Kapitulli 1

Kapitulli I
Hyrje ne Kerkim Marketing
Ushtrime
Asistente: Msc. Vjosa Fejza Profesor: Prof. Dr. Ramiz Livoreka
Prishtine, 2014
 Cilet jane faktoret qe kane ndryshuar mjedisin e veprimit te
ndermarrjeve?
 Zhvillimi i prodhimit te mjeteve te prodhimit;
 Zhvillimi i kapaciteteve te transportit;
 Revolucioni ne informatike.
 Pse firmat kane nevoje per informacione nga tregu?
 Per percaktimin e nevojave te kosnumatoreve dhe zbatimin e
e strategjive dhe programeve marketing ne funksion te
plotesimit te ketyre nevojave;
 Per te njohur dhe percaktuar konkurrencen;
 Per te njohur dhe percaktuar forcat tjera qe veprojne ne treg.
 Cilat vecori e firmave ka bere qe menaxhereve t’iu
duhen informacione per aktivitetet marketing?
 Rritja intensive e konkurrcences dhe ndryshimi I shpejte
I mjedisit =>
 Krijon nevojen per informacione me qellim qe te rritet
eficenca e mjeteve te marketingut dhe informacionet te jene
ne kohen e duhur.
 Cila eshte detyra e kerkim marketingut ne nje ekonomi
konkurruese?
 Eshte te vleresoj nevojen per informacione dhe ta furnizoje
menaxhmentin me informacione te rendeshishme, te sakta,
te besueshme, te vlershme dhe aktuale.
 Kur eshte nje informacion i sigurt dhe I besueshem?
 Kur nuk bazohen ne ndjenja, emocione, intuite dhe ne gjykim
te thjeshte,
 Por kur bazohen ne kerkime sistematike dhe objektive.
 Zgjedhni nje perkufizim te kerkim marketingut. Tregoni se
pse eshte me i pranueshmi per ju?
 “Kerkim Marketingu eshte funksion qe lidhe konsumatoret me
tregun permes informacionit, ku informaconi perdoret per
identifikim dhe defimin:
 Te problemeve marketing;
 Te prodhimit;
 Te perkufizimit dhe vleresimit te veprimeve ne marketing;
 Te veshtrimit te rezultateve marketing; dhe
 Te avancimit dhe kuptimit te marketingut si proces.”*
* Gilbert A. Cchurchil, Basic Marketing Research, 4E. South – Western Thomson – Learning, 2001,
fq.7
 Cka kuptoni me termin metoda kerkimore
(shkencore)?
 Ne kuptim te gjere ne marketing i referohet teknikave
dhe procedurave qe perdoren per njohjen dhe kuptimin
e fenomeneve marketing.
 Me ane te kesaj metode, faktet shkencore (evidenca
empirike) analizohen dhe interpretohen ne menyre qe te
vertetojne ose te hedhin poshte konceptet e merparme.
 Cilat jane llojet e kerkim marketingut dhe kuptimi i
tyre?
Kerkimet Baze (Njohhja me
problemin)
• Kerkimi I potencialit te tregut;
• Kerkimi I pjesemarrjes se tregut
• Kerkimi I imazhit
• Kerkimet e karakteristikave te tregut;
• Analiza e kerkimit te shitjeve;
• Kerkimi parashikues;
• Kerkimi I tendencave te biznesit.
Kerkimet e zbatuara
(Zgjidhja e problemit)
• Kerkimi I segmenteve
• Kerkimi I produkteve
• Kerkimi I cmimit;
• Kerkimi I shperndarjes;
• Kerkimi I promocionit.
 Objektivi i kerkimeve sipas dukurive cka perfshine?
 Perfshine pese fushat themelore te kerkimeve:
1. Kerkimi i mudndesive ne treg;
2. Kerkimi i produktit;
3. Kerkimi i propagandes (promocionit);
4. Kerkimi i distribuimit;
5. Kerkimi i cmimeve.
Tregu
Produkti
Çmimi
Distribuimi
Promocioni
 Objektivi i kerkimeve sipas pikepamjes se ndermarrjes
apo pozites se produktit dhe sherbimit cka perfshine?
1. Konsumatoret si bartes te konsumit;
2. Konsumin;
3. Produktin (zevendesues, plotesuses, i pavarur);
4. Oferten dhe konkurrencen;
5. Cmimet;
6. Eksportin dhe importin;
7. Distribuimin (shperndarjen);
8. Promocionin.
 Ku qendron rendesia e kerkim marketingut ne vendimet
menaxheriale?
 Vendi dhe roli I kerkim marketingut ne vendimet
menaxheriale perben fazen e pare, per arsye se nepermjet
kerkimeve te marketingut sigurojme informatat e tregut per:
1. Konsumin;
2. Konsumatoret;
3. Oferten e konkurrences;
4. Cmimet;
5. Eksportin dhe importin;
6. Ditribuimin;
7. Promocionin, etj.
 Cila eshte rendesia e informacioneve qe merren nga tregu
me ane te kerkimeve te marketingut?
 I mundesojne ndermarrjes te segmentoje dhe te zgjedh
tregun cak dhe te pozicionoje produktin.
 Cilet jane faktoret qe caktojne nevojen per kerkim
marketingu?
 Koha ne dispozicion
 Pershtatshmeria e te dhenave
 Natyra e vendimit qe do te merret
 Perfitimet perballe kostos.
Kapitulli 1
 Per cilat vendime behen kerkime dhe ku shihet vlera e
tyre?
 Kerkimet behen zakonisht per vendimet e natyres
strategjike (te rendesise shume te madhe);
 Vlera e tyre shihet atehere kur rezultati (perfitimet) do
t’e arrijne t’I tejkalojne shpenzimet e bera per kerkime.
 Cila eshte shprehja per matjen e vleres se kerkim
marketingut dhe kur organizohen ato?
 Vkm = (V1 – V0) – SHPkm
 Vkm – efekti ose vlera e paster e KM
 V1 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre ne baze
te informacioneve te fituara me KM
 V0 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre pa
shfrytezimin e informacioneve, te te cilat mund te arrihet me
KM
 SHPkm – shpenzimet e KM
 KM organizohen atehere kur Vkm>O
 Ju faleminderit per vemendjen!
1 sur 15

