Inducția electromagnetică

L
Nume: Bîrgăoanu Andrea-Diana
Clasa: a X-a Ştiinţe
Profesor îndrumător: Apostol Ghiță
Cuprins
• Fenomenul de inducție electromagnetică
• Sensul curentului indus
• Regula mâinii stângi
• Regula lui Lentz
• Legea inducției electromagnetice
• Fluxul magnetic
• Autoinducția. Inductanța unui conductor
• Efectul Hall
• Energia câmpului magnetic
• Aparate electrice de măsură
• Aplicații
• Bibliografie
Inducția electromagnetică
 Fenomenul de inducţie electromagnetică a fost pus în evidenţă de
către fizicianul Michael Faraday în anul 1831. Experimental, prin
introducerea unui magnet permanent în formă de bară într-o bobină
ce are în circuitul său un galvanometru, se constată că acul acestuia
deviază într-un sens, iar la scoaterea magnetului din bobină, acul
deviază în sens opus
Michael Faraday
Fenomenul de inducţie electromagnetică
 Fenomenul de inducţie electromagnetică constă în apariţia unei tensiuni electromotoare într-un circuit
străbătut de un flux magnetic variabil în timp.
 În interiorul pieselor metalice aflate în mişcare într-un câmp magnetic sau în interiorul pieselor
metalice aflate într-un câmp magnetic variabil pot apare curenţi electrici induşi numiţi curenţi
turbionari sau curenţi Foucault.
 Fizicianul J.C. Maxwell a arătat că în jurul unui flux magnetic variabil în timp apare un câmp
electric cu liniile de câmp închise
 Faraday analizează fenomenul de inducţie electromagnetică şi stabileşte
legea care guvernează acest fenomen: tensiunea electromotoare indusă într-
un circuit este egală cu viteza de variaţie a fluxului magnetic prin acel
circuit.
 Pentru un conductor rectiliniu, de lungime l ce se mişcă cu viteza v într-un
câmp magnetic de inducţie B, se găseşte uşor că t.e.m. indusă are expresia:
 Dacă inducţia magnetică face unghiul a cu direcţia vitezei, atunci
tensiunea indusă se calculează cu ajutorul expresiei:
Sensul curentului indus
 Pentru deducerea sensului curentului indus se efectuează următoarea experienţă: o bobină (primar) este
alimentată de la o sursă de curent continuu prin intermediul unui întrerupător, pe acelaşi miez se află un
inel din aluminiu (secundar), suspendat cu ajutorul unui fir izolator. La închiderea circuitului primar se
constată că inelul este respins, deci în el ia naştere un curent de sens opus celui din primar iar la
deschiderea circuitului inelul este atras, deci curentul indus este de acelaşi sens cu cel din bobina
primar.
Regula mâinii stângi
 Sensul curentului indus într-un conductor liniar se stabileşte cu ajutorul
regulii mâinii stângi: se aşează palma stângă cu degetele în sensul
deplasării conductorului, încât inducţia să intre în podul palmei, degetul
mare va indica sensul curentului indus.
Regula lui Lentz
 Sensul curentului indus în circuit este stabilit cu ajutorul regulii lui Lenz: tensiunea
electromotoare indusă şi curentul indus au un astfel de sens, încât fluxul magnetic produs de
curentul indus să se opună variaţiei fluxului magnetic inductor. Astfel, se explică semnul
minus în legea lui Faraday, ca o opoziţie a t.e.m. indusă la variaţia fluxului magnetic inductor.
"Eu, curentul cel indus, / Totdeauna m-am opus / Cauzei ce m-a produs."
Legea inducţiei electromagnetice(legea Faraday)
 Forţa pe care o exercită câmpul magnetic asupra unui conductor străbătut
de un curent electric, numită şi forţă electromagnetică, este perpendiculară
pe direcţia conductorului şi pe liniile de câmp magnetic
Ecuaţia acesteia este: F=BIl
 Dacă în figura de mai sus se acţionează asupra conductorului cu
o forţă, punând în mişcare conductorul în câmpul magnetic, se
constată că prin acesta va trece un curent electric.
W F x BIlx BI S IB S I I
e
Q Q Q Q Q Q I t t
     
       
 
