1 esot5 art

L
TEMA 11:
ELS INVERTEBRATS
ARTRÒPODES
1r ESO
ANIMALS O
METAZOUS
Caracteristiques
Teixit nerviós
Heteròtrofa
Pluricel.lulars
Grups
Moviments
Vertebrats
Invertebrats
Rèptils
Aus
Amfibis
Peixos
Mamífers
Porífers
Celenteris
Anèl.lids
Platihelmints
Mol.luscos
Equinoderms
Artròpodes
Nematodes
1 esot5 art
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
• INTRODUCCIÓ: Tenen més d'un milió d'espècies, la qual cosa
significa que el 80% de totes les espècies animals conegudes
són artròpodes i habiten tant al mar (crustacis), com en l'aigua
dolça (crustacis i larves d'insectes), com el medi terrestre
(insectes, aràcnids i miriàpodes).
• És un grup molt antic, hi han fòssils d'artròpodes de mes de
600 milions d'anys. Pensa que els primers mamífers van
aparèixer fa 200 milions d'anys.
• La raó del seu èxit bàsicament es deu al seu esquelet de
quitina
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
• Esquelet de quitina, una substància impermeable,
dura i molt lleugera, que els permet viure fora de
l'aigua sense perill de dessecació. En aquest aspecte
són molt més eficaços que els vertebrats terrestres,
només cal comparar la facilitat del vol d'un insecte
amb el d'un ocell o d'un ratpenat. Ells són els
autèntics animals voladors.
• Però no tot són avantatges, l'esquelet extern
comporta que no puguin assolir un gran grandària,
perquè el transport de l'aire des de l'exterior fins a les
cèl lules més profundes pels tubs traqueals requeriria
un esforç excessiu.
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
Invertebrats
Porífers
Celenteris
Anèl.lids
Platihelmints
Mol.luscos
Equinoderms
Artròpodes
Aràcnids
Miriàpodes
Crustacis
Insectes
Nematodes
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
• ELS ARTRÒPODES:
– esquelet extern de quitina
– Per créixer experimenten mudes i, de vegades, canvis de
forma (metamorfosi).
– Cos dividit en cap, tòrax i abdòmen.
– Poseixen apèndixs articulats mòbils, amb diferents
funcions: potes, mandíbules, garres, antenes, pinces.
– Òrgans dels sentits molt desenvolupats (normalment al
cap)
– Els artròpodes es classifiquen en: Aràcnids, Miriàpodes,
Crustacis i Insecte
1 esot5 art
1 esot5 art
1 esot5 art
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
Invertebrats
Porífers
Celenteris
Anèl.lids
Platihelmints
Mol.luscos
Equinoderms
Artròpodes
Aràcnids
Miriàpodes
Crustacis
Insectes
Nematodes
• CRUSTACIS:
– Cos generalment dividit en dues parts anomenades cefalotòrax i
abdomen (uns pocs presenten tres parts denominades cap, tòrax i
abdomen com els insectes).
– Exoesquelet de quitina i sals de calci (molt més dur)
– Grups:
• Crustacis inferiors:
– Majoria microscòpics,
» viuen a l´aigua  PLANCTON o PERCEBES
» Viuen a terra  PORQUETS DE SANT ANTONI
• Crustacis superiors:
