BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)

Amra Nusroh
Amra NusrohIm a Muslim & Im Proud
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)
Perancangan melibatkan aktiviti menganalisis persekitaran untuk
mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT)
yang dihadapi sesebuah organisasi.
Merupakan satu proses yang sistematik dan
memerlukan penyelarasan antara peringkat
pengurusan atasan, pertengahan, dan bawahan.
Menentukan
hala tuju
perniagaan
Menyelaraska
n sumber
Mengukur
prestasi
Membuat analisis persekitaran dalam dan analisis
persekitaran luaran organisasi, iaitu analisis kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT)
Mengenal pasti jenis dan kuantiti sumber yang diperlukan
dan mengagihkan sumber tersebut secara cekap
Matlamat yang ditetapkan boleh dijadikan sebagai pengukur
untuk menilai pencapaian perniagaan dari semasa ke semasa
dan sebagai garis penamat dalam aktiviti organisasi
Garis
panduan
dalam
pembuatan
keputusan
Perancangan strategik sebagai panduan atau asas untuk
membuat keputusan, selaras dengan matlamat yang ingin
dicapai
Tindakan
pembaikan
Pemantauan dengan membuat perbandingan antara
pencapaian sebenar dengan perancangan.
Sekiranya gagalkenal pasti kekurangan yang
wujud+punca berlaku kekuranganambil langkah
pembetulan
Jenis-jenis
Perancangan
MISI
Perancangan yang
disediakan untuk
menggariskan
tujuan penubuhan
sesebuah
perniagaan
OBJEKTIF
Matlamat atau sasaran
yang ingin dicapaioleh
sesebuah organisasi
dalam jangka masa
tertentu
DASAR
Prinsip yang menjadi
garis panduan atau
amalan sesebuah
perniagaan dalam
melaksanan segala
aktiviti yang telah
dirancang
STRATEGI
Tindakan atau kaedah
yang digunakan oleh
organisasi untuk
mencapai objektif
tertentu
TAKTIK
Tindakan yang akan
diambiloleh setiap
jabatan untuk
mencapai objektif
tertentu
PROSEDUR
Langkah atau proses
yang perlu diikuti
pekerja bagi
menjayakan sesuatu
tindakan
Jangka
Panjang
 Jangka Panjang
Pengurusan peringkat atasan untuk tempoh antara 5
tahun ke atas
 Jangka Sederhana
pengurusan peringkat pertengahan untuk tempoh
tertentu antara 1 tahun sehingga 5 tahun
 Jangka Pendek
Pengurusan peringkat bawahan atau lini secara
harian, mingguan, dan bulanan. Kadungan perancangan
ini lebih terperinci & jangka masa maksimun yang
diperlukan 1 tahun
3 peringkat
pengurusan&
perbezaan
Pengurusan
atasan
-menentukan
objektif/matlamat
Pengurusan
pertengahan
-merangka
dasar&strategi
Pengurusan
bawahan
-merancang &
mengawal operasi
harian
Kegunaan
 Kegunaan penggunaan = kekerapan sesuatu perancangan digunakan
sepanjang tempoh perancangan
 Perancangan yang digunakan berulang kali  perancangan tersedia
lazimnya digunakan sebagai garis panduan untuk menangani situasi yang
sering berlaku. Cth: dasar, tatacara, dan peraturan.
 Perancangan yang digunakan sekali sahaja dalam tempoh perancangan
digunakan untuk mencapai matlamat khusus yang telah ditetapkan dalam
tempoh berkenaan. Cth : belajawan akan dibentangkan sekali sahaja dalam
tempoh kewangan sesuatu organisasi.
Peringkat
Perancangan Strategik
-dijadikan garis pandua
dalam jangka panjang(5-
10tahun)
Perancangan Taktikal
-dijadikan garis
panduan dalam
jangka sederhana(1-