 Din ecuaţia de definiţie a tensiunii electrice, obţinem:
Fluxul magnetic
 Legătura între vectorul inducţie magnetică şi suprafeţele intersectate de liniile de câmp
magnetic se realizează prin introducerea unei mărimi fizice numită flux magnetic.
 Fluxul magnetic al unui câmp uniform se defineşte prin produsul scalar dintre vectorul
inducţie magnetică şi vectorul suprafaţă orientată.
reprezintă o suprafaţă orientată şi poate fi scris astfel: S S n  .
Fluxul magnetic in S.I. se măsoară in Wb (Weber)
1 Wb = 1 T · m2
Autoinducția.Inductanța unui circuit
Fenomenul de autoinducţie este un caz particular de inducţie electromagnetică la care circuitul
inductor este în acelaşi timp şi circuit indus. Acest fenomen apare ori de câte ori fluxul magnetic
propriu ce străbate un circuit este variabil, la orice variaţie a intensităţii curentului din circuit, la
închiderea sau deschiderea întrerupătorului
 Autoinducţia este fenomenul de inducţie
electromagnetică produs într-un circuit datorită
variaţiei intensităţii curentului din acel circuit.
 Sensul t.e.m. autoinduse se determină cu ajutorul regulii lui Lenz. Fluxul magnetic propriu
prin suprafaţa unui circuit este proporţională cu intensitatea curentului din acel circuit: L I  
unde L este specifică fiecărui circuit şi se numeşte inductanţa circuitului. Din ecuaţia fluxului,
rezultă că inductanţa este dată de raportul dintre fluxul magnetic propriu prin suprafaţa unui
circuit şi intensitatea curentului ce-l străbate L / I 
.
 Unitatea de măsură pentru inductanţă în S.I. este:
SI
Wb
[L] H
A
 
 Henry (H) este inductanţa unei spire prin a cărei suprafaţă fluxul magnetic propriu este 1 Wb
atunci când spira este parcursă de un curent de 1 A. Din legea inducţiei electromagnetice în care
variaţia fluxului se scrie în funcţie de inductanţa circuitului obţinem:
I
e L
t t
 
   
 
,
I
e L
t

 

sau
Efectul Hall
 Dacă într-un câmp magnetic uniform se introduce un conductor în
formă de bandă, astfel încât planul conductorului să fie perpendicular
pe liniile de câmp magnetic, iar prin conductor trece un curent
electric constant de intensitate I, între două puncte situate pe
marginea superioară şi respectiv inferioară a conductorului se
stabileşte o diferenţă de potenţial transversală Hall (tensiunea Hall)
 Pentru tensiunea Hall se obţine relaţia: H
BdI
U
nqS

 Efectul Hall poate fi folosit pentru măsurarea câmpurilor
magnetice,sau la realizarea de generatoare Hall.
Energia câmpului magnetic
 Lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea sarcinii electrice prin circuit după deconectarea sursei
este efectuat pe seama energiei câmpului magnetic. Energia câmpului magnetic se determină
calculând energia electrică (W), transferată circuitului după deconectarea sursei, când prin circuit
este deplasată sarcina electrică q datorită t.e.m. autoinduse e: W=e·q .
T.e.m. se poate scrie: e L I/ t LI/ t     , iar sarcina electrică m
I
q I t t.
2
   
2
m
LI
W
2
Energia câmpului magnetic devine:
 Energia câmpului magnetic (Wm) dintr-un circuit de inductanţă L, străbătut de un curent de
intensitate I, este dată de semiprodusul dintre inductanţa bobinei şi pătratul intensităţii curentului
electric.
Aparate electrice de măsură
 Aparatele electrice de măsură funcţionează în general pe baza interacţiunii
dintre curentul electric şi câmpul magnetic. O parte din energia electrică se
transformă în energie mecanică de deplasare a acului indicator. Aparatele au
două părţi principale, una fixă, iar cealaltă mobilă. În funcţie de acestea se
clasifică în:
• aparate magnetoelectrice în care cadrul mobil se deplasează într-un câmp creat
de un magnet permanent fix
• aparate electromagnetice la care magnetul permanent de care este prins acul
indicator formează partea mobilă, iar bobina parcursă de curent formează partea
fixă.
 La aceste aparate, deviaţia acului indicator este proporţională cu intensitatea
curentului electric (ampermetru), sau cu tensiunea electrică (voltmetru).
Aparate electrodinamice care în loc de magnet permanent au două bobine
parcurse de curent electric, una fixă, iar cealaltă mobilă
Aplicații
Un motor electric poate functiona si ca generator electric convertind energie
cinetică mecanică în energia cinetică a particulelor electrizate si anume curent electric.
Transformatorul electric este un aparat care transferă energie electrică dintr-un circuit
electric (primarul transformatorului) în altul (secundarul transformatorului), funcționând pe baza
fenomenului inducției electromagnetice. Un curent alternativ care străbate înfășurarea primară produce
un câmp magnetic variabil în miezul magnetic al transformatorului, acesta la rândul lui producând o
tensiune electrică alternativă în înfășurarea secundară.
Debitmetrul electromagnetic permite măsurarea debitului de curgere datorită tensiunii
electromotoare produse de un fluid conductor electric în mișcare.
 Generatorul electric
 Transformatorul electric
 Debitmetrul electromagnetic
Bibliografie
• http://msabau.xhost.ro/
• http://moroianuion.wordpress.com/.
1 sur 17

