Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics

Laura Rosillo Cascante
Laura Rosillo CascanteConferenciante, formadora y consultora en Observatorio del Aprendizaje en la Madurescencia à Observatorio del Aprendizaje en la Madurescencia - Red Sénior Carisma
1a Tarda directiva:
"Xarxes socials i reputació
professional
dels directius públics "
20 de març de
2014
Per trobar alguna cosa comparable, hauriem de retrocedir 500 any
a la invenció de l’imprenta, el naixement dels mitjans massius...
La tecnologia està llevant el poder als editors, als mitjans de
comunicació, a l’elite mediàtica. Ara és la gent qui té el control.
Fa 20 anys no existia la WEB
Fa 10 anys no existien les XARXES
SOCIALS
Fa 7 no existien els SMARTPHONES
I fa 4 no hi havien TABLETS
DE INTERNET A
UBERNET
Vida Digital al 2020
Com l’electricitat:
Menys Visible,
profondament arrelada a la
vida de les persones per bé i
per mal
http://www.pewinternet.org/2014/03/11/digital-life-in-2025/
Què està passant a internet?
Juny de 2007
Steve Jobs presenta el primer IPhone
Gener de 2010
Steve Jobs presenta el primer IPAD
PRIMER SMARTPHONE
IPHONE
JUNY 2007
PRIMERA TABLETA
IPAD
GENER 2010
TECNOLOGIA MÒBIL= UBIQÜITAT
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Informant-
se
De privat a públic: De missatges personals a
testimonials
PROSUMIDO
R
UBIQÜITATLOCALITAT
—
1995
1995 —
2005
2005 —
2015
2015
—
Internet dels
enginyers
Internet de les
empreses
Internet de les
persones
Internet dels
serveis
htt
p
e-
commerce
web
2.0
smar
t
laboratori
presè nci
a
participació
negoci
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Smart city
Smart
Hospital
La próxima revolución industrial está en camino: hágalo-
usted-mismo.
Gracias a software de diseño de punta y las más avanzadas
cortadoras láser computarizadas, así como las impresoras 3D y
otras máquinas de manufactura, los diseñadores e inventores están
tornando sus ideas en realidad y llevándolas al mercado mucho más
pronto y por un costo más bajo de lo que había sido posible.
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
EL FUTUR ÉS ARA
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Vestibles?
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
BIG
DATA
Indicador
s
d’activitat
Indicadors d’activitat a
les
xarxes socials
Indicadors de transaccions comercials
TPV
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Hiperconnectivitat
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
SMARTPHONE
:
DE PARLAR…
A LLEGIR,
ESCRIURE
,
… I
Nova era de consumidors: més digitals, més actius i amb més poder, que canvian
les seus comportaments amb rapidesa i que aprofiten els moviments socials.
Alvin i Heidi Toffler a La Revolució de la Riquesa, creen el terme “Prosumidor”
(o Prosumer) per definir aquest nou rol del consumidor proactiu, professional i
productor de bens o serveis pels que no obté ingresos, però que contribueixen a
accelerar les cicles econòmics i tecnològics.
38
CROWDSOURCING
NOSALTRES PODEM
RESOLDRE ELS
TEUS PROBLEMES
TENIM
EL PODER DE LES
MULTITUDS
Coworking
TREBAL COL·LABORATIU
Més enllà del treball en equip
COSOCIETY
Les plataformes
MOOC/COMA
permeten accions formatives
TELEPRESÈNCIA
SMART
CITIZEN
Smart Citizen
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
EMPODERAME
NTCom els individus i les comunitats s'incorporen als processos d'aprenentatge en els quals
creen, s'apropien i comparteixen el coneixement, les eines i les tècniques per canviar i
millorar la qualitat de les teves pròpies vides i societats. Amb l'empoderament, els individus
no només manegen i s'adapten al canvi, també contribueixen a generar canvis en les seves
vides i ambients.
UNESCOUNESCO
Tu estas aquí
VISIBILITAT
27
Petjada Digital
MARCA PERSONAL
MARCA
PERSONAL
IDENTITAT
DIGITAL
EL NOSTRE IMPACTE EN LA XARXA
Impactes a la xarxa que conformen la nostra identitat digital
Usuari de missatgería
instantànea
Adreça e-mail
Contactes
Perfils
Comentaris
Continguts digitals
IDENTITAT DIGITAL
Marca personal
La Marca Personal (Personal Branding) és un concepte de desenvolupament personal
consistent en considerar-se un mateix com una marca, que igual que les marques comercials,
