Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Les comunicacions

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Les comunicacions

 1. 1. LES COMUNICACIONSLES COMUNICACIONS
 2. 2. Primers PassosPrimers Passos Les primeres comunicacions van ser oralment entre diferents humans fent oracions simples. Amb un emissor, un receptor i el missatge entre diferents individus. Després és van inventar diferents mètodes. Com: L'escriptura per mitja de papir, pergamí o paper. Transportat amb cavall o a peu. - Johannes Gutenberg, al 1439, va inventar unes matrius per imprimir-les a sobre del paper. - Al 1873 la companyia Ramington va inventar la primera màquina d'escriure.
 3. 3. SEGLE XIXSEGLE XIX Al 1837, és va crear el primer telègraf. Creat per Cooke i Wheatstone. El van descriure així: Emissor: que és un polsador que envia corrent. Receptor: electroimant que atrau a una palanca i fa que toqui al paper amb la tinta, quan ja no hi ha aquest corrent ja no toca el paper.
 4. 4. TELÈFONTELÈFON Al 1876, va ser creat per Graham Bell i Elisha Gray. Les primeres centrals telefòniques van començar al 1878. A través d'un micròfon. A través d'un micròfon i un altaveu per poder escoltar a la persona que està parlant.
 5. 5. FONÒGRAFFONÒGRAF Al 1877, va ser creat per Thomas Alva Edison. Aquest aparell grava el so a través d'un cilindre, on hi pots gravar i tornar-ho a reproduir quan vulguis.
 6. 6. GRAMÒFONGRAMÒFON Al 1887, va ser creat per Emile Berliner. El Gramòfon va ser un aparell patentat del micròfon, ja que gravava un so, però en un disc. A diferencia és podia gravar i tornar a reproduir. També permeten no haver de estar canviant el cilindre cada cop. Estèticament és molt semblant al fonògraf.
 7. 7. SEGLE XXSEGLE XX -LA RADIO:-LA RADIO: Al 1801, va ser inventada per Guillermo Marconi. Funciona en senyals de codi morse, que és va dir que més endavant hi hauria so i música. Chelmsford la Marconi Wireless va ser qui va crear els primers programas en la radio. Al 1932 Edwin Amstrong va inventar la freqüència modulada. Finalment al 1960 va sortir la ràdio en estreno. Funciona a través de l'antena que capta totes les emissions que hi ha.
 8. 8. TELEVISIÓTELEVISIÓ Al 1926, va ser inventada per John Logie Baird. Va inventar un sistema per poder veure les imatges a través d'aquest aparell. Escoltar i veure. La imatge que hi havia no era tan bona com la de ara. Al 1934, Zwyorkin va inventar una càmera electrònica amb un tub per poder gravar. Al 1970, és va inventar el color en la televisió. Les imatges són captades per un objectiu i si agafen els colors primaris, igual que amb la radio i d'altres. Una altre etapa que ajunta el video amb el so, i així poder escoltar i veure.
 9. 9. La pantalla interiorment té fosforescents de tres colors. Hi quan els electrons saben que han de emetre un color en concret toquen a una de les fosforescents i brillar, així poder aconseguir els diferents colors que podem veure.
 10. 10. ENREGISTRAMENT MAGNÈTICENREGISTRAMENT MAGNÈTIC Les ondes sonores passen a ser senyals magnètics. ● - Amb cinta d'acer. Actualment amb cinta de tefló. És comporten com petits imants.
 11. 11. MAGNÈTEFON (Casset)MAGNÈTEFON (Casset) Al 1929, va ser inventat per Fritz Fleumer. Va amb una cinta flexible i el va presentar al 1935. Va ser un casset molt fàcil d'utilitzar. Permet gravar, reproduir i poder esborrar el que has gravat si no t'agrada.
 12. 12. MAGNETOSCOPI (Vídeo)MAGNETOSCOPI (Vídeo) És el que permet poder enregistrar el so i el vídeo al mateix moment. Ho fa amb una cinta magnètica, similar a un gravador de so, i té un petit motor elèctric.

×