Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

130911 Horsens

422 vues

Publié le

Åre utveckling de senaste 130 åren mot vår Vision2020 "Europas mest attraktiva alpina året runt destination" presenterad för destinations utvecklare i Horsens, Danmark, 11 september 2013, allt gick perfekt;)

Publié dans : Business, Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

130911 Horsens

 1. 1. LARS-BÖRJE ”BULAN” ERIKSSON Olympisk)brons)medlajör)1988) VD)&)ägare)Åre)Agentur)1992)–)2008) VD)Åre)DesBnaBon)2008)C)2013) )
 2. 2. ÅRE – ÅRET RUNT En resa i destinationsutveckling
 3. 3. DESTINATIONEN ÅRE »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  Destination: Åre by, Duved, Björnen By & metropol 3.000 invånare 32.000 bäddar 1 miljon skiddagar/år 770.000 mätbara gästnätter/år 2 miljarder omsättning/år +25% internationella gäster 50 restauranger 15 barer & nattklubbar 20 vandringsleder 30 cykelleder 46 liftar/5 öppna på sommaren 58,8 km längdspår Tåg, 2 flygplatser, E14 Året runt aktiviteter
 4. 4. FRAMGÅNGSFAKTORER »  Stötta eldsjälarna »  Finansiering –  Produktutveckling –  Sälj (marknadsföring) »  Transporter »  Forskning »  Det goda värdskapet »  Samverkan
 5. 5. ÅRE KYRKA Pilgrimsturism sedan 1200-talet
 6. 6. JÄRNVÄGEN 1882 Sommar turism sedan 1882
 7. 7. BERGBANA 1910 Vinterturism sedan 1910
 8. 8. VM 1954
 9. 9. ÅRE TORG 1972
 10. 10. KABINBANA 1976 Internationell skidort
 11. 11. ÅRE TORG 1980
 12. 12. SKISTAR 1999
 13. 13. HOLIDAY CLUB 2004
 14. 14. VM 2007 1 549 mediarepresentanter 15 000 artiklar 697 timmars TV-sändning 563 miljoner TV-tittare 35 miljoner i vinst
 15. 15. FÖRETAG Antal företag i Åre kommun alla företagsformer + 54%
 16. 16. BEFOLKNING Fortsatt positiv befolkningsutveckling
 17. 17. BEFOLKNING
 18. 18. ÅRES TOTALA LÖNER ÅREs)lönesumma)har)ökat)med)över)110%)sedan)2000)) Total lönesumma (milj. kr) 500 443 450 411 400 425 376 342 350 293 300 262 241 250 211 222 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 19. 19. SKATTEINTÄKTERNA Kommunens)skaKeintäkter)har)ökat)med)över)130)mkr/år)sedan)2000)exl)utjämningsbidrag) Skatteintäkter (1000-tal kr) 400 000 342 000 350 000 315 000 349 200 327 000 294 200 300 000 259 800 273 300 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 20. 20. ÅRE 2000-2010 Effekter: Investeringar - privata Investeringar offentliga Jobb Företag Skatteintäkter Invånare Bostäder Omsättning Exportomsättning Gästnätter Skiddagar Baddagar Cykeldagar Övriga Liftkortsdagar 2000-2010 3000 milj 300 milj 520 487 1007 milj 623 310 2000 milj 500 milj 770 000 1060000 200000 16731 28931
 21. 21. SATSNINGAR SOM FÖRÄNDRAT ÅRE
 22. 22. FRAMGÅNGSFAKTORER » Det goda värdskapet
 23. 23. FRÅN REKRYTERING TILL EN MYCKET NÖJD GÄST Värdskaps strategi -Ett bra värdskap börjar med rätt rekrytering - rekryterings dagar vår och höst ! -Utbildning ger rätt förutsättningar till ett bra värdskap Intern utbildning - intern värdskapspolicy Värdskapsutbildning - webbutbildningen utvecklad med internationella kulturer Inspirations föreläsningar & events för ansvariga och personal -Uppföljning och utveckling ger oss möjligheten att bli ännu bättre och nå Vision 2020 -Ladda Säsongarpasset med erbjudanden till personal och företag som ger 100% lojalitet
 24. 24. HUR NÖJD ÄR DU MED DET BEMÖTANDE DU FÅTT UNDER DIN VISTELSE? *Endast i Åre, till och med v 9 – 05/06, v 10 – 06/07 och v 8 – 08/09
 25. 25. Utveckling skiddagar samt tänkt framtidsscenario 1 500 000* 1 600 000 1 277 000* 1 400 000 1 200 000 1 056 000 966 000 1 000 000 877 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2004 2006 2008 2004-08 +20,4%, 2009-11 +22%, 2012-20 +17% Källa: SkiStar Åre 2011 2020
 26. 26. FRAMGÅNGSFAKTORER » Forskning
 27. 27. Åreföretagarnas styrelse står inför ett avgörande steg i en process som startade redan i slutet av 90-talet. Det började med en utredning »  Utredningsuppdrag för utvecklingen av destinationen Åre Fem Byar , november 2000 av konsulterna Renate Hedung och Helena Lindahl. »  Beställare: Åre Kommun, Åreföretagarna och Å.R.E. AB (Skistar Åre) em Byar Åre Frag för utvecklingen av Byar gsuppd Utrednin ationen Åre Fem destin l ah lena Lind dung & He Renate He vember 2000 No
 28. 28. Rapporten bekräftade Åres stora potential under sommaren... Åre/Duved har den största skillnaden i kapacitetsutnyttjande – trots att sommarbeläggningen endast är 8% av vinterkapaciteten
 29. 29. Fallstudier genomfördes på vintersportorter som utvecklat barmarksturismen framgångsrikt och tre framgångsfaktorer visade sig: 1.  En stark idé som levererar mot rätt marknad 2.  Uppbackning från ägare och medlemmar 3.  Behåll ortens värden i kultur, samhälle och natur
 30. 30. 1. En stark idé som levererar mot rätt marknad Vision !  En året runt-vision !  Visionen skall vara förankrad bland destinationens företagare och bofasta Varumärke Marknad !  Starkt vintervarumärke !  Fokus på regional marknad !  En barmarkssäsong som har !  Bilburna gäster !  Evenemang bidrar effektivt till igenkännande positiv effekt på vintervarumärket snarare än på långväga
 31. 31. 2. Grundlig uppbackning från ägare och medlemmar Investeringar !  Gemensamma investeringar i infrastrukturellt viktiga anläggningar !  Yield management – fokus på intäkter Organisation !  Destinationens ledande organisation bör vara inriktad på året runtverksamhet !  Organisationsstrukturen bör tillåta hård styrning: obligatoriskt medlemskap !  Partnerskap med kommunen Ägarskapsstruktur !  Liftbolag som äger sommarverksamheter vilket motiverar drift av liftarna !  Ägande i partnerskap mellan kommunen och operatörer