ha de ser elaborada, transmesa i protegida, amb ànim de diferenciar-se i aconseguir major èxit
en les relacions socials i professionals. El concepte va sorgir com una tècnica per a la recerca
de feina sigui per primera vegada o sigui com a canvi de carrera o professió .
La visibilitat, la reputació i la privacitat a Internet esdevenen aspectes clau per a la gestió
eficaç de la identitat digital. L'habilitat de gestionar la identitat virtual no és quelcom
instrumental sinó que té a veure amb un aprenentatge al llarg de la vida i una immersió en la
cultura digital necessària per al ciutadà que viu en la societat xarxa.
De la intimitat a la EXTIMITAT
LORENA
No existeix un món virtual i un altre real. Ambdos són reals
però ocupen diferents espais.
Tu mateix en diferents escenaris.
“Què vol el jo contemporani? La càmara ha creat una cultura de la
celebritat, els ordenadors, de connectivitat. Quan la web ha permés la
convergència d’ambdues i les xarxes socials han estés la
interconnectivitat, les dues cultures s’han juntat: la celebritat i la
connectivitat són formes de ser coneguts. I això és el que vol l’ésser
contemporani: ser visible.
William Deresiewicz La fi de la solitud
Bring Your Own
Device
Porta el teu dispositiu
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
TAC: TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL
CONEIXEMENT
Cristóbal Suárez
TEP Tecnologies de l’empoderament i la
participació
2013
IDENTITAT DIGITAL
El professional és el cor de la
reputació de l’organització, el directiu
és el motor.
Mentre existeixi aquest motor i els
professionals segueixin bategant al seu
compàs, la reputació es farà més i més gran.
Oscar Trabazos – CEO de Brand Rain.
El 76% dels executius creuen que és una bona idea la participació dels
Managers a les xarxes socials perquè, entre altres coses, millora la
reputació de l’organització, l’assoliment dels objectius i genera un major
compromís per part dels empleats, segons un estudi de Weber Shandwick i
KRC Research.
http://mouriz.wordpress.com/2013/12/07/deben-los-directivos-de-las-grandes-empresas-estar-presentes-en-redes-
sociales/
steven van belleghem
El 52% dels treballadors accedeix a les xarxes
socials a la feina.
El 41% parla de la feina a les xarxes socials.
El 44% es comunica online amb usuaris i
consumidores.
SER
TROBAT
WEB
BLOG
CONTINGUTS - COMUNICACIÓ - COMUNITAT
OFERIR
CONTINGUT
FIDELITZAR
SER
RECOMANAT
Barrabés
POSICIONAMENT
RO
O
REPUTACIÓ: 5 atributs fonamentals, que s'han denominat
"Les 5R": reconeixement, revaloració, reacció, recomanació i
rellevància.
El reconeixement fa referència a l'audiència d'un perfil: nombre de fans, nombre de
followers, nombre de twits.
La revalorització és l'engagement amb la marca: nombre de "m'agrada", inclusió en
llistes.
La reacció va un pas més enllà i està relacionada amb l'activitat generada pels
seguidors de la marca i que els converteix en prescriptors, com els retweets o els links
que aquests pugen a les xarxes,
La recomanació, com el seu nom indica, està basada en les recomanacions de la
marca i els seus continguts a les xarxes per part dels usuaris.
La rellevància està definida pel paper actiu dels stakeholders, és a dir, influencers o
prescriptors VIP, en relació amb la marca.
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
MARCA LA TEVA DIFERÈNCIA!
El poder i la capacitar d’una persona d’afectar als
altres.
INFLUÈNCI
A
Originalitat és la qualitat de les obres creades
o inventades que les fa ser noves, i que les
distingeix de les cò pies, les falsificacions, els
plagis o les obres derivades.
Una obra original ni deriva d'altres obres ni és
una cò pia realitzada sobre una altra, que seria
el seu
origen.http://es.wikipedia.org/wiki/Originalidad
ORIGINALITAT
La diferenciació de producte és una estratègia de màrqueting basada en crear una
percepció de producte per part del consumidor que el diferenciï clarament dels de la
competència.
Hi ha tres raons bàsiques per diferenciar productes:
Estimular la preferència pel producte en la ment del client.
Distingir el producte dels similars comercialitzats per la competència.