5tahun)
Perancangan Operasi
-dijadikan garis
panduan dalam
janngka pendek dalam
melaksanakan aktiviti
1)MENENTUKAN
MATLAMAT DAN
OBJEKTIF
2)MENGANALISIS
PERSEKITARAN
PERNIAGAAN
3)MEMBENTUK
ALTERNATIF
TINDAKAN
4)MENILAI
ALTERNATIF
5)MEMILIH
ALTERNATIF
TINDAKAN
ANALISIS
TITIK
PULANG
MODAL
DIGUNAKAN UNTUK
MENDAPATKAN NILAI
TITIK PULANG
MODAL
MENUNJUKKAN UNIT
JUALAN ATAU JUMLAH
JUALAN YG PERLU DICAPAI
OLEH ORGANISASI
PERNIAGAAN UNTUK
MENDAPATKAN SEMULA
MODAL YANG DILABURKAN
DIGUNAKAN
UNTUK
MERAMAL
UNTUNG
SASARAN
CARTA
GANTT
DIGUNAKAN UNTUK
MERANCANG MASA
YANG PERLU DIAMBIL
BAGI
MENYEMPURNAKAN
AKTIVITI-AKTIVITI
DALAM SESUATU
PROJEK
KEBAIKAN:
1)MEMBANTU
PENGGUNAAN SUMBER
2)MEMASTIKAN URUTAN
AKTIVITI DIJALANKAN
MENGIKUT JADUAL.
KEGUNAAN
1)MERANCANG KEMAJUAN
SESUATU PROGRAM DENGAN
MUDAH
2)MENETAPKAN MASA
PERMULAAN DAN AKHIR
MASA SETIAP AKTIVITI
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)
MERUPAKAN SATU
RANCANGAN
KEWANGAN YANG
MELIBATKAN
PENGANGGARAN
PENERIMAAN ATAU
PERBELANJAAN
YANG DIJANGKA
DIBUAT DALAM
MASA SETAHUN
1)PENERIMAAN
TUNAI
2)PEMBAYARAN
TUNAI
3)ALIRAN
TUNAI BERSIH
4)BAKI TUNAI
BERSIH
5)KESIMPULAN
MERUPAKAN
PERANCANGAN
KEWANGAN DALAM
JANGKA MASA
PANJANG YANG
MELIBATKAN
AKTIVITI-AKTIVITI
PELABURAN
,PENILAIAN ALIRAN
TUNAI MASUK DAN
KELUAR,DAN PROSES
KEPUTUSAN
PELABURAN.
CPM
MERUPAKAN LALUAN YANG
MELIBATKAN AKTIVITIYANG
TIDAK BOLEH DILEWATKAN.
CPM BOLEH DIPEROLEH
DRPD ANALISIS TEKNIK
MENILAI DAN MENYEMAK
PROGRAM(PERT)PERT DIGUNAKAN UTK
MERANCANG AKTIVITI-AKTIVITI
YG DIJALANKAN DALAM
SESUATU PROJEK OLEH
SESEBUAH ORGANISASI.
• PERANCANGAN STRATEGIK MEMUATKAN UNSUR-
UNSUR PENCAPAIAN ORGANISASI DALAM TEMPOH
MASA JANGKA PANJANG.
• UNSUR-UNSUR PERANCANGAN STRATEGIK
MERANGKUMI VISI, MISI, DAN OBJEKTIF (VMO),
STRATEGIK, TAKTIK, DASAR/POLISI, PROSEDUR, DAN
STANDARD.
• KEKUATAN/STRENGTH
KEADAAN KEKUATAN YANG TERDAPAT DI DALAM SESEBUAH ORGANISASI
TERMASUKLAH PEKERJA ,KEWANGAN DAN PENGURUSAN YANG CEKAP.
• KELEMAHAN/WEAKNESS
KELEMAHAN YANG TERDAPAT DI DALAM ORGANISASI SEPERTI TIADA BAHAN
MENTAH YANG MENCUKUPI.
• PELUANG/OPPORTUNITIES
WUJUD DISEBABKAN OLEH FAKTOR PERSEKITARAN LUARAN
ORGANISASI.SEBAGAI CONTOH WUJUD DISEBABKAN DASAR KERAJAAN ,
BERLAKU PENGURANGAN BAHAN MENTAH YANG MEMERLUKN KEWUJUDAN
TENAGA BAHARU.
• ANCAMAN/THREATS
DISEBABKAN OLEH PERKEMBANGAN FAKTOR PERSEKITARAN.SEBAGAI CONTOH,
WUJUDNYA BANYAK PESAING DALAM SEBUAH PASARAN BOLEH MENYEBABKAN
JUALAN PRODUK MEROSOT.
ANALISIS SWOT
MERANGKA FORMULA STRATEGI YANG MENYOKONG PENCAPAIAN MISI:
ANALISIS DALAMAN ANALISIS LUARAN
KEKUATAN PELUANG
KELEMAHAN ANCAMAN
MISI
STRATEGI MENYOKONG PENCAPAIAN MISI:
• MENGEKSPLOITASIKAN PELUANG DAN ANCAMAN
• MENEUTRALKAN ANCAMAN
• MENGELAKKAN KEADAAN KELEMAHAN
1. Takrifkan maksud perancangan :
Satu proses yang sistematik dan memerlukan penyelarasan antara
peringkat pengurusan atasan, pertengahan, dan bawahan.
2. Nyatakan tiga peringkat dalam perancangan :
Strategik
Taktikal
Operasi
3. Nyatakan alat-alat perancangan :
Analisisn Titik Pulang Modal
Belanjawan
Carta Gantt
Analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (PERT)
Kaedah Laluan Genting (CPM)
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)
1 sur 21