– Cefalotòrax protegit, abdomen amb 6 anells articulats, 2 ulls, 2 parells
d´antenes, 1 mandíbula masticadora i 5 p de potes andadores,
» Abdomen llarg i 2n parell antenes llarg GAMBA o CRANC RIU
» Abdomen curt i ample  CRANC DE MAR o NÈCORES
CRUSTACIS
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
Clasificació dels crustacis
Decàpodes. Es
caracteritzen per
tenir 10 potes. Per
exemple les gambes,
llagostes,
escamarlans, i crancs
de mar.
Copèpodes. Són
els crustacis que
constitueixen el
plàncton.
Generalment són
microscòpics.
Cirrípedos. Són
crustacis sèssils (fixes).
Per exemple els
percebes i els balanus o
glans de mar,
Isòpodes.
Generalment
aquàtics. Alguns
són terrestres,
com porquets
de Sant Antón.
CRUSTACIS
CRUSTACIS
CRUSTACIS
CRUSTACIS
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
Invertebrats
Porífers
Celenteris
Anèl.lids
Platihelmints
Mol.luscos
Equinoderms
Artròpodes
Aràcnids
Miriàpodes
Crustacis
Insectes
Nematodes
MIRIÀPODES
Diplòpodes. Tenen tronc cilíndric i dos parells
de potes en cadascun dels segments. Són els
anomenats milpeus que presenten la propietat
d'enrotllar sobre si mateixos (no s'han de
confondre amb les cotxinilles de la humitat que
són crustacis isòpodes de vida terrestre).
Quilòpodes. Tenen el tronc aplanat i un sol
parell de potes a cada segment. Són els
anomenats centpeus Per exemple la
escolopendra el primer parell de potes està
transformat en dues ungles verinoses
(furcípulas).
– Són artròpodes terrestres
– Cap amb 2 antenes, ulls i mandíbules
– Tronc constituït per nombrosos segments (de 10 a 200). Cada
segment o anell amb 1 o 2 parells de potes.
– Tenen respiració traqueal.
Diplopodes
MILPEUS-
CARDADOR
Scolopendra cingulata
(centpeus-escolopendra)
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
Invertebrats
Porífers
Celenteris
Anèl.lids
Platihelmints
Mol.luscos
Equinoderms
Artròpodes
Aràcnids
Miriàpodes
Crustacis
Insectes
Nematodes
ELS INVERTEBRATS: ARÀCNIDS
• Cos dividit en dues parts:
CEFALOTÓRAX I ABDOMEN
(prosoma i opistosoma)
• En lloc de tenir dos mandíbules a la
boca, una damunt de l'altra,
presenten dos apèndixs, un al costat
de l'altre, anomenats quelícers,
• Manquen d'antenes
• 8 potes en el prosoma.
• S´alimenten mitjançant una digestió
externa, aboquen els sucs digestius
sobre les preses i absorbeixen les
substàncies digerides.
• Grups: aranyes i escorpins
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
Clasificació dels aràcnids
Aranyes. Presenten
una cintura entre
prosoma i
opistosoma. Els
quelícers són ungles
verinoses.
Segreguen un líquid
que dóna lloc a un fil
amb el que formen
les teranyines.
Opiliones. Sense
cintura entre
prosoma i
opistosoma. La
majoria presenten
potes molt llargues
Escorpins. L'opistosoma
presenta dues parts, la
segona és prima i acaba
en un agulló verinós.
Àcars. El
prosoma està