Servir o cobrir millor el mercat adaptant-se a les necessitats dels diferents segments.
DIFERENCIACIÓ
Indicador del coneixement que un determinat grup de la població té sobre
una determinada marca.
NOTORIETA
T
CREDIBILITAT
La credibilitat fa referència a la capacitat
de ser cregut. No està vinculada a la
veracitat del missatge, sinó als
components objectius i subjectius que fan
que altres persones creguin (o no) en
aquests continguts.
Per tenir credibilitat, la persona o la
informació ha de generar confianç a.
Saps el que diuen de tú, del teu
Departament, del teu Servei… a Internet?
• El 95% del usuaris fa servir GOOGLE.
• El 85% dels usuaris adults utilitza Internet per trobar informació sobre un
produce o servei.
• Cada usuari fa una mitjana de 34 recerques al mes.
• El 40% del usuaris tecleja a la caixa de recerca el nom de la web, en comptes
de teclejar la URL al navegador.
Font: Bain Consulting
Laura Rosillo
El que es troba sobre mi al googlear el meu nom
EGO-SURFING
EGO-SURFING
Quan es creen llocs web, GOOGLE cerca en 2 espais clau: títol i descripció.
Etiqueta, etiqueta, etiqueta.
Google alinea llocs basant-se en la popularitat. Si hi ha llocs amb "prestigi digital"
que tenen enllaços a la teva pàgina, al teu bloc, Google et puja en el rànquing a
millors llocs a la llista de cerca, ja que Google suposa que has de tenir un bon lloc
si altres persones ho recomanen.
Compra el teu domini. La teva casa: la teva pàgina web.
Crea un bloc i postea sovint.
Construeix contingut.
Pensa en el que la gente va a teclejar para intentar
“trobar-te”.
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
EL CONTINGUT É S
EL REI:
EDITA UN
BLOC
El nostre PORTFOLI de SERVEIS
CREA I COMPARTEIX CONTINGUT
CONVERSA A LES XARXES
SOCIALS
Laura Rosillo
http://inmaps.linkedinlabs.com/network
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
61
CURA I COMPARTEIX CONTINGUTS
62
Curadors
de
continguts
LA LLEI DE LA
PARTICIPACIÓ
5 ACCIONS PER CULTIVAR UNA XARXA SOCIAL
ACTIVA
SER ÚTIL ofereix el teu assessorament
ESTAR PRESENT participa i contribueix
SER SOCIAL comprometre’s amb grups i persones
COMPARTIR amb la teva xarxa
CADENA DE FAVORS construint eqüitat
COMPARTIR
CONEIXEMENT
COMPARTIR
PRESÈNCIA
COMPARTIR
VALOR
COCREACIÓ
COWORKING COLEARNING
COMPARTIR
TENIR LES REGLES DEL JOC
CLARES
• Tant si vols mantenir la teva empleabilitat , generar converses amb els teus usuaris
o adquirir coneixement , podràs connectar amb aquest 50% de població que
accedeix diàriament a la xarxa : 20 milions de persones a l’estat, el 90 % de les
quals busquen principalment informació i serveis.
• Qui et busca a la xarxa troba el que tu dius , no el que altres diuen de tu.
• En la nova àgora que és internet on el mercat són converses , has de participar
amb la teva pròpia veu.
• Amb la teva presència a la xarxa pots ser Glocal ( Tenir rellevància global i local a
la vegada )
• Monitoritzant la xarxa, podràs saber què diuen els altres de tu i reaccionar a temps
davant de qualsevol eventual crisi de reputació .
• Cost pràcticament 0 de les eines que ajudaran a gestionar la teva identitat digital.
• Poder parlar de tu a tu amb els teus usuaris. Això et donarà major coneixement,
podent donar un millor servei, obtenint unes relacions més duradores i fidelitzant
als teus usuaris.
• Augmentar la capacitat de comunicació en línia significarà augmentar la
corresponent offline. Internet no aïlla , al contrari , fomenta els contactes personals
.
• Si no et mostres com ets, ningú confiarà en tu i en Internet el valor suprem és la
confiança que es desprèn de la transparència de la teva identitat digital ja sigui
personal o corporativa .
CONCLUSIONS
Raons per gestionar la teva identidad
digital
CONNECTAT
SEls éssers humans som éssers socials.
Venim a aquest mó n com a resultat de les
accions d’altres.
Sobrevivim aquí depenent d'altres, no hi ha
pràcticament cap moment en les nostres vides
en el qual no ens beneficiem de les activitats
dels altres.
Per aquesta raó , no ha de sorprendre'ns que la
major part de la nostra felicitat sorgeix del
context de les nostres relacions amb els altres. DALAI
LAMA
1 sur 88