 32. 32. 3. Behåll ortens värden i kultur, natur och samhälle Aktiviteter !  Ett brett utbud av aktiviteter året runt !  Kritisk massa av kunder på destinationen för att attrahera entreprenörer Kulturarv !  Förmågan att omvandla kulturarvet till efterfrågade aktiviteter Destinationens “företagskultur” !  Stark lokal förankring !  En samarbetskultur som främjar destinationens framgång på lång sikt Naturresurser !  Som infrastruktur för aktiviteter
 33. 33. Resultatet blev Mix Megapol Arena och Holiday Club och en strategisk satsning på åretruntturism
 34. 34. FRAMGÅNGSFAKTORER » Samverkan
 35. 35. År 2001 skapades Vision 2011 och 2011-gruppen Vision 2011 Åre – Europas mest attraktiva vinterdestination Mål: »  50% fler gäster 2011 (225 000) »  Av dessa 50% under barmarksperioden »  Andelen återkommande gäster skall öka med 50% 2011-gruppen En informell styrgrupp bestående av... Åre Kommun Kommunalråd: Eva Hellstrand (C) Oppositionsråd: Elsa Danielsson (S) Kommunchef: Gunnar Hedberg Näringslivschef: Jan Andersson Åres näringsliv Destinationschef Skistar: Niclas Sjögren VD Holiday Club: Mats Svensson Ordförande Åreföretagarna: Pocke Nilsson
 36. 36. 2011-gruppen satte upp ett antal tillväxtmål... Mål: »  50% fler gäster 2011 (225 000), av dessa 50% under barmarksperioden »  Andelen återkommande gäster skall öka med 50% Erfordras för att nå visionen: »  5 000 nya bäddar »  2 500 nya restaurangstolar »  400 000 skiddagar »  Tåg och flyg »  800 nya arbetstillfällen »  1 000 nya invånare »  26 MSEK ökade skatteintäkter/år »  200-300 nya bostäder »  15 MSEK infrastrukturinvestering
 37. 37. …som till stor del var uppfyllda redan hösten 2006. Mål: »  50% fler gäster 2011 (225 000), av dessa 50% under barmarksperioden »  Andelen återkommande gäster skall öka med 50% Erfordras för att nå visionen: »  5 000 nya bäddar »  2 500 nya restaurangstolar »  400 000 skiddagar »  Tåg och flyg »  800 nya arbetstillfällen »  1 000 nya invånare »  26 MSEK ökade skatteintäkter/år »  200-300 nya bostäder »  15 MSEK infrastrukturinvestering KLART 2007: ! 6 000 nya bäddar ! 800 (+700 Mix Megapol Arena) ! 187 900 (+24%) ! Nabotåget + 2 nya lågprisbolag ! 300 direkta ! 400 nya invånare ! 11 MSEK ! 80 lgh + 50 tomter ! 100 MSEK
 38. 38. Därför tillsattes en arbetsgrupp hösten 2005. Åre Kommun Åres näringsliv Jan Andersson, näringslivschef Nicklas Sjögren, Skistar Konsult Mats Svensson, Holiday Club Renate Hedung, konsult Pocke Nilsson, Åreföretagarna Arbetsgruppen startade arbetet med en ny vision. FRÅN Vision 2011 Toppstyrt TILL Vision 2020 Bred förankring
 39. 39. Den nya visionen förankrades på bredden... Bred förankring 2006 Niclas Sjögren, Eva Hellstrand och Mats Svensson tillsammans med 160 personer från 40 företag och hela kommunledningen. Åre 2020 2011gruppen lever vidare som 2020gruppen Europas mest attraktiva alpina åretruntdestination Unika upplevelser - Året runt Ansvar för miljön Ett gränslöst välkomnande Åre
 40. 40. 2020-gruppen kopplade sedan nya tillväxtmål till visionen... Från 31 000 till 50 000 bäddar Från 200 000 till 400 000 gäster under barmarksperioden Från 966 000 till 1 500 000 skiddagar 100% fler internationella gäster
 41. 41. ...där VM 2007 skulle fungera som en språngbräda. 1 549 mediarepresentanter 15 000 artiklar 697 timmars TV-sändning 563 miljoner TV-tittare
 42. 42. Arbetsgruppen föreslog ett destinationsbolag för att uppfylla den nya visionen Björnängegruppen Åreföretag arna Åre Turistbyrå AB Destinations bolag Duvedsgruppen
 43. 43. Destinationsbolaget skulle enligt arbetsgruppen få nya ansvarsområden... Turistbyrå Kongress Arenasälj Avtal med destinationspartners Drift basverksamhet Intern information Destinationsbolag Statistik & analys Event Marknadsföring sommar Utvecklingsprojekt
 44. 44. ...och en ny roll på destinationen. FRÅN TILL Gästmottagare Gästdragare Omhänderta Utveckla Serva Driva
 45. 45. Vision 2020 ÅRE ”Europas mest attraktiva alpina året-runt destination”
 46. 46. Målområden Unika upplevelser – året runt! Utförare: Skistar – Holiday Club Ansvar för miljön Utförare: Åre kommun Ett gränslöst välkomnande Åre Utförare: Åre Destination AB Attraktiv livsmiljö Utförare: Åre kommun, Åre Destination AB, Peak Innovation
 47. 47. Ej uppnått 1 500 000 skiddagar 998 000 skiddagar (66%) 300 000 baddagar i Upplevelsebadet 199 400 dagar (66%) 20 963 cykeldagar (41%) 50 000 övriga liftdagar barmark Utförare: Skistar – Holiday Club 2011 50 000 cykeldagar Unika upplevelser – året runt! 2020 Sammanbyggnad av skidsystemet Duved–Björnen Mål 29 843 liftdagar barmark (59%)
 48. 48. 20 % använder miljömärkt el varav 3 % är vindkraftsel 100 % av företagen skall jobba för minskad energiförbrukning 75% av företagen jobbar för minskad energiförbrukning 14% av nyregistrerade företagsbilar är miljöbilar varav 50% skall vara El-/hybridbilarbilar redan 2014 Utförare:Åre kommun 2011 100 % av nyregistrerade företagsbilar skall vara miljöbilar varav Ansvar för miljön 2020 50 % använder miljömärkt el varav 30 % skall vara vindkraftsel Mål 1% är el/hybridbilar 55% av vintergästerna skall åka tåg 35 % av vintergästerna åker tåg 50% av medarbetarna skall kunna arbetspendla kollektivt 12% av medarbetarna kan arbetspendla kollektivt 25% skall nyttja denna möjlighet