molt reduït i
fusionat al
opistosoma.
Alguns com les
paparres són
paràsits.
ARANYES
OPILIONES
Buthus occitanus
Euscorpios flavicaudis
Euscorpius carpathicus
Ischnocolus valentinus
ÀCARS
NUESTROS AMIGOS LOS PIOJOS
ELS INVERTEBRATS ARTRÒPODES
Invertebrats
Porífers
Celenteris
Anèl.lids
Platihelmints
Mol.luscos
Equinoderms
Artròpodes
Aràcnids
Miriàpodes
Crustacis
Insectes
Nematodes
INSECTES
• INSECTES:
– Cos dividit en tres parts
denominades: cap, tòrax i
abdomen,
– Un parell d'antenes
– Un parell de mandíbules
(adaptades a l´alimentació),
– Tres parells de potes
– 2 parells ales
– Respiració traqueal.
– Es coneix més d'un milió
d'espècies, per la qual cosa és
el grup dominant a la Terra.
Viuen en el medi terrestre i
en aigua dolça però no al
mar.
INSECTES
INSECTES
• REPRODUCCIÓ:
– La fecundació és interna és a dir
mitjançant còpula.
– De l'ou surt una larva que
experimenta metamorfosi (canvis
de forma) fins arribar a adult.
– Es distingeix la metamorfosi
senzilla, quan només es produeixen
petits canvis de proporció, com la
de la llagosta, i la metamorfosi
complexa quan d'ou es passa a
eruga (mòbil), després a pupa
(immòbil i amb una coberta
protectora), que en les papallones
rep el nom de crisàlide, i finalment
a adult, com succeeix en les
papallones.
INSECTES
INSECTES
• MORFOLOGIA EXTERNA:
– Cap amb dos ulls compostos i dues o tres
petits ulls simples.
– Les dues antenes tenen funció olfactiva.
– La boca pot ser de tipus picadora-xucladora
com la dels mosquits, mastegadora com la
del llagosta, xuclador com la "espiritrompa"
de les papallones, o mastegadora-llepador
com la de les abelles.
– Al tòrax es diferencien tres segments amb
un parell de potes en cadascun d'ells, tenen
doncs 6 potes.
– La majoria dels insectes tenen un parell
d'ales en el segon i tercer segment, tenen
doncs 4 ales.
– En els denominats dípters, com les mosques,
el segon parell d'ales està reduït a un parell
de petites maces (balancins) amb funció
estabilitzadora del vol.
INSECTES
• MORFOLOGIA EXTERNA:
– L'abdomen té 11 segments que
presenten un parell d'orificis
laterals anomenats estigmes, que
són els orificis d'entrada de l'aire en
uns conductes, anomenats
tràquees, que el distribueixen per
totes les cèl lules.
– En el segment 8 de les femelles i en
el 9 dels mascles hi ha els orificis
genitals i els apèndixs copuladors.
• MORFOLOGIA INTERNA:
– Tenen respiració traqueal,
– Cor dorsal en forma de tub,
– Sistema nerviós amb cervell i
cadena nerviosa ventral i
– Aparell digestiu tubular.
INSECTES
Ortòpters (llagostes) Himenòpteros (abelles,
vespes i formigues)
Coleòpteros
(escarabats)
Dípters (mosques)
Hemípters (xinxes de
camp)
Lepidòpters (papallones) Odonatos (libèl.lules) Afanípters (puces)
ORTÒPTERS
HIMENÒPTERS
COLEÒPTERS
DÍPTERS
HEMÍPTERS
LEPIDÒPTERS
ODONATS
AFANÍPTERS
1 sur 51

