Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

představy o výzkumu v ISK

837 vues

Publié le

Anketa mezi studenty 2. ročníku KISK na téma, co si představují pod pojmem "výzkumy v ISK"

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

představy o výzkumu v ISK

 1. 1. Co si představíte pod pojmem „výzkumy v ISK? Anketa mezi studenty 2. ročníku KISK
 2. 2. výzkum související s informacemi a knihami Zkoumání, co je potřeba pro zlepšení např. služeb v knihovnictví a následná implementace vylepšení do systému. Jedná se také o zkoumání již zavedených novinek, zlepšení, postupů... toho jak jsou/nejsou úspěšné, co by se dalo zlepšit, či změnit. zkoumání informačních a knihovních systémů a jejich vylepšování
 3. 3. Aktivní hledání nových metod v oblasti knihovnictví a informační vědě. Tvorba nových paradigmat a začleňování jich do oboru. práci především s lidmi (formou anket, interview), zjišťování trendů, jak zlepšit služby v knihovnách, co dnešní člověk potřebuje; zavádění nových trendů a zjišťování reakcí uživatelů
 4. 4. Představuji si výzkum v knihovnách (jak je využívaná kapacita knihovního fondu, kolik má knihovna čtenářů, zda je pro čtenáře knihovna dostupná a zajímavá) a na internetu. Pod tímto pojmem si představím nejrůznější metody zjišťující různé koncepty.Může se jednat o zkoumání kvality či kvantity. Výzkum lze provádět např. v knihovnách (v rámci jejích služeb nebo uživatelů), dále v oblasti informační společnosti, ve firmách, na internetu, ve vzdělávání apod.
 5. 5. Zkoumání úspěšnosti uplatnění studentů v životě, metody výuky kantorů, projekty Například výzkum uplatnění absolventů, mapování oboru, výzkum týkající se nových metod výuky v oboru
 6. 6. Provádějí se tam různé výzkumy - kvalitativní, kvantitativní, co budou informační studia a knihovnictví potřebovat vědět či zjišťovat, jaké budou výsledky Například vše co jakýmkoliv způsobem souvisí s informační vědou - ověřování teorií, modelů
 7. 7. Výzkum zabývající se zpracováním/shromažďováním informací, zlepšování služeb poskytovaných knihovnou, vylepšování knihovnických postupů. hloubkové rozhovory s uživateli, uživatelské testování...
 8. 8. Vědecké bádání jehož hlavním cílem je pochopení fungování informační společnosti spolu s tvorbou modelů, které umožní maximální a efektivní přístup k informacím každému jedinci bez rozdílu sociálního a demografického původu. Vyzkum zamereny na aktualni zpusoby a moznosti vyhledavani a nasledneho zpracovani informaci.
 9. 9. Pod tímto pojmem si já osobně představuji nějakou formu bádání v uvedených oblastech s cílem zlepšení konkrétní služby. Vyhledávání a zpracovávání informací z dané oblasti informačních studií a knihovnictví, správná práce se zdroji a odpovídající, kvalitní výstup.
 10. 10. Sběr dat vypovídajících například o využívanosti konkrétních knihovních či informačních služeb. Zjišťování různých vylepšení a nových postupů ve zmíněném oboru zabývá se výzkumem metod prcí s informacemi analýzy návštěvnosti knihoven, sledování trendů v oblasti akvizice
 11. 11. Soustavné sledování trendů v tomto oboru, hledání nových cest a možností, s cílem co nejvíce zefektivnit přístup a využívání informací. Různé typy výzkumu v rámci informačních studií a knihovnictví, statistická zpracování dat a další práce s nimi. Například zkoumání vlivu četbu na vývoj osobnosti čtenáře, nebo které věkové kategorie čtou nejvíc
 12. 12. Výzkum, který se zabývá metodami a také problémy spojenými s informačními studiemi a knihovnictvím. Představím si zkoumání informačních technologií a knihovních systémů pro lepší přehlednost a pohodlnost pro uživatele.
 13. 13. spíše konkrétní věci týkající se několika odborných článků, které jsme četli do infovědy :) (např. rozdělení druhů výzkumu) obecně bych na tohle téma nic moc říct nedokázala
 14. 14. Kvalitativní i kvantitativní výzkum týkající se např. využívání informačních technologií, informační gramotnosti, návštěvnosti knihoven, a podobných témat. Bádání sestavené ze sběru dostupných informací, jejich kritické zhodnocení, porovnání s jinými zdroji a následné zpracování ve všech oblastech zájmu ISK.
