Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Gernikako akordioa

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Batera Konpromisoa
Batera Konpromisoa
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Gernikako akordioa (20)

Publicité
Publicité

Gernikako akordioa

  1. 1. BAKE BIDEAN ATERABIDE DEMOKRATIKOEN AKORDIOA
  2. 2. BAKE BIDEAN ATERABIDE DEMOKRATIKOEN AKORDIOA Euskal Herria gatazka politikoa eta indarkeria bake bi- erabili da-eta. Era berean, honako neurri hauek har- dera eta aterabide demokratikoetara eramateko aukera tzea, amnistiarako bidean lehen urrats moduan, gataz- baten aurrean aurkitzen da. ka politikoak eragindako preso eta iheslari bat bera ere egon ez dadin: Zentzu horretan, bermatutako indarkeriarik gabeko egoera eta normalizazio politikorako hastapena izan be- - Preso guztiak Euskal Herrira ekartzea, disper- harko da, ondoko edukietan oinarrituta: tsioarekin amaituz. • ETAk nazioarteko komunitateak egiaztatzeko mo- - Gaixotasun larriak dituzten presoak aske uztea. duko su-eten iraunkorra eta aldebakarrekoa alda- rrikatzea, jarduera armatua behin betiko uzteko bo- - Epaituak izateko zain dauden preso prebentiboei rondatearen erakusle gisa. behin-behineko askatasuna ematea. • Eskubide zibil eta politiko guztien aitortza, proiek- - Legeak ezarritakoak beteak dituzten zigortutako tu politiko guztien jarduera eta garapena onartuz, preso guztiei, baldintzapeko askatasuna ematea. kontuan hartuta giza eskubide guztien aitorpena eta salbuespenik gabeko babesa direla eskubide horiexen - Legeak jasotzen dituen espetxe-onurak aplika- oinarria. Ildo horretan, Alderdi Politikoen Legea indar- tzea, murrizketarik eta arbitrariotasunik gabe. gabetzea exijitzen dugu, eskubide nagusien urraketak tresna juridiko horretan oinarritzen direlako. - Zigorra betetzeko muga berrogei urtetan ezar- tzen duen legedia indargabetzea. • Inoren aurkako mehatxu, presio, jazarpen, atxiloketa eta tortura mota guztiak desagertzea, edozein dela ere • Jarduera politikoagatik epaituak izan diren pertsona pertsona horien jarduera edota ideologia politikoa. eta erakundeen aurkako prozesu judizialak berrazter- tzea. • Euskal preso politikoen aurka aplikatzen den espe- txe-politika etetea, konfrontaziorako estrategia gisa • Jurisdikzio eta epaitegi berezien eta salbuespeneko
  3. 3. lege oro indargabetzea, eta horrekin batera, inkomu- gero, soilik bitarteko demokratiko eta baketsuak nikazioa bertan behera uztea. erabiltzeko konpromisoa. • Militante eta erakunde independentistei politikan ari- • Akordio politikoak lortzeko negoziazio prozesua tzeko ezarri zaizkien debeku eta neurri murriztaileak eragile politiko, sindikal eta sozialen egitekoa baino ez bertan behera uztea. da izango. • Nazioarteko eragileen parte-hartzea sustatzea, giza • Elkarrizketa politikoaren edukiek Euskal Herriko kul- eskubideen urraketarik gertatzen ez dela egiaztatzeko tura politiko guztiak barne hartuko dituen akordioa helburuarekin. izango dute helburu: euskal errealitate nazionalaren eta erabakitze ahalmenaren onarpenari buruz; barne Erakunde politiko, sindikal eta sozialok ETA zein Espai- eredu juridiko-instituzionalari eta, estatuekiko lotura niako eta Frantziako Gobernuei galdegiten diegu era- motari dagokionez, independentzia barne; eta herriak bakiak eta ekimenak har ditzatela horrelako egoera bat duen borondate demokratikoa errespetatzeari buruz. sortzearren; alegia, indarkeriarik izango ez dela bermatua izango den eta normalizazio politikoa progresiboki gara- • Aitortza, adiskidetzea eta erreparazioa gatazka poli- tuko den egoera. tikoak eta jatorri guztietako bortizkeriek eragindako biktima orori. Era berean, sinatzaileok uste dugu horrelako prozesu baten testuinguruan, non bake eta normalizazio poli- Gaur egun, gizarte ereduaren erruz, emakumezkoen tiko nahikoak lortuak egongo diren, ezinbestekoa izango eta gizonezkoen partehartzea ez da berdina; hori dela dela elkarrizketarako eta negoziazio politikorako guneak eta, emakumeek subjektu aktiboak izan behar dute zabaltzea, gatazkaren zioak eta ondorioak osotasunean konponbidean, gatazka politikoa hurbiletik ezagutu ez azter tzeko. ezik horren ondorioak jasan ere egiten baitituzte. Elkarrizketa eta negoziazio politikoa dakartzan prozesu hau Agiri hau sinatzen dugun erakunde politiko, sindikal eta ondoko printzipio eta baldintzetan oinarritu behar da: sozialok bertan azaltzen diren postulatu guztiak geure egiten ditugu eta betetzeko konpromisoa hartzen dugu; • “Mitchell Printzipioak” deitutakoetan azaldutako halaber, nazioarteko eragileei eduki hauek helarazteko konpromisoek zuzenduko dituzte elkarrizketa eta arlo eta euskal gizartean parte hartzea sustatzeko lan egite- guztiei buruzko negoziazioak: ko konpromisoa hartzen dugu, euskal gizarteak ere bere egin ditzan postulatu hauek. Izan ere, euskal gizarteak - Gai politikoak konpontzeko, soilik bitarteko de- izan behar du bermatzaile bakarra konponbide de- mokratiko eta baketsuak erabiltzea. mokratikoaren prozesuaren garapenean. - Alderdien arteko negoziazioaren emaitze- tan edota negoziazio prozesuaren norabidean eragiteko asmoarekin egindako indarkeriaren erabilerari edo berau erabiltzeko mehatxuari aurkakotasuna agertzea. - Alderdien arteko negoziazioetan erdietsitako akordio oro errespetatzeko konpromisoa. Era berean, akordioen alderen bat aldatu nahi izanez Euskal Herrian, 2010eko irailaren 25ean
  4. 4. SINATZAILEAK ABERTZALEEN BATASUNA ALTERNATIBA ARALAR EUSKO ALKARTASUNA EZKER ABERTZALEA EHNE EILAS ELB ESK HIRU LAB AMNISTIAREN ALDEKO MUGIMENDUA APAIZEN KOORDINAKUNDEA BILGUNE FEMINISTA ETXERAT EUSKAL HERRIAK BERE ESKOLA EUSKARIA EZKER SOBERANISTA GAZTE ABERTZALEAK GAZTE INDEPENDENTISTAK ALTERNATIBA GAZTEAK GAZTEHERRIA GERNIKA BATZORDEA GIZA ESKUBIDEEN BEHATOKIA HERRIA 2000 ELIZA IKASLE ABERTZALEAK IRATZARRI TORTURAREN AURKAKO TALDEA

×