Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hướng dẫn cấu hình database availability group

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Hướng dẫn cấu hình Database Availability Group (DAG) - Exchange 2013
GIỚI THIỆU
DAG là chức năng cho phép tăng tính chịu l...
Cấu hình network cho Exchange 2013 Database Availability Groups
Với hai máy chủ Exchange Server, chúng ta sẽ có thêm hai c...
Với Database, chúng ta sẽ giữ lại Mailbox Database 1 trên MBX1 và xóa Mailbox
Database 2 trên MBX2.
Nếu đang chạy Windows ...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Hướng dẫn cấu hình database availability group (20)

Plus par laonap166 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Hướng dẫn cấu hình database availability group

  1. 1. Hướng dẫn cấu hình Database Availability Group (DAG) - Exchange 2013 GIỚI THIỆU DAG là chức năng cho phép tăng tính chịu lỗi cho Mailbox Server trong Exchange. DAG là một nhóm gồm nhiều Mailbox Server hoạt động song song trong hệ thống Exchange Server và đồng bộ Mailbox Database với nhau để tăng tính chịu lỗi cho Mailbox Server Role. Tại một thời điểm chỉ có 1 Server đảm nhận dịch vụ (gọi là Active), các server còn lại sẽ không đảm nhận dịch vụ mà chỉ đồng bộ Mailbox Database (gọi là Passive). Trong trường hợp active server gặp sự cố, passive server đã đảm nhận dịch vụ (trở thành active). Điều này cho phép người dùng vẫn có thể truy cập Mailbox của mình khi có server gặp sự cố. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cấu hình DAG trên Exchange Server 2013, các máy chạy Exchange 2012 được cài đặt trên Windows Server 2012 R2, các máy còn lại chạy Windows Server 2008 R2 AD: Domain Controller (domain itlab.test) MBX1:cài đặt Exchange Server 2013 (Mailbox Role và Client Access Role) MBX2:tương tự MBX1 FILESERVER:đảm nhận vai trò Witness Server, đây là server lưu trữ thông tin cấu hình quorum cho Faliove Cluster. PC01:chạy Windows 7 đã cài đặt Outlook 2013 Chuẩn bị triển khai một Exchange Server 2013 Database Availability Group Các máy chủ trong một DAG có thể cài đặt cả CAS và MBX nhưng trong một vài trường hợp CAS và MBX không nên cài đặt trên cùng một máy. Ví dụ: • Nếu sử dụng Network Load Balancing cho việc cấu hình HA CAS (NLB không hỗ trợ việc cấu hình cùng với Failover Clustering). • Hoặc có lý do nào đó mà sau này bạn sẽ gỡ bỏ CAS role (việc gỡ bỏ một single server role thì không thể trong Exchange 2013) Exchange Server 2013 có thể chạy trên cả Windows Server 2008 R2 và Server 2012. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào Failover Clustering nên bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau: • Windows Server 2008 R2 phải là phiên bản Enterprise để có thể hỗ trợ Failover Clustering • Windows Server 2012 có thể bao gồm bản Standard hoặc Datacenter Vì Witness server không phải là máy chủ Exchange nhưng một vài quyền được yêu cầu do đó việc đầu tiên chúng ta cần làm là gán Exchange Trusted Subsystem trong Active Directory vào nhóm local Administrators trên máy Witness
  2. 2. Cấu hình network cho Exchange 2013 Database Availability Groups Với hai máy chủ Exchange Server, chúng ta sẽ có thêm hai card mạng được sử dụng cho DAG trao đổi dữ lieu Ngoài ra, bạn cũng cần phải bảo đảm việc đăng ký DNS phải được tắt trên network interface mà các máy chủ sẽ replicate data
  3. 3. Với Database, chúng ta sẽ giữ lại Mailbox Database 1 trên MBX1 và xóa Mailbox Database 2 trên MBX2. Nếu đang chạy Windows Server 2012, tôi sẽ phải tạo trước mốt Computer Account (DAG) và disable account đó Gán cho Exchange Trusted Subsystem và computer account đó quyền hạn Full Control (bạn cần chọn chế độ Advanced Features để thấy được Security tab).
  4. 4. Chúng ta sẽ bắt đầu việc tạo Database Availability Groups bằng cách vào Exchange Admin Center -> Server -> database availability groups. Chọn Create và điền các thông tin: • DAG name: tên computer account bạn tạo trước đó • Witness server • Witness directory: nếu bạn không chỉ định, Exchange sẽ chọn cho bạn • IP Address: DAG yêu cầu một địa chỉ IP trên mỗi đường mạng mà nó thuộc về MAPI network. Nếu bạn không chỉ định IP Address, DAG sẽ sử dụng DHCP
  5. 5. Sau khi tạo ra DAG, chúng ta sẽ cần thêm vào các member server cho DAG vừa tạo. Chọn Manage DAG membership.
  6. 6. Add vào MBX1 và MBX2
  7. 7. Kiểm tra lại Mailbox Database 1 bằng câu lệnh Get-MailboxDatabase “mailbox database 1” | select edbfilepath, logfolderpath
  8. 8. Sau khi hoàn tất, việc chúng ta cần làm bây giờ là sẽ cấu hình để database replicate sang máy chủ còn lại. Tại mục Database, bấm vào dấu 3 chấm và chọn Add database copy Chọn Mailbox server mà bạn mún replicate, ở đây tôi chọn MBX2 Activation preference number sẽ được tự động tăng tới số kế tiếp có thể. MBX1 đã đang chứa database với tham số là 1, trong ví dụ này activation preference cho bản copy database mới là 2. Activation preference sẽ thường phản ánh thứ tự mà bạn muốn mailbox server chứa bản sao của database đang hoạt động, với 1 là ưu tiên đầu tiên vì nó được sử dụng như là một yếu tố trong ngữ cảnh dự phòng tự động. Click Save để hoàn tất
  9. 9. Kiểm tra lại thấy DAG đang có 2 member servers là MBX1 và MBX2
  10. 10. Kiểm tra tình trạng Mailbox Database1 bằng câu lệnh Get-MailboxDatabaseCopyStatus “Mailbox Database 1” | ft -auto Dùng lệnh bên dưới kiểm tra kết nối từ máy client tới mailbox. Chúng ta thấy Outlook đang kết nối tới máy chủ MBX2 (192.168.1.22), giả lập mailbox server có vấn đề, chạy lại lệnh sẽ thấy Outlook chuyển sang kết nối tới mailbox server MBX1 (192.168.1.21) netstat -ano | findstr ":80" Kiểm tra trạng thái của Mailbox Database 1 thấy trên MBX1 đang ở chế độ active còn trên MBX2 đang ở chế độ passive

×