Publicité
синоними 1
синоними 1
синоними 1
Prochain SlideShare
синонимисиноними
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

синоними 1

  1. Работен лист по български език. Синоними Име………………………………..………..……Фамилия……………………………………………………………..………… № ……… В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче живееха две кълбенца с пухени конченца. Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки спало. Второто пък - червено, червено, сякаш в зора топено. Зад. 1 Открийте прилагателните имена. Запишете ги. Прилагателни имена ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ Зад. 2 Намерете думи, с които да заместите прилагателните имена. Запишете ги във втората колона. Зад. 3 Заменете подчертаните думи със синоними. Тази дреха е вече стара. Тази дреха е вече ………….. Чичо е по-стар от татко. Чичо е ……………. от татко. В музея видяхме стари вази. В музея видяхме ………………. вази. Това е едно старо тракийско селище. Това е едно ……………… тракийско селище. Зад. 4 6 7 Водоравно: 1 1. Робство; 2. Мил 8 2 3. Нужен; 4. Рев; 3 5. Червен Отвесно: 9 10 6. Гърбина; 4 7. Работа; 5 8. Блян; 9. Жега; 10. Лице. Вера Георгиева, Благоевград Страница 1
  2. Работен лист по български език. Синоними Име………………………………..………..……Фамилия……………………………………………………………..………… № ……… В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче живееха две кълбенца с пухени конченца. Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки спало. Второто пък - червено, червено, сякаш в зора топено. Зад. 2 Открийте съществителните имена и ги запишете. Съществителни имена ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ Зад. 2Намерете думи, с които да заместите съществителните имена. Запишете ги във втората колона. Зад. 3 Заменете подчертаните думи със синоними. Тази дреха е вече стара. Тази дреха е вече ………….. Чичо е по-стар от татко. Чичо е ……………. от татко. В музея видяхме стари вази. В музея видяхме ………………. вази. Това е едно старо тракийско селище. Това е едно ……………… тракийско селище. Зад. 4 6 7 1 Водоравно: 8 2 6. Робство; 7. Мил 3 8. Нужен; 9. Рев; 9 10 10. Червен 4 Отвесно: 5 6. Гърбина; 7. Работа; 8. Блян; 9. Жега; 10. Лице. Вера Георгиева, Благоевград Страница 2
  3. Работен лист по български език. Синоними Допълнителни задачи: Зад. 1 Препишете изреченията, като изберете подходящия синоним. Всички ученици (обърнаха, завърнаха, отправиха) глави назад. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Есенните листа изведнъж (пожълтяха, побледняха, повяхнаха) и окапаха. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Дрехите му винаги са измачкани и изцапани. Той е крайно (немарлив, небрежен, нехаен) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Вера Георгиева, Благоевград Страница 3
Publicité