Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

синоними 1

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

синоними 1

  1. 1. Работен лист по български език. Синоними Име………………………………..………..……Фамилия……………………………………………………………..………… № ……… В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче живееха две кълбенца с пухени конченца. Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки спало. Второто пък - червено, червено, сякаш в зора топено. Зад. 1 Открийте прилагателните имена. Запишете ги. Прилагателни имена ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ Зад. 2 Намерете думи, с които да заместите прилагателните имена. Запишете ги във втората колона. Зад. 3 Заменете подчертаните думи със синоними.Тази дреха е вече стара. Тази дреха е вече …………..Чичо е по-стар от татко. Чичо е ……………. от татко.В музея видяхме стари вази. В музея видяхме ………………. вази.Това е едно старо тракийско селище. Това е едно ……………… тракийско селище. Зад. 4 6 7 Водоравно: 1 1. Робство; 2. Мил 8 2 3. Нужен; 4. Рев;3 5. Червен Отвесно: 9 10 6. Гърбина; 4 7. Работа; 5 8. Блян; 9. Жега; 10. Лице. Вера Георгиева, Благоевград Страница 1
  2. 2. Работен лист по български език. Синоними Име………………………………..………..……Фамилия……………………………………………………………..………… № ……… В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче живееха две кълбенца с пухени конченца. Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки спало. Второто пък - червено, червено, сякаш в зора топено. Зад. 2 Открийте съществителните имена и ги запишете. Съществителни имена ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________ _______________________________________ Зад. 2Намерете думи, с които да заместите съществителните имена. Запишете ги във втората колона. Зад. 3 Заменете подчертаните думи със синоними. Тази дреха е вече стара. Тази дреха е вече ………….. Чичо е по-стар от татко. Чичо е ……………. от татко. В музея видяхме стари вази. В музея видяхме ………………. вази. Това е едно старо тракийско селище. Това е едно ……………… тракийско селище. Зад. 4 6 7 1 Водоравно: 8 2 6. Робство; 7. Мил3 8. Нужен; 9. Рев; 9 10 10. Червен 4 Отвесно: 5 6. Гърбина; 7. Работа; 8. Блян; 9. Жега; 10. Лице. Вера Георгиева, Благоевград Страница 2
  3. 3. Работен лист по български език. СинонимиДопълнителни задачи:Зад. 1 Препишете изреченията, като изберете подходящия синоним.Всички ученици (обърнаха, завърнаха, отправиха) глави назад.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Есенните листа изведнъж (пожълтяха, побледняха, повяхнаха) и окапаха.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дрехите му винаги са измачкани и изцапани. Той е крайно (немарлив, небрежен, нехаен)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Вера Георгиева, Благоевград Страница 3

×