Recommandé

Kapitulli 2 par
Kapitulli 2Kapitulli 2
Kapitulli 2Lavdije Raçi
3.3K vues13 diapositives
Kapitulli 3 par
Kapitulli 3Kapitulli 3
Kapitulli 3Lavdije Raçi
2.6K vues14 diapositives
Kapitulli 4 par
Kapitulli 4Kapitulli 4
Kapitulli 4Lavdije Raçi
2.7K vues10 diapositives
Kapitulli 7 te dhenat primare par
Kapitulli 7 te dhenat primareKapitulli 7 te dhenat primare
Kapitulli 7 te dhenat primareLavdije Raçi
2.7K vues14 diapositives
Kapitulli 9 kerkimet sasiore par
Kapitulli 9 kerkimet sasioreKapitulli 9 kerkimet sasiore
Kapitulli 9 kerkimet sasioreLavdije Raçi
4K vues22 diapositives
Kapitulli 5 (1) par
Kapitulli 5 (1)Kapitulli 5 (1)
Kapitulli 5 (1)Lavdije Raçi
2.7K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kapitulli 11 instrumentet par
Kapitulli 11 instrumentetKapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentetLavdije Raçi
3.2K vues15 diapositives
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë) par
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)fatonbajrami1
23.3K vues34 diapositives
Marketingu hulumtimi i tregut par
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
34.8K vues167 diapositives
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
102.2K vues43 diapositives
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing) par
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
11.4K vues4 diapositives
Marketing par
MarketingMarketing
MarketingVeton Sopjani
2.6K vues18 diapositives

Tendances(20)

BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë) par fatonbajrami1
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
fatonbajrami123.3K vues
Marketingu hulumtimi i tregut par bujar30
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K vues
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.2K vues
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing) par Sabir Asipi
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi11.4K vues
Promocioni i shitjeve ( marketing ) par Sabir Asipi
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi18.9K vues
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë) par fatonbajrami1
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
fatonbajrami185.9K vues
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje par fatonbajrami1
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1136.3K vues
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave) par fatonbajrami1
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami143K vues
Koncepti i marketingut ka pikënisje par Arta Kurti
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Arta Kurti904 vues
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii par student
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare iiMetoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
student3.5K vues
Njohuri Baze Marketing par Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat66.2K vues
Politika e cmimit nail reshidi par Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K vues
Kerkimet e tregut Ligjerata-3 par Zana Agushi
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Zana Agushi1.8K vues
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami133.4K vues
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi par Menaxherat
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMarketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Menaxherat11.3K vues
Kapitulli 6 te dhenat sekondare par Lavdije Raçi
Kapitulli 6 te dhenat sekondareKapitulli 6 te dhenat sekondare
Kapitulli 6 te dhenat sekondare
Lavdije Raçi2.8K vues
Marketing - Përmbledhje par Jozef Nokaj
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj3.8K vues