Recommandé

8 b -- inductia electromagnetica par
8 b -- inductia electromagnetica 8 b -- inductia electromagnetica
8 b -- inductia electromagnetica proiectfizica
17K vues40 diapositives
Autoinductia par
AutoinductiaAutoinductia
AutoinductiaColegiul de Industrie Usoara
12.1K vues6 diapositives
Câmpul magnetic par
Câmpul magneticCâmpul magnetic
Câmpul magneticfarkashunor
428 vues11 diapositives
Campul magnetic par
Campul magneticCampul magnetic
Campul magneticmicimihaela
41.4K vues18 diapositives
Campul electrostatic. par
Campul electrostatic.Campul electrostatic.
Campul electrostatic.Elena Negotei
10.6K vues22 diapositives
Campul magnetic-al-curentului par
Campul magnetic-al-curentuluiCampul magnetic-al-curentului
Campul magnetic-al-curentuluiradubug
25.7K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Circuitul oscilant par
Circuitul oscilantCircuitul oscilant
Circuitul oscilantssuser6ea37d
1.5K vues22 diapositives
Undele electromagnetice par
Undele electromagneticeUndele electromagnetice
Undele electromagneticeDenis M
9.4K vues16 diapositives
Curentul electric par
Curentul electricCurentul electric
Curentul electricAnastasia Jeleznii
8.3K vues63 diapositives
Referat curentul electric par
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electricAdina Dobos
23.3K vues9 diapositives
Câmpul electric par
Câmpul electricCâmpul electric
Câmpul electrichainalecaterina
15.8K vues17 diapositives
Curentul electric par
Curentul electricCurentul electric
Curentul electricadinaloredana
2K vues22 diapositives

Tendances(20)

Undele electromagnetice par Denis M
Undele electromagneticeUndele electromagnetice
Undele electromagnetice
Denis M9.4K vues
Referat curentul electric par Adina Dobos
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electric
Adina Dobos23.3K vues
Inductia electromagnetica par Andrada98
Inductia electromagneticaInductia electromagnetica
Inductia electromagnetica
Andrada982.5K vues
Motorul electric par Popa Ioan
Motorul electricMotorul electric
Motorul electric
Popa Ioan7.5K vues
Forta de frecare par Claufizica
Forta de frecareForta de frecare
Forta de frecare
Claufizica10.9K vues
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012 par Gabriela Popa
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_20123clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
Gabriela Popa7.2K vues
Efectul fotoelectric-extern par Teo Delaport
Efectul fotoelectric-extern Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern
Teo Delaport8.5K vues
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice par cotoicosm
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagneticeMăsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
cotoicosm35K vues
Proiect didactic - Activitatea extracuriculara la fizica par Alianta INFONET
Proiect didactic - Activitatea extracuriculara la fizicaProiect didactic - Activitatea extracuriculara la fizica
Proiect didactic - Activitatea extracuriculara la fizica
Alianta INFONET8.2K vues

En vedette

8 b inductia electromagnetica 2013 (1) par
8 b inductia electromagnetica 2013 (1)8 b inductia electromagnetica 2013 (1)
8 b inductia electromagnetica 2013 (1)proiectfizica
3.8K vues40 diapositives
Inductia electromagnetica par
Inductia electromagneticaInductia electromagnetica
Inductia electromagneticaBeni Un Simplu Om
1.9K vues6 diapositives
0efectelecurentuluielectric par
0efectelecurentuluielectric0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectriccociorvanmiriam
6.5K vues10 diapositives
Modele atomice par
Modele atomiceModele atomice
Modele atomiceLau Laura
12.5K vues21 diapositives
Câmp magnetic par
Câmp magneticCâmp magnetic
Câmp magneticnagoreanscaiaaliona
1.3K vues15 diapositives
STYLETrends par
STYLETrendsSTYLETrends
STYLETrendsDanielle Seitz
253 vues10 diapositives