Recommandé

Treballar al núvol: Gestió de la informació i productivitat par
Treballar al núvol: Gestió de la informació i productivitatTreballar al núvol: Gestió de la informació i productivitat
Treballar al núvol: Gestió de la informació i productivitatLaura Rosillo Cascante
3.4K vues59 diapositives
Desenvolupament d'Habilitats Digitals par
Desenvolupament d'Habilitats DigitalsDesenvolupament d'Habilitats Digitals
Desenvolupament d'Habilitats DigitalsLaura Rosillo Cascante
3.2K vues63 diapositives
La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie... par
La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie...La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie...
La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie...Laura Rosillo Cascante
3K vues42 diapositives
És temps de COMPARTIR par
És temps de COMPARTIRÉs temps de COMPARTIR
És temps de COMPARTIRLaura Rosillo Cascante
4.4K vues68 diapositives
LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·... par
LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·...LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·...
LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·...Laura Rosillo Cascante
3.7K vues40 diapositives
Lideratge i Gestió d'equips deslocalitzats par
Lideratge i Gestió d'equips deslocalitzatsLideratge i Gestió d'equips deslocalitzats
Lideratge i Gestió d'equips deslocalitzatsLaura Rosillo Cascante
3.4K vues54 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Competencies Digitals Cecot par
Competencies Digitals CecotCompetencies Digitals Cecot
Competencies Digitals CecotDolors Reig (el caparazón)
575 vues49 diapositives
Socialmedia, competencias y par
Socialmedia, competencias y Socialmedia, competencias y
Socialmedia, competencias y Dolors Reig (el caparazón)
266 vues71 diapositives
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca... par
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...Laura Rosillo Cascante
971 vues83 diapositives
Localret, Internet par
Localret, InternetLocalret, Internet
Localret, InternetDolors Reig (el caparazón)
443 vues42 diapositives
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES par
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIESTAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIESLaura Rosillo Cascante
4.7K vues55 diapositives
Socialmedia upc par
Socialmedia upcSocialmedia upc
Socialmedia upcDolors Reig (el caparazón)
540 vues63 diapositives

Tendances(20)

web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca... par Laura Rosillo Cascante
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES par Laura Rosillo Cascante
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIESTAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
Dossier sintesi par bolivic
Dossier sintesiDossier sintesi
Dossier sintesi
bolivic3 vues
Dossier sintesi par bolivic
Dossier sintesiDossier sintesi
Dossier sintesi
bolivic223 vues
Curs de Xarxes Socials. ACEB- Ass. Agroturisme del Berguedà par Moisès Rial Medina
Curs de Xarxes Socials. ACEB- Ass. Agroturisme del BerguedàCurs de Xarxes Socials. ACEB- Ass. Agroturisme del Berguedà
Curs de Xarxes Socials. ACEB- Ass. Agroturisme del Berguedà
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió par Fundación Esplai
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessióCurs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió
Curs metodologia20 març2012- 2ª i 3ª sessió
Empresa 2.0: DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DIGITALS PER A LA GESTIÓ DE MARCA par Laura Rosillo Cascante
Empresa 2.0: DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DIGITALS PER A LA GESTIÓ DE MARCA Empresa 2.0: DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DIGITALS PER A LA GESTIÓ DE MARCA
Empresa 2.0: DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DIGITALS PER A LA GESTIÓ DE MARCA
Xarxes Socials a Internet (AMPA Minguella) par David Mariano
Xarxes Socials a Internet (AMPA Minguella)Xarxes Socials a Internet (AMPA Minguella)
Xarxes Socials a Internet (AMPA Minguella)
David Mariano608 vues
El Màrqueting Digital a l’Era 2.0 par Elia Guardiola
El Màrqueting Digital a l’Era 2.0El Màrqueting Digital a l’Era 2.0
El Màrqueting Digital a l’Era 2.0
Elia Guardiola2.2K vues
Curs 'Innovar x Internet!'. Part 4/4 Innovació i Gestió del coneixement par Xavier Lasauca i Cisa
Curs 'Innovar x Internet!'. Part 4/4 Innovació i Gestió del coneixementCurs 'Innovar x Internet!'. Part 4/4 Innovació i Gestió del coneixement
Curs 'Innovar x Internet!'. Part 4/4 Innovació i Gestió del coneixement

En vedette

Relaciones profesionales en un mundo en red par
Relaciones profesionales en un mundo en redRelaciones profesionales en un mundo en red
Relaciones profesionales en un mundo en redLaura Rosillo Cascante
3.6K vues59 diapositives
Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola... par
Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola...Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola...
Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola...Laura Rosillo Cascante
4.5K vues42 diapositives
Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE) par
Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE)Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE)
Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE)Laura Rosillo Cascante
9.6K vues22 diapositives
Golden Workers: Aprendizaje y trabajo en la madurescencia par
Golden Workers: Aprendizaje y trabajo en la madurescenciaGolden Workers: Aprendizaje y trabajo en la madurescencia
Golden Workers: Aprendizaje y trabajo en la madurescenciaLaura Rosillo Cascante
4.1K vues42 diapositives
EL FUTURO DEL ELEARNING Expoelearning 2014 par
EL FUTURO DEL ELEARNING Expoelearning 2014EL FUTURO DEL ELEARNING Expoelearning 2014
EL FUTURO DEL ELEARNING Expoelearning 2014Laura Rosillo Cascante
7.3K vues59 diapositives
De Maestro a DJ. Los nuevos docentes par
De Maestro a DJ. Los nuevos docentesDe Maestro a DJ. Los nuevos docentes
De Maestro a DJ. Los nuevos docentesLaura Rosillo Cascante
4.1K vues45 diapositives