 49. 49. 55 % mycket nöjda gäster Andelen nöjd/mycket nöjd 95% 96% nöjd/mycket nöjda gäster 100% ökning av antalet utländska gästnätter 50% ökning av antalet utländska gästnätter - 2% minskning av antalet svenska gästnätter 50% ökning av antalet gästnätter barmark Utförare: Åre Destination AB, Skistar 2011 25% ökning av antalet svenska gästnätter Ett gränslöst välkomnande Åre 2020 75 % mycket nöjda gäster Mål +21% ökningav antalet gästnätter barmark 5 årligen återkommande internationella event 3 årligen återkommande internationella event
 50. 50. Mål 2020 2011 Utvecklar Åre akademi till Åre universitet (ej uppnått) 100 universitetsstudenter i Åre (10%) 520 fler jobb (52%) 900 fler företag 637 fler företag (70%) 1220 fler invånare Utförare: Åre kommun, Åre Destination AB, Peak Innovation 1000 universitetsstudenter i Åre 1000 fler jobb Attraktiv livsmiljö 652 fler invånare (53%) 890 fler bostäder 310 nya bostäder (34%) 95% skall rekommendera andra att bli Årebor 83% rekommenderar andra att bosätta sig i Åre kommun
 51. 51. Tillväxtmått Startår Värde startår Skiddagar 00-01 Baddagar i Äventyrsbad Mål i Vision 2020 Uppnått 2011 Måluppfyllelse Förändring 778100 1 500 000 998 000 66 % + 28% 01 0 300 000 199 400 66 % Cykeldagar 01 0 50 000 20963 41 % Liftdagar (ej cykel) 01 16100 50 000 29 843 59 % + 85% Internationella gästnätter 05-06 136821 274 000 205 269 75 % + 50% Svenska gästnätter 05-06 534658 668 000 524 670 79 % - 2% Gästnätter barmark 05-06 106739 160 000 129 771 81 % + 21 %
 52. 52. ROLLKLARERING
 53. 53. PROCESS Varför?) Rollklarering) Kompetenser) OrganisaBon) Prioriteringar) Budget) Ägande) Finansiering)
 54. 54. STRATEGISK SAMVERKAN
 55. 55. ÅRE DESTINATION AB »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  Vilka vi är: 70 delägare +245 medlemsföretag 6 milj medlemsintäkter/år +100 milj i medlems investeringar/år Vår roll: Åres drivkraft Förverkligar Vision 2020 Regionens turistiska drivkraft Vår leverans: Vinsten skall återinvesteras i ÅRE Värde till medlemsföretagen Återkommande mycket nöjda Gäster Våra mål: Från 750 000 till 850 000 gästnätter Öka omsättningen med 150 miljoner
 56. 56. ORGANISATION VD) Adm) ÅCVB )) Marknad) Projekt)adm )) DesBnaBonsutveckling) Gästservice)
 57. 57. Åre)DesBnaBon)AB)–)Affärsplan)2012C2013) Datum: )2012C10C08) ) A.#Bakgrund:#Tolv#års#strukturerat#des5na5onsutvecklingsarbete#i#nära#samverkan#mellan#kommun#och#näringsliv# ) Nov)2000) ) Åre)kommun,)Åreföretagarna,) ) Å.R.E.)AB)(SkiStar)) ) 2004) Hösten)2005) 2011Cgruppen,)en)informell)grupp)med)beslutsfaKare)från) Åre)kommun)och)Åre)näringsliv) ) Vision#2011# Utredningen) Europas)mest)aKrakBva) ”Utveckling)av) vinterdesBnaBon) desBnaBonen) •  Öka)antalet)gäster)med)50%,) Åre)Fem) varav)50%)under)barmarksC perioden) Byar”) •  Öka)antalet)återkommande) gäster)med)50%) ETOURCrapport) ”VintersportC orten)året)runt”) Kanada,&USA,& Schweiz,&Österrike,& Italien,&Norge& 2006) Feb)2007) Arbetsgrupp)för)aK)forma)desBnaBonens)framBda)organisaBon,)med)representanter)från) Åre)kommun,)Åre)Turistbyrå,)SkiStar,)Holiday)Club)och)Åreföretagarna) ) Framgångsfaktorer# •  En)stark)idé)mot)räK)marknad) •  Stark)styrning)från)desBnaC Bonens)ledande)organisaBon) •  Bevara)ortens)värde)i)kultur,) samhälle)och)natur) Åre#2020# Europas)mest)aKrakBva)alpina)åretCruntCdesBnaBon) Förankringsprocess) med)160)personer) från)40)företag)och) kommunledning) Unika&upplevelser& –&Året&Runt& Holiday#Club# •  Ledande)hotellC)och) konferenscenter)) •  Driksansvar)för)TV4)Sport)Arena) •  VikBg)reseanledning)hela)året) •  Stark)försäljning)och) marknadsföring)året)runt)) •  OmsäKer)210)MSEK)i)Åre) •  75)helårsanställda) SkiStar# •  DesBnaBonens)liksystem) •  Centralbokning)för)boende) •  VikBgaste)reseanledningen)under)vintern) •  Huvudansvar)för)desBnaBonsmarknadsföring)under) vintern) •  VikBga)reseanledningar)även)under) barmarksperioden) •  Del)av)internaBonell)koncern) •  OmsäKer)343)MSEK)i)Åre) Åre#kommun# •  Central)roll)i)Åreregionens) utveckling) •  PoliBskt)BllsaK)ledning) •  Verksamhet)i)samma) utsträckning)året)runt) •  Ansvar)för)offentlig)infrastruktur,) renhållning,)service)och) planfrågor) •  Driver)Åre)Turistbyrå) •  Ägande)i)TV4)Sport)Arena) •  OmsäKer)600)MSEK) Åre#Des5na5on#AB# •  Intressenvöretag)för)privata)och)kommersiella) aktörer)som)vill)utveckla)desBnaBonen)Åre) •  Driver)näringslivsfrågor)i)samverkan)med) strukturintressenter,)högskola,)kommun)och) näringsliv) •  Samordnar)utevärdskap,)event,)utsmyckning)i)ÅRE)C) året)runt) •  Driver)projektet)”Hållbar)desBnaBonsutveckling”) •  Samordnar)FoU,)paketering)och))kommersialiCsering) av)produkten)Åre) •  Samordnar)desBnaBonsmarknadsföring)under) sommaren) •  Utvecklar)och)driver)den)”Digitala)Turistbyrån”) Struktur#för#besöksnäringen# InterC/NaBonellt) Regionalt) EU,)Näringsdepartementet,)Tillväxtverket) Svensk)Turism,)Visit)Sweden,)Visita,)LMROW,)mfl) Berörda)kommuner,)Jämtland)Härjedalen)Turism) Peak)InnovaBon,)MIUN,)Länsstyrelsen,)Lokala)desBnaBonsbolag) SWOTIanalys#för#Åre#Des5na5on#AB# Styrkor#aM#bygga#vidare#på:# •  Varumärket)Åre) •  Produkten)Åre) •  Anslutna)företag) •  Starka)och)uthålliga)ägare) •  Många)alternaBva)transporter) •  Finansiering)från)Tillväxtverket) •  EmoBonellt)knutna)gäster) Svagheter#aM#övervinna:# •  Historia)som)företagarförening) •  Roll)på)desBnaBonen) •  UppfaKas)som)operaBv,)inte)strategisk) •  Få)säljbara)Bllgångar)och)tjänster) •  Stort)behov)av)kooperaBv)utveckling)av) gemensamma)strategiska)anläggningar) Möjligheter#aM#uQorska:# •  Öka)intäkter)från)företag,)gäster)och) andra)intressenter)(ex.)brf:er)) •  Skapa)sBkelse) •  Partnersamarbeten) •  Utveckla)events)och)kongresser) •  Kompetensutveckling,)FoU)och) gemensam)paketering/goCtoCmarket) process)) Hot#aM#beakta#och#undvika:# •  Dålig)lönsamhet)i)företagen) •  Väder)&)klimathot)mot)vintern) •  InternaBonell)konkurrens) •  Osäker)konjunktur,)stark)kronkurs) •  Kommunens)ansvar)av)basfunkBon)&) infrastruktur) •  Vikande)gästnöjdhet) •  FramBda)transporter,)naKåg,)eK)flygbolag) C.#Des5na5onen#Åre# ))))))) Defini5oner# Kärnvärden# Produkten#ÅRE# Utbud)av)akBviteter,) Naturen)med) restauranger,)nöjen,)boende,) Åreskutan)i)centrum) shopping,)service,)tjänster) samt)infrastruktur) Människorna)i) Åre) ”Det)personliga)värdskapet)är)kiKet)i) totalupplevelsen”) Varumärket#ÅRE# •  Gästens)uppfaKning)av)varumärket)ÅRE)är) summan)av))”hur)vi)gör”)och)”vad)vi)gör”)i)varje) ”produkt”)på)desBnaBonen) •  Varumärket)ÅRE)skall)tolkas,)definieras,)byggas) och)utvecklas)samt)ägas)av)medlemsföretagen)i) nära)samverkan)med)Åre)Kommun.)) •  Loggan)”Åre)C)året)runt”)och)”skyltdesign”) programmet)är)en)del)i)kommunikaBonen)av)ÅRE) och)ägs)av)Åre)Kommun.)) ÅRE)–)Europas)mest)aKrakBva)alpina)året)runtCdesBnaBon) Unika#upplevelser# året#runt# Ansvar#för#miljön# EM#gränslöst# välkomnande#Åre# AMrak5v#livsmiljö# HuvudI ansvariga# Skistar,)Holiday)Club) Åre)kommun) Åre)DesBnaBon)AB) Åre)Kommun,)Åre)DesBnaBon) AB,)Peak)InnovaBon) Mål# Sammanbyggnad)av)skidsystemet) DuvedCBjörnen) 50%)använder)miljömärkt)el,)varav)30%)ska)vara) vindkraksel) 75%)mycket)nöjda)gäster) 1)000)universitetsstudenter)i)Åre) Andelen)nöjd/mycket)nöjd)95%) 1)000)fler)jobb) 1)500)000)skiddagar) 100%)av)företagen)jobbar)för)minskad)energiförbr.) 100%)av)nyreg.)företagsbilar)ska)vara)miljöbilar,)varav) 50%)elC/hybridbilar)redan)2014) 100%)ökning)av)antalet)utländska)gästC näKer) 900)fler)företag) 300)000)baddagar)i)Upplevelsebadet) 50)000)cykeldagar) 50)000)övriga)likdagar)barmark) TILL “G äs tmottagare” “G äs tmottagare” ”Gästdragare” ”Gästdragare” ”Utveckla” ”Utveckla” ”Driva” ”Driva” Maj)2008) Sep)2008) Höst)2009) Vår)2010) Erik)Hedblad,)VD) ) VDCbyte)samt)renodling) Bll)eK)MarknadsC)&) Utvecklingsbolag) LarsCBörje)”Bulan”)Eriksson,)VD) Affärsplaneprocess)2008C2010) Sep)2012) Styrelsebeslut) Åreföretagarna)i)Åre)) AB)namnändrar)Bll) Åre)DesBnaBon)AB) Beslut) Åreföretagarna) + )Åre)Turistbyrå) DuvedCTegedäll)&) Björnängegruppen) = )DesBnaBonsbolag) 2011) VD)utreder)ny)finansiering) och)framBda)fokus)) Affärsplan)2011C2013) ) En&företagarförenings&huvudintressent&är& medlemmarna.&& EB&desCnaConsbolags&huvudintressent&är&gästerna.& Finansiering# Projektet)”Hållbar) desBnaBonsutveckling”) etableras) D.#Åre#Des5na5on#AB# Fyra#huvudaktörer#i#Åreregionen# )))))) )Har,)utöver)särintressen,)eK)gemensamt)intresse)–)aK)skapa)”Europas)mest) )aKrakBva)alpina)åretCruntCdesBnaBon”.) Vision# FRÅN “O mhänderta” “O mhänderta” B.#Nuläge#omvärld#och#intressenter# DesBnaBonen)ÅRE) •  Kommersiell)del)av)platsen)Åre) •  OmfaKar)resmålen)Duved,)Åre)by,) Björnen) E8&gränslöst& välkomnande&Åre& “S erva” “S erva” Bekräkade)Åres)stora)potenBal) som)åretCruntCdesBnaBon.) Resulterade)senare)i)bl.a.)uppförandet)av)Mix)Megapol)Arena)) och)Holiday)Club,)samt)satsning)på)året)runtCturism) Platsen)Åre) •  Byarna)Åre,)Duved)och)Björnen)med))sin) natur,)människor,)värden,)historia)och) utveckling.) •  Utgör)grunden)för)desBnaBonen) Ansvar&för& miljön& Nov)2007) Åreföretagarnas))bolagsstämma)tar)beslut)aK)ombilda)bolaget)Bll)eK)desBnaBonsbolag.)) Styrelsen)arbetade)fram)en)strategi)och)rekryterade)VD)som)skrev)Affärsplanen)08C10)) 55%)av)vintergästerna)ska)åka)tåg) 50%)av)medarbetarna)ska)kunna)arbetspendla) kollekBvt,)varav)25%)ska)nyKja)möjligheten) 25%)ökning)av)antalet)svenska)gästnäKer) 50%)ökning)av)antalet)gästnäKer)barmark) 5)årligen)återkommande)internaBonella) event) 1)220)fler)invånare) 890)fler)bostäder) 95%)ska)rekommendera)andra)aK)bli) Årebor) ))))) Vårt#sySe:# #AK)genom)samarbete)öka)antalet)gäster,)skapa)mycket)nöjda)gäster,)lönsammare)medlemsföretag)och)driva)en) ) långsikBgt)hållbar)utveckling)av)Åre) ) Vår#affärsidé:) )Erbjuda)ÅRE:s)intressenter)tjänster)för)aK)gemensamt)skapa)och)exponera)reseanledningar.) ) Övergripande#strategier:# Följande)huvudstrategier)skall)leda)Bll)uppfyllelse)av)Vision)2020)–)”Europas)mest)aKrakBva)alpina)åretCrunt)desBnaBon”:) SAMORDNA)–)ÅRE)DesBnaBon)AB)skall)verka)för)och)samordna)kraker)från)olika)intressenter,)vilket)innebär)aK:) •  Vi)SKA)vara)eK)intressenvöretag)för)medlemmarna)och)andra)aktörer)som)vill)utveckla)ÅRE) •  Vi)SKA)samordna)och)verka)för)en)utveckling)av)reseanledningar)Bll)ÅRE) •  Vi#SKA#samordna)marknadsföring)och)kommunikaBon)för)ÅRE:s)intressenter)året)runt) •  Vi)SKA)samordna)event)&)eventkalendern)året)runt)) •  Vi)SKA)driva)och)verka)för)frågor)som)är)centrala)för)medlemmarnas)och)ÅRE:s)utveckling) •  Vi)SKA)samordna,)och)vid)behov)upphandla,)utsmyckning)för)aK)bidra)Bll)eK)välkomnande)ÅRE)–)året)runt) o  Vi&ska&INTE&ha&driFansvar&för&några&offentliga&ansvarsområden&(ex.&turistbyrå,&plogning,&städning,&mm.)& UTVECKLA)–)ÅRE)DesBnaBon)AB)skall)leda)och)verka)för)gemensam)hållbar)utveckling)av)ÅRE,)vilket)innebär)aK:) •  Vi)SKA)verka)för)aK)utveckla)turistsäsongen)från)6)Bll)9)månader)och)skapa)en)internaBonell)åretCrunt)desBnaBon) •  Vi)SKA)verka)för)aK)paketera)befintliga)erbjudanden)och)iniBera)utveckling)av)nya)reseanledningar) •  Vi)SKA)använda)projektet)Hållbar&desCnaConsutveckling&som)nav)i)det)gemensamma)utvecklingsarbetet) •  Vi)SKA)verka)för)aK)utveckla)ÅRE:s)internaBonella)omvärldsC)och)marknadskunskap)) •  Vi)SKA)verka)för)aK)nya)utbildningar)och)forum)för)aK)utveckla)medlemmarnas)ledarskap,)värdskap)och)marknadskunskap) •  Vi)SKA)verka)för)aK)säkra)en)framBda,)ökad)finansiering)av)desBnaBonsbolaget)) •  Vi)SKA)kunna)agera)delägare)i)företag)som)är)strategiskt)vikBga)för)desBnaBonen) •  Vi#SKA#kunna)kontrollera)nyKjandet)av)Bllgångar)som)är)kriBska)för)ÅRE:s)utveckling,)som)exempelvis)avtal)med)markägare) eller)räwgheter)Bll)marknadsytor)) o  Vi&ska&INTE&vara&eB&förvaltningsbolag&med&egen&fast&egendom&eller&ägande&av&fysisk&infrastruktur& o  Vi&ska&INTE&inte&ta&kommersiella&eller&finansiella&risker& o  Vi&ska&INTE&driva&utveckling&inom&områden&där&enskilda&medlemmar&eller&andra&kommersiella&aktörer&troligtvis&kan&göra&eB& bäBre&jobb& MARKNADSFÖRA)–)ÅRE)DesBnaBon)AB)ska)leda)och)verka)för)gemensam)marknadsföring)av)ÅRE,)vilket)innebär)aK:) •  Vi)SKA#verka)för)aK))marknadsföra)ÅRE)som)en)upplevelse)mot)privatpersoner,)som)en)mötesort)för)företag)samt))) )organisaBoner) )och)som)en)marknadsplats)för)evenvöretag)och)partners) •  Vi)SKA))verka)för)aK)paketera)och)producera)gemensamt)marknadsmaterial) •  Vi)SKA)verka)för)aK)akBvt)utveckla)och)underhålla)olika)marknadsföringskanaler,)primärt)med)naBonell)och) )internaBonell) räckvidd,)som)exempelvis)are360,)sociala)medier,)press)och)media)samt)olika)återförsäljare) •  Vi)SKA)på)uppdrag)av)Åre)kommun)utveckla,)fylla)och)driva)den)”Digitala)Turistbyrån”C)are360.com) •  Vi)SKA)genom)Åre)ConvenBon)Bureaus)erfarenhet)utveckla)distribuBonskanaler)för)mötesC)och)privatmarknaden) o  Vi&ska&INTE%stå&för&produkCon&med&egen&fast&anställd&personal&vid&genomförande&av&event& o  Vi&ska&INTE&teckna&säljavtal&med&slutkunder& o  Vi&ska&INTE&bara&vara&eB&barmarksbolag!&
 58. 58. SAMORDNA »  SAMORDNA – ÅRE Destination AB skall verka för och samordna krafter från olika intressenter, vilket innebär att: »  Vi SKA vara ett intressentföretag för medlemmarna och andra aktörer som vill utveckla ÅRE »  Vi SKA samordna och verka för en utveckling av reseanledningar till ÅRE »  Vi SKA samordna marknadsföring och kommunikation för ÅRE:s intressenter året runt »  Vi SKA samordna event & eventkalendern året runt »  Vi SKA driva och verka för frågor som är centrala för medlemmarnas och ÅRE:s utveckling »  Vi SKA samordna, och vid behov upphandla, utsmyckning för att bidra till ett välkomnande ÅRE – året runt »  Vi ska INTE ha driftansvar för några offentliga ansvarsområden (ex. turistbyrå, plogning, städning, mm.)
 59. 59. UTVECKLA »  UTVECKLA – ÅRE Destination AB skall leda och verka för gemensam hållbar utveckling av ÅRE, vilket innebär att: »  Vi SKA verka för att utveckla turistsäsongen från 6 till 9 månader och skapa en internationell året-runt destination Vi SKA verka för att paketera befintliga erbjudanden och initiera utveckling av nya reseanledningar Vi SKA använda projektet Hållbar destinationsutveckling som nav i det gemensamma utvecklingsarbetet Vi SKA verka för att utveckla ÅRE:s internationella omvärlds- och marknadskunskap Vi SKA verka för att nya utbildningar och forum för att utveckla medlemmarnas ledarskap, värdskap och marknadskunskap Vi SKA verka för att säkra en framtida, ökad finansiering av destinationsbolaget Vi SKA kunna agera delägare i företag som är strategiskt viktiga för destinationen Vi SKA kunna kontrollera nyttjandet av tillgångar som är kritiska för ÅRE:s utveckling, som exempelvis avtal med markägare eller rättigheter till marknadsytor »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  Vi ska INTE vara ett förvaltningsbolag med egen fast egendom eller ägande av fysisk infrastruktur Vi ska INTE inte ta kommersiella eller finansiella risker Vi ska INTE driva utveckling inom områden där enskilda medlemmar eller andra kommersiella aktörer troligtvis kan göra ett bättre jobb
 60. 60. MARKNADSFÖRA »  MARKNADSFÖRA – ÅRE Destination AB ska leda och verka för gemensam marknadsföring av ÅRE, vilket innebär att: »  Vi SKA verka för att marknadsföra ÅRE som en upplevelse mot privatpersoner, som en mötesort för företag samt organisationer och som en marknadsplats för eventföretag och partners Vi SKA verka för att paketera och producera gemensamt marknadsmaterial Vi SKA verka för att aktivt utveckla och underhålla olika marknadsföringskanaler, primärt med nationell och internationell räckvidd, som exempelvis are360, sociala medier, press och media samt olika återförsäljare Vi SKA på uppdrag av Åre kommun utveckla, fylla och driva den ”Digitala Turistbyrån”are360.com Vi SKA genom Åre Convention Bureaus erfarenhet utveckla distributionskanaler för mötesoch privatmarknaden »  »  »  »  »  »  »  Vi ska INTE stå för produktion med egen fast anställd personal vid genomförande av event Vi ska INTE teckna säljavtal med slutkunder Vi ska INTE bara vara ett barmarksbolag!
 61. 61. Åre!Des'na'on!AB!–!Huvudak'viteter!201282013! Datum: A.#Övergripande#strategier# B.#Övergripande#Mål#2012M2013# !•  Samordna! !•  Utveckla! ! •  Marknadsföra! •  Öka!lönsamheten!i!ÅRE!genom!nya!gäster!och!ökad! ! ! omsäRning.! ! •  Renodla!bolaget!med!fokus!på!marknad!och! utveckling! •  Etablera!projektet!”Hållbar!Des'na'onsutveckling”! !2012810808! C.#Målen#i#Vision#2020# Unika#upplevelser#året#runt# Ansvar#för#miljön# E@#gränslöst#välkomnande#Åre# A@rakCv#livsmiljö# Åre!Des'na'on!AB! Åre!kommun! Åre!Des'na'on!AB! Åre!kommun,!Åre!Des'na'on!AB,!Peak!Innova'on! Sammanbyggnad!av!skidsystemet!Duved8Björnen! 50%!använder!miljömärkt!el,!varav!20%!ska!vara! vindkraGsel! 75%!mycket!nöjda!gäster! Utveckla!Åre!akademi!'ll!Åre!universitet! 95%!andel!nöjd/mycket!nöjd! 1000!universitetsstudenter!i!Åre!(10%)! 100%!ökning!av!antalet!utländska!gästnäRer! 100!fler!jobb!(52%)! 25%!ökning!av!antalet!svenska!gästnäRer! 900!fler!företag!(54%)! 50%!ökning!av!antalet!gästnäRer!barmark! 1220!fler!invånare!(53%)! 5!årligen!återkommande!interna'onella!event! 890!fler!bostäder!(34%)! 1!500!000!skiddagar! 300!000!baddagar! 50!000!cykeldagar! 50!000!övriga!liGkortsdagar!barmark! 100%!av!företagen!jobbar!för!minskad!energiförbr.! 100%!av!nyregistrerade!företagsbilar!är!miljöbilar,!varav! 50%!är!el8/hybridbilar! 55%!av!vintergästerna!åker!tåg! 25%!av!medarbetarna!kan!arbetspendla!kollek'vt! 95%!rek.!andra!aR!bosäRa!sig!i!Åre!kommun! D.#HuvudakCviteter#2012M2013# AO# FunkCon# VD# (Ledning)# # Medlemsservice! (VD)! ! Marknadsledning# (Cino/VD)! ! RedakCon# (Pernilla/Lina)! ! ! DistribuCon! Marknad# (Lina/Pernilla)! ! Event#&# Marknadsytor! (Cino)! ! Privatmarknad! (VD/Malin)! ! Mötesmarknad# (ÅCB)! (Malin)! ! Utveckling# ! ! (Bulan/Helena)! HuvudakCviteter/strategier# AkCviteter# •  Stärka#ÅRE#DesCnaCon#AB:s#roll#gentemot#medlemmarna# •  Utveckla#ÅRE:s#erbjudande#via#paketering#av#nya#och#befintliga#reseanledningar!(där! enskilda!aktörer!inte!kan!göra!det!bäRre)! •  Utveckla#ÅRE#DesCnaCon#AB#Cll#e@#marknadsM#och#utvecklingsbolag# •  Driva#frågor#som#är#centrala#för#medlemmarnas#och#ÅRE:s#utveckling# •  •  •  •  •  •  •  •  Driva!normala!VD8sysslor,!såsom!avtal!med!externa!parter,!informa'on!'ll!styrelse,!mm.! Personalansvar,!ekonomiansvar! Driva!poli'sk!lobbying!och!representera!des'na'onen!mot!externa!intressenter! Leda!dagligt!arbete!inom!des'na'onsbolaget,!med!huvudfokus!på!affärsområdet!Marknad! Leda!arbetet!med!aR!ta!fram/uppdatera!en!marknadsplan! Leda!marknadsföring!mot!privatmarknad,!event!och!företagsmarknad! Koordinera!gemensamma!ak'viteter!inom!affärsområdena!Marknad!och!Utveckling! …! •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Opera'v!kontakt!och!informa'on!mot!och!mellan!medlemmarna,!året!runt! Driva!informa'ons!mail!och!frukostmöten! Involvera!medlemmarna!i!beslut!rörande!marknadsföring!och!utveckling! Samordna!och!mobilisera!gemensamma!resurser! Skapa!medlemsnyRa!mellan!medlemmar!och!partners!genom!avtal! Rekrytera!och!ta!hand!om!nya!medlemmar! …! •  •  •  Säkerställa!kapacitet!aR!ta!hand!om!medlemsservice! Utveckla!PR!strategi! Beställa!utveckling!av!medlemserbjudande!'ll!BRFer!och!gäster! •  Inräknat!i!Ledningsbudget!samt!i!Marknadsbudget! •  •  ! Säkerställa!kapacitet!i!marknadsavdelningen! Uppdatera!ak'vitetsplan!! •  Inräknat!i!Ledningsbudget!samt!i!Marknadsbudget! Överför!budget!från!köpt!annonsering!'ll!produk'on!av!innehåll!lämpat!för!distribu'on!via!nya! mediekanaler!! Anställa!journalis'sk!kompetens!med!genuin!kunskap!om!ÅRE!och!produk'on!av!webbfilm,!text!och!bild! Uppdatera!ak'vitetsplan!! Marknadsbudget:! •  Intäkter!3!347!kSEK! •  Personalkostnader!81!564!kSEK! •  Kostnader!81!467!kSEK! •  Resultat!+316!kSEK! •  AkCvt#samordna#medlemmarna#i#utvecklingen#av#ÅRE!(”Få!alla!aR!kavla!upp!ärmarna! och!ta!eget!ansvar!för!ÅRE:s!utveckling!”)!! •  Utöka#medlemsbasen#med#nya#intressenter!(ex.!BRF:er,!privatpersoner,!externa! företag)! •  Ny@ja#PR#för#akCv#kommunikaCon#av#bolagets#verksamhet!mot!medlemmar!och! andra!intressenter!(intern!PR!–!”nyRan!aR!vara!medlem”)!! •  •  •  •  Vårda#och#utveckla#varumärket#ÅRE#åretMrunt# Samordna#eventkalendern#året#runt## IniCera#och#utveckla#strategiska#marknadsprojekt# Samordna#marknadsföringen#via#marknadsgruppen# •  Växla!upp!egna!resurser!genom!strategiska!marknadssamarbeten! •  Medverkan!i!JHT!exportprojekt!och!växla!upp!marknadspengar!mot!Norge.! •  Strategiska!samarbeten!om!innehåll!på!are360!med!ÖT,!TVÅre,!Magasin!Åre!skall!tas!fram!och! stärka!trafiken!'ll!are360.com!o!leda!'ll!fler!bokningar!på!medlemmarnas!siter.! •  Medlemserbjudanden!för!samordnade!marknadsinsatser!mot!interna'onell!marknad! •  Marknadsgrupps!möten!4!ggr/år! •  Segmentering!och!målgrupps!analys! •  …! Kompetens#Roller/Omställning#inom#6#månader# Anställa!ny!VD! Avtala!om!Spår!&!Leder!med!extern!aktör! Avtala!om!den!”Digitala!Turistbyrån”!med!Åre!Kommun! Omorganisering!av!Basfunk'oner! Budget#2012M2013# ”Ledningsbudget”!! •  Intäkter!6!131!kSEK! •  Personalkostnader!81!122!kSEK! •  Kostnader!81!552!kSEK! •  Resultat!+3!457!kSEK! •  •  •  •  Omställnings!effekter!utöver!ovanstående:! Åre!Turistbyrå!87!kSEK! Spår!&!Leder!+270!kSEK! Basfunk'oner!+1!440!kSEK! •  Producera#ÅRE#innehåll#för#distribuCon#via#nya#mediekanaler#(ex.!film,!texter,!bilder! för!webb,!sociala!medier!och!mobilt)! •  Producera#ÅRE#innehåll#Cll#den#interna#verksamheten# •  Skapa#e@#”mediesug”#M#förenkla#för#andra#medier#a@#skriva#om#ÅRE#(sprid! nyhetsrubriker,!redak'onsmaterial,!bilder,!kontakter,!mm.)! •  Involvera#gästen#i#produkCon#av#innehåll!om!ÅRE! •  •  •  •  •  •  •  •  •  Skapa!redak'onellt!innehåll!om!ÅRE!i!bild,!text!och!film.!! Formatera!redak'onellt!material!lämpat!för!respek've!kanal! Löpande!PR!! Publicera!material!producerat!av!gästen!i!egna!kanaler! Förse!media!med!innehåll! Leverera!innehåll!'ll!ÅCVB!+!privatmarknad! Intern!copybyrå! Inköp!av!översäRningar!'ll!andra!språk! …! •  •  Utveckla#ÅRE:s#digitala#kanaler#(ex.!are360.com,!YouTube,!FB,!TwiRer)! •  Säkerställ#och#utveckla#den#grafiska#profilen#för!ÅRE!året8runt!i!alla!kanaler! •  Säkerställa#distribuConen#av#ÅREs#digitala#material#i#alla#kanaler# •  •  •  •  •  •  •  •  Distribuera!elektronisk!marknadsmaterial!mot!webbaserade!återförsäljare! Utveckla!och!uppdatera!are360.com!och!andra!sociala!medier!som!Facebook!och!TwiRer,!…..! Skapa!och!utveckla!en!bild!och!mediebank! Ökat!fokus!på!bokningsbarhet!'ll!befintliga!ÅRE!sajter! Distribuera!material!'ll!tradi'onella!medier! Distribuera!material!'ll!digitala!medier! Ansvara!för!produk'onen!av!tryckt!material! …! •  •  ! Säkerställa!kompetens!inom!formatering!av!digitalt!material!–!webbfilm,!text,!bild! Uppdatera!ak'vitetsplan!med!tydlig!avgränsning!för!funk'onen!! •  Inräknat!i!Marknadsbudget! •  Utveckla#ÅREs#säljbara#eventytor#(ex.!torget,!sjön,!Sta'on!Åre,…..)# •  Utveckla#ÅREs#säljbara#reklamplatser!(webb,!lyktstolpar,!stortavlor,!E14!tavlor,…)! •  Utveckla#samarbete#med#mediabyråer#vid#partnerM#och#even_örsäljning#(ex.! MindShare!/!Clear!Channel!/!Fjällmedia!/!AD!City!Media,!m.fl.)!! •  Vidareutveckla#och#implementera#den#befintliga#eventstrategin!(fr.!200982010)! •  Utveckla#utsmyckningen#av#ÅRE#för#a@#bidra#Cll#e@#välkomnande#ÅRE#–#året#runt# ! •  Säkerställa!avtal!med!eventytor!(Åre!Torg,!Sta'on!Åre,!Åresjön)! •  Skapa!säljmaterial!för!evenytor/reklamplatser!för!aR!förstå!affären,!antal!besökare,!kostnader,! räckvidd,!målgrupp! •  Utveckla!nya!eventytor!som!komplement!'ll!torget,!sjön,!mm.! •  Avtala!om!försäljning!av!eventytor!och!reklamplatser!med!mediabyråer!och!säljbolag! •  Samordna!eventkalendern!året!runt! •  Marknadsföra!&!sälja!Åre!som!event!ort! •  Samordna!och!upphandla!event!under!barmarksperioden! •  Säkerställ!strategiska!event!under!vinterperioden!som!saknar!ini'a'v!från!kommersiella!aktörer! •  Löpande!barmarks!synlighet!genom!eventak'vitet!på!ÅRE!torg!!under!”peakveckor”! •  Genom!tydliga!event!reseerbjudanden!öppna!för!fler!kommunika'onsytor!för!varumärket!Åre.! •  Pynta!ÅRE!med!blommor,!träd,!Julgran,!belysning,!parkbänkar,!…..! •  …! •  •  •  ! Anställa!marknadskoordinator!med!kompetens!inom!event,!försäljning,!paketering,!marknad,!PR! Uppdatera!ak'vitetsplan!! Avtala!om!nyR!marknadsavtal!för!Åre!Torg! •  Inräknat!i!Marknadsbudget! •  Marknadsföra#ÅRE#mot#internaConella#återförsäljare,#enligt!årligen!uppräRad! ak'vitetsplan!(privatmarknad!med!fokus!på!barmark)! •  På#uppdrag#av#medlemmarna,#samordna#specifika#marknadsakCviteter!mot!den! na'onella!och!interna'onella!privatmarknaden!(ex.!visningsresor,!pressresor,!etc.)! •  •  •  •  •  Bearbeta!kanaler!som!Skistar!använder!för!sin!vintermarknadsföring! Marknadsföra!Åre!vid!interna'onella!mässor!mot!återförsäljare! Etablera!rela'oner!med!interna'onella!återförsäljare!som!vill!sälja!ÅRE! Utveckla!och!genomföra!ak'vitetsplan!i!nära!samarbete!med!medlemmar,!partners,!…! …! •  •  Utveckla!ak'vitetsplan!! Säkerställa!resurser!för!aR!kunna!genomföra!ak'vitetsplan! •  Ingår!delvis!i!Ledningsbudget!+!i!ÅCVB8budget! •  Marknadsföra#ÅRE#som#mötesplats#mot#naConella#och#internaConella#möten,# kongresser#och#mässor,#enligt!årligen!uppräRad!ak'vitetsplan! •  På#uppdrag#av#medlemmarna,#samordna#specifika#marknadsakCviteter#mot! na'onella!och!interna'onella!möten,!kongresser!och!mässor! •  •  •  •  •  •  Försäljning!av!Åre!som!mötesort!med!fokus!på!både!kort!och!lång!sikt,!sam'digt! Utveckla!nära!samarbete!med!Åre!CVBs!medlemmar,!samarbetspartners,!….! Etablera!kontakt!med!Vinter8åre8bor!och!lokala!värdar! Stärka!varumärket!Åre!på!den!interna'onella!mötesmarknaden! Succesivt!bygga!upp!Åre!CVB's!verksamhet! …! •  ! Säkerställa!resurser!för!aR!kunna!genomföra!ak'vitetsplan! ÅCVB8budget:! •  Intäkter!540!kSEK! •  Personalkostnader!8634!kSEK! •  Kostnader!81!382!kSEK! •  Resultat!81!475!kSEK! •  Driva#desCnaConsutveckling#i#projektet#HDU#inom#de#fem#olika#insatsområdena:# -  Interna'onell!marknadskunskap! -  Produktutveckling! -  Kompetensutveckling! -  Finansiering! -  Hållbarhet! •  SjösäRa!projektet!”HDU”s!5!insatsområden! •  Säkerställa!markägaravtal!för!nyRjande!av!mark!'ll!Spår!&!Leder!samt!tävlingar!o!gäster! •  Skapa!utbildningar!och!forum!för!aR!utveckla!medlemmarnas!ledarskap,!värdskap!och! marknadskunskap! •  Utveckla!ÅRE:s!interna'onella!omvärlds8!och!marknadskunskap!! •  Utveckla!paketera!medlemserbjudande!'ll!BRFer!och!gäster! •  Utvecklingsresurs!'ll!marknadsavdelning,!ex.!vid!paketering! •  •  •  Säkerställa!finansiering! Utveckla!organistaion! Utveckla!ak'ivitetsplan! Utvecklingsbudget:! •  Intäkter!2!655!kSEK! •  Personalkostnader!82!087!kSEK! •  Kostnader!8568!kSEK! •  Resultat!0!kSEK! •  • 
 62. 62. AVTAL
 63. 63. FINANSIERINGS UTMANINGEN
 64. 64. FRAMGÅNGSFAKTORER » Finansiering – Sälj (marknadsföring)
 65. 65. Intervjufrågor Destinationer: 71
 66. 66. Saas Fee Fakta: •  •  Hanterar turism inom 4 olika byar •  230 medlemmar (varav 60 företag) •  55 hotell, 1500 lägenheter •  800k bokade nätter (1.3-1.4M tot.) •  Lokala företagarföreningar som komplement •  Starkt lagstöd från stat och region •  … •  72 DMO drivs som förening Totala intäkter 3.6 MSFR/år (25-30 MSEK)
 67. 67. Saas Fee Intäkter: •  1 – Overnight Tax (1.5 MSFR/år) –  –  2.5 SFR/ natt (vuxen) –  1.25 SFR/natt (barn, >6år) –  •  Nationell lag för alla hotell & pensionat, belopp bestäms lokalt Camping ca 50%/natt 2 – Tourist Promotion Tax (1.2 MSFR/år) –  –  Ex. 10 SFR/år/bädd + 0.85 SFR/natt/vuxen –  Ex. 500 SFR + X SFR/anställd/år för en bar –  Ex. 1.5% på omsättning för liftbolaget (350-380 kSFR/år) –  Ex. 3% på parkeringsavgifter (100 kSFR) –  Ex. 1% av skatteintäkter i regionen –  73 Nationell rätt via lag, infördes 1994, gäller all turistrelaterad verksamhet (direkt eller indirekt) En avtalsvariant per verksamhetstyp
 68. 68. Saas Fee Intäkter: •  3 – Commercial Activities (900 kSFR/år) –  –  Bokningstavlor (500 SFR/år) –  Hyr ut subdomäner till ”saasfee.ch” –  Hjälper bolag med hemsidor –  Marknadsaktiviteter –  Etc… –  Nästan inga donationer eller bidrag på nationell nivå. Däremot billiga lån (0%) för investeringar –  Overnight Tax används till turistattraktioner –  Tourist Promotion Tax till marknadsföring –  74 Online Booking System (ca 400 kSFR/år) Man tar en avgift för varje tjänst man erbjuder mot medlemmarna – en trappa med ”lågt” insteg… men med stöd i lagen!
 69. 69. Val Gardena Fakta: •  •  823 medlemmar (frivilligt) •  Hanterar turism inom 3 olika byar •  Varje by har sin egna turistbyrå •  … •  75 DMO drivs som företag (S.p.A.) sedan 2008 Totala intäkter ca 6 Meuro/år varav 2.3 MEuro/år (21.5 MSEK) går till DMO, resten till byarna
 70. 70. Val Gardena Intäkter: •  1 – Bäddavgift (8-850 kEuro/år) –  –  2.23 Euro/natt för 5 star hotell –  1.38 Euro/natt för 3 star hotell –  0.64 Euro/natt för 1 star/B&B –  Man tar in avgiften månadsvis –  Före 1995 var det en skatt, numera frivillig, 2013 ev. skatt igen?? –  76 Medlemmarna är hotell, pensionat & B&Bs Avgiften syns/visas inte för gästen
 71. 71. Val Gardena Intäkter: •  2 - Diverse (1.2 MEuro/år) –  –  Ex. Provinsen Bolzano (30-50 kEuro/år) för blommor och utsmyckning –  Ex. Giftshop (30 kEuro/år) –  Ex. Restauranger (58 kEuro/år), betalar per m2 och säte –  Ex. Lokal fastighetsskatt som är 6% på xxx. 95% tillfaller DMO (100 kEuro/år) –  Ex. Turistbroschyr (350 kEuro/år), medlemmarna betalar för att få vara med i broschyren –  Ex. Bokningssystem (3%/bokning) –  Ex. Event (ofta +/- 0 i resultat) –  77 Ex. Provinsen Bolzano (200 kEuro/år) för att köra bussarna (även viss del från liftbolag, etc. för bussen) …
 72. 72. Slutsatser (so far…) •  Alla destinationer verkar arbeta på samma sätt, har samma frågor och samma utmaningar – surprise, surprise… •  Vi har inte uppdraget att marknadsföra helhet, sköta bokningen och vara den naturliga informationsportalen som de andra destinationerna DMO ansvarar för. ”are.se” eller ”360are.se” bör vara huvudingången! •  Skatt via lag gör det hela enklare, men Saas Fee visar hur viktigt det är att förstå vem som ställer vår mat på bordet, i hela regionen… 78
 73. 73. 79
 74. 74. Jämförelse Ort# Åre) GästnäMer#kommersiella#Kurtaxe/naM# Kurtaxe/naM# Kurtaxe#total#Medlemsintäkter# Totala#intäkter# 760)000) 0) 0) 0) Davos) 1)610)000) 32) 37) 70)000)000) 70)000)000) Val)Gardena) 2)000)000) 22) 22) 44)500)000) 44)500)000) Saas)Fee) 1)000)000) 11) 17) 15)000)000) 15)000)000) 2)%)TIF) 2)%)TIF) 24)420)000) Banff) Queenstown) 2)051)754) 10)000)000) 2)514)785) Whistler) 6)300)000) 6)300)000) 34)420)000) 0) 52)950)625) 52)950)625)
 75. 75. Önskat läge Ort# Åre) GästnäMer#kommersiella#Kurtaxe/naM#Kurtaxe/naM#Kurtaxe#total# Medlemsintäkter# Totala#intäkter# Jämf.# 760)000) 25) 25) 19)000)000) Davos) 1)610)000) 32) 37) Val)Gardena) 2)000)000) 22) Saas)Fee) 1)000)000) Banff) 3)000)000) Queenstown) 2)514)785) Whistler) 2)051)754) 3)500)000) 22)500)000) 30) 70)000)000) 70)000)000) 43) 22) 44)500)000) 44)500)000) 22) 11) 17) 15)000)000) 15)000)000) 15) 2)%)TIF) 2)%)TIF) 24)420)000) 34)420)000) 11) 0) 0) 52)950)625) 26) 10)000)000) 52)950)625)
 76. 76. Slutsatser En genomgång av destinationerna ovan visar att Åre Destination AB har: •  lägst intäkt per gästnatt (en faktor 3-5)! •  lägst intäkt från kommersiellt boende (faktor 2-3)! •  omfattande ansvar för både marknadsföring OCH management! •  inget stöd i lagen (eller praxis) för en synlig avgift! •  lägre kommunalt stöd för management och medfinansiering vid marknadsföring!
 77. 77. LARS-BÖRJE ”BULAN” ERIKSSON larsborjeeriksson@gmail.com) )

×