 15. 15. výskum týkajúci sa zlepšenia prístupu ľudí ku knihám a informáciám, zlepšenia pochopenia informácií a zefektívnenia toku informácií Zjišťování relevantních dat a informací v oblastech tohoto oboru. Výzkum v ob dle mého ná Samotný výz souhrn různý z venku i z ve jelikož je ten informacemi nej Jak jsme ovlivňov a počítači, využív kvalita sbírek,...
 16. 16. sběr a analýza dat např. z oblasti knihovnictví či inf. vzdělávání Dotazníky, ankety, rozhovory a analýzy uživatelů ISK výzkum, který se zabývá informacemi, knihami- metody, postupy Zkoumání teorií, fakt apod. s cílem najít výsledky či odpovědi v oblasti informační společnosti a ICT.
 17. 17. Protknutí metod a poznatků psychologie, sociologie, ISK a jiných oborů pro reflexi minulých, současných i budoucích změn ve společnosti či faktorů a trendů, které ji ovlivňují. Zajímavá a zároveň náročná vědecká činnost, v niž by se měli studenti oboru realizovat.
 18. 18. Vyplňování různých dotazníků, vytváření anket, dělání průzkumů....výzkum by měl vést ke zlepšení situace v českém knihovnictví, ale také by měl pomáhat lidem, jako druh osvěty, že české knihovnictví má toho ještě hodně nabídnout.
 19. 19. Vyplňování různých dotazníků, vytváření anket, dělání průzkumů....výzkum by měl vést ke zlepšení situace v českém knihovnictví, ale také by měl pomáhat lidem, jako druh osvěty, že české knihovnictví má toho ještě hodně nabídnout.
 20. 20. Hľadanie nových metód katalogizácie, testovanie rôznych informačných technológií na užívateľoch, pozorovanie ľudí z rôznych spoločenských aj sociálnych skupín pri práci s informáciami a informačnými technológiami a spracovávanie poznatkov do nových teórií.
 21. 21. Kvantitativní: analýza velkých dat, statistika, souvislosti, vzorce, interpretace výsledků, bibliometrie/scientometrie/infometrie - analýza vztahů a upozorňován na možná rizika spojená s vývojem vědy Kvalitativní: pozorování, rozhovory, dotazníky, experimenty - chování uživatelů knihoven a např. vědecké obce, názory lidí a realita v oblasti informační etiky, postoje a postupy při plagiátorství/narušen informační bezpečnosti a soukromí, potřeby lidí a efektivita metod informačního vzdělávání, analýza dokumentů v oblasti informační politiky a ekonomiky, uživatelská testování (HCI, informační architektura) a designování nových IS, metody vyhledávání a sémantické vyhledávače, vývoj nových metod v oblasti organizace znalostí, tvorba nových modelů ve vědecké komunikaci a s tím souvisejících systémů s přihlédnutím k OA
 22. 22. Primárně mě napadají výzkumy ohledně knih - čtenář x nečtenář, návštěvnost knihoven, statistiky vypůjček atd. Následně mě napadají různé bibliometrické výzkumy, případně třeba zjišťování informační gramotnosti obyvatelstva.
 23. 23. Osobně si myslím, že se jedná o metody,které budou zkoumat informace, jejich podstatu, nosiče, zpracovaní uchovávání a v neposlední řadě také uživatele. Z hlediska uživatelů se bude bezesporu jednat o dotazníky ankety, či formy uživatelského testování. Z hlediska kvality informací se pak bude určitě jednat především o zhodnocení kvality jejího zdroje. Jedná li se o zpracování informace, pak se bezesporu prakticky testují uživatelské postupy a návyky. Metody a nosiče se pak bezesporu testovat v praktickém užití.
 24. 24. Sociologický prieskum o informačnej gramotnosti ľudí. Zkoumání jevů v knihovnách a v informační oblasti a jejich následné vyhodnocení. Nic konkrétního
 25. 25. Aplikování výzkumných metod (anketa, výzkum, dotazník, rozhovor, pozorování, experimant aj.) v oblasti ISK Zisťovanie nových vecí a javov v tomto odbore, prinášať nové diskusie a závery Výzkum dat, informací, publikační činnosti atd.
 26. 26. Zjišťování využívání informací, vyhledávání informací, relevantnosti, úrovně různých informačních zdrojů a znalost o jejich existenci a využívání. Výzkum o úrovni, obsahu a znalostech jak informací, zdrojů, tak i pracovníků (knihovníků, informačních pracovníků), ale i čtenářů a ostatních uživatelů. Rovněž výzkum o komplexním i dílčím plnění a naplňování informačních potřeb na různých pozicích knihovnických i informačních institucí i na dílčích pracovních pozicích. Obrázky: Marc Walthieu (http://www.flickr.com/photos/marcwathieu)

×