Contenu connexe

Tendances

Komunikasi stpm sem 2Komunikasi stpm sem 2
Komunikasi stpm sem 2Norazul89
44.7K vues46 diapositives
Asas pengurusanAsas pengurusan
Asas pengurusanEmy Amiera
39.5K vues44 diapositives
KONSEP PENGORGANISASIANKONSEP PENGORGANISASIAN
KONSEP PENGORGANISASIANCkg Nizam
36.8K vues28 diapositives
P.perniagaan (pengawalan)P.perniagaan (pengawalan)
P.perniagaan (pengawalan)haniffpotter
42.3K vues44 diapositives
Pengajian perniagaan Pengajian perniagaan
Pengajian perniagaan haniffpotter
52.4K vues35 diapositives

Tendances(20)

Komunikasi stpm sem 2Komunikasi stpm sem 2
Komunikasi stpm sem 2
Norazul8944.7K vues
Asas pengurusanAsas pengurusan
Asas pengurusan
Emy Amiera39.5K vues
KONSEP PENGORGANISASIANKONSEP PENGORGANISASIAN
KONSEP PENGORGANISASIAN
Ckg Nizam36.8K vues
P.perniagaan (pengawalan)P.perniagaan (pengawalan)
P.perniagaan (pengawalan)
haniffpotter42.3K vues
Pengajian perniagaan Pengajian perniagaan
Pengajian perniagaan
haniffpotter52.4K vues
PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 : KOMUNIKASIPENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 : KOMUNIKASI
PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 : KOMUNIKASI
NOOR IZWANA NADIA36.7K vues
Bab 8 kawalanBab 8 kawalan
Bab 8 kawalan
jancyandrew15.6K vues
PROSES PENGORGANISASIANPROSES PENGORGANISASIAN
PROSES PENGORGANISASIAN
Ckg Nizam17.3K vues
PERANCANGAN STRATEGIKPERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN STRATEGIK
Ckg Nizam60.5K vues
Topik 9 kemahiran pengurusanTopik 9 kemahiran pengurusan
Topik 9 kemahiran pengurusan
epolbahari6.2K vues
Proses pembuatan keputusanProses pembuatan keputusan
Proses pembuatan keputusan
Zafarul_Irshard21.7K vues
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAANPENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGELUARAN- PENGAJIAN PERNIAGAAN
Ckg Nizam99.3K vues
Bab 1 Keusahawanan Bab 1 Keusahawanan
Bab 1 Keusahawanan
SMK Bintulu51.3K vues
Ciri dan prinsip tadbir urus yang baikCiri dan prinsip tadbir urus yang baik
Ciri dan prinsip tadbir urus yang baik
Nikky Charloutee237.9K vues

Similaire à BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)(20)

Presentasion 5Presentasion 5
Presentasion 5
suningrat suning89 vues
susilawati 11150205susilawati 11150205
susilawati 11150205
susi susilawati45 vues
Makalah manajemen stratejik2Makalah manajemen stratejik2
Makalah manajemen stratejik2
Nur Holiiffah553 vues
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaanMenyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Na Sank Mangure645 vues
MAKALAH UASMAKALAH UAS
MAKALAH UAS
nurfitri iriyanti437 vues

Dernier(20)

Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza112 vues
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdfKELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
sitiamelliaefendi0312 vues
kelompok 8.pdfkelompok 8.pdf
kelompok 8.pdf
sitiamelliaefendi0316 vues
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA10 vues
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9626 vues
LKPD kls 5.pdfLKPD kls 5.pdf
LKPD kls 5.pdf
Dessyyani114 vues
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 vues
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdf
JUMADAPUTRA11 vues
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.pptMANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
UNIVERSITY OF ADI BUANA SURABAYA11 vues
SOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docxSOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docx
SOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docx
Ketua LBM MWC NU Lenteng dan Wakil Ketua Ansor lenteng bagian MDS RA15 vues

BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)

 • 2. Perancangan melibatkan aktiviti menganalisis persekitaran untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi sesebuah organisasi. Merupakan satu proses yang sistematik dan memerlukan penyelarasan antara peringkat pengurusan atasan, pertengahan, dan bawahan.
 • 3. Menentukan hala tuju perniagaan Menyelaraska n sumber Mengukur prestasi Membuat analisis persekitaran dalam dan analisis persekitaran luaran organisasi, iaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) Mengenal pasti jenis dan kuantiti sumber yang diperlukan dan mengagihkan sumber tersebut secara cekap Matlamat yang ditetapkan boleh dijadikan sebagai pengukur untuk menilai pencapaian perniagaan dari semasa ke semasa dan sebagai garis penamat dalam aktiviti organisasi
 • 4. Garis panduan dalam pembuatan keputusan Perancangan strategik sebagai panduan atau asas untuk membuat keputusan, selaras dengan matlamat yang ingin dicapai Tindakan pembaikan Pemantauan dengan membuat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan perancangan. Sekiranya gagalkenal pasti kekurangan yang wujud+punca berlaku kekuranganambil langkah pembetulan
 • 5. Jenis-jenis Perancangan MISI Perancangan yang disediakan untuk menggariskan tujuan penubuhan sesebuah perniagaan OBJEKTIF Matlamat atau sasaran yang ingin dicapaioleh sesebuah organisasi dalam jangka masa tertentu DASAR Prinsip yang menjadi garis panduan atau amalan sesebuah perniagaan dalam melaksanan segala aktiviti yang telah dirancang STRATEGI Tindakan atau kaedah yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif tertentu TAKTIK Tindakan yang akan diambiloleh setiap jabatan untuk mencapai objektif tertentu PROSEDUR Langkah atau proses yang perlu diikuti pekerja bagi menjayakan sesuatu tindakan
 • 6. Jangka Panjang  Jangka Panjang Pengurusan peringkat atasan untuk tempoh antara 5 tahun ke atas  Jangka Sederhana pengurusan peringkat pertengahan untuk tempoh tertentu antara 1 tahun sehingga 5 tahun  Jangka Pendek Pengurusan peringkat bawahan atau lini secara harian, mingguan, dan bulanan. Kadungan perancangan ini lebih terperinci & jangka masa maksimun yang diperlukan 1 tahun 3 peringkat pengurusan& perbezaan Pengurusan atasan -menentukan objektif/matlamat Pengurusan pertengahan -merangka dasar&strategi Pengurusan bawahan -merancang & mengawal operasi harian