En vedette(14)

8 b inductia electromagnetica 2013 (1) par proiectfizica
8 b inductia electromagnetica 2013 (1)8 b inductia electromagnetica 2013 (1)
8 b inductia electromagnetica 2013 (1)
proiectfizica3.8K vues
Modele atomice par Lau Laura
Modele atomiceModele atomice
Modele atomice
Lau Laura12.5K vues
Phân biệt giảm cân an toàn và giảm cân không an toàn par delta199
Phân biệt giảm cân an toàn và giảm cân không an toànPhân biệt giảm cân an toàn và giảm cân không an toàn
Phân biệt giảm cân an toàn và giảm cân không an toàn
delta19957 vues
UTS_membuat Cover,Daftar Isi dan Daftar Pustaka par tinanurvia
UTS_membuat Cover,Daftar Isi dan Daftar PustakaUTS_membuat Cover,Daftar Isi dan Daftar Pustaka
UTS_membuat Cover,Daftar Isi dan Daftar Pustaka
tinanurvia257 vues
Bellavita march presentation bobby crowson par crowsonb
Bellavita march presentation bobby crowsonBellavita march presentation bobby crowson
Bellavita march presentation bobby crowson
crowsonb639 vues
Làm sao để “chủ động” phòng ngừa bệnh khớp par clifton751
Làm sao để “chủ động” phòng ngừa bệnh khớpLàm sao để “chủ động” phòng ngừa bệnh khớp
Làm sao để “chủ động” phòng ngừa bệnh khớp
clifton75150 vues

Similaire à Inducția electromagnetică

Efectele curentului-electric par
Efectele curentului-electricEfectele curentului-electric
Efectele curentului-electricTatiana Codreanu
1.9K vues17 diapositives
Campul magnetic par
Campul magneticCampul magnetic
Campul magneticmicimihaela
1.3K vues18 diapositives
Campul magnetic par
Campul magneticCampul magnetic
Campul magneticmicimihaela
1.9K vues18 diapositives
Campul magnetic par
Campul magneticCampul magnetic
Campul magneticmicimihaela
1K vues18 diapositives
Curentul electric par
Curentul electricCurentul electric
Curentul electricadinaloredana
11.8K vues22 diapositives
Proiect tic a_2b_filip_luminita par
Proiect tic a_2b_filip_luminitaProiect tic a_2b_filip_luminita
Proiect tic a_2b_filip_luminitaFilip Dragos
3.2K vues29 diapositives

Similaire à Inducția electromagnetică(20)

Proiect tic a_2b_filip_luminita par Filip Dragos
Proiect tic a_2b_filip_luminitaProiect tic a_2b_filip_luminita
Proiect tic a_2b_filip_luminita
Filip Dragos3.2K vues
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric par Humeniuc Ramona
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
Humeniuc Ramona5.7K vues
Fizica-electrocinetica par FlorentinaG
Fizica-electrocineticaFizica-electrocinetica
Fizica-electrocinetica
FlorentinaG6.4K vues
0 unde electromagneticeprelucrata par Ana Maria
0 unde electromagneticeprelucrata0 unde electromagneticeprelucrata
0 unde electromagneticeprelucrata
Ana Maria1.2K vues
Raport La Fizica par alexcurbet
Raport La FizicaRaport La Fizica
Raport La Fizica
alexcurbet4.7K vues
Curentulelectricalternativ 120923022658-phpapp01 par tavikeith
Curentulelectricalternativ 120923022658-phpapp01Curentulelectricalternativ 120923022658-phpapp01
Curentulelectricalternativ 120923022658-phpapp01
tavikeith169 vues
Notiuni de electromagnetism par tudor11111
Notiuni de electromagnetismNotiuni de electromagnetism
Notiuni de electromagnetism
tudor111111.1K vues
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf par CosminCretu4
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
CosminCretu4387 vues