En vedette(20)

Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola... par Laura Rosillo Cascante
Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola...Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola...
Smarter Workforce & Social Learning: El intercambio de conocimientos, la cola...
Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE) par Laura Rosillo Cascante
Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE)Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE)
Construyendo paso a paso un ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE)
Taller cajasol introduccion De inmigrantes a residentes digitales. Gestión de... par Laura Rosillo Cascante
Taller cajasol introduccion De inmigrantes a residentes digitales. Gestión de...Taller cajasol introduccion De inmigrantes a residentes digitales. Gestión de...
Taller cajasol introduccion De inmigrantes a residentes digitales. Gestión de...
SER Sabios Expertos Responsables - TALENTO SENIOR y la gestión de la edad par Laura Rosillo Cascante
SER Sabios Expertos Responsables - TALENTO SENIOR y la gestión de la edadSER Sabios Expertos Responsables - TALENTO SENIOR y la gestión de la edad
SER Sabios Expertos Responsables - TALENTO SENIOR y la gestión de la edad
Wikinomía - Aprender es el trabajo - Conecta - Comunica - Colabora par Laura Rosillo Cascante
Wikinomía - Aprender es el trabajo - Conecta - Comunica - Colabora Wikinomía - Aprender es el trabajo - Conecta - Comunica - Colabora
Wikinomía - Aprender es el trabajo - Conecta - Comunica - Colabora
Formació formadors 2: Construcció d'una sessió col·laborativa par Laura Rosillo Cascante
Formació formadors 2: Construcció d'una sessió col·laborativaFormació formadors 2: Construcció d'una sessió col·laborativa
Formació formadors 2: Construcció d'una sessió col·laborativa
Carreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIOR par Laura Rosillo Cascante
Carreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIORCarreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIOR
Carreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIOR

Similaire à Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics

Us xarxes socials per l'empresa par
Us xarxes socials per l'empresaUs xarxes socials per l'empresa
Us xarxes socials per l'empresaAlterEgo Web
380 vues54 diapositives
"L’ús professional de les xarxes socials" par
"L’ús professional de les xarxes socials""L’ús professional de les xarxes socials"
"L’ús professional de les xarxes socials"comms planning
398 vues6 diapositives
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010 par
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010AlterEgo Web
216 vues56 diapositives
Xarxes Socials,DiferèNcies I Funcionalitats par
Xarxes Socials,DiferèNcies I FuncionalitatsXarxes Socials,DiferèNcies I Funcionalitats
Xarxes Socials,DiferèNcies I FuncionalitatsOscar Cumí
691 vues29 diapositives
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa par
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona ActivaOficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona ActivaPablo Muiño Pardo
330 vues42 diapositives
La nostra marca a les Xarxes Socials par
La nostra marca a les Xarxes SocialsLa nostra marca a les Xarxes Socials
La nostra marca a les Xarxes SocialsAlterEgo Web
1.1K vues57 diapositives

Similaire à Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics(20)

Us xarxes socials per l'empresa par AlterEgo Web
Us xarxes socials per l'empresaUs xarxes socials per l'empresa
Us xarxes socials per l'empresa
AlterEgo Web380 vues
"L’ús professional de les xarxes socials" par comms planning
"L’ús professional de les xarxes socials""L’ús professional de les xarxes socials"
"L’ús professional de les xarxes socials"
comms planning398 vues
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010 par AlterEgo Web
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010
AlterEgo Web216 vues
Xarxes Socials,DiferèNcies I Funcionalitats par Oscar Cumí
Xarxes Socials,DiferèNcies I FuncionalitatsXarxes Socials,DiferèNcies I Funcionalitats
Xarxes Socials,DiferèNcies I Funcionalitats
Oscar Cumí691 vues
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa par Pablo Muiño Pardo
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona ActivaOficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
La nostra marca a les Xarxes Socials par AlterEgo Web
La nostra marca a les Xarxes SocialsLa nostra marca a les Xarxes Socials
La nostra marca a les Xarxes Socials
AlterEgo Web1.1K vues
El Community Manager: La nova funció del professional de la informació a l’em... par afabregatm
El Community Manager: La nova funció del professional de la informació a l’em...El Community Manager: La nova funció del professional de la informació a l’em...
El Community Manager: La nova funció del professional de la informació a l’em...
afabregatm98 vues
Grup4 social media_marqueting par msansra
Grup4 social media_marquetingGrup4 social media_marqueting
Grup4 social media_marqueting
msansra240 vues
Informació GPF 2.0 par GPF 2.0
Informació GPF 2.0Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0
GPF 2.0236 vues
Informació GPF 2.0 par mesteve
Informació GPF 2.0Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0
mesteve214 vues
Comercials a les xarxes socials par inPreneur
Comercials a les xarxes socialsComercials a les xarxes socials
Comercials a les xarxes socials
inPreneur281 vues
Les xarxes socials : el nou repte en la dinamització Cultural. EDN par Moisès Rial Medina
Les xarxes socials : el nou repte en la dinamització Cultural. EDNLes xarxes socials : el nou repte en la dinamització Cultural. EDN
Les xarxes socials : el nou repte en la dinamització Cultural. EDN
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre par Jesús Ferré
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'EbreIntroducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Jesús Ferré740 vues
Internet una oportunitat per a les emprenedores par Dones en Xarxa
Internet una oportunitat per a les emprenedoresInternet una oportunitat per a les emprenedores
Internet una oportunitat per a les emprenedores