En vedette

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing par
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingHekuran Zogaj
3K vues18 diapositives
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) par
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
23.5K vues110 diapositives
Kf 1-Ligjerata 1-rë par
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëValdet Shala
11.2K vues60 diapositives
Metodologjia e Hulumtimeve par
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Fitore ZEQIRI
19.9K vues31 diapositives
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje) par
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
24.2K vues16 diapositives
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje) par
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Qemajl Osmani
114.5K vues9 diapositives

En vedette(16)

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing par Hekuran Zogaj
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Hekuran Zogaj3K vues
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) par fatonbajrami1
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami123.5K vues
Kf 1-Ligjerata 1-rë par Valdet Shala
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Valdet Shala11.2K vues
Metodologjia e Hulumtimeve par Fitore ZEQIRI
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI19.9K vues
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami124.2K vues
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje) par Qemajl Osmani
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Qemajl Osmani114.5K vues
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdf par hasanlludi
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdfTetor me-salla-dhe-ore2.pdf
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdf
hasanlludi1.6K vues
Bazat e marketingut LIGJ 6 par Valdet Shala
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
Valdet Shala5.4K vues
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura) par fatonbajrami1
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
fatonbajrami115.2K vues
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku par drilon emini
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
drilon emini9.2K vues
Metoda e pikës së rentabilitetit par Valdet Shala
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
Valdet Shala12K vues

Similaire à Kapitulli 1

Perkufizimi i kerkimeve te tregut par
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutstudent
3.6K vues22 diapositives
Njohuri Baze Marketing par
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
6.9K vues114 diapositives
Njohuribazemarketing par
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
1.4K vues110 diapositives
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01 par
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
800 vues110 diapositives
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez par
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezKujtim Hameli
2.3K vues84 diapositives
Marketing2 par
Marketing2Marketing2
Marketing2Valdet Shala
1K vues17 diapositives

Similaire à Kapitulli 1(20)

Perkufizimi i kerkimeve te tregut par student
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
student3.6K vues
Njohuri Baze Marketing par Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat6.9K vues
Njohuribazemarketing par Arta Kurti
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
Arta Kurti1.4K vues
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01 par valmirejetishi
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
valmirejetishi800 vues
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez par Kujtim Hameli
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Kujtim Hameli2.3K vues
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing par Hekuran Zogaj
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Hekuran Zogaj3K vues
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p, par Shqiprim Jashari
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari1.4K vues
Marketingu Per Bizneset E Vogla par Menaxherat
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Menaxherat4.3K vues
Tipologjia e marketingut pjesa e ii par ekonomia
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
ekonomia1.6K vues
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master par Muhamet Sopa
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Muhamet Sopa38.6K vues
Polika e promocionit x par Zana Agushi
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi3.4K vues
Strategjite segmentimi i tregut par ekonomia
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia31.6K vues
Menaxhimi strategjik par Menaxherat
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjik
Menaxherat22.2K vues

