пресконференция в началото на проекта, 2 билборда, брошури с информация за проекта - 200 бр.; плакати за турнира по тенис на маса - 100 бр.; Банери за събитията - 2 бр. радиопредавания - 2 бр. медийни публикации - 2 бр. На печатните материали, ще има специално съобщение за повишаване на обществената осведоменост относно устойчивото развитие и изменението на климата.
 • 12. Дейност 13 - Изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност по проекта в община Люлебургас с цел да се осигури необходимата публичност на проекта и да информира целевите групи за резултатите от проекта – пресконференция в началото на проекта, -2 билборда с подходяща визуализация, съгласно правилата на програмата за публичност - те ще бъдат поставени на строителната площадка, Брошури с информация за проекта - 500 бр - Брошури с резултатите по проекта - 1000 бр. - Плакати за фестивала - 100 бр;. - Програми за спортния фестивал - 1000 бр. - Радиопредавания - 2 бр;. - Медийни публикации - 2 бр - Дизайн на лого за спортен фестивал - 1 бр. На печатните материали, ще има специално съобщение за повишаване на обществената осведоменост относно устойчивото развитие и изменението на климата. Дейност 14 – Финализиране на проекта и изготвяне на финален доклад
 • 13.  Новосъздадена спортна зона в община Люлебургас - 1 бр.  Реновиран спортен салон и учебни зали на училище “Христо Ботев” в Любимец - 1 бр.  Приложно спортно оборудване в салона на училище “Христо Ботев” - 13 вида  Организирани турнир поТенис на маса в Любимец и Официално откриване - 1 бр.;  Организиран спортен фестивал в Люлебургас и Официално откриване - 1 бр.  Проведен семинар на тема "По-добро образование чрез спорт" - 1 бр. Очаквани резултати от проекта
 • 14.  Изготвена брошура със съвети за "по-добро образование чрез спорт" - 1000 бр.  Представени съвети чрез информационни кампании за по-добро образование чрез спорт в двете общини - 2 бр.;  Срещи по проекта - 2 пресконференции, брошури за Любимец - 100 бр, брошури за Люлебургас – 1000 бр. , плакати за турнира по тенис на маса – 100 бр., плакати за спортния фестивал в Люлебургас – 100 бр., банери – 2 бр., билбордове за Любимец – 1 бр. , билбордове за Люлебургас – 2 бр., лого 1 бр., медийни публикации 4 бр., радиопредавания – 4 бр. Очакваме вашите въпроси!

Notes de l'éditeur

 1. 4 юли 2011