Plus de Laura Rosillo Cascante

2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D... par
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...Laura Rosillo Cascante
780 vues15 diapositives
Portfolio 2017 - Transformación Digital y Age Management par
Portfolio 2017 - Transformación Digital y Age ManagementPortfolio 2017 - Transformación Digital y Age Management
Portfolio 2017 - Transformación Digital y Age ManagementLaura Rosillo Cascante
602 vues21 diapositives
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional par
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez ProfesionalLa Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez ProfesionalLaura Rosillo Cascante
1.1K vues13 diapositives
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria par
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria Laura Rosillo Cascante
954 vues66 diapositives
Món digital per a pares par
Món digital per a paresMón digital per a pares
Món digital per a paresLaura Rosillo Cascante
749 vues49 diapositives
ENCORE: Relanzamiento de carreras senior par
ENCORE: Relanzamiento de carreras seniorENCORE: Relanzamiento de carreras senior
ENCORE: Relanzamiento de carreras seniorLaura Rosillo Cascante
755 vues8 diapositives

Plus de Laura Rosillo Cascante(20)

2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D... par Laura Rosillo Cascante
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional par Laura Rosillo Cascante
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez ProfesionalLa Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria par Laura Rosillo Cascante
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria
Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d... par Laura Rosillo Cascante
Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d...Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d...
Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d...
Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ... par Laura Rosillo Cascante
Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ...Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ...
Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ...
EPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de Aprendizaje par Laura Rosillo Cascante
EPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de AprendizajeEPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de Aprendizaje
EPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de Aprendizaje
Los nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento par Laura Rosillo Cascante
Los nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el ConocimientoLos nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
Los nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN... par Laura Rosillo Cascante
LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN...LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN...
LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN...

Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics

 • 1. 1a Tarda directiva: "Xarxes socials i reputació professional dels directius públics " 20 de març de 2014
 • 2. Per trobar alguna cosa comparable, hauriem de retrocedir 500 any a la invenció de l’imprenta, el naixement dels mitjans massius... La tecnologia està llevant el poder als editors, als mitjans de comunicació, a l’elite mediàtica. Ara és la gent qui té el control.
 • 3. Fa 20 anys no existia la WEB Fa 10 anys no existien les XARXES SOCIALS Fa 7 no existien els SMARTPHONES I fa 4 no hi havien TABLETS
 • 5. Vida Digital al 2020 Com l’electricitat: Menys Visible, profondament arrelada a la vida de les persones per bé i per mal http://www.pewinternet.org/2014/03/11/digital-life-in-2025/
 • 6. Què està passant a internet?
 • 7. Juny de 2007 Steve Jobs presenta el primer IPhone
 • 8. Gener de 2010 Steve Jobs presenta el primer IPAD
 • 9. PRIMER SMARTPHONE IPHONE JUNY 2007 PRIMERA TABLETA IPAD GENER 2010 TECNOLOGIA MÒBIL= UBIQÜITAT
 • 13. De privat a públic: De missatges personals a testimonials PROSUMIDO R
 • 15. — 1995 1995 — 2005 2005 — 2015 2015 — Internet dels enginyers Internet de les empreses Internet de les persones Internet dels serveis htt p e- commerce web 2.0 smar t laboratori presè nci a participació negoci
 • 18. La próxima revolución industrial está en camino: hágalo- usted-mismo. Gracias a software de diseño de punta y las más avanzadas cortadoras láser computarizadas, así como las impresoras 3D y otras máquinas de manufactura, los diseñadores e inventores están tornando sus ideas en realidad y llevándolas al mercado mucho más pronto y por un costo más bajo de lo que había sido posible.
 • 26. Indicadors de transaccions comercials TPV
 • 31. Nova era de consumidors: més digitals, més actius i amb més poder, que canvian les seus comportaments amb rapidesa i que aprofiten els moviments socials. Alvin i Heidi Toffler a La Revolució de la Riquesa, creen el terme “Prosumidor” (o Prosumer) per definir aquest nou rol del consumidor proactiu, professional i productor de bens o serveis pels que no obté ingresos, però que contribueixen a accelerar les cicles econòmics i tecnològics.
 • 32. 38 CROWDSOURCING NOSALTRES PODEM RESOLDRE ELS TEUS PROBLEMES TENIM EL PODER DE LES MULTITUDS
 • 34. TREBAL COL·LABORATIU Més enllà del treball en equip
 • 41. EMPODERAME NTCom els individus i les comunitats s'incorporen als processos d'aprenentatge en els quals creen, s'apropien i comparteixen el coneixement, les eines i les tècniques per canviar i millorar la qualitat de les teves pròpies vides i societats. Amb l'empoderament, els individus no només manegen i s'adapten al canvi, també contribueixen a generar canvis en les seves vides i ambients. UNESCOUNESCO
 • 45. EL NOSTRE IMPACTE EN LA XARXA Impactes a la xarxa que conformen la nostra identitat digital Usuari de missatgería instantànea Adreça e-mail Contactes Perfils Comentaris Continguts digitals IDENTITAT DIGITAL
 • 46. Marca personal La Marca Personal (Personal Branding) és un concepte de desenvolupament personal consistent en considerar-se un mateix com una marca, que igual que les marques comercials, ha de ser elaborada, transmesa i protegida, amb ànim de diferenciar-se i aconseguir major èxit en les relacions socials i professionals. El concepte va sorgir com una tècnica per a la recerca de feina sigui per primera vegada o sigui com a canvi de carrera o professió . La visibilitat, la reputació i la privacitat a Internet esdevenen aspectes clau per a la gestió eficaç de la identitat digital. L'habilitat de gestionar la identitat virtual no és quelcom instrumental sinó que té a veure amb un aprenentatge al llarg de la vida i una immersió en la cultura digital necessària per al ciutadà que viu en la societat xarxa.
 • 47. De la intimitat a la EXTIMITAT
 • 48. LORENA No existeix un món virtual i un altre real. Ambdos són reals però ocupen diferents espais. Tu mateix en diferents escenaris.
 • 49. “Què vol el jo contemporani? La càmara ha creat una cultura de la celebritat, els ordenadors, de connectivitat. Quan la web ha permés la convergència d’ambdues i les xarxes socials han estés la interconnectivitat, les dues cultures s’han juntat: la celebritat i la connectivitat són formes de ser coneguts. I això és el que vol l’ésser contemporani: ser visible. William Deresiewicz La fi de la solitud
 • 50. Bring Your Own Device Porta el teu dispositiu
 • 54. TAC: TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT Cristóbal Suárez
 • 55. TEP Tecnologies de l’empoderament i la participació
 • 57. El professional és el cor de la reputació de l’organització, el directiu és el motor. Mentre existeixi aquest motor i els professionals segueixin bategant al seu compàs, la reputació es farà més i més gran. Oscar Trabazos – CEO de Brand Rain. El 76% dels executius creuen que és una bona idea la participació dels Managers a les xarxes socials perquè, entre altres coses, millora la reputació de l’organització, l’assoliment dels objectius i genera un major compromís per part dels empleats, segons un estudi de Weber Shandwick i KRC Research.
 • 59. steven van belleghem El 52% dels treballadors accedeix a les xarxes socials a la feina. El 41% parla de la feina a les xarxes socials. El 44% es comunica online amb usuaris i consumidores.
 • 60. SER TROBAT WEB BLOG CONTINGUTS - COMUNICACIÓ - COMUNITAT OFERIR CONTINGUT FIDELITZAR SER RECOMANAT Barrabés POSICIONAMENT