Kapitulli 1

 • 1. Kapitulli I Hyrje ne Kerkim Marketing Ushtrime Asistente: Msc. Vjosa Fejza Profesor: Prof. Dr. Ramiz Livoreka Prishtine, 2014
 • 2.  Cilet jane faktoret qe kane ndryshuar mjedisin e veprimit te ndermarrjeve?  Zhvillimi i prodhimit te mjeteve te prodhimit;  Zhvillimi i kapaciteteve te transportit;  Revolucioni ne informatike.  Pse firmat kane nevoje per informacione nga tregu?  Per percaktimin e nevojave te kosnumatoreve dhe zbatimin e e strategjive dhe programeve marketing ne funksion te plotesimit te ketyre nevojave;  Per te njohur dhe percaktuar konkurrencen;  Per te njohur dhe percaktuar forcat tjera qe veprojne ne treg.
 • 3.  Cilat vecori e firmave ka bere qe menaxhereve t’iu duhen informacione per aktivitetet marketing?  Rritja intensive e konkurrcences dhe ndryshimi I shpejte I mjedisit =>  Krijon nevojen per informacione me qellim qe te rritet eficenca e mjeteve te marketingut dhe informacionet te jene ne kohen e duhur.
 • 4.  Cila eshte detyra e kerkim marketingut ne nje ekonomi konkurruese?  Eshte te vleresoj nevojen per informacione dhe ta furnizoje menaxhmentin me informacione te rendeshishme, te sakta, te besueshme, te vlershme dhe aktuale.  Kur eshte nje informacion i sigurt dhe I besueshem?  Kur nuk bazohen ne ndjenja, emocione, intuite dhe ne gjykim te thjeshte,  Por kur bazohen ne kerkime sistematike dhe objektive.
 • 5.  Zgjedhni nje perkufizim te kerkim marketingut. Tregoni se pse eshte me i pranueshmi per ju?  “Kerkim Marketingu eshte funksion qe lidhe konsumatoret me tregun permes informacionit, ku informaconi perdoret per identifikim dhe defimin:  Te problemeve marketing;  Te prodhimit;  Te perkufizimit dhe vleresimit te veprimeve ne marketing;  Te veshtrimit te rezultateve marketing; dhe  Te avancimit dhe kuptimit te marketingut si proces.”* * Gilbert A. Cchurchil, Basic Marketing Research, 4E. South – Western Thomson – Learning, 2001, fq.7
 • 6.  Cka kuptoni me termin metoda kerkimore (shkencore)?  Ne kuptim te gjere ne marketing i referohet teknikave dhe procedurave qe perdoren per njohjen dhe kuptimin e fenomeneve marketing.  Me ane te kesaj metode, faktet shkencore (evidenca empirike) analizohen dhe interpretohen ne menyre qe te vertetojne ose te hedhin poshte konceptet e merparme.
 • 7.  Cilat jane llojet e kerkim marketingut dhe kuptimi i tyre? Kerkimet Baze (Njohhja me problemin) • Kerkimi I potencialit te tregut; • Kerkimi I pjesemarrjes se tregut • Kerkimi I imazhit • Kerkimet e karakteristikave te tregut; • Analiza e kerkimit te shitjeve; • Kerkimi parashikues; • Kerkimi I tendencave te biznesit. Kerkimet e zbatuara (Zgjidhja e problemit) • Kerkimi I segmenteve • Kerkimi I produkteve • Kerkimi I cmimit; • Kerkimi I shperndarjes; • Kerkimi I promocionit.
 • 8.  Objektivi i kerkimeve sipas dukurive cka perfshine?  Perfshine pese fushat themelore te kerkimeve: 1. Kerkimi i mudndesive ne treg; 2. Kerkimi i produktit; 3. Kerkimi i propagandes (promocionit); 4. Kerkimi i distribuimit; 5. Kerkimi i cmimeve. Tregu Produkti Çmimi Distribuimi Promocioni
 • 9.  Objektivi i kerkimeve sipas pikepamjes se ndermarrjes apo pozites se produktit dhe sherbimit cka perfshine? 1. Konsumatoret si bartes te konsumit; 2. Konsumin; 3. Produktin (zevendesues, plotesuses, i pavarur); 4. Oferten dhe konkurrencen; 5. Cmimet; 6. Eksportin dhe importin; 7. Distribuimin (shperndarjen); 8. Promocionin.
 • 10.  Ku qendron rendesia e kerkim marketingut ne vendimet menaxheriale?  Vendi dhe roli I kerkim marketingut ne vendimet menaxheriale perben fazen e pare, per arsye se nepermjet kerkimeve te marketingut sigurojme informatat e tregut per: 1. Konsumin; 2. Konsumatoret; 3. Oferten e konkurrences; 4. Cmimet; 5. Eksportin dhe importin; 6. Ditribuimin; 7. Promocionin, etj.
 • 11.  Cila eshte rendesia e informacioneve qe merren nga tregu me ane te kerkimeve te marketingut?  I mundesojne ndermarrjes te segmentoje dhe te zgjedh tregun cak dhe te pozicionoje produktin.  Cilet jane faktoret qe caktojne nevojen per kerkim marketingu?  Koha ne dispozicion  Pershtatshmeria e te dhenave  Natyra e vendimit qe do te merret  Perfitimet perballe kostos.
 • 13.  Per cilat vendime behen kerkime dhe ku shihet vlera e tyre?  Kerkimet behen zakonisht per vendimet e natyres strategjike (te rendesise shume te madhe);  Vlera e tyre shihet atehere kur rezultati (perfitimet) do t’e arrijne t’I tejkalojne shpenzimet e bera per kerkime.
 • 14.  Cila eshte shprehja per matjen e vleres se kerkim marketingut dhe kur organizohen ato?  Vkm = (V1 – V0) – SHPkm  Vkm – efekti ose vlera e paster e KM  V1 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre ne baze te informacioneve te fituara me KM  V0 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre pa shfrytezimin e informacioneve, te te cilat mund te arrihet me KM  SHPkm – shpenzimet e KM  KM organizohen atehere kur Vkm>O
 • 15.  Ju faleminderit per vemendjen!