Recommandé

Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
6K vues9 diapositives
Laura puig 3A par
Laura puig 3ALaura puig 3A
Laura puig 3Aalex_mascu
528 vues9 diapositives
Núria torres 5B par
Núria torres 5BNúria torres 5B
Núria torres 5Balex_mascu
625 vues9 diapositives
Robert vargas 6A par
Robert vargas 6ARobert vargas 6A
Robert vargas 6Aalex_mascu
533 vues9 diapositives
Núria subirana 5A par
Núria subirana 5ANúria subirana 5A
Núria subirana 5Aalex_mascu
452 vues9 diapositives
Els invertebrats par
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebratsPaquikas
8.4K vues36 diapositives

Contenu connexe

Tendances

animals invertebrats par
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebratsalex_mascu
6.7K vues11 diapositives
Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
3K vues9 diapositives
1cn grup04 par
1cn grup041cn grup04
1cn grup04mosansar
1.9K vues30 diapositives
Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
3.1K vues9 diapositives
Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
2.3K vues9 diapositives
Els Invertebrats par
Els InvertebratsEls Invertebrats
Els Invertebratslborrasborras
1.5K vues26 diapositives

Tendances(20)

animals invertebrats par alex_mascu
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebrats
alex_mascu6.7K vues
Animals invertebrats par alex_mascu
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
alex_mascu3K vues
1cn grup04 par mosansar
1cn grup041cn grup04
1cn grup04
mosansar1.9K vues
Animals invertebrats par alex_mascu
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
alex_mascu3.1K vues
Animals invertebrats par alex_mascu
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
alex_mascu2.3K vues
Preguntes trivial par Yaizayla .
Preguntes trivialPreguntes trivial
Preguntes trivial
Yaizayla .1.5K vues
Els animals invertebrats par erissech
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
erissech5.1K vues
Els Invertebrats par lia lia
Els InvertebratsEls Invertebrats
Els Invertebrats
lia lia1.2K vues
Animnals invertebrats par mflore22
Animnals invertebratsAnimnals invertebrats
Animnals invertebrats
mflore221.7K vues
Animals vertebrats par alex_mascu
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
alex_mascu2.2K vues
Revista invertebrats par alex_mascu
Revista invertebrats Revista invertebrats
Revista invertebrats
alex_mascu564 vues
Animals invertebrats par alex_mascu
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
alex_mascu1.7K vues
Revista invertebrats par alex_mascu
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
alex_mascu446 vues
Els animals-invertebratscinque-1234971263870170-1 par annasoler79
Els animals-invertebratscinque-1234971263870170-1Els animals-invertebratscinque-1234971263870170-1
Els animals-invertebratscinque-1234971263870170-1
annasoler79836 vues

Similaire à 1 esot5 art

Els artròpodes par
Els artròpodesEls artròpodes
Els artròpodesjosepedros
2.3K vues12 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
569 vues9 diapositives
revista invertebrats par
revista invertebratsrevista invertebrats
revista invertebratsalex_mascu
667 vues7 diapositives
Regne animals par
Regne animalsRegne animals
Regne animalsalexmartinezferrer
1.4K vues38 diapositives
Joan castellà 2A par
Joan castellà 2AJoan castellà 2A
Joan castellà 2Aalex_mascu
614 vues9 diapositives
revista invertebrat 1A par
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1Aalex_mascu
381 vues9 diapositives

Similaire à 1 esot5 art(20)

Els artròpodes par josepedros
Els artròpodesEls artròpodes
Els artròpodes
josepedros2.3K vues
Revista invertebrats par alex_mascu
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
alex_mascu569 vues
revista invertebrats par alex_mascu
revista invertebratsrevista invertebrats
revista invertebrats
alex_mascu667 vues
Joan castellà 2A par alex_mascu
Joan castellà 2AJoan castellà 2A
Joan castellà 2A
alex_mascu614 vues
revista invertebrat 1A par alex_mascu
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1A
alex_mascu381 vues
Revista invertebrats par alex_mascu
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
alex_mascu596 vues
Els animals invertebrats par Anna Fané
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
Anna Fané3.7K vues
Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11 par Juan Carlos
Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11
Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11
Juan Carlos1K vues
Berta boixadé 2B par alex_mascu
Berta boixadé 2BBerta boixadé 2B
Berta boixadé 2B
alex_mascu541 vues
Power point par inaixes
Power pointPower point
Power point
inaixes2.2K vues
Animalsinvertebrats par inaixes
AnimalsinvertebratsAnimalsinvertebrats
Animalsinvertebrats
inaixes840 vues
Tema 4. Els animals invertebrats par tagullo2
Tema 4. Els animals invertebratsTema 4. Els animals invertebrats
Tema 4. Els animals invertebrats
tagullo223.5K vues

Plus de lantonica

1 esot11 no art par
1 esot11 no art1 esot11 no art
1 esot11 no artlantonica
971 vues54 diapositives
Fichas artrop par
Fichas artropFichas artrop
Fichas artroplantonica
290 vues2 diapositives
Plantilla alumnov2 par
Plantilla alumnov2Plantilla alumnov2
Plantilla alumnov2lantonica
154 vues1 diapositive
Mural par
MuralMural
Murallantonica
261 vues4 diapositives
Inverteb no artv2 par
Inverteb no artv2Inverteb no artv2
Inverteb no artv2lantonica
233 vues3 diapositives
Ficha no artrop par
Ficha no artropFicha no artrop
Ficha no artroplantonica
599 vues3 diapositives

Plus de lantonica(14)

Dernier

ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 vues98 diapositives
Redissenyar la nostra feina.pdf par
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vues4 diapositives
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T par
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
6 vues48 diapositives
RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vues37 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives

1 esot5 art