 • 61. RO O REPUTACIÓ: 5 atributs fonamentals, que s'han denominat "Les 5R": reconeixement, revaloració, reacció, recomanació i rellevància. El reconeixement fa referència a l'audiència d'un perfil: nombre de fans, nombre de followers, nombre de twits. La revalorització és l'engagement amb la marca: nombre de "m'agrada", inclusió en llistes. La reacció va un pas més enllà i està relacionada amb l'activitat generada pels seguidors de la marca i que els converteix en prescriptors, com els retweets o els links que aquests pugen a les xarxes, La recomanació, com el seu nom indica, està basada en les recomanacions de la marca i els seus continguts a les xarxes per part dels usuaris. La rellevància està definida pel paper actiu dels stakeholders, és a dir, influencers o prescriptors VIP, en relació amb la marca.
 • 63. MARCA LA TEVA DIFERÈNCIA!
 • 64. El poder i la capacitar d’una persona d’afectar als altres. INFLUÈNCI A
 • 65. Originalitat és la qualitat de les obres creades o inventades que les fa ser noves, i que les distingeix de les cò pies, les falsificacions, els plagis o les obres derivades. Una obra original ni deriva d'altres obres ni és una cò pia realitzada sobre una altra, que seria el seu origen.http://es.wikipedia.org/wiki/Originalidad ORIGINALITAT
 • 66. La diferenciació de producte és una estratègia de màrqueting basada en crear una percepció de producte per part del consumidor que el diferenciï clarament dels de la competència. Hi ha tres raons bàsiques per diferenciar productes: Estimular la preferència pel producte en la ment del client. Distingir el producte dels similars comercialitzats per la competència. Servir o cobrir millor el mercat adaptant-se a les necessitats dels diferents segments. DIFERENCIACIÓ
 • 67. Indicador del coneixement que un determinat grup de la població té sobre una determinada marca. NOTORIETA T
 • 68. CREDIBILITAT La credibilitat fa referència a la capacitat de ser cregut. No està vinculada a la veracitat del missatge, sinó als components objectius i subjectius que fan que altres persones creguin (o no) en aquests continguts. Per tenir credibilitat, la persona o la informació ha de generar confianç a.
 • 69. Saps el que diuen de tú, del teu Departament, del teu Servei… a Internet? • El 95% del usuaris fa servir GOOGLE. • El 85% dels usuaris adults utilitza Internet per trobar informació sobre un produce o servei. • Cada usuari fa una mitjana de 34 recerques al mes. • El 40% del usuaris tecleja a la caixa de recerca el nom de la web, en comptes de teclejar la URL al navegador. Font: Bain Consulting
 • 70. Laura Rosillo El que es troba sobre mi al googlear el meu nom EGO-SURFING
 • 72. Quan es creen llocs web, GOOGLE cerca en 2 espais clau: títol i descripció. Etiqueta, etiqueta, etiqueta. Google alinea llocs basant-se en la popularitat. Si hi ha llocs amb "prestigi digital" que tenen enllaços a la teva pàgina, al teu bloc, Google et puja en el rànquing a millors llocs a la llista de cerca, ja que Google suposa que has de tenir un bon lloc si altres persones ho recomanen. Compra el teu domini. La teva casa: la teva pàgina web. Crea un bloc i postea sovint. Construeix contingut. Pensa en el que la gente va a teclejar para intentar “trobar-te”.
 • 74. EL CONTINGUT É S EL REI: EDITA UN BLOC
 • 75. El nostre PORTFOLI de SERVEIS
 • 76. CREA I COMPARTEIX CONTINGUT
 • 77. CONVERSA A LES XARXES SOCIALS
 • 81. 61 CURA I COMPARTEIX CONTINGUTS
 • 83. LA LLEI DE LA PARTICIPACIÓ
 • 84. 5 ACCIONS PER CULTIVAR UNA XARXA SOCIAL ACTIVA SER ÚTIL ofereix el teu assessorament ESTAR PRESENT participa i contribueix SER SOCIAL comprometre’s amb grups i persones COMPARTIR amb la teva xarxa CADENA DE FAVORS construint eqüitat
 • 86. TENIR LES REGLES DEL JOC CLARES
 • 87. • Tant si vols mantenir la teva empleabilitat , generar converses amb els teus usuaris o adquirir coneixement , podràs connectar amb aquest 50% de població que accedeix diàriament a la xarxa : 20 milions de persones a l’estat, el 90 % de les quals busquen principalment informació i serveis. • Qui et busca a la xarxa troba el que tu dius , no el que altres diuen de tu. • En la nova àgora que és internet on el mercat són converses , has de participar amb la teva pròpia veu. • Amb la teva presència a la xarxa pots ser Glocal ( Tenir rellevància global i local a la vegada ) • Monitoritzant la xarxa, podràs saber què diuen els altres de tu i reaccionar a temps davant de qualsevol eventual crisi de reputació . • Cost pràcticament 0 de les eines que ajudaran a gestionar la teva identitat digital. • Poder parlar de tu a tu amb els teus usuaris. Això et donarà major coneixement, podent donar un millor servei, obtenint unes relacions més duradores i fidelitzant als teus usuaris. • Augmentar la capacitat de comunicació en línia significarà augmentar la corresponent offline. Internet no aïlla , al contrari , fomenta els contactes personals . • Si no et mostres com ets, ningú confiarà en tu i en Internet el valor suprem és la confiança que es desprèn de la transparència de la teva identitat digital ja sigui personal o corporativa . CONCLUSIONS Raons per gestionar la teva identidad digital
 • 88. CONNECTAT SEls éssers humans som éssers socials. Venim a aquest mó n com a resultat de les accions d’altres. Sobrevivim aquí depenent d'altres, no hi ha pràcticament cap moment en les nostres vides en el qual no ens beneficiem de les activitats dels altres. Per aquesta raó , no ha de sorprendre'ns que la major part de la nostra felicitat sorgeix del context de les nostres relacions amb els altres. DALAI LAMA