Inducția electromagnetică

 • 1. Nume: Bîrgăoanu Andrea-Diana Clasa: a X-a Ştiinţe Profesor îndrumător: Apostol Ghiță
 • 2. Cuprins • Fenomenul de inducție electromagnetică • Sensul curentului indus • Regula mâinii stângi • Regula lui Lentz • Legea inducției electromagnetice • Fluxul magnetic • Autoinducția. Inductanța unui conductor • Efectul Hall • Energia câmpului magnetic • Aparate electrice de măsură • Aplicații • Bibliografie
 • 3. Inducția electromagnetică  Fenomenul de inducţie electromagnetică a fost pus în evidenţă de către fizicianul Michael Faraday în anul 1831. Experimental, prin introducerea unui magnet permanent în formă de bară într-o bobină ce are în circuitul său un galvanometru, se constată că acul acestuia deviază într-un sens, iar la scoaterea magnetului din bobină, acul deviază în sens opus Michael Faraday
 • 4. Fenomenul de inducţie electromagnetică  Fenomenul de inducţie electromagnetică constă în apariţia unei tensiuni electromotoare într-un circuit străbătut de un flux magnetic variabil în timp.  În interiorul pieselor metalice aflate în mişcare într-un câmp magnetic sau în interiorul pieselor metalice aflate într-un câmp magnetic variabil pot apare curenţi electrici induşi numiţi curenţi turbionari sau curenţi Foucault.  Fizicianul J.C. Maxwell a arătat că în jurul unui flux magnetic variabil în timp apare un câmp electric cu liniile de câmp închise
 • 5.  Faraday analizează fenomenul de inducţie electromagnetică şi stabileşte legea care guvernează acest fenomen: tensiunea electromotoare indusă într- un circuit este egală cu viteza de variaţie a fluxului magnetic prin acel circuit.  Pentru un conductor rectiliniu, de lungime l ce se mişcă cu viteza v într-un câmp magnetic de inducţie B, se găseşte uşor că t.e.m. indusă are expresia:  Dacă inducţia magnetică face unghiul a cu direcţia vitezei, atunci tensiunea indusă se calculează cu ajutorul expresiei:
 • 6. Sensul curentului indus  Pentru deducerea sensului curentului indus se efectuează următoarea experienţă: o bobină (primar) este alimentată de la o sursă de curent continuu prin intermediul unui întrerupător, pe acelaşi miez se află un inel din aluminiu (secundar), suspendat cu ajutorul unui fir izolator. La închiderea circuitului primar se constată că inelul este respins, deci în el ia naştere un curent de sens opus celui din primar iar la deschiderea circuitului inelul este atras, deci curentul indus este de acelaşi sens cu cel din bobina primar.
 • 7. Regula mâinii stângi  Sensul curentului indus într-un conductor liniar se stabileşte cu ajutorul regulii mâinii stângi: se aşează palma stângă cu degetele în sensul deplasării conductorului, încât inducţia să intre în podul palmei, degetul mare va indica sensul curentului indus.
 • 8. Regula lui Lentz  Sensul curentului indus în circuit este stabilit cu ajutorul regulii lui Lenz: tensiunea electromotoare indusă şi curentul indus au un astfel de sens, încât fluxul magnetic produs de curentul indus să se opună variaţiei fluxului magnetic inductor. Astfel, se explică semnul minus în legea lui Faraday, ca o opoziţie a t.e.m. indusă la variaţia fluxului magnetic inductor. "Eu, curentul cel indus, / Totdeauna m-am opus / Cauzei ce m-a produs."
 • 9. Legea inducţiei electromagnetice(legea Faraday)  Forţa pe care o exercită câmpul magnetic asupra unui conductor străbătut de un curent electric, numită şi forţă electromagnetică, este perpendiculară pe direcţia conductorului şi pe liniile de câmp magnetic Ecuaţia acesteia este: F=BIl  Dacă în figura de mai sus se acţionează asupra conductorului cu o forţă, punând în mişcare conductorul în câmpul magnetic, se constată că prin acesta va trece un curent electric. W F x BIlx BI S IB S I I e Q Q Q Q Q Q I t t                  Din ecuaţia de definiţie a tensiunii electrice, obţinem:
 • 10. Fluxul magnetic  Legătura între vectorul inducţie magnetică şi suprafeţele intersectate de liniile de câmp magnetic se realizează prin introducerea unei mărimi fizice numită flux magnetic.  Fluxul magnetic al unui câmp uniform se defineşte prin produsul scalar dintre vectorul inducţie magnetică şi vectorul suprafaţă orientată. reprezintă o suprafaţă orientată şi poate fi scris astfel: S S n  . Fluxul magnetic in S.I. se măsoară in Wb (Weber) 1 Wb = 1 T · m2
