Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité
Publicité

Паисий Хилендарски - Ива

 1. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “История славянобългарска” Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 2. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Паисий Хилендарски е роден в град Банско. От мястото на неговия роден дом е останал само един камък. Паметника на Паисий Хилендарски в Банско. Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 3. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ През 1745 г. се установява в Хилендарския манастир и приема монашеството. Канонизиран е за светец от Православната църква. църквата в Банско Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 4. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 5. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА Паисий Хилендарски започва да пише „История славянобългарска“ в Хилендарския манастир и я завършва в Зографския манастир. Част от книгата написал в затвора. Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 6. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА Тази малка книжка, написана на ръка с мастило от сажди, пробудила духа на българите. Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 7. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА “О, окаяни безумци! Защо се срамите да се наричате българи? Нима българите не са имали царство и власт? От всички славянски народи най-славни са били българите. Те първи са се покръстили, най-много земя са владели. Те са били най-силни и най-почитани между всички славянски народи. Защо ти, нещастнико, се срамуваш от своя род и се влачиш подир други? Ти, българино, не се мами! Знай своя род и език и учи се на своя език!“ Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 8. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Паисий Хилендарски е моят любим национален герой, защото той е пробудил духа на предците ни, които са се срамували да се наричат българи, само с една книга написана на ръка. Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“
 9. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“ Национален герой е човек, който е отдал живота си на своят родина. За мен това е Паисий Хилендарски. Той е моят любим национален герой. Ива Георгиева
 10. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО Ива Георгиева, 4 б клас, ІІ ОУ „Димитър Благоев“ Национален герой е човек, който е отдал живота си на своят родина. За мен това е Паисий Хилендарски. Той е моят любим национален герой. Ива Георгиева

Notes de l'éditeur

 1. Паметника на Паисий Хилендарски в Банско.
 2. Православната църква
Publicité