 • 7. Kegunaan  Kegunaan penggunaan = kekerapan sesuatu perancangan digunakan sepanjang tempoh perancangan  Perancangan yang digunakan berulang kali  perancangan tersedia lazimnya digunakan sebagai garis panduan untuk menangani situasi yang sering berlaku. Cth: dasar, tatacara, dan peraturan.  Perancangan yang digunakan sekali sahaja dalam tempoh perancangan digunakan untuk mencapai matlamat khusus yang telah ditetapkan dalam tempoh berkenaan. Cth : belajawan akan dibentangkan sekali sahaja dalam tempoh kewangan sesuatu organisasi.
 • 8. Peringkat Perancangan Strategik -dijadikan garis pandua dalam jangka panjang(5- 10tahun) Perancangan Taktikal -dijadikan garis panduan dalam jangka sederhana(1- 5tahun) Perancangan Operasi -dijadikan garis panduan dalam janngka pendek dalam melaksanakan aktiviti
 • 10. ANALISIS TITIK PULANG MODAL DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN NILAI TITIK PULANG MODAL MENUNJUKKAN UNIT JUALAN ATAU JUMLAH JUALAN YG PERLU DICAPAI OLEH ORGANISASI PERNIAGAAN UNTUK MENDAPATKAN SEMULA MODAL YANG DILABURKAN DIGUNAKAN UNTUK MERAMAL UNTUNG SASARAN
 • 11. CARTA GANTT DIGUNAKAN UNTUK MERANCANG MASA YANG PERLU DIAMBIL BAGI MENYEMPURNAKAN AKTIVITI-AKTIVITI DALAM SESUATU PROJEK KEBAIKAN: 1)MEMBANTU PENGGUNAAN SUMBER 2)MEMASTIKAN URUTAN AKTIVITI DIJALANKAN MENGIKUT JADUAL. KEGUNAAN 1)MERANCANG KEMAJUAN SESUATU PROGRAM DENGAN MUDAH 2)MENETAPKAN MASA PERMULAAN DAN AKHIR MASA SETIAP AKTIVITI
 • 13. MERUPAKAN SATU RANCANGAN KEWANGAN YANG MELIBATKAN PENGANGGARAN PENERIMAAN ATAU PERBELANJAAN YANG DIJANGKA DIBUAT DALAM MASA SETAHUN
 • 15. MERUPAKAN PERANCANGAN KEWANGAN DALAM JANGKA MASA PANJANG YANG MELIBATKAN AKTIVITI-AKTIVITI PELABURAN ,PENILAIAN ALIRAN TUNAI MASUK DAN KELUAR,DAN PROSES KEPUTUSAN PELABURAN.
 • 16. CPM MERUPAKAN LALUAN YANG MELIBATKAN AKTIVITIYANG TIDAK BOLEH DILEWATKAN. CPM BOLEH DIPEROLEH DRPD ANALISIS TEKNIK MENILAI DAN MENYEMAK PROGRAM(PERT)PERT DIGUNAKAN UTK MERANCANG AKTIVITI-AKTIVITI YG DIJALANKAN DALAM SESUATU PROJEK OLEH SESEBUAH ORGANISASI.
 • 17. • PERANCANGAN STRATEGIK MEMUATKAN UNSUR- UNSUR PENCAPAIAN ORGANISASI DALAM TEMPOH MASA JANGKA PANJANG. • UNSUR-UNSUR PERANCANGAN STRATEGIK MERANGKUMI VISI, MISI, DAN OBJEKTIF (VMO), STRATEGIK, TAKTIK, DASAR/POLISI, PROSEDUR, DAN STANDARD.
 • 18. • KEKUATAN/STRENGTH KEADAAN KEKUATAN YANG TERDAPAT DI DALAM SESEBUAH ORGANISASI TERMASUKLAH PEKERJA ,KEWANGAN DAN PENGURUSAN YANG CEKAP. • KELEMAHAN/WEAKNESS KELEMAHAN YANG TERDAPAT DI DALAM ORGANISASI SEPERTI TIADA BAHAN MENTAH YANG MENCUKUPI. • PELUANG/OPPORTUNITIES WUJUD DISEBABKAN OLEH FAKTOR PERSEKITARAN LUARAN ORGANISASI.SEBAGAI CONTOH WUJUD DISEBABKAN DASAR KERAJAAN , BERLAKU PENGURANGAN BAHAN MENTAH YANG MEMERLUKN KEWUJUDAN TENAGA BAHARU. • ANCAMAN/THREATS DISEBABKAN OLEH PERKEMBANGAN FAKTOR PERSEKITARAN.SEBAGAI CONTOH, WUJUDNYA BANYAK PESAING DALAM SEBUAH PASARAN BOLEH MENYEBABKAN JUALAN PRODUK MEROSOT.
 • 19. ANALISIS SWOT MERANGKA FORMULA STRATEGI YANG MENYOKONG PENCAPAIAN MISI: ANALISIS DALAMAN ANALISIS LUARAN KEKUATAN PELUANG KELEMAHAN ANCAMAN MISI STRATEGI MENYOKONG PENCAPAIAN MISI: • MENGEKSPLOITASIKAN PELUANG DAN ANCAMAN • MENEUTRALKAN ANCAMAN • MENGELAKKAN KEADAAN KELEMAHAN
 • 20. 1. Takrifkan maksud perancangan : Satu proses yang sistematik dan memerlukan penyelarasan antara peringkat pengurusan atasan, pertengahan, dan bawahan. 2. Nyatakan tiga peringkat dalam perancangan : Strategik Taktikal Operasi 3. Nyatakan alat-alat perancangan : Analisisn Titik Pulang Modal Belanjawan Carta Gantt Analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (PERT) Kaedah Laluan Genting (CPM)