 • 11. Autoinducția.Inductanța unui circuit Fenomenul de autoinducţie este un caz particular de inducţie electromagnetică la care circuitul inductor este în acelaşi timp şi circuit indus. Acest fenomen apare ori de câte ori fluxul magnetic propriu ce străbate un circuit este variabil, la orice variaţie a intensităţii curentului din circuit, la închiderea sau deschiderea întrerupătorului  Autoinducţia este fenomenul de inducţie electromagnetică produs într-un circuit datorită variaţiei intensităţii curentului din acel circuit.
 • 12.  Sensul t.e.m. autoinduse se determină cu ajutorul regulii lui Lenz. Fluxul magnetic propriu prin suprafaţa unui circuit este proporţională cu intensitatea curentului din acel circuit: L I   unde L este specifică fiecărui circuit şi se numeşte inductanţa circuitului. Din ecuaţia fluxului, rezultă că inductanţa este dată de raportul dintre fluxul magnetic propriu prin suprafaţa unui circuit şi intensitatea curentului ce-l străbate L / I  .  Unitatea de măsură pentru inductanţă în S.I. este: SI Wb [L] H A    Henry (H) este inductanţa unei spire prin a cărei suprafaţă fluxul magnetic propriu este 1 Wb atunci când spira este parcursă de un curent de 1 A. Din legea inducţiei electromagnetice în care variaţia fluxului se scrie în funcţie de inductanţa circuitului obţinem: I e L t t         , I e L t     sau
 • 13. Efectul Hall  Dacă într-un câmp magnetic uniform se introduce un conductor în formă de bandă, astfel încât planul conductorului să fie perpendicular pe liniile de câmp magnetic, iar prin conductor trece un curent electric constant de intensitate I, între două puncte situate pe marginea superioară şi respectiv inferioară a conductorului se stabileşte o diferenţă de potenţial transversală Hall (tensiunea Hall)  Pentru tensiunea Hall se obţine relaţia: H BdI U nqS   Efectul Hall poate fi folosit pentru măsurarea câmpurilor magnetice,sau la realizarea de generatoare Hall.
 • 14. Energia câmpului magnetic  Lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea sarcinii electrice prin circuit după deconectarea sursei este efectuat pe seama energiei câmpului magnetic. Energia câmpului magnetic se determină calculând energia electrică (W), transferată circuitului după deconectarea sursei, când prin circuit este deplasată sarcina electrică q datorită t.e.m. autoinduse e: W=e·q . T.e.m. se poate scrie: e L I/ t LI/ t     , iar sarcina electrică m I q I t t. 2     2 m LI W 2 Energia câmpului magnetic devine:  Energia câmpului magnetic (Wm) dintr-un circuit de inductanţă L, străbătut de un curent de intensitate I, este dată de semiprodusul dintre inductanţa bobinei şi pătratul intensităţii curentului electric.
 • 15. Aparate electrice de măsură  Aparatele electrice de măsură funcţionează în general pe baza interacţiunii dintre curentul electric şi câmpul magnetic. O parte din energia electrică se transformă în energie mecanică de deplasare a acului indicator. Aparatele au două părţi principale, una fixă, iar cealaltă mobilă. În funcţie de acestea se clasifică în: • aparate magnetoelectrice în care cadrul mobil se deplasează într-un câmp creat de un magnet permanent fix • aparate electromagnetice la care magnetul permanent de care este prins acul indicator formează partea mobilă, iar bobina parcursă de curent formează partea fixă.  La aceste aparate, deviaţia acului indicator este proporţională cu intensitatea curentului electric (ampermetru), sau cu tensiunea electrică (voltmetru). Aparate electrodinamice care în loc de magnet permanent au două bobine parcurse de curent electric, una fixă, iar cealaltă mobilă
 • 16. Aplicații Un motor electric poate functiona si ca generator electric convertind energie cinetică mecanică în energia cinetică a particulelor electrizate si anume curent electric. Transformatorul electric este un aparat care transferă energie electrică dintr-un circuit electric (primarul transformatorului) în altul (secundarul transformatorului), funcționând pe baza fenomenului inducției electromagnetice. Un curent alternativ care străbate înfășurarea primară produce un câmp magnetic variabil în miezul magnetic al transformatorului, acesta la rândul lui producând o tensiune electrică alternativă în înfășurarea secundară. Debitmetrul electromagnetic permite măsurarea debitului de curgere datorită tensiunii electromotoare produse de un fluid conductor electric în mișcare.  Generatorul electric  Transformatorul electric  Debitmetrul electromagnetic