Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Tieto- ja viestintätekniikka
pedagogisena työvälineenä
140041Y Luento 1
Jari Laru & Markus Packalen. Kasvatustieteiden tie...
Tämän esityksen rakenne:
1.Miksi TVT?
2.Yleistä kurssista
3.Lähtötasokysely + keskustelua
4.Tekniikka haltuun osa I
5.Koti...
Opettajat
Jari Laru, KT, yliopistonlehtori,
teknologiatuettu oppiminen ja
opetus
Vuoden 2014 tvt-opettaja (korkea-
aste)
M...
Opettajat
VAIHE 1. MIKSI TVT?
Teknologiatuettu oppiminen on yksi tämän
vuosisadan ydintaidoista
Poliittinen
Digitalisaatio
Tietoyhteiskunta
eOppiminen..
Digitaalinen
vallankumous
Halpa. Ilmainen.
Riittävä. Pieni.
Vähävirtainen.
Helppo. Kaikkialla.
E
I
HIDASMUUTOS”(tieto)allinto tietää pedagogia paremmin”; ei ole rahaa
uudistuksiin; koulut ovat homeessa; opettajajohtoi...
NOPEAMUUTOSLasten & nuorten mediamaailma; digitaalinen teknologia; sosiaalinen
Opettajankoulutus
Oppilaitokset päiväkodeis...
http://digi.suomenkuvalehti.fi/share/311077/9bf8
67
http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2015/08/21/tyoelama-mullis...
Digitalisaatio tuo teknologian kaikkialle. Riittääkö
osaaminen opettajalla? Löytyvätkö nappulat?
https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=15472112
Peruskoulun opetussuunnitelman
perusteet 2016 perustuu y...
VAIHE 2. YLEISTÄ
Kurssin toteutustavan ja sisältöjen esittely
Tavoitteet (OPS)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppim...
Kytkös muihin opintojaksoihin
Tieto- ja viestintätekniikka
pedagogisena työvälineenä
410014Y
Digitaalinen media
oppimisess...
Kurssin laajuus ja kuormitus
Kurssin laajuus on 3op. kurssi koostuu seuraavista suoritteista:
Lähiopetusta 30h (n. 1op)
5x...
Hyväksiluenta
Kurssin saa hyväksiluettua soveltuvia
opintosuorituksia vastaan
Pääsääntöisesti noudatetaan AHOT-
menettelyä...
Läsnäolomerkinnöistä
osaamismerkkeihin
Läsnäolo luennoilla ja workshopeissa
Luennoilla ja harjoitusworkshopeissa
läsnäolo on vapaaehtoista! Yleensä kaikki
tuleva...
Kurssin läpäisee kun plakkarissa on
kultainen osaamismerkki
Läsnäolomerkki
Suunnittelumerkki
Sovellus: esim. Pinterest
Yks...
On monta tapaa saada kultainen merkki
Kurssin toteutus: luennot
Luentojen aikataulut
Luennot (suurryhmätapaamiset)
Päivämäärä Aihe Erityistä
1.9.2015 Kurssin esittely + yleistä Alkutesti (Socrative kysely)
7...
Kilpailu: “luentopäiväkirja”
● Pienryhmät (esim. LOA) tekevät kukin yhden, yhteisen
luentopäiväkirjan joka tulee kirjoitta...
Kurssin toteutus:
koulutusprojekti
Yhteisöllinen ongelmanratkaisutehtävä
Syyskuu Joulukuu
Kurssin toteutus: harkat
Harjoituksien (workshopit) aikataulut ja
toteustapa
Mitäs harkkaworkshopeissa tehdään?
Harjoitusworkshopit ovat opiskelijalähtöistä
työskentelyä varten.
Työ koostuu:
Valittui...
Harjoitusworkshopit
Kaikille harkoille yhteistä: kesto: 4h; toistuvuus: yleensä sama viikonpäivä viikon välein
Worksho
p k...
Suositeltavat työkalut:
#tvtpeda2015
Sovellus Käyttötarkoitus Linkki tai muuta
Eliademy Kurssin kotiympäristö www.eliademy...
VAIHE 3. LÄHTÖTASO
Kyselyn kautta keskusteluun
Itsearviointi: omat taitoni ja tietoni
STUDENT
1065A352
www.socrative.com
KESKUSTELE RYHMÄSSÄ
Kyselyn purkamisen jälkeen:
Muistele omia opettajiasi, miten he
suoriutuisivat lähtötasokyselystä?
Mit...
VAIHE 4. TEKNIIKKA
HALTUUN osa I
Asennetaan pari sovellusta ja tehdään esitys
:)
Byod = Bring Your Own Device
Lataa
tarvittavat
ohjelmat
koneillesi.
Hanki tarvittavat
käyttäjätunnuksetSAAT KÄYTTÄÄ OMIA M...
Mikä on suhteesi tieto- ja
viestintätekniikkaan?
1.Keskustele pöytäryhmässä
2.Etsi Google kuvahausta ym. kuva, joka
kuvast...
VAIHE 5. KOTILÄKSYT
TEHTÄVÄ 1. PIENRYHMÄLLE
Aloittakaa mielipidekirjoituksen suunnittelu
Word Online tai Google Docs -palvelussa.
Lisätietoja ...
TEHTÄVÄ 2. Ryhmäytykää 2-3
hengen tiimeiksi
1.Kokoa ryhmä (2-3 henkeä) tai tee itsenäisesti
2.Tutustu opintojaksoon Eliade...
TEHTÄVÄ 3. Seuraavalle luennolle.
LUE SAAMASI NUMERON MUKAINEN TEKSTI:
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan TVTPEDA kurssin ensimmäinen luento

Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1

 1. 1. Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 140041Y Luento 1 Jari Laru & Markus Packalen. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto. 2015. CC BY-NC 4.0 Kuva: http://services.minecraftedu.com/worlds/node/126
 2. 2. Tämän esityksen rakenne: 1.Miksi TVT? 2.Yleistä kurssista 3.Lähtötasokysely + keskustelua 4.Tekniikka haltuun osa I 5.Kotitehtävät :)
 3. 3. Opettajat Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus Vuoden 2014 tvt-opettaja (korkea- aste) Markus Packalen, KM, koulutussuunnittelija Oikea luokanopettaja virkavapaalla Rajakylän peruskoulusta
 4. 4. Opettajat
 5. 5. VAIHE 1. MIKSI TVT? Teknologiatuettu oppiminen on yksi tämän vuosisadan ydintaidoista
 6. 6. Poliittinen Digitalisaatio Tietoyhteiskunta eOppiminen..
 7. 7. Digitaalinen vallankumous Halpa. Ilmainen. Riittävä. Pieni. Vähävirtainen. Helppo. Kaikkialla.
 8. 8. E I HIDASMUUTOS”(tieto)allinto tietää pedagogia paremmin”; ei ole rahaa uudistuksiin; koulut ovat homeessa; opettajajohtoinen opetus; ei Muutos on tulossa, mutta pidetään ensiksi muutama kokous
 9. 9. NOPEAMUUTOSLasten & nuorten mediamaailma; digitaalinen teknologia; sosiaalinen Opettajankoulutus Oppilaitokset päiväkodeista korkeakouluihin
 10. 10. http://digi.suomenkuvalehti.fi/share/311077/9bf8 67 http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2015/08/21/tyoelama-mullistuu-tata-odotetaan- koululta/201510637/139
 11. 11. Digitalisaatio tuo teknologian kaikkialle. Riittääkö osaaminen opettajalla? Löytyvätkö nappulat?
 12. 12. https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=15472112 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2016 perustuu yo. taitoihin!!
 13. 13. VAIHE 2. YLEISTÄ Kurssin toteutustavan ja sisältöjen esittely
 14. 14. Tavoitteet (OPS) Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppimisen ja opettamisen viitekehystä hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto- ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnittelun perusteet
 15. 15. Kytkös muihin opintojaksoihin Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 410014Y Digitaalinen media oppimisessa ja opetuksessa 410017Y Ohjelmointi perusopetuksessa 407062A Avoin workshop 407061A Ohjelmoinnin alkeet 521141P Monialaisten opintojen opintojaksot Harjoittelut + kokeilut (kaupunki) Oppimateriaaliprojekti 407060A Uusi teknologia ja tämän vuosisadan ydintaidoti 407059A Pakolliset kurssit Vapaavalintaiset kurssit Konteksti Opinnäytetyö: MaluTVT kandi/graduryhmä Koulutusteknologian sivuaineopinnot (+maisteriohjelma)
 16. 16. Kurssin laajuus ja kuormitus Kurssin laajuus on 3op. kurssi koostuu seuraavista suoritteista: Lähiopetusta 30h (n. 1op) 5x2h suurryhmätapaamisia (luento) 5x4h workshop (harjoitus) Yksilö ja/tai yhteisöllistä työskentelyä 51h (2op) Koulutusprojekti toteutetaan itsenäisenä tai yhteisöllisenä työskentelynä siten että työskentelyä tehdään 51h ohjatun lähiopetuksen ulkopuolisena työskentelynä Suurryhmätapaamisia varten tehtävät valmistelut (esim. annetun tekstitehtävän lukeminen) sisältyvät tähän tuntimäärään
 17. 17. Hyväksiluenta Kurssin saa hyväksiluettua soveltuvia opintosuorituksia vastaan Pääsääntöisesti noudatetaan AHOT- menettelyä Päätöksen hyväksiluennasta tekee Jari Laru
 18. 18. Läsnäolomerkinnöistä osaamismerkkeihin
 19. 19. Läsnäolo luennoilla ja workshopeissa Luennoilla ja harjoitusworkshopeissa läsnäolo on vapaaehtoista! Yleensä kaikki tulevat kuitenkin paikalle :) Jos olet sinulla kolme tai vähemmän poissaolokertaa saat hakea aktiivisuudestasi osaamismerkin.
 20. 20. Kurssin läpäisee kun plakkarissa on kultainen osaamismerkki Läsnäolomerkki Suunnittelumerkki Sovellus: esim. Pinterest Yksittäinen kultatason suoritus tai vaihdetut hopeamerkit
 21. 21. On monta tapaa saada kultainen merkki
 22. 22. Kurssin toteutus: luennot Luentojen aikataulut
 23. 23. Luennot (suurryhmätapaamiset) Päivämäärä Aihe Erityistä 1.9.2015 Kurssin esittely + yleistä Alkutesti (Socrative kysely) 7.9.2015 Mahdollisuudet ja uhkakuvat Flipped classroom toteutus (kotitehtävä ennen luentoa) 15.9.2015 POPS2016 +tekijänoikeudet (videolistojen esittely) 22.9.2015 Tieto- ja Viestintätekniikka Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluissa (Opetustoimi) Ulkopuolinen luennoitsija 8.12.2015 Harjoitusprojektien esittely ja niistä oppiminen Kaikille luennoille yhteistä: päivä: tiistai; kello: 10-12; luentosali: L2
 24. 24. Kilpailu: “luentopäiväkirja” ● Pienryhmät (esim. LOA) tekevät kukin yhden, yhteisen luentopäiväkirjan joka tulee kirjoittaa yleisönosasto- kirjoituksen tyyppisenä. Lisätietoja Eliademyssä ● Jokaisen opiskelijan osuuden tulee näkyä päiväkirjassa ● Sovellus: Google Docs tai O365 Word Online ● Kun kirjoitus on valmis, lähettäkää se oululaiseen lehteen: Forum24, Kaleva, Oululehti ● Julkaistun kirjoituksen tehnyt pienryhmä voittaa pullakahvit Olo ry:n kuppilassa ja hopeisen osaamismerkin
 25. 25. Kurssin toteutus: koulutusprojekti Yhteisöllinen ongelmanratkaisutehtävä
 26. 26. Syyskuu Joulukuu
 27. 27. Kurssin toteutus: harkat Harjoituksien (workshopit) aikataulut ja toteustapa
 28. 28. Mitäs harkkaworkshopeissa tehdään? Harjoitusworkshopit ovat opiskelijalähtöistä työskentelyä varten. Työ koostuu: Valittuihin sovelluksiin tutustumisesta (demot, osaamismerkit) Koulutusprojektin tekemisestä Opettaja on apuna, sinä/ryhmäsi olet vastuussa
 29. 29. Harjoitusworkshopit Kaikille harkoille yhteistä: kesto: 4h; toistuvuus: yleensä sama viikonpäivä viikon välein Worksho p kerta Demo (lyhyt alustus) Yleistä 1 Perusteet: Pilvipalvelut käyttöön Harjoitusworkshopeissa on lyhyitä demoja eri aihepiireistä. Varsinaiesti workshopeissa tehdään osaamismerkkien mukaisia tehtäviä ja edistetään oman tiimin koulutusprojektia Osan harjoitteista joudut tekemään omalla ajalla, harjoitusworkshopien aika ei kata omatoimisen työskentelyn osuutta. 2 Opetusteknologia: dokukamera + älytykki 3 Oppimisteknologia: tabletit + byod, 4 Oppimisteknologia: ohjelmointi 5 Materiaalipankit: kuratointi (linkit, videot) + materiaalin tuottaminen (kuvakaappaukset ym.)
 30. 30. Suositeltavat työkalut: #tvtpeda2015 Sovellus Käyttötarkoitus Linkki tai muuta Eliademy Kurssin kotiympäristö www.eliademy.com (410014Y) Openbadge Passport Osaamismerkkien säilytyspaikka Facebook Kurssin someyhteisö + ammatillisten yhteisöjen keskittymä Hae Facebookista hakusanalla 410014Y O365 tai Google Drive Henkilökohtainen pilvesi ryhmätyöominaisuuksilla Omat pilvipalvelut :) Youtube Video-oppaiden runsaudensarvi + kuratointiväline kts. Kasvatustieteiden tiedekunta Pinterest Kurssin kuratointitaulu etsi kurssikoodilla 410014Y
 31. 31. VAIHE 3. LÄHTÖTASO Kyselyn kautta keskusteluun
 32. 32. Itsearviointi: omat taitoni ja tietoni STUDENT 1065A352 www.socrative.com
 33. 33. KESKUSTELE RYHMÄSSÄ Kyselyn purkamisen jälkeen: Muistele omia opettajiasi, miten he suoriutuisivat lähtötasokyselystä? Mitä itse odotat kurssilta?
 34. 34. VAIHE 4. TEKNIIKKA HALTUUN osa I Asennetaan pari sovellusta ja tehdään esitys :)
 35. 35. Byod = Bring Your Own Device Lataa tarvittavat ohjelmat koneillesi. Hanki tarvittavat käyttäjätunnuksetSAAT KÄYTTÄÄ OMIA MOBIILILAITTEITASI!
 36. 36. Mikä on suhteesi tieto- ja viestintätekniikkaan? 1.Keskustele pöytäryhmässä 2.Etsi Google kuvahausta ym. kuva, joka kuvastaa ryhmänne jäsenten suhdetta tieto- ja viestintätekniikkaan. 3.Heijasta kuva seinälle: iOS: Airplay Android: Google Cast tai MiraCast Windows Mobile: Miracast Läppäri: piuha
 37. 37. VAIHE 5. KOTILÄKSYT
 38. 38. TEHTÄVÄ 1. PIENRYHMÄLLE Aloittakaa mielipidekirjoituksen suunnittelu Word Online tai Google Docs -palvelussa. Lisätietoja tästä tehtävästä on Eliademy - kurssiympäristössä
 39. 39. TEHTÄVÄ 2. Ryhmäytykää 2-3 hengen tiimeiksi 1.Kokoa ryhmä (2-3 henkeä) tai tee itsenäisesti 2.Tutustu opintojaksoon Eliademyssä https://goo.gl/Rp9gQP a. Luokaa ryhmän suunnitteludokumentti ohjeiden mukaisesti b. Hahmottele oma opiskelupolkusi (merkit) ja kirjaa se suunnitelmaan. (kunkin oma polku)
 40. 40. TEHTÄVÄ 3. Seuraavalle luennolle. LUE SAAMASI NUMERON MUKAINEN